«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Λιμνοχώρι Κ.Αχαϊας

Λιμνοχώρι

Χωριό Δ-ΝΔ της Κ. Αχαΐας που αποτελείται από τους οικισμούς Άνω Λιμνοχώρι, Κάτω Λιμνοχώρι και Καλαμάκι. Το Λιμνοχώρι αναφέρεται για πρώτη φορά με το παλαιό του όνομα "Στριγκλέικα" στην απογραφή του 1879 με 291 κατοίκους. Οι κάτοικοι του χωριού Στριγκλέικα κατέβηκαν από τα ορεινά μετά την Απελευθέρωση από την τοποθεσία που ακόμα και σήμερα λέγεται "Στριγκλέικο βουνό". Βρίσκεται στον Οβρυόκαμπο, ΝΔ της Ζουμπάτας και του χωριού Μοίρα, κοντά στις θέσεις "Σημαία", "Δέντρο του Γιαννιά" και "Σάπια Βρύση". Φαίνεται ότι το τοπωνύμιο "Στριγκλέικα" προέρχεται από την αρβανίτικη λέξη "στριγγλός" (ανάποδος, σφιχτός) και ήταν το επώνυμο του πρώτου ιδιοκτήτη της περιοχής, εκείνης στο Παναχαϊκό. Όταν ο οικισμός αυτός ερειπώθηκε οι κάτοικοι κατέφυγαν στο Χαϊκάλι και στο σημερινό Λιμνοχώρι. Ανέβαιναν, όμως, το καλοκαίρι στα ορεινά με τα πρόβατά τους. Στην πεδιάδα εγκαταστάθηκαν γύρω από ένα πηγάδι που προϋπήρχε από την εποχή της Τουρκοκρατίας, στο κέντρο του Άνω Λιμνοχωρίου. Το χωριό αρχικά λοιπόν περιοριζόταν στο σημερινό Άνω Λιμνοχώρι και αναφερόταν στις απογραφές μαζί με το μεγαλύτερο τότε χωριό Βίδοβα (σημερινό Καλαμάκι). Έτσι εξηγείται γιατί αναφέρεται μόνο το χωριό Βίδοβα στην απογραφή του 1845 (από το 1845 αρχίζουν και τα Δημοτολόγια της πρώην κοινότητας Λιμνοχωρίου) και γιατί η παλαιά εκκλησία του Αγίου Γεωργίου κτίσθηκε ανάμεσα στη Βίδοβα και τα Στριγκλέικα.
Το χωριό Στριγκλέικα δέχθηκε και άλλους κατοίκους από τα ορεινά και γρήγορα διακρίθηκε σε δύο «μαχαλάδες». Έτσι εξηγείται το κτίσιμο της παλαιάς εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας ανάμεσα στα σημερινά χωριά Άνω και Κάτω Λιμνοχώρι. Ονόματα παλαιών οικογενειών είναι τα: Ζερδεβάς, Λοτσάρης, Μπεκίρης, Αγγελόπουλος, Γκοτσόπουλος. Από το 1879 έως το 1912 ανήκε στον Δήμο Δύμης. Το 1900 ακόμα οι κάτοικοι μιλούσαν τα αρβανίτικα. Το 1912 αναγνωρίζεται ως κοινότητα και το 1928 μετονομάζεται σε "Λιμνοχώρι" εξαιτίας των νερών που λιμνάζουν στην περιοχή. Το 1920 είχε 377 κατοίκους. Το 1851 είχε 589 κατοίκους. Το 1991 είχε 1.311 κατοίκους. Παρά την παλαιότητα του οικισμού σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα αναγνώρισης των ιδιοκτησιών γιατί θεωρούνται τμήματα του βασιλικού κτήματος της Μανολάδας και του δάσους βελανιδιών που υπήρχε εκεί από την αρχαιότητα. Το δάσος αυτό εκτεινόταν από τον ποταμό Πείρο ως τα Λεχαινά και άρχισε να εκχερσώνεται αμέσως μετά την Επανάσταση.
Το Καλαμάκι (Βίδοβα) αναφέρεται από το 1845 στον Δήμο Δύμης. Το 1879 είχε 123 κατοίκους. Το 1912 υπήχθη στην κοινότητα Στριγκλεΐκων (σημερινό Λιμνοχώρι). Το όνομα «Βίδοβα» είναι σλαβικό και δηλώνει το επώνυμο του πρώτου ιδιοκτήτη της περιοχής που κατοίκησε το λεγόμενο βουνό της Βίδοβας, στο Παναχαϊκό, απ' όπου ξεκίνησαν οι Βιδοβίτες. Οι πρώτοι που κατέβηκαν από τα ορεινά ήσαν δύο Αγγελόπουλοι και ένας Γκότσης. Οι κάτοικοι της πεδινής Βίδοβας μιλούσαν έως το 1900 τα αρβανίτικα. Το 1940 είχε 288 κατοίκους.
Πληθυσμός (απογραφή 2001): Άνω Λιμνοχώρι (373), Καλαμάκι (559), Κάτω Λιμνοχώρι (207), Παραλία Καλαμάκι (74). ΣΥΝΟΛΟ: 1.213 κάτοικοι.
Λιμνοχώρι - Δήμος Μόβρης

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)