«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

(Αλβανοί) μετανάστες κι Αρβανίτες

(Αλβανοί) μετανάστες κι Αρβανίτες
Οι αναρτήσεις μου για τους μετανάστες έφεραν στα σχόλια δύο παρεμβάσεις που θεώρησα πως αξίζει να παραθέσω. Το πρώτο είναι από κάποιον Αλβανό μετανάστη στην Ελλάδα (όσο μου επιτρέπει η ανωνυμία του διαδικτύου να το πιστέψω), ο οποίος, επειδή έχει εμπειρία από αφεντικά, δίνει μια εικόνα του τι επικρατεί στην Ελλάδα: οι Αλβανοί είναι χειρότερα αφεντικά, επειδή είναι φτωχότεροι. Οι Έλληνες είναι πλουσιότεροι -άρα καλύτεροι, αν και ο ίδιος θα προτιμούσε να έχει αφεντικά το "αίμα" του, δηλαδή Αρβανίτες.
Το δεύτερο κείμενο είναι από κάποιον που δηλώνει κατά το ήμισυ Αρβανίτης και -μολονότι προσβλητικό, κάτι το οποίο έχω συνηθίσει- με βοήθησε να επιβεβαιώσω δύο πράγματα:
α) Μιλά ως "Αρβανίτης" και μάλιστα ως εκφραστής της αρβανίτικης ταυτότητας. Λέει πως με αυτά που γράφω θα "εκνευρίσω" κάποιον Αρβανίτη που θα με διαβάσει. Αυτή η δήλωση δείχνει πως η αρβανίτικη κοινότητα είναι ζωντανή ακόμα, έστω και ως ελληνόφωνη στη συντριπτική πλειοψηφία της. Αυτή η κοινότητα έχει την αίσθηση της ταυτότητάς της, γνωρίζει πως είναι μία ομάδα ξεχωριστή μέσα στο νεοελληνικό έθνος (όπως είναι οι Πόντιοι, οι Κρητικοί κλπ.), αλλά αντιμετωπίζει με εχθρότητα την υφιστάμενη συγγένειά της με τους Αλβανούς. Είναι γεγονός πως κανείς Αρβανίτης δεν έχει άλλη εθνική συνείδηση από την ελληνική, αλλά την οποιαδήποτε σχέση με το αλβανικό έθνος την αντιμετωπίζουν ως ύψιστη προσβολή, κι ας συνομιλούν -όσοι τα γνωρίζουν- στα Αρβανίτικα με τους Αλβανούς μετανάστες. Το ολοφάνερο το αρνούνται ολόψυχα. Όλοι λοιπόν θεωρούν εχθρικό κάθε σχόλιο που κινείται στην κατεύθυνση της "συγγένειας" με τους Αλβανούς. Για να αρνηθούν αυτήν τη συγγένεια και να τροφοδοτήσουν τον ελληνικό εθνικό μύθο των Αρβανιτών πολλοί Αρβανίτες έχουν γράψει διάφορα βιβλία προσπαθώντας να αποδείξουν τη ...συγγένεια Ελληνικής και Αρβανίτικης. Ο αείμνηστος Αριστείδης Κόλλιας μάλιστα έλεγε πως η Αρβανίτικη είναι πιο "αρχαία" κι από τα ομηρικά κείμενα και προσπαθούσε να ερμηνεύσει τα ονόματα του αρχαιοελληνικού δωδεκάθεου, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που φυλάω για μετά, αν υπάρξει χρόνος.
2) Στο δεύτερό σχόλιό του ο -μισός- Αρβανίτης μού απευθύνεται στα αρβανίτικα, χρησιμοποιώντας μία υβριστική απαξιωτική έκφραση:
μουτ με κεπ. Αν κάποιος Αρβανίτης ξέρει 2 κουβέντες μόνο στα αρβανίτικα, τότε αυτή είναι η μία! Το σημαντικό για μένα είναι ότι αυτός ως Αρβανίτης μου απευθύνθηκε (σ' εμένα που είμαι επίσης Αρβανίτης) στη γλώσσα μας και μάλιστα είπε ότι είμαστε "πατριώτες"! Αυτό επιβεβαιώνει με ευχάριστο τρόπο την πεποίθησή μου ότι οι Αρβανίτες αισθανόμαστε πως μας συνδέει κάτι παραπάνω από την ελληνική ταυτότητα. Όπου έχω βρεθεί, όταν μιλάω με Αρβανίτη, χαίρεται που είμαι κι εγώ Αρβανίτης, κι ας κατάγομαι από διαφορετικό τόπο. Είναι όπως όταν συναντιούνται δύο Κρητικοί ή δύο Πόντιοι, μόνο που οι Αρβανίτες είμαστε περισσότεροι "μαγκωμένοι" και ντρεπόμαστε για την ταυτότητά μας, κάτι το οποίο απορρέει από σχεδόν 2 αιώνες επίσημης αδιαφορίας για τη γλώσσα μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)