«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

O Aλήπασας,ο μιμητής τού Πύρρου !

Ο Κωνσταντίνος Ν.Ράδος,καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,στο έργο του «Εισβολή τού Υψηλάντου είς Μολδαβλαχία καί Έναρξις τού Ιερού Αγώνος» πού εκδόθηκε στα 1921, καταγράφει ένα λαϊκό δημοτικό τραγούδι της εποχής εκείνης πού αναφέρεται στον Αρβανίτη πασά των Ιωαννίνων,Αλή πασά Τεπελενιώτη. 
Ο συγγραφέας μας λέει γιά την εξέγερση τού Αλή κατά των Οθωμανών ο οποίος «αναγκάστηκε» καί όχι πως υπήρξε σχέδιο καί παλαιός πόθος τού Αλή καί εκείνων πού υπήρξαν κοινωνοί των σχεδίων του. 
Η λέξη καί μόνο «αναγκάστηκε» έρχεται σε τέλεια αντίθεση με τα γεγονότα αλλά καί με το ύφος τού τραγουδιού αυτού το οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει καί πού δείχνει τον εγκωμιασμό τού ίδιου τού Αλή παρομοιαζοντάς τον με τον Βασιλιά της Ηπείρου,Πύρρο. 
Από τούς αδελφούς Πούλιου πού εκτύπωσαν την πρώτη ελληνική εφημερίδα καί πού μας διαβεβαιώνουν πως ο λαός της Ηπείρου αποκαλούσε τον Αλή «πατέρα»,μέχρι τον σοβιετικό ιστορικό Γκρίγκορι Αρς πού καταγράφει τα μυστικά σχέδια τού Αλή γιά την δημιουργία μεγάλου Έλληνο-Αλβανικού κράτους,μας επιβεβαιώνουν τούς πόθους τού Αλή,τού ψυχαδελφού τού πατέρα τού Οδυσσέα Αντρούτσου. Αποφεύγοντας να εισχωρήσουμε περισσότερο στα έργα καί στο βίο τού Αλή σε τούτη την ανάρτηση,θα περιοριστούμε στο λαϊκό τραγούδι της εποχής εκείνης πού εκθειάζει τον Αλή καί πού δείχνει τα συναισθήματα πού έτρεφε ο λαός γιά εκείνον.
Μας περιγράφει λοιπόν,πως καλεί σε εξέγερση ο Αλής όλους τούς Αλβανούς καπεταναίους καί όλους τούς «Ρωμαίους» πού δεν είναι άλλοι από τούς χριστιανούς Αρβανίτες τζοχανταραίους του,όπως ο Αντρούτσος,ο Καραϊσκάκης,ο Διάκος,ο Βαρνακιώτης καί τόσοι άλλοι μετέπειτα πρωταγωνιστές της εποποιΐας τού '21. 
Καλεί λοιπόν στα όπλα γιά λευτεριά καί ανεξαρτησία ο Αλής από τον Σουλτάνο,ο Αλής πού είναι ο ήρωας της Ηπείρου!,ο«φοβερός καί τρομερός ,ο μιμητής τού Πύρρου»!!! 
Έτσι έβλεπε ο λαός, μας λέει ο συγγραφέας γιά τον Αλή,τον σύζυγο της Κυράς Βασιλικής,την αδελφή δύο Στρατηγών της Επανάστασης τού 1821!!!,πού ο ένας από αυτούς ο Γεώργιος Κίτσου,έπεσε μαχόμενος στις επάλξεις τού Μεσολογγίου!!! 
Με όλα αυτά καί προφανώς με τόσα άλλα ακόμη πού έχει αποκρύψει το μαύρο σκοτάδι της επίσημης ιστοριογραφίας,βγαίνει να βροντοφωνάξει γιά τον ξεσηκωμό ο Άνθιμος Γαζής από την Θεσσαλία : 
τι περιμένετε πλέον,αφού ο Αλής σήκωσε στα κάστρα των Ιωαννίνων τέσσερις σταυρούς κοντά στη σημαία του;!!!! To «Αλβανικόν Σύνταγμα»
(από το ίδιο βιβλίο)
Το περίφημο «Αλβανικόν Σύνταγμα» είναι η πρώτη επίσημη ελληνική στρατιωτική μονάδα στα Επτάνησα. 
Ο συγγραφέας ομολογεί έστω καί με δυσκολία το αυτονόητο,πως η αυλή τού Αλήπασα υπήρξε ένα από τα καλύτερα στρατιωτικά σχολεία πού ανέδειξε τούς μετέπειτα αρχηγούς της ελληνικής επανάστασης τού ΄21. 
Αποφεύγοντας κατά την πάγια τακτική να αναφέρεται η ιδιαίτερη καταγωγή όλων αυτών των καπεταναίων,πού όμως «χωριό πού φαίνεται κολαούζο δεν θέλει». 
Καί τρέχουμε εμείς σήμερα με τον μεγεθυντικό ερευνητικό φακό των ντετέκτιβς στο χέρι να παλεύουμε να αποδεικνύουμε το αυτονόητο.

Πού οφείλεται η εθνική συνείδηση 
καί ας βγάλει ο καθείς τα συμπεράσματά του...

Ο Σκοντριάνος Oso Kuka καί ο Γιωργάκης Ολύμπιος ανατινάζονται γιά να μην πέσουν στα χέρια τού εχθρού. 
Ο Κούκα ανατινάζεται στον πύργο του γιά να μην παραδοθεί στούς Μαυροβούνιους. 
Ο Ολύμπιος ανατινάζει την πυριτιδαποθήκη στην Μονή Σέκου στην Ρουμανία γιά να μην παραδοθεί στούς Οθωμανούς. 
Βίοι παράλληλοι καί ολοκαυτώματα από τον ίδιο εκείνο λαό,με διαφορετικά κίνητρα καί ίσως διαφορετικούς κάθε φορά στόχους. 
Μα πάντα η ίδια ψυχοσύνθεση καί η ίδια πολεμική ορμή διδάσκοντας την ύψιστη αυτοθυσία γιά ελευθερία καί αντρειά.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)