«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Ισμαήλ Κεμάλ Μπέης Βλιώρα

Γράφει: Νίκος Υφαντής  
Ο Ισμαήλ Κεμάλ Μπέης Βλιώρα, Αλβανός πολιτικός, ιδρυτής του αλβανικού κράτους. Στις 28 Νοεμβρίου 1912, με την προτροπή και ενίσχυση της Αλβανίας, κήρυξε στην Αυλώνα την ανεξαρτησία της Αλβανίας.
Με τα έργα, τη δράση και τα άρθρα που δημοσίευε στην εφημερίδα του «Σωτηρία» και σε άλλα έντυπα της εποχής, εξεδήλωνε τα φιλελληνικά του αισθήματα και την απέραντη εκτίμησή του γενικότερα στον ελληνισμό.
Γεννήθηκε στην Αυλώνα από οικογένεια μπέηδων. Βασικές σπουδές έκαμε στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων. Υπήρξε άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας και αυτοδίδακτος της τουρκικής. ¶ντρας ευφυής, με ευρεία μόρφωση και αγάπη για την πατρίδα του. Χαρακτήρας ασταθής και ευμετάβλητος.
Μετά την αποφοίτησή του από τη Ζωσιμαία Σχολή πήγε στην Κωνσταντινούπολη και μπήκε στην διοικητική υπηρεσία, όπου έφτασε μέχρι το βαθμό του Βαλή (Διοικητής Νομού Βιλαετίου).
Στην Αλβανία, στις αρχές του αιώνα, είχε αποκτήσει μεγάλο κύρος. Δεν έκρυβε τα πατριωτικά του αισθήματα για ανεξαρτησία της πατρίδας του, αλλά, παράλληλα, και την προσήλωσή του στο σουλτανικό κράτος.
Το 1900 ορίστηκε από τον Σουλτάνο κυβερνήτης της Τριπόλεως, θέση που δεν αποδέχτηκε. Φοβούμενος αντίποινα από τη σουλτανική κυβέρνηση αυτοεξορίστηκε στην Ευρώπη. Ως εξόριστος εθνικιστής επισκέφτηκε πολλές φορές την Αθήνα και εργάστηκε για την ελληνοαλβανική προσέγγιση.
Στην εφημερίδα του «Σωτηρία» (Σελαμέν) που εκδιδόταν στις Βρυξέλλες στα ελληνικά, αλβανικά και τούρκικα, είχε τη γνώμη ότι τα συμφέροντα της πατρίδας του ταυτιζόταν με εκείνα των Ελλήνων. Εχθρό της Ελλάδος και της Αλβανίας θεωρούσε τον σλαβισμό, τον οποίο οι δύο λαοί έπρεπε να τον αντιμετωπίσουν από κοινού. Το 1907 συνήψε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Γεώργιο Ράλλη μυστική συμφωνία, στην οποία συμφωνούσε ότι σε περίπτωση διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας «η συνοριακή γραμμή μεταξύ της γεωγραφικής Αλβανίας και της Ηπείρου και ελληνικής Μακεδονίας θα ήταν αντιληπτή σαν μια γραμμή …και θα χωριζόταν από τα φυσικά σύνορα τα Ακροκεραύνια, να αντιστοιχούν με τις εθνικές φιλοδοξίες κάθε φυλής…».
Η πραγματοποίηση της μυστικής αυτής συμφωνίας δε υλοποιήθηκε. Η άνοδος στην εξουσία το 1908 των Νεοτούρκων άλλαξε τα σχέδια των Αλβανών. Η αλλαγή της εξουσίας έδωσε το σύνθημα της έκρηξης του αλβανικού εθνικού αισθήματος.
Ο Κεμάλ επισκέφτηκε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα του αλβανικού λαού. Στις 18 Νοεμβρίου 1912 έφτασε στην Τεργέστη και στις 21 Νοεμβρίου πήγε στο Δυρράχιο. Στις 26 του  ίδιου μήνα πήγε στην Αυλώνα, όπου του επιφυλάχτηκε ενθουσιώδης υποδοχή. Στις 28 Νοεμβρίου από την Αυλώνα διακήρυξε την ανεξαρτησία της Αλβανίας και σχημάτισε προσωρινή κυβέρνηση. Έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της πατρίδας του. Ως επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης πρότεινε ως νέα πρωτεύουσα της χώρας το Ελμπασάν. Οι Μεγάλες Δυνάμεις αρνήθηκαν και δεν ανεγνώρισαν την προσωρινή κυβέρνηση του Κεμάλ.
Ο Εσσάτ Πασάς, υποστηριζόμενος από την Ιταλία και τη Σερβία, αυτοανακηρύχτηκε σωτήρας της Αλβανίας και υπερασπιστής του Ισλάμ. Σκοπός του ήταν η ανατροπή της προσωρινής κυβέρνησης του Ισμαήλ Βλιώρα.
Η κυβέρνηση του Κεμάλ απομονώθηκε. Οι Νεότουρκοι έστειλαν πράκτορες να υποκινήσουν εξέγερση των δυσαρεστημένων. Η συνωμοσία αποκαλύφτηκε. Ο Κεμάλ διέταξε την εκτέλεση ενός εκ των πρακτόρων των Νεοτούρκων. Οι Μεγάλες Δυνάμεις εξοργίστηκαν από την επίδειξη ανεξαρτησίας του Κεμάλ και τον υποχρέωσαν να αποσυρθεί. Ο Κεμάλ εγκατέλειψε την Αλβανία και πέθανε στην Περούτζια της Ιταλίας στις 26 Ιανουαρίου 1919. Πέθανε φτωχός, αν και σε διάφορες περιόδους είχε αποκτήσει πολλά χρήματα. Η αλβανική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες του προς την Πατρίδα, απένειμε στην οικογένειά του σημαντική σύνταξη.
Εκείνο που έχει σημασία και αξίζει ιδιαίτερων σχολιασμών είναι η εφημερίδα «Σωτηρία» (Σελαμέν), που εξέδιδε ο Κεμάλ στις Βρυξέλλες: «Εφημερίς πολιτική εκδιδομένη δις του μηνός». Συνολικά εξέδωσε πέντε φύλλα (1901), στα οποία καταφαίνεται η βαθιά του ελληνομάθεια και ο διακαής του πόθος για αδελφική συμβίωση των δύο φίλων, γειτονικών και συγγενικών λαών.
Αγωνιούσε ο Κεμάλ να εξασφαλίσει συμμάχους για την υπόθεση της πατρίδας του: «Ημείς οι Αλβανοί και Έλληνες χρεωστούμεν να συνασπισθώμεν… και υπέρ της περιφρουρήσεως των αμοιβαίων δικαιωμάτων εν τη υπερτάτη ώρα». Τον ελληνικό λαό αποκαλεί «όμαιμον». Θα γράψει: «Απεφασίσαμεν την ελληνιστί έκδοσιν του φύλλου μας επί σκοπώ να γνωσθώσι καλλίτερον υπό του Ελληνισμού αι περί του Αλβανικού ζητήματος σκέψεις και βλέψεις μας και δοθεί αφορμή εις την δημοσίαν γνώμην του γείτονος και ομαίμονος εν ταυτώ Ελληνικού Λαού να κρίνει περί των πόθων και αξιώσεων των Αλβανών μετά περισσοτέρας ακριβείας». (Εφημερ. Σωτηρία, αριθ. 1ος, ΕΝ ΒΡΥΞΕΛΛΑΙΣ τη 15/28 7/ρίου 1901 ΣΑΒΒΑΤΟΝ).
Και στα υπόλοιπα τέσσερα φύλλα της εφημερίδας (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1901) αναφέρεται στο «Αλβανικό ζήτημα» και εκφράζει γενικότερες θέσεις όσον αφορά τις σχέσεις των δύο λαών. Στο δεύτερο φύλλο (Εν Βρυξέλλαις τη 21 Νοεμβρίου 1901) με άρθρο του στην πρώτη σελίδα με τίτλο «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» εκθειάζει τον ελληνισμό, ο οποίος «κατέχον τας σπουδαιοτέρας χώρας της Ανατολής, δικαιούται ενεργώς να μεριμνά περί της τύχης της Ανατολής» και ακόμη: «Όταν λέγομεν Ελληνισμόν δεν εννοούμεν τους εν τω Ελληνικώ Κράτει ευρισκομένους Έλληνας, εννοούμεν όλους τους Έλληνας, ων ο πληθυσμός υπερβαίνει τους εν τη Ανατολή ευρισκομένους λαούς, των Τούρκων και Αράβων εξαιρουμένων. Ημείς, οι μη Έλληνες, επιθυμούμεν και από καρδίας ευχόμεθα να ίδωμεν τον Ελληνισμόν ως τον ισχυρότερον παράγοντα του μεγαλείου της Ανατολής».
Δεν κρύβει το μεγαλείο του παρελθόντος του ελληνικού έθνους: «Έθνος έχον αναμφισβήτητον μεγαλείον και δικαίωμα προσδοκίας μεγάλου μέλλοντος εν Ανατολή είναι το Ελληνικόν. Αφήνομεν κατά μέρος τας υπηρεσίας τας οποίας το μέγα τούτο έθνος έκαμεν εις όλην εν γένει την ανθρωπότητα, διαδίδον εις τα απώτερα μέρη της υφηλίου τον πολιτισμόν και την επιστήμην ως ουσίαν ευεργετικήν και δικαίως αποκτών τίτλους διά την ευγνωμοσύνην της ανθρωπότητος».
Αυτός είναι ο Ισμαήλ Κεμάλ Μπέης Βλιώρα. Στη σύντομη αυτή σκιαγραφία αναδεικνύεται ο Αλβανός πατριώτης, που αγωνίζεται για τα συμφέροντα της πατρίδας του, ο κάτοχος ελληνικής παιδείας και άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας και ο λάτρης της αδελφικής συμβίωσης των δύο γειτονικών λαών.

Πηγές: 1) Μεγάλη Ελληνική Εγκλοπαίδεια (τ. 14ος).
2) Τρία άρθρα του Νίκου Θ. Υφαντή στον «Πρωινό Λόγο» Ιωαννίνων, την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2008, Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2008 και Πέμπτη 17 Ιανουαρ. 2008.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Z6dLjt5uTRIJ:ve2-145.mynewserver.com/pn/index.php%3Fmodule%3Dpagesetter%26func%3Dviewpub%26tid%3D13%26pid%3D6998+%CE%A3%CE%9B%CE%91%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3&cd=112&hl=el&ct=clnk&gl=gr&source=www.google.gr 

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)