«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Τι ακριβώς ήταν η Μέδουσα;

Σύμφωνα με την μυθολογία μας, η Μέδουσα ήταν ένα τέρας το οποίο αν το κοίταζε ένας άνθρωπος αμέσως απολιθωνόταν. Ένας μυθικός ήρωας, ο Περσέας σκότωσε αυτό το τέρας, ευεργετώντας έτσι την ανθρωπότητα, η οποία μετά τον τιμούσε σαν θεό. Αλλά τι ακριβώς, κρύβουν οι λέξεις που σχετίζονται με το τέρας «Μέδουσα», αν εξηγηθούν σύμφωνα με την πελασγική πρωτογλώσσα;
Ο ήρωας Περσέας1 ήταν γιός του Διός και της Δανάης, η οποία ήταν κόρη του Ακρίσιου, βασιλιά του Άργους και της Ευρυδίκης. Ο Περσέας ανήκε στο ίδιο γενεαλογικό δέντρο με την Ηώ ή Ιώ η οποία ζούσε εξόριστη στην Αίγυπτο2.
Η κεφαλή της Μέδουσας, του ζητήθηκε από τον τύραννο της Σερίφου, Πολυδέκτη και φυσικά δεν ήταν κάτι εύκολο, αφού η Μέδουσα ήταν μια γοργόνα. Η τελευταία λέξη σημαίνει «άγρια», «βάρβαρη», αλλά η λέξη «Μεντ-ούσα», σημαίνει αυτήν που είναι με «μεντ»3 δηλαδή με μεγάλη νοημοσύνη. Άλλωστε και στην αττική διάλεκτο, το ρήμα «μέδομαι» έχει την ίδια σημασία, αφού έχει την έννοια του «σκέφτομαι», ενώ το ίδιο ρήμα με την ίδια έννοια το βρίσκουμε στην πελασγική (αρβανίτικη) ως «μεντόνεμ».
Ο μύθος που θέλει την Μεντούσα (όπως θα την ονομάζαμε στην πελασγική διάλεκτο), να έχει το κεφάλι της γεμάτο φίδια ακριβώς αυτό υπονοεί, αφού ο όφις αποτελούσε το σύμβολο της σοφίας4. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι μετά την νίκη επί της Μεντούσας, το κεφάλι της πέρασε ως «γοργόνειο» στο στήθος της Θεάς Αθηνάς, θεάς της Σοφίας, του πολιτισμένου όμως κόσμου.
Οι Γοργόνες είχαν τις Γραίες αδελφές, οι οποίες είχαν γεννηθεί με «γκρίζα» μαλλιά και μοιράζονταν ένα δόντι και ένα μάτι, σύμφωνα με την παραποίηση του μύθου, από την αττική διάλεκτο. Γιατί στην πελασγική διάλεκτο, αλλιώς θα περιγράφαμε τις Γραίες με βάση τα παραπάνω στοιχεία. Το όνομα «Γραίες» σχετίζεται με τη λέξη «Γκρέϋ»5 που προέρχεται από τη λέξη «Γκρίζα» ή «Γρίζα» η οποία είναι η γυναικεία ενδυμασία της Αρβανίτισσας6. Της Αρβανίτισσας, που ανήκει σε μια μεγάλη Φάρα. Αυτή έχει ένα μάτι, δηλ. «νι Σί», αφού το ένα μάτι αποτελεί το σύμβολο της εποπτείας και του ελέγχου του κόσμου που η Φάρα της ορίζει7. Και το ένα δόντι είναι η εξουσία, αφού η έκφραση «κά δεμπ» 8 επιβιώνει ως τις μέρες μας, αφού η σημασία του να έχει κανείς «δόντι» ως δείγμα εξουσίας παραμένει αναλλοίωτη.
Ο Περσέας δανείστηκε και το «μάτι» και το «δόντι» από τις Γραίες, «δανείστηκε» δηλ. την εποπτεία, τον έλεγχο και την εξουσία. Και έτσι νίκησε την «βάρβαρη» Μεντούσα, που όμως ήταν τόσο νοήμων που έκανε κακό στην ανθρωπότητα. Μόνο αν αυτή η νοημοσύνη, το ίδιο όπλο δηλ. που χρησιμοποιούσε η Μεντούσα επέστρεφε σε αυτήν –όπως μέσω της αντανάκλασης της Ασπίδας του Περσέως- μόνο τότε η Μεντούσα θα μπορούσε να νικηθεί και στη συνέχεια του μύθου να σωθεί η Ανδρο-Μέδα, δηλ. ο νοήμων-πολιτισμένος άνθρωπος (άνδρος=άνθρωπος).
Όπως είναι προφανές πίσω από τον μύθο, κρύβονται πολλά νοήματα και πολύ πιθανόν πραγματικά γεγονότα, που μπορούμε να τα προσεγγίσουμε με τη χρήση της Αρβανίτικης διαλέκτου. Το ίδιο μπορούμε να κατανοήσουμε και τις παράγωγες της λέξης «Μεντ», όπως η λέξη «Μέντωρ»*, η λέξη «Μέδων» (αττική διάλεκτος), η λέξη «Μήδεια» (αττική διάλεκτος), που είναι το όνομα «Μέντεα» στην πελασγική διάλεκτο, κ.α.
Αλλά και ένας αστερισμός κρύβει ένα είδος «νοημοσύνης». Πρόκειται για τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου, που στην αρβανίτικη διάλεκτο ονομάζεται «Παρμέντα»9, δηλ. «μακρινή νοημοσύνη»! Αν σκεφθούμε ότι στον ουρανό υπάρχουν και ο αστερισμός του Περσέα και της Ανδρομέδας, τότε μάλλον θα υποψιαστούμε και άλλα….
Όπως για παράδειγμα, γιατί το αλέτρι που χρησιμοποιείτο στην καλλιέργεια της γης λεγόταν και αυτό «παρμέντα»; Λόγω του σχήματος που έμοιαζε με την Μεγάλη Άρκτο -όπως πιστεύουν και λένε οι παλαιοελλαδίτες- ή κάτι υποδήλωνε η ίδια ονομασία με τον αστερισμό της «Μακρινής Νοημοσύνης» που προφανώς είχε να κάνει με την απαρχή της Γεωργικής καλλιέργειας στην Γη;


*Στ'αρβανιτικα Μεντούαρ=μυαλωμένος.Mεd=μυαλό.Μεδούλι.Βλέπε Μέντωρ-Μέντωρας=δάσκαλος.Μαντεία καί Μαντεύω.Επώνυμο Μεντής η Μέντης.

[DOC]

Perseus was son of Zeus and Danaë (Danae), daughter of Acrisius ...

Μορφή αρχείου: Microsoft Word - Προβολή ως HTML
2
3
4ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)