«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Θανάσης Βάγιας

Ο Θανάσης Βάγιας πέρασε στην σύγχρονη ιστοριογραφία ως ένα απόλυτο «τέρας»,παραβλέποντας τα δεδομένα της εποχής εκείνης πού καθόριζαν τα διάφορα «πρέπει» καί «θέλω» των πρωταγωνιστών. 
Ο Θανάσης ο Βάγιας,όπως καί τόσοι άλλοι μετέπειτα οπλαρχηγοί καί ήρωες τού ΄21,ήταν Αρβανίτης καί μάλιστα ορθόδοξος. 
Υπηρέτησε ΚΑΙ αυτός τον Αλήπασα καί μάλιστα με πίστη μεγάλη. 
Σε αντίθεση με τα άστρα πού έλαμψαν στα πρόσωπα ενός Καραϊσκάκη καί Αντρούτσου(πού ενώ γλίτωσαν την φήμη τους υποχρεωτικά,αλλά πού το πλήρωσαν όμως με την ζωή τους) πού είχαν υπηρετήσει καί αυτοί στον Αλήπασα,ο Βάγιας λόγω μικρότερου βεληνεκούς χρεώθηκε τον τίτλο τού προδότη,βλέπετε πως με κάθε τρόπο έπρεπε να επιλεχτούν προσεκτικά συγκεκριμένα πρόσωπα ώστε μέσα από αυτά να χτυπηθεί ο ίδιος ο Αλήπασας καί κατ'επέκταση συλλογικά η Αρβανιτιά. 
Πονηρά,γιά τούς χριστιανούς Αρβανίτες έπρεπε να αποκρυφτεί η καταγωγή τους καί η τελική ταμπέλα τού «έλληνα» ήταν μονόδρομος. 
Γιά τούς μουσουλμάνους Αρβανίτες η ευκολία της ταμπέλας τού «τούρκου» ήταν καί πρόσφορη καί βολική. 
Ο Henry Holland στα 1815 τον καταγράφει ως «αλβανό» χωρίς καμμία αμφιβολία. 
Η ιστοριογραφία της αρπαχτής,τού καταλογίζει την συμμετοχή του στη σφαγή των ανδρών τού Γαρδικίου από τον στρατό τού Αλή,δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την γενική απαξίωση στο προσωπό του. 
Καί όμως,δεν ήταν ο μοναδικός χριστιανός πού συμμετείχε στο γεγονός εκείνο,αλλά καί ο Αντρούτσος καί άλλοι χριστιανοί καπεταναίοι,πιστοί στον Αλή. 
Καί μας δείχνουν οί ιστοριογράφοι μας την μεγάλη τους δήθεν στεναχώρια γιά την σφαγή εκείνη πού ήταν μία ετεροχρονισμένη τιμωρία. Αλήθεια,ποιά στεναχώρια;
Τι τούς νοιάζει όλους εκείνους δήθεν τούς πονόψυχους γιά τούς ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ Γαρδικιώτες; 
Τι υποκρισία γιά όλους εκείνους,πού μέσα από τα κιτάπια τους φρόντισαν να χωρίσουν μια γιά πάντα λαούς καί ανθρώπους με μόνο χαρακτηριστικό τη θρησκεία τους. 
Μα,τι να περιμένει κανείς από εκείνους πού ανήγαγαν την πόρνη σύζυγο ενός πλούσιου εμπόρου πού είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον γιό τού Αλήπασα,σε καμαρωτή εθνική ηρωΐδα; 
Τι να περιμένει κανείς από κάτι τέτοιους «εθνοπατέρες» πού με την πένα τους εξαφάνιζαν αληθινούς κόσμους καί τούς αντικαθιστούσαν με συμβατά σύμπαντα προς αυτούς καί πού ανταποκρίνονταν στον δικό τους ιδεοληπτικό καί θεολογικό κόσμο; 
Γιά την ιστορία,ο Βάγιας μαζί με την χριστιανή σύζυγο τού Αλήπασα,την κυρά Βασιλική,βρήκαν καταφύγιο στο Μεσολόγγι όπου με την φροντίδα αγνών πατριωτών ζούσαν με ένα μικρό βοήθημα πού φρόντισε ο ίδιος ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. 
Ο Βάγιας,έμεινε πάντα πιστός στον Λιάπη Αλήπασα καί στούς οραματισμούς του,πού ήταν η δημιουργία ανεξάρτητου Έλληνο-Αλβανικού κράτους. 
Καί πού αυτό ακριβώς ήταν εκείνο πού έπρεπε πάση θυσία να θαφτεί,γιατί με αυτό,ήταν βέβαιο σε αντίθετη περίπτωση,ο ψεύτικος κόσμος των καλαμαράδων θα κατέληγε μιά γιά πάντα στον αγύριστο.
 Τα Ιωάννινα επί Αλή Πασά τού Τεπελενιώτη. 
Από το έργο τού Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου 
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΗ-ΠΑΣΑ» 1896.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)