«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 3 Απριλίου 2018

H αποβίβαση των Λιάπηδων στο Μιραμπέλλο

Η Κρητική Επανάσταση στα 1866 καί η αποβίβαση των ΛΙΑΠΗΔΩΝ, εθελοντικών ανταρτικών σωμάτων από τον Μοριά καί την Στερεά Ελλάδα στο Μιραμπέλλο της Κρήτης. Πρόκειται γιά την προσπάθεια των Κρητών επαναστατών καί των Ελλήνων - Λιάπηδων εθελοντών να αποκρουστεί η εκστρατεία τού Ομέρ Πασά στο Λασίθι.
Δυστυχώς,πέραν της απλής καταγραφής της παρουσίας των Λιάπηδων, δύσκολα μπορεί κανείς να εκμαιεύσει περισσότερες πληροφορίες μιάς καί οί ιστοριογράφοι μας είναι αρκετά «σφικτοί» όσον αφορά σε θέματα των Αρβανιτών. 
Καί μην μας κάνει εντύπωση καμμία γιά την καταγραφή τού ίδιου τού ουσιαστικού των «Λιάπηδων» με μικρό το γράμμα «λ» καί όχι με κεφαλαίο «Λ»,μιάς καί το Λιάπης στην ελληνική βιβλιογραφία πέρασε με την πιό απαξιωτική μορφή από όλες τις φάρες των Αρβανιτών καί η αρχή αυτής της απαξίωσης ξεκινά από τον ίδιο τον Γάλλο πρόξενο στα Γιάννενα Πουκεβίλ. Ο Πουκεβίλ,πού τόσα καψώνια είχε περάσει από τον Λιάπη Αλήπασα,πήρε την εκδίκησή του με το να γράψει ό,τι απαξιωτικό γιά την αρβανίτικη φυλή των Λιάπηδων. 
Η ίδια νοοτροπία πέρασε καί στην μετέπειτα ελλαδίτικη ιστοριογραφία αφού ο Λιάπης Αλήπασας με τούς Λιάπηδες πολεμιστές του ήταν οί κύριοι αντίπαλοι στον ΕΜΦΥΛΙΟ πόλεμο με τούς Τσάμηδες Σουλιώτες,πού ήταν εχθροί των Λιάπηδων.

Στα 1828 ο καπετάνιος της Μεσσαράς στο Ηράκλειο της Κρήτης Μαλικούτης ξεσηκώνεται εναντίον των Τούρκων,σκοτώνοντας τον αγά της περιοχής. Η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» της Κρήτης παρουσιάζει λαϊκή ρίμα της εποχής γιά τον καπετάνιο Μαλικούτη,πού κλεισμένος σε μιά εκκλησιά μαζί με «έξι Λεβέντες Λιάπηδες» δίνει την τελευταία του μάχη.

Το τραγούδι τού γενικού αρχηγού της Κρήτης Μιχαήλ Κόρακα. 
Όπως γράφτηκε από τον Κωνσταντίνο Ζωγραφάκη στα 1904.
Είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο Κρητικό καπετάνιο Κόρακα πού σήκωσε επανάσταση στα 1840. 
Στο ποίημα-τραγούδι αυτό υπάρχει καί ένας στίχος πού λέει το εξής:
«Περνούνε χρόνοι μερικοί κι έρχονται τα σαράντα (δηλ. 1840) 
πολέμους ήκαμε φριχτούς εις του Ξυδά τη μπάντα. 
Και τότες ήρθε ο Σκουλάς κι ήσερνε 'θελοντάδες 
νέους και άντρες του Μοριά που 'ναι Αρβανιτάδες». 
Μας περιγράφει ξεκάθαρα ο ποιητάρης γιά τούς εθελοντές Μωραΐτες πού ήρθαν να στηρίξουν τούς Κρήτες επαναστάτες πού ήταν όλοι τους Αρβανίτες. 
Παρά το ότι ο ποιητής Ζωγραφάκης πολλά χρόνια μετά από την επανάσταση τού Κόρακα έγραψε τούτο το ποίημα,είναι φανερό πως δεν λέει κάτι τέτοιο τυχαία μιάς καί σίγουρα βασίζεται σε ζωντανές ακόμα στην εποχή του κρητικές παραδόσεις. 
Ο αγαπητός όμως παρουσιαστής πού τον ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας γιά τούτο το ιστορικό στοιχείο,στην λέξη «Αρβανίτες» τού συγκεκριμένου στίχου προσθέτει με απορία μέσα σε παρένθεση δική του ένα ερωτηματικό αβεβαιότητας. 
Γίνεται αντιληπτή η απορία τού φίλτατου παρουσιαστή τού καταπληκτικού αυτού ντοκουμέντου πού σίγουρα εκπλήσσεται με τούτο το άκουσμα καί ίσως υποθέτει πως επρόκειτο γιά λάθος στην διατύπωση από τον ποιητή. 
Καί όμως,δεν πρόκειται γιά κανένα «λάθος» αλλά γιά την ιστορική αλήθεια,πού εμείς σήμερα με νύχια καί με δόντια προσπαθούμε ως ντεντέκτιβς με το φακό στο χέρι να βρούμε τα χνάρια της θαμμένης καί λησμονημένης ιστορίας των Αρβανιτών πού δεν άφησαν γωνιά ελληνικής γης πού να μην πότισαν με το αίμα τους. 
(Πιθανή διόρθωση σε πιθανή λανθασμένη από μέρους μου προσέγγιση: επειδή λέξεις ακόμη καί φράσεις στο συγκεκριμένο ποίημα είναι σβησμένες από το πρωτότυπο,προφανώς ο παρουσιαστής Ζαχαριουδάκης προσθέτει ο ίδιος τις πιθανές λογικά λέξεις πού θα ταίριαζαν με τις ρίμες τού κάθε στίχου,όντας βαθύς γνώστης ο ίδιος της κρητικής παράδοσης καί ιστορίας.
Όπως καί νά 'χει,οφείλουμε στον κύριο Ζαχαριουδάκη αμέτρητα ευχαριστώ γιά την παρουσίαση αυτή).TEPELENË - LABËRIA
 ΤΕΠΕΛΕΝΙ - ΛΙΑΠΟΥΡΙΑ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)