«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

Η Δόμνα Σαμίου καί η μήνυση τού ψάλτη

Τα αποκριάτικα στο εδώλιο!

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ


Στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου υπεβλήθη μηνυτήρια αναφορά του πρωτοψάλτη Θεόδωρου Ακρίδα κατά της Δόμνας Σαμίου, για το περιεχόμενο μουσικής τηλεοπτικής εκπομπής της τελευταίας, με θέμα «τολμηρά» αποκριάτικα παραδοσιακά τραγούδια.
Ο κ. Ακρίδας στην αναφορά του, η οποία αρχίζει με το αλήστου μνήμης στερεότυπο, «Διά της παρούσης αναφέρομαι μετά βδελυγμίας...», αγανακτεί μεν διότι η κ. Σαμίου δημοσιοποιεί ελευθέρως όλη την... ελευθεροστομία των σκωπτικών τραγουδιών της Αποκριάς, δεν παραλείπει όμως να την επαναλάβει και ο ίδιος, λεπτομερώς, δημοσιοποιώντας την επίσης. Ενδιαφέρουσα είναι η αντίληψή του ότι θα πρέπει να επιβληθεί ένα είδος λογοκρισίας στα τραγούδια που μας κληροδοτεί η παράδοση και να απαγορευτούν όσα εξ αυτών περιέχουν «κακές» λέξεις, φράσεις κ.λπ. αφού, όπως γράφει: «Αν η κ. Σαμίου περιοριζόταν σε κάποια ανώδυνα (!) σκωπτικά τραγούδια όπως «Τούτες οι μέρες το 'χουνε» ή «Στης ακρίβειας τον καιρό» ουδέν το μεμπτόν θα υπήρχε και ουδέν θέμα θα ανέκυπτε».
Δυστυχώς, όμως, για τον κ. Ακρίδα, δεν περιορίστηκε σε αυτά και τόλμησε να πει και τα άλλα, με αποτέλεσμα, πάντα κατά τη μηνυτήρια αναφορά, «... να αισχύνεται, να θλίβεται, να αγωνιά, να αγανακτεί, και να εξοργίζεται κανείς με αυτά τα αποτρόπαια φαινόμενα. Μα είναι αυτά προβολή του μουσικού και λογοτεχνικού μας πολιτισμού ή χυδαιοποίηση και ο έσχατος διασυρμός τους; Οταν αυτή η εκπομπή της κ. Σαμίου δεν είναι σκληρότατο ακουστικό πορνό, τότε τι είναι; [...] Πληρώνει δηλαδή ο Ελληνας φορολογούμενος για να χρηματοδοτούνται παρόμοιες χυδαιοεκπομπές που τον κατακλύζουν και αυτόν και την οικογένειά του;».
Η μηνυτήρια αναφορά του κ. Ακρίδα κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (ο οποίος, θυμίζουμε, παρασημοφόρησε προσφάτως τη Δόμνα Σαμίου), στον πρωθυπουργό (ο οποίος, θυμίζουμε, συμπεριέλαβε τη Δόμνα Σαμίου στους εκπροσώπους του Πολιτισμού που κάλεσε στο γραφείο του, προκειμένου να τους συμβουλευθεί), στην υπουργό Παιδείας, στον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, στον εισαγγελέα Αρείου Πάγου και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Η μόνη απάντηση που έλαβε, εξ όσων γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ο κ. Ακρίδας, ήταν αυτή του αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Πάλκο» (τευχ. 13) στην οποία, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε: «Ελαβα την επιστολήν σας και σας ευχαριστώ πολύ για την αποστολή της προς ενημέρωσίν μου διά τα φοβερά και απαράδεκτα που ακούστηκαν στην εκπομπή της κ. Δ. Σαμίου. [...] Εχετε απόλυτο δίκαιο. Η χυδαιότητα ξεχειλίζει και χωρίς καμιά αιδώ παρουσιάζεται στην ελληνική κοινωνία. Ολα αυτά είναι νόσος του πνεύματος, σκότος, μωρία και αφροσύνη, είναι πώρωσις συνειδήσεως. [...] Θα πρέπει να καταλάβουν όσοι θέλουν να μολύνουν την πατρίδα μας με τέτοιου είδους χυδαιότητες, ανηθικότητες, βωμολοχίες και ανομίες ότι θα βρουν μπροστά τους, τους υγιώς σκεπτόμενους συνανθρώπους μας. Η Ελλάδα πρέπει να ζήσει και πρέπει να προσφέρει στην οικουμένη αληθινό πολιτισμό, ήθους, ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας, αξιών υψηλών...».
Ανεξάρτητα, πάντως, από το πόσο, η ηθική του κ. Ακρίδα ανέχεται ή αντέχει την αλήθεια, το νόημα και τους συμβολισμούς που εμπεριέχονται στο είδος αυτό των τραγουδιών (αλλά και στο πνεύμα των εκδηλώσεων και των εθίμων της Αποκριάς) τώρα η ελληνική Δικαιοσύνη, καλείται να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που, στην πραγματικότητα, είναι μάλλον βαθύτερο από τη «βδελυγμία» του κ. Ακρίδα και αφορά τη διάκριση μεταξύ της τρέχουσας πορνογραφίας (στο επίπεδο της οποίας υποβιβάζει ο μηνυτής, επιλεκτικά, ορισμένα έργα της παράδοσης) και της ουσίας της άκρως τολμηρής λαϊκής και λόγιας ποίησης αλλά και του όλου τελετουργικού της Αποκριάς, που από την αρχαία εποχή είχε τον ίδιο καθαρτήριο ρόλο και χαρακτήρα. Ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει. Θα κρίνει άραγε ότι η ιστορία, η παράδοση και η σημερινή κοινωνία έχει ανάγκη βοήθειας προκειμένου να ξεχωρίσει την κανονική και καθημερινής εφαρμογής πορνογραφία και χυδαιότητα (που μάλιστα σπανίως εκφέρει «κακές» λέξεις) από την ιερή ελευθεροστομία της παράδοσης ή θα στείλει την «αγανακτισμένη» αναφορά του Πρωτοψάλτου κ. Ακρίδα στον κάλαθο των απορριμμάτων; Κατά πληροφορίες μας, αυτό προτίθεται να κάνει και η κ. Σαμίου, αφού δεν πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή ο οποίος ήδη την κάλεσε, επιλέγοντας, ως φαίνεται, το «ας έρθουν να με συλλάβουν».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 08/01/2005

Ελευθεροτυπία - Τα αποκριάτικα στο εδώλιο!

http://news.pramnos.net/story58-477.html 

 http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=98533&ct=80

08-03-2009: “Βράβευση της Δόμνας Σαμίου, της Ελένης Καραΐνδρου και ...

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)