«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

Πώς οι Ρώσοι έθεσαν εκτός μάχης την ΕΛΒΟ

Ο κίνδυνος να κλείσει, πολύ σύντομα μάλιστα, η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ (ΕΛΒΟ) είναι εμφανής. Κυβερνητικές πράξεις, ορθότερα απραξίες, αφήνουν χωρίς έργο αυτήν την κρατική βιομηχανία που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Προσφάτως ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΒΟ, Φ. Σπυράκος, με μια εξαιρετικά σημαντική επιστολή εκθέτει στον γεν. διευθυντή ΓΔΑΕΕ Ε. Βασιλάκο, τις προτάσεις της ρωσικής κρατικής εταιρείας Rosoboronexport σχετικά με την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκευής των 420 τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης (ΤΟΜΑ) ΒΜΡ-3Μ.

Οι επιστολές
Γράφει ο κ. Σπυράκος στην επιστολή του: «Όπως προέκυψε από τις συνομιλίες και το περιεχόμενο της τελικής πρότασης, αγνοήθηκε παντελώς και χωρίς κανένα ενδοιασμό η συλλογική προσπάθεια της ΕΛΒΟ και των συνεργαζομένων Ελληνικών Αμυντικών Βιομηχανιών να υποβάλλουν και να διαπραγματευθούν ένα αξιόλογο πρόγραμμα συμπαραγωγής με βάση τις δυνατότητες που ήδη διαθέτουν... Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση της ρωσικής πλευράς για επίτευξη συγκεκριμένου στόχου Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας, γεγονός που επικαλείται η ρωσική πλευρά αλλά και που προκύπτει από την ανυποχώρητη στάση της».
Είχε προηγηθεί επιστολή των Ρώσων με την οποία πρότειναν στην ΕΛΒΟ να συμμετέχει στην παραγωγή του ΒΜΡ-3Μ κατασκευάζοντας τα εξής εξαρτήματα:
- ερπύστριες και ελαστικά πέλματα
- εδαφικούς τροχούς και τροχούς υποστήριξης
- κινητήριους τροχούς
- εξαρτήματα ανάρτησης (ράβδοι στρέψεως, αγκωνωτοί βραχίονες)
- δεξαμενές καυσίμων
- καθίσματα πληρώματος και ομάδας πεζικού
- θυρίδες βολής για G3A4.
Προτείνουν επίσης στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ να γίνουν «…οι εργασίες συναρμολόγησης των παραπάνω εξαρτημάτων στα οχήματα καθώς επίσης και των λοιπών συστημάτων που θα κατασκευασθούν από άλλες Ελληνικές βιομηχανίες… Τέλος η ρωσική πλευρά προγραμματίζει την εκτέλεση από την εταιρεία σας των εργασιών βαφής και τελικών δοκιμών του οχήματος.»
Όλα αυτά σύμφωνα με τη Rosoboronexport «…αποτελούν το 30-35% του συνόλου των εργασιών…». Όμως η ΕΛΒΟ λέει ότι το προτεινόμενο έργο «…αντιστοιχεί μόνον στο 1/6 του μεγέθους και του περιεχομένου της πρότασής μας που σας υποβάλλαμε και που μετά από προτροπή σας κοινοποιήσαμε προς τη Ρωσική αντιπροσωπεία.». Με άλλα λόγια η ρωσική πλευρά δεν συμπεριφέρεται μ’ αυτόν τον, απαράδεκτο εμπορικά αλλά και ηθικά, τρόπο μόνο προς την ΕΛΒΟ, που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι μια βιομηχανία, αλλά και προς τη ΓΔΑΕΕ ήτοι το ελληνικό δημόσιο!
Αν αυτά σας φαίνονται λίγα να σας πούμε ότι οι Ρώσοι δε σταματούν εδώ αλλά προχωρούν δηλώνοντας «…η εταιρεία σας θα μπορούσε να αναλάβει την παραγωγή και εγκατάσταση 250-300 περίπου συλλογών…». Δηλαδή η ελληνική συμμετοχή δεν αφορά και τα 420 ΒΜΡ-3Μ αλλά μόνο ένα μέρος (59-71%) τους!
Και σα να μην φτάνουν αυτά έρχονται, με περισσό θράσος, και λένε: « Με τις παραπάνω προτάσεις η Ρωσική πλευρά εξήντλησε κάθε περιθώριο παραπέρα παραχώρησης προς την εταιρεία σας, προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε αύξηση του συνολικού κόστους του προγράμματος υπό τις σημερινές δυσχερείς οικονομικές συνθήκες.». Ποιο είναι αυτό το συνολικό κόστος; Άγνωστο! Στο ΥΕΘΑ υπολογίζουν κάπου μεταξύ 1,25 με 1,38 εκατ. ευρώ. Μάλλον όμως θα κάνουν το λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο.
Γιατί ο... ξενοδόχος ζητά με την εν λόγω επιστολή του να τον ενημερώσουν, δίνοντας προθεσμία τριών (3) μόλις εργασίμων ημερών(!) «… προσκομίζοντας το περίπου κόστος παραγωγής των 300 πλήρων συλλογών των παραπάνω εξαρτημάτων καθώς και το κόστος εργασίας συναρμολόγησης των 420 ΤΟΜΑ ΒΜΡ-3Μ. Στην περίπτωση αυτή η Ρωσική πλευρά θα σας ενημερώσει για το κόστος της βιβλιογραφίας, του εξοπλισμού κλπ που θα απαιτηθούν.» Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει: Πέστε μας, και γρήγορα, πόσο κοστίζουν αυτά που σας αφήνουμε να φτιάξετε, για να σας χρεώσουμε ανάλογα…

Και το κερασάκι στην τούρτα; Η απειλή ότι αν δεν λάβουν απάντηση ως την ημερομηνία που ορίζουν, τότε «…η ρωσική πλευρά είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις…». Τελικά στην υπόθεση ΒΜΡ-3Μ πάμε να βγούμε και κερατάδες και δαρμένοι. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στους Ρώσους να συμπεριφέρονται με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο;Ποιος υπέγραψε αυτή την ετεροβαρή, όπως αποδεικνύεται, Διακρατική Συμφωνία της 24 Νοεμβρίου 2008; Με βάση ποιες εισηγήσεις το ΚΥΣΕΑ προχώρησε στην επιλογή των ΒΜΡ-3Μ; Με ποια ΤΟΜΑ τα συνέκριναν και τα βρήκαν καλύτερα; Απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Κι όμως υπήρξε απόφαση! Γιατί;
Σε στρατιωτικούς κύκλους λέγεται ότι τα ΒΜΡ-3Μ «μας ήρθαν από ψηλά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποτελούν «αντίδωρο» άλλων παροχών από την πλευρά των Ρώσων. Σήμερα όμως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι από τους Ρώσους δεν έχουμε πάρει, ούτε έχουμε λαμβάνειν, κάτι. Ο περιβόητος αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε πλήρη αφασία, ενώ η συμπεριφορά τους στα θέματα ανταλλακτικών ρωσικών οπλικών συστημάτων που διαθέτουμε είναι, επιεικώς, παράδειγμα προς αποφυγήν. Έχοντας μείνει στην εποχή του «Συμφώνου της Βαρσοβίας», μας κατηγορούν ότι δεν ακολουθούμε τις μεθόδους τους…
Να θυμίσουμε, γιατί κάποιοι αρμόδιοι φαίνεται ότι τα ξεχνούν, μερικά σημεία αντιπαράθεσής μας με τη Ρωσία; Στο Μακεδονικό, όπου από τους πρώτους αναγνώρισαν τη FYROM ως «Μακεδονία». Την προσπάθειά τους να υποβαθμίσουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Την, πρόσφατη, στροφή τους στο Κυπριακό. Τις συμφωνίες με την Τουρκία για τους αγωγούς καυσίμων.
Πώς οι Ρώσοι έθεσαν εκτός μάχης την ΕΛΒΟ
Του Ηλία Νταλούμη - Ισοτιμία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2009


http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/08/blog-post_7012.html
http://www.kathimerini.gr/856196/article/epikairothta/ellada/ta-rwsika-mysthria-toy-agioy-oroys

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)