«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Ο Καραϊσκάκης καί η καταγωγή του(2)

                                                     http://argolikivivliothiki.gr/2011/03/18/ 
ΒΛΕΠΕ:ΣΚΥΠΕΡΙΑ 
Ο Αρβανίτης Καραϊσκάκης

«...Πάρε τα ωρέ καί φόρεσε τα τούτα δω τα ρούχα,λέει στον πρώτο αγωνιστή πού είταν σιμά του,καί δως' μου τα δικά σου.Γίνου σήμερα εσύ Καραϊσκάκης!
Ντύνεται ο αγωνιστής την κόκκινη σκοντριάνικη φορεσιά* τού Καραϊσκάκη καί καβαλικεύει το μουλάρι του....(Φωτιάδης«Καραϊσκάκης», σελ.220)
*Φορεσιά αρβανίτικη από την Σκόντρα,πού φορούσε ο Καραϊσκάκης(σημείωση τού συγγραφέα).
Κόκκινη εννοεί το ολόσωμο καί εφαρμοστό πανωφόρι πού κάλυπτε όλο το σώμα καί έφτανε μέχρι τον περίγυρο της φουστανέλας.Το ντύσιμο αυτό θα το δούμε σε αρκετούς πίνακες ζωγραφικής της εποχής.
                           
                                  
«Ο ΧΤΙΚΙΑΡΗΣ....»
«...Η ατημέλητη δίπλα τού κίτρινου κεφαλοδεσμού του,πού έπεφτε στα πλάγια τού προσώπου του κατά την αρβανίτικη συνήθεια,έδινε στη χλωμή κι αδύνατη φυσιογνωμία του μιά άγρια-θα'λεγα μιά διαβολικιά έκφραση...»
(Φωτιάδης «Καραϊσκάκης», σελ. 199).
«...Στο δρόμο μιλάει γιά όλα,κάνει ακόμα καί χωρατά.Κάπου-κάπου,όταν οί πόνοι γίνονται αβάσταχτοι,πιάνεται πάνω στον Κίτσο Τζαβέλα πού περπάταγε δίπλα του,λέγοντας του κάθε φορά...«Κίτζιο μπιρ, να μού ζήσεις!...»(«Κίτσο παιδί(αγόρι) μου»).
Δημ.Φωτιαδης (ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ) σελ.460.                                             

Γιατί ο Φωτιάδης βάζει στο στόμα τού Καραϊσκάκη αρβανίτικες κουβέντες;Γιατί αρχίζει με αρβανίτικα καί μετά το συνεχίζει με ελληνικές;Τις ελληνικές τις βάζει ο ίδιος ο Φωτιάδης ως συγγραφέας.
Ο Φωτιάδης είναι βέβαιος γιά την αρβανίτικη καταγωγή τού Στρατηγού.Αλλά δεν τολμά να το πεί καθαρά.Είναι πολύ βαρύ να παρουσιάσει Αρβανίτη τον Καραϊσκάκη,την μεγαλύτερη ίσως μορφή τού επαναστατικού αγώνα.Εδώ από συστάσεως τού ελληνικού κράτους φρόντισαν να αποσιωπηθεί η προσφορά της Αρβανιτιάς στο αγώνα,θα μας έβγαινε (καί) ο Καραϊσκάκης Αρβανίτης;Διαβάζοντας όμως τον «Καραϊσκάκη» τού Φωτιάδη θα διαπιστώσουμε εύκολα ότι πραγματικά Αρβανίτη τον θεωρεί(καί ήταν) τον ήρωα,παραθέτοντας τα 
γεγονότα.Προσθέτουμε ότι δεν είναι επίσης τυχαία(με τόσα άλλα αρβανίτικα χούγια,συνήθειες καί αρβανίτικες φιλίες πού είχε ο Καραϊσκάκης)καί η φιλία με τον Κίτσο Τζαβέλα πού στην ουσία ήταν σχέση πατέρα καί γιού.Ο Καραϊσκάκης είχε λάβει μέρος στην δεύτερη πολιορκία κατά τού Σουλίου από την μεριά τού Αλήπασα,όπου ο πρώτος υπηρετούσε στην αυλή τού δεύτερου.Τι έδενε επομένως αυτούς τούς δύο;Μα ένα κοινό όραμα,όπως βγαίνει από την μελέτη της εποχής εκείνης:Η δημιουργία ανεξάρτητου Ελληνο-Αλβανικού κράτους!Αυτό προσπάθησαν απόγονοι τού Τζαβέλα με την δημιουργία της «Αλβανικής Ένωσης» Αθηνών.Αυτό προσπάθησαν ξανά απόγονοι Σουλιωτών με την περίφημη προκήρυξη στα 1897.Το ίδιο πίστευε καί ο μεγάλος Σουλιώτης ήρωας Μάρκος Μπότσαρης όπως αναφέρει 
στο βιβλίο του ο Γ.Αθάνας «Ιστορικά Μελετήματα-οί Μποτσαραίοι» σελ.14.Το ίδιο καί ο Αλήπασας όπως αποκάλυψε ο Ρώσος ιστορικός Γκριγκόρι Άρς καί δημοσίευσε ο ιστορικός Τάσος Βουρνάς στο«Αλή πασάς,τύραννος η ιδιοφυής πολιτικός;» Το ίδιο ακριβώς προσπάθησαν αργότερα στα μέσα τού 1800 στην Αλβανία οί γόνοι των δύο αυτών πιστών συντρόφων όπως διαβάζουμε στο«Ιστορία της Αλβανίας»:
σελ.152(Δεν λένε όλη την αλήθεια καί οί απ'εδώ καί οί από 'κεί.Παρουσιάζουν τα πράγματα μισά.Καί τα κοιτάμε καί τα κρίνουμε από την εθνική καί κρατιστική συνείδηση ο καθένας από την μεριά του.Αλλά είπαμε,μας κατάντησαν την ιστορία μας οί ιστοριογράφοι αστυνομικό αίνιγμα,καί εκείνοι πού ενδιαφέρονται πραγματικά πρέπει να είναι αετοπούλια ντετέκτιβς)
Υπό το πρίσμα αυτό είναι δυνατόν να εξηγηθούν τόσα καί τόσα αντιφατικά γεγονότα,πολιτικά καί στρατιωτικά της εποχής.Ο Καραϊσκάκης ήταν κολλητός θα λέγαμε σήμερα με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο πού καί οί δυό μαζί υπηρέτησαν στην Αυλή τού Αλή πασά.Αφορίστηκαν καί οί δύο από την εκκλησία.Είναι γνωστές οί κατηγορίες πού εκτοξεύθηκαν από τον πονηρό Φαναριώτη Μαυροκορδάτο,περί συμπράξεως δήθεν καί των δύο με τούς «τούρκους».
Ποιούς Τούρκους;Θα τούς δούμε σιγά σιγά στη πορεία,πού άλλωστε δεν θέλει καί πολύ να αντιληφθούμε τι είδους Τούρκοι ήταν αυτοί.Ο Καραϊσκακης καί ο Ανδρούτσος όπως καί οί Σουλιώτες πρωτοστάτησαν στην συμμαχία Ελλήνων καί Αρβανιτών,μουσουλμάνων καί χριστιανών όπως λέει ο Φωτιάδης,αυτές ακριβώς ήταν οί κατηγορίες.Ο Ανδρούτσος μάλιστα είχε φτάσει σε σημείο να ασπασθεί καί το Ισλάμ.

«...Την 1 του Σεπτέμβρη 1821 Έλληνες καί Αρβανίτες(«Αρβανίτες» εννοεί τούς μουσουλμάνους) κάνουνε σάρτια(συνθήκες) να πελεμήσουνε μαζί.Οί Αρβανίτες ποτές δε χώνεψαν τούς Τούρκους.Ονόμαζαν όπως καί οί Ρωμιοί,περιφρονητικά τούς ντόπιους Κονιάρους καί τούς Ανατολίτες Χαλδούπηδες.Το μόνο πού τούς έδενε,όσους παραδέχτηκαν γιά προφήτη τους τον Μωάμεθ,ήταν η θρησκεία.Γυρεύανε όμως πάντα την ανεξαρτησία τους κι αυτό είχαν μισοπετύχει με τον Αλήπασα,πού τονε λογαριάζανε γιά πραγματικό τους Σουλτάνο...»(Φωτιάδης«Καραϊσκάκης»σελ.128).   
                                     

Αυτοί λοιπόν ήταν οί Τούρκοι.


Ας διαβάσουμε λοιπόν μιά θεάρεστη αντιστασιακή πράξη των καλογέρων μας,εννοείται κατά των «τούρκων»,από τον Φωτιάδη στον «Καραϊσκάκη»,γιά να δούμε καί τι ρημάδα ιστορία μαθαίνουμε καί πως εξηγούνται μερικά πράγματα..


«...πήραν τον Ανδρούτσο κι όπως μάθανε πως φτάνει ο Καραϊσκάκης(γιά να τον σώσει) από τον Μοριά,τον περνάνε με γρήγορη πορεία,από το μοναστήρι τού Οσίου Λουκά,όπου οί καλόγεροι  πετροβολάνε τον ήρωα,καί τον πάνε στο μοναστήρι τού οσίου Σεραφείμ τού Δομπού στον Ελικώνα.Στο μεταξύ ο Καραϊσκάκης,προτού ακόμα διαβεί από το Μοριά στη Ρούμελη,μαθαίνει  όλα τούτα καί γίνεται θεριό...»(Φωτιάδης «Καραϊσκάκης»,σελ. 248).
Ένας θεός ξέρει καί μάλιστα θεός «χριστιανός ορθόδοξος» το τι θα τράβηξε ο δυστυχής Ανδρούτσος από τα καθάρματα αυτά,πού μετά από λίγο στραγγαλίστηκε καί πετάχτηκε από την Ακρόπολη,νύχτα.Σε άλλο κεφάλαιο θα θίξουμε καί την περίφημη «ιατροδικαστική εξέταση» πού έκαναν ξένοι καί δικοί μας,γιά να έχουνε καί επίσημα χαρτιά οί Φαναριώτες με τους συνεργούς τους,ότι τάχα μου ήταν από φυσικά αίτια,ο θάνατος τού ήρωα,έχει ψωμί η δουλειά.
Καί οί δύο είναι πλέον γνωστό ότι δολοφονήθηκαν,ο Ανδρούτσος από τον φιλοχρήματο Γκούρα(άνθρωπος της κυβέρνησης καί τού Μαυροκορδάτου καί πρωτοπαλίκαρο μάλιστα τού ίδιου τού Δυσσέα) καί ο Καραϊσκάκης στον Πειραιά,από,«αδελφικό βόλι»όπως λέει καί ο Βλαχογιάννης,καί μάλιστα λέει ότι ήταν συνομωσία τού Φαναριώτη Μαυροκορδάτου,πού αυτοί οί Φαναριώτες,ευθύνονται γιά τόσα δεινά σε αυτόν τον τόπο(Ας εξετάσουμε την σχέση αυτού τού χαραμοφάη Φαναριώτη,γνωστό είναι ότι αποτελούσαν οί Φαναριώτες καί την αιχμή τού δόρατος της Οθωμανικής πολιτικής με το Πατριαρχείο,καί θα δούμε τότε τι τρίλιζα γίνεται καί το αν στέκουν οί «χριστιανομουσουλμανικές» συνεννοήσεις Ελλήνων(έτσι ονομάζονται οί χριστιανοί Αρβανίτες ενώ οί μουσουλμάνοι Αρβανίτες ως «τουρκαλβανοί»,«τουρκαρβανίτες» η απλώς «Αλβανοί»)καί Αλβανών γιά δημιουργία κοινού μετώπου,με συνδετικό κρίκο φυσικά των Ελλήνων Αρβανιτών).


Να τι λέει καθαρά λοιπόν ο Φωτιάδης... 
«...Ο Μαυροκορδάτος όμως,καθώς κι όλοι οί άλλοι Φαναριώτες καί κοτζαμπάσηδες,τα λογάριαζαν αυτά γιά αναρχικά κ'επαναστατικά πράγματα.Υποστήριζαν πως μιά καί οί Έλληνες σήκωσαν «παράκαιρα τ' άρματα»,έπρεπε να κάνουν ένα στενό εθνικό καί φανατικά θρησκευτικό πόλεμο,...γιά να μην τούς παρεξηγήσει η Ευρώπη καί τούς πεί Καρμπονάρους...» 
Συνεχίζει ο Φωτιάδης,πως όταν οί μουσουλμάνοι Αρβανίτες έστειλαν αντιπροσώπους στην Νότια Ελλάδα γιά να δούν πως εξελίσσεται η επανάσταση,τότε είδαν ότι πολλοί μουσουλμάνοι είχαν σκοτωθεί καί είχαν διαπραχθεί «ανουσιουργήματα»...«Έτσι γίνεται πάντα,άμα γυρεύεις από τον άλλον με το ζόρι ν 'απαρνηθεί την πίστη του...»(σελ.131)

Εν μέσω δηλαδή συμμαχίας καί επανάστασης κατά των Τούρκων.
Στην φονική λοιπόν ενέδρα πού τού στήσανε τού Καραϊσκάκη,όπως λέει ο Βλαχογιάννης καί ο Φωτιάδης,στον Άϊ Σπυρίδωνα πού κλείστηκαν οί Γκέκηδες,τονίζεται,οί Γκέκηδες,είχε γίνει συμφωνία μεταξύ Ελλήνων καί Γκέκηδων τού τουρκικού στρατού,να φύγουν ήσυχα με τον οπλισμό τους καί με τα πράγματά τους καί εγγύηση γιά αυτό μπήκε ο Καραϊσκάκης.Στην αποχώρηση των Γκέκηδων τούς συνόδευε καί ο ίδιος ο Καραϊσκάκης.Αυτό πού επακολούθησε,ήταν κάποιος «έλληνας»να αρπακτεί με έναν «τούρκο»ώστε να τού πάρει τα όπλα,δηλαδή κατά παράβαση της συμφωνίας.Τότε έγινε καί η σφαγή,από τούς Γκέκηδες γλίτωσαν ελάχιστοι,ο Φωτιάδης παραστατικότατα περιγράφει την ντροπή πού έννοιωθε ο Καραϊσκάκης καί ότι ήθελε να πεθάνει με τούτο το κακό πού έγινε.Το λογικό βέβαια οί Γκέκηδες πάνω σε αυτήν την αναταραχή καί βλέποντας ότι,ποιός άλλος ευθύνεται λογικά(;)καί ότι αθετήθηκε η μπέσα πού δόθηκε γιά παράδοση,θα ορμούσαν φυσικά στον Καραϊσκάκη.Όμως δεν έγινε αυτό!!!Οί Αλβανοί Γκέκηδες κάνουν ασπίδα στον Καραϊσκάκη,καί περικυκλωμένος από αυτούς δεν παθαίνει απολύτως τίποτα.Αυτή ήταν καί η τελευταία απόπειρα πριν την δολοφονία του ,όπως λέει ο Βλαχογιάννης καί ο Φωτιάδης.
Χαρακτηριστικά αναφέρει ο τελευταίος... 

Από το έργο τού Ιωάννη Ζαμπέλιου πού περιγράφει το πόσο κόστισε ψυχικά η μη τήρηση της ΜΠΕΣΑΣ καί η εξόντωση των Αλβανών Γκέγκηδων.
από Ιωάννη Ζαμπέλιου «Καραϊσκάκης»


«...Πρόσφερνε μιά μοναδική ευκαιρία να λείψει από την μέση ο Καραϊσκάκης δίχως κανείς κανέναν να μπορέσει να κατηγορήσει.Αν σώθηκε το χρωστάει στούς Αρβανίτες αρχηγούς,πού βλέποντας πως όχι μονάχα δεν έφταιξε σε τίποτα,μιά καί κινδύνευε καί αυτός το ίδιο όπως κι εκείνοι κ' έκανε ό,τι μπορούσε να τούς σώσει,τον σεβάστηκαν καί δεν τον άγγιξαν...»(Φωτιάδης,«ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ» σελ. 448).
Τι είδους,αλήθεια,αβροφροσύνες είναι αυτές μέσα σε μιά σφαγή,πού συντελούνται μέσα στην οργή της μάχης από κατσαπλιάδες Αλβανούς μουσουλμάνους;Τι είδους εμπιστοσύνη είναι αυτή πού υπάρχει μεταξύ Καραϊσκάκη καί Αλβανών,μάλιστα Γκέγκηδων καί μουσουλμάνων;Τι τούς ένωνε τόσο,πού ο Καραϊσκάκης φορούσε καί φουστανέλα(καί όλη του γενικά η εμφάνιση) από τα μέρη τους;Ο ήρωας είχε καταγωγή από εκεί,από τα μέρη της Γκεκαριάς καί πρέπει να το γνώριζε αυτό. 
Καί συνεχίζει ο Φωτιάδης... 
«...Οί μπλοκαρισμένοι στην Ακρόπολη(Έλληνες)μάθανε το χαμό τού Καραϊσκάκη από τούς Αρβανίτες(Δηλαδή δεν υπήρχαν Αρβανίτες στην Ακρόπολη;Όλοι τους ήταν Αρβανίτες).


-Ωρέ ,πέθανε ο Καραΐσκος! φώναξαν στούς δικούς μας «με φωνήν λυπημένης ψυχής,ως να μην επεθύμουν τον θάνατον τοιούτου ανδρός»*....(σελ.468 Φωτιάδη,«ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»).*(Κασομούλης τ.β'.,σελ.512).


Γιατί λοιπόν«δεν επεθύμουν»οί Αλβανοί Γκέκηδες μουσουλμάνοι,τον θάνατο τού Καραϊσκάκη;Γιατί τέτοια χολοσκασίλα των μισθοφόρων αυτών καί μάλιστα τού μεγαλύτερου καί ικανότερου εχθρού τους;
Σιγά-σιγά θα ξεδιπλωθεί η φιλία καί το δέσιμο Οδυσσέα Ανδρούτσου,Καραϊσκάκη καί Σουλιωτών,καθώς καί οί κινήσεις τους καί τα γεγονότα της περιόδου εκείνης αλλά καί μεταγενέστερα,πού η φιλία καί το δέσιμο αυτό είναι σαφέστατα γνωστά,τουλάχιστον σε όσους έχουν ανοίξει πάνω από δύο,σοβαρά,σχετικά,βιβλία...
Αυτό όμως πού «δεν επεθύμουν» οί «Αρβανίτες»(Μουσουλμάνοι,γιατί είπαμε πως εάν πρόκειται γιά Χριστιανούς τότε αναφέρονται ως«Έλληνες»)το επιθυμούσαν άλλοι...
«...Ο Καραϊσκάκης έπεσε θύμα της εγγλέζικης πολιτικής στην Ελλάδα κ' εμπνευστές της σατανικής δολοφονίας του στάθηκαν ο Κόχραν,ο Τσώρτς κι ο Μαυροκορδάτος...»
(Φωτιάδης«Καραϊσκάκης»,σελ. 478).
Αυτές ήταν οί αιτίες των δολοφονιών τού Καραϊσκάκη καί τού Ανδρούτσου,καί οί κατηγορίες περί συμμαχίας με τούς«τούρκους»καί οί αφορισμοί πού δέχτηκαν από την εκκλησία.
Βέβαια τέτοιου είδους ιστορικές έρευνες,απαιτούν ανοιχτό νού καί δυνατότητα κριτικής σκέψης πού να βρίσκεται μακριά από εγωπαθείς καταστάσεις καί ανούσιες ψευτοπατριοκορώνες καί παπαγαλισμούς,αποτέλεσμα μιάς επιδερμικής δήθεν ιστορικής μελέτης τύπου τετάρτης τάξης τού Δημοτικού.
Οδυσσέας Ανδρούτσος 
Λιβανάτα-Αντρούτσος

                 Βλέπε γιά Καραϊσκάκη-Νταβέλη-Νούσα-Καρατάσο

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)