«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Η εκκλησιαστική Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη»

Η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα…«Αλληλεγγύη»Το Amen.gr παρουσιάζει αποκλειστικά, αποσπάσματα της απόρρητης έκθεσης για τα οικονομικά της Μ.Κ.Οργάνωσης
  
 
του Νίκου Παπαχρήστου
«Μετά από εντολή σας πραγματοποιήσαμε τακτικό έλεγχο στην ως άνω αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η δεινή οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται σήμερα, οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς στελεχών και υπαλλήλων της και να προβούμε στον προσδιορισμό των τυχόν αναλογουσών ευθυνών».
Τον περασμένο Οκτώβριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ανέθεσε σε δύο στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών της Ελλαδικής Εκκλησίας να πραγματοποιήσουν ενδελεχή έλεγχο στα οικονομικά της Μ.Κ.Ο. Αλληλεγγύη. Περίπου τρεις μήνες αργότερα, στις 28 Ιανουαρίου 2009, παραδόθηκε στα χέρια του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου το προϊόν της επίπονης έρευνας των κ.κ. Δημητρίου Τίκα, Διευθυντή Διευθύνσεων Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών και Ιωάννη Τσομπανάκη, προϊσταμένου γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου ΕΚΥΟ.
Στην έκθεση τους, που φέρει τον χαρακτηρισμό «εμπιστευτική», οι δύο  ελεγκτές περιγράφουν αναλυτικά την οικονομική κατάσταση του οργανισμού και κυρίως τις διαχειριστικές τακτικές που συνέβαλλαν καθοριστικά στη δημιουργία ελλείμματος που ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Το Αmen.gr φέρνει για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας αποσπάσματα της απόρρητης έκθεσης η οποία είναι βέβαιο πως θα προκαλέσει συζητήσεις εντός και εκτός Εκκλησίας.
«Από τα στοιχεία, τα οποία μας παρεσχέθησαν και ελέγξαμε, εντοπίσαμε ότι τα οικονομικά της προβλήματα επικεντρώνονται σε μη ολοκληρωμένα ή απορριφθέντα προγράμματα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών, δανεισμό της από Τράπεζες και ιδιώτες καθώς και από τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες ενδιαφέροντός της».
Τις επόμενες ημέρες θα κληθούν να καταθέσουν σε ειδική επιτροπή ακροάσεων, τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. της ΜΚΟ και ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της οργάνωσης κ.Δημήτριος Φουρλεμάδης. Επίσης αναμένεται να παρουσιαστούν και άλλα πρόσωπα που με διάφορους τρόπους διατηρούσαν οικονομικές σχέσεις με την «Αλληλεγγύη» όπως εφοπλιστές, επιχειρηματίες, διευθυντές μεταφορικών εταιρειών, δημοσιογράφοι ακόμα και επικοινωνιολόγοι. Από όλους θα ζητηθεί να δώσουν απαντήσεις ή πληροφορίες για μια σειρά υποθέσεων όπως αυτή με τα σάπια κοτόπουλα και τα 6,2 εκατομμύρια που διεκδικεί από την εκκλησιαστική ΜΚΟ το υπουργείο Εξωτερικών. Ερωτήματα προκύπτουν και από τις αγορές κάποιων κτιρίων από την «Αλληλεγγύη» καθώς επίσης και από τις εκδοτικές της δραστηριότητες.
Κύκλοι της Αρχιεπισκοπής τονίζουν πως θα ζητηθεί από τα πρόσωπα που υπηρέτησαν σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις της Οργάνωσης να δώσουν πειστικές εξηγήσεις για αρκετές «περίεργες» επιλογές στη διαχείριση των οικονομικών της καθώς επίσης και για το υπέρογκο έλλειμμα που καλείται πλέον να καλύψει.
«Ο Αρχιεπίσκοπος δεν θέλει να μείνουν σκιές στην Αλληλεγγύη. Επιθυμία του είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ώστε η ΜΚΟ να μπορέσει σε ένα νέο πλαίσιο να ανταποκριθεί στην αποστολή της που είναι η ανακούφιση του πάσχοντα ανθρώπου» δηλώνουν από την Αγίας Φιλοθέης.
Οι Μητροπολίτες Ηλείας Γερμανός και Σιδηροκάστρου Μακάριος, ο κ. Αντώνης Ζαμπέλης, διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ), ο κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, νομικός σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου, ο κ. Ανάργυρος Πετρόπουλος, Δικηγόρος και επιτελικό στέλεχος της ΕΚΥΟ και ο κ. Ευάγγελος Περλίγκας, αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου και μέλος του μητροπολιτικού Συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής συγκροτούν την επιτροπή ακροάσεων. Ήδη μελετούν όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εμπιστευτική έκθεση των δύο οικονομικών ελεγκτών καθώς επίσης και στην λεπτομερέστατη έκθεση που συνέταξε, τον περασμένο Ιούλιο, ο  Μητροπολίτης Φιλίππων Προκόπιος.
Όλα δείχνουν ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Φουρλεμάδης θα κληθεί να δώσει τις περισσότερες εξηγήσεις για σειρά ενεργειών του στη ΜΚΟ, τις οποίες τα μέλη της επιτροπής ακροάσεων φαίνεται πως τις θεωρούν εξαιρετικά προβληματικές. Άλλωστε οι ελεγκτές, στην έκθεσή τους, τον χαρακτηρίζουν ως "ιθύνοντα νου" των ελλειμματικών πράξεων.

Ο άλλοτε ισχυρός παράγοντας της εκκλησιαστικής ΜΚΟ και στενός συνεργάτης του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, τον οποίο αρκετοί εκκλησιαστικοί παράγοντες θεωρούν υπεύθυνο τουλάχιστον για την υπόθεση με τα «σάπια κοτόπουλα»,  σήμερα φέρεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην οργάνωση εθελοντισμού «Έργο Πολιτών», η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ίδιου του πρωθυπουργού κ.Κώστα Καραμανλή.

Η Έκθεση των οικονομικών ελεγκτών
Επί τρεις μήνες οι οικονομικοί ελεγκτές μελέτησαν ένα προς ένα όλα τα έγγραφα και τις αποδείξεις που είχαν στη διάθεση τους σχετικά με την οικονομική διαχείριση της εκκλησιαστικής ΜΚΟ από την ημέρα της ιδρύσεως της.
«Ελέγξαμε τη νομιμότητα και ακρίβεια των λογιστικών εγγράφων καθώς και την ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Δεν διαπιστώσαμε την ύπαρξη κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου από συστάσεως της εταιρείας στις 23 Μαρτίου 2002. Επιπρόσθετα στις 27 Σεπτεμβρίου 2004 με την τροποποίηση του καταστατικού μεταβιβάζονται όλες οι εξουσίες διαχείρισης & εκπροσώπησης της εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο (Φουρλεμάδη Δημήτριο) με μοναδικό περιορισμό την δέσμευση της εταιρείας με την υπογραφή του για πληρωμές έως και το ποσό των 10.000 ευρώ» αναφέρουν και σημειώνουν πως δεν διαπίστωσαν την ύπαρξη εσωτερικού Κανονισμού Προμηθειών. Προσθέτουν δε, ότι οι περισσότερες δαπάνες πραγματοποιούνταν με απευθείας ανάθεση.
«Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανωτέρω έλλειψης είναι η χρήση υπηρεσιών μεταφορών από την ομόρρυθμη εταιρεία «Κατσαμπέκης Κ & Φίλη Ε &Σια Ο.Ε.» και η καταβολή σ’ αυτήν υπέρογκων αμοιβών, χωρίς σε ορισμένες περιπτώσεις να προκύπτει ότι έχει προηγηθεί η λήψη προσφορών από άλλους προμηθευτές. Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στον ανωτέρω προμηθευτή για τις χρήσεις 2003 έως και 2007 ανέρχονται σε 4 εκατ.ευρώ περίπου!!! Σημειώνεται ότι από το 2002 αποτελούσε το αποκλειστικό συνεργάτη της εταιρείας στον τομέα των μεταφορών» επισημαίνεται.
Σε άλλο σημείο της έκθεσης αναφέρεται πως «σε αρκετούς διαγωνισμούς έργων παρατηρείται το φαινόμενο της εμφάνισης ενός μόνο διαγωνιζόμενου, ο οποίος προσφέρει υποτυπώδη έκπτωση και παρόλα αυτά ο διαγωνισμός δεν κρίνεται άγονος και το αποτέλεσμα ως ασύμφορο. Έτσι π.χ. η εταιρεία Κ.Α.Π.Α.Ε.Ε. ΚΩΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. υπέβαλε την μοναδική προσφορά “ποσού 43.500 ευρώ” και της κατακυρώθηκε έργο (Κτιριακές παρεμβάσεις για την λειτουργία Κέντρου Ημέρας στην Νεάπολη Λασιθίου Κρήτης) με προϋπολογισμό 43730,50 ευρώ». Δηλαδή η έκπτωση ήταν μόλις…230,50 ευρώ.

Οι εφημερίδα «Αλληλέγγυος Πολίτης»
Οι κκ Τίκας και Τσομπανάκης διαπίστωσαν επίσης ότι με την τροποποίηση του καταστατικού της «Αλληλεγγύης», το 2005, προστέθηκαν επιπλέον σκοποί όπως η έκδοση εντύπων μέσων ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά κλπ), η κατασκευή κεριών, κηρωμένων φυτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών με σκοπό την υποστήριξη των Ιερών Ναών και Μονών. Και αυτές είναι μερικές από τις ποικίλες εμπορικές δραστηριότητες που ανέπτυξε η «Αλληλεγγύη»,  με τη δικαιολογία της εξασφάλισης πόρων για την επίτευξη των ΜΗ κερδοσκοπικών της σκοπών.
«Ειδικότερα η ζημιά από την εμπορική δραστηριότητα της εφημερίδας «Αλληλέγγυος Πολίτης», έχει επηρεάσει αρνητικά το λογιστικό αποτέλεσμα της ελεγχόμενης κατά τις χρήσεις 2005, 2006 και το πρώτο πεντάμηνο 2007 κατά τα ποσά 352.308,51 ευρώ, 411.706,70 ευρώ και 110.110,08 ευρώ αντιστοίχως». Ας σημειωθεί ότι η εφημερίδα «Αλληλέγγυος Πολίτης» έχει αναστείλει την έκδοση της ενώ η «Αλληλεγγύη Μονοπρόσωπη Εκδοτική Ε.Π.Ε.», θυγατρική εταιρεία της ΜΚΟ «Αλληλεγγύης», έχει τεθεί σε καθεστώς  εκκαθαρίσεως.
 
Τα χαμένα extrait
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που περιλαμβάνεται στην έκθεση και το οποίο ενδεχομένως αποκαλύπτει τη διαχειριστική αντίληψη και πρακτική που ακολουθούσε η προηγούμενη διοίκηση της οργάνωσης είναι ότι δεν βρέθηκαν στα αρχεία τραπεζικά έγγραφα και αποδείξεις συγκεκριμένων περιόδων.

«Λείπουν από το αρχείο της εταιρείας τραπεζικά έγγραφα “extrait” τραπεζικών λογαριασμών για την χρήση του 2005 (Αγροτικής, Eurobank) με συνέπεια να καθίστανται αδύνατες ορισμένες από τις ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις για τη χρήση αυτή» σημειώνεται και στη συνέχεια αναφέρεται πως για την ίδια χρονική περίοδο από τα extrait μόνο των 2 από τους 6 συνολικά τραπεζικούς λογαριασμούς οι ελεγκτές  διαπίστωσαν τα εξής: «Στον λογαριασμό όψεως λογ.38-----,  Εurobank 0200---------, στον οποίο γίνονται καταθέσεις δωρεών από ιδιώτες σε όλη την διάρκεια του χρόνου ύψους 200.000 ευρώ περίπου, με έκδοση τραπεζικής επιταγής Νο 21------,  200.000 ευρώ στις 19/09/2005 «σε διαταγή εμού του ιδίου» μεταφέρονται σε άλλο λογαριασμό όψεως της εταιρείας, τον λογ. 38-----, Πειραιώς 5054------- για άγνωστο και αδιευκρίνιστο λόγο. Στη συνέχεια από την επισκόπηση του extait του λογ. 38------- Πειραιώς 5054--------------- διαπιστώθηκαν τα εξής:
Έγιναν καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου καταθέσεις συνολικού ποσού 8.000.000 ευρώ περίπου, από το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΔΑΣ) για επισιτιστικά προγράμματα σε χώρες του τρίτου κόσμου, ενώ αντίστοιχα οι πληρωμές που διενεργούνται από τον ίδιο λογαριασμό δεν φαίνεται να εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό. Για παράδειγμα έγιναν πληρωμές προς τον προμηθευτή “Κατσαμπέκης Κ & Φίλη Ε. & Σια Ο.Ε.” συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ περίπου, για υπηρεσίες μεταφορών. Επίσης πραγματοποιήθηκαν πληρωμές για αγορά τροφίμων (ζυμαρικών-φρούτων κλπ) συνολικού ποσού 1.200.000 ευρώ σε διάφορους προμηθευτές. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν πληρωμές συνολικού ποσού 800.000 ευρώ για αγορά κτιρίου στην Κυψέλη (Αγ. Ζώνης 91), για το οποίο λήφθηκε δάνειο ισόποσο μέσα στην χρήση, και τέλος έγιναν πληρωμές συνολικού ποσού 820000 ευρώ για αγορά κτιρίου στην οδό Κολοκυνθούς και Λεωνίδου».
(Οι αριθμοί λογαριασμών αφαιρέθηκαν από το Αmen.gr).
Παρακάτω οι δύο ελεγκτές υπογραμμίζουν: «Δεν διαπιστώσαμε να τηρούνται οι διαδικασίες δωρεών στη πλειονότητα των περιπτώσεων πχ. Α) Δωρεά της Ιεράς Συνόδου ποσού 155.000 ευρώ & 190.000 ευρώ στις 25/8/2006 & στις 5/10/2006 αντίστοιχα, προς την Αλληλεγγύη για συγκεκριμένο σκοπό (βοήθεια για τα θύματα του Λιβάνου), η οποία όμως χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς, παρατύπως, με παραποίηση του παραστατικού είσπραξης των επιταγών, ειδικότερα: 1) Απόδειξη είσπραξης μετρητών-επιταγών «Αλληλεγγύη» Νο 4850 5/10/2006 ποσού 190.000 ευρώ με αιτιολογία Οικονομική ενίσχυση των θυμάτων του Λιβάνου, διεγράφη η φράση “των θυμάτων του Λιβάνου” & 2) Απόδειξη είσπραξης μετρητών-επιταγών Νο 4798 «Αλληλεγγύη» 25/8/2006 ποσού 155.000 ευρώ με αιτιολογία Οικονομική ενίσχυση από το λογαριασμό για τον Λίβανο, διεγράφη η φράση «για τον Λίβανο». Και οι δύο εισπράξεις των επιταγών έγιναν στον λογαριασμό όψεως της εταιρείας στην Τράπεζα  Πειραιώς Νο 504------------  ».
Σύμφωνα με πληροφορίες ανάλογες περίεργες μετακινήσεις χρηματικών ποσών περιγράφονται λεπτομερώς και σε άλλα σημεία της έκθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται λόγος για μεγάλα ποσά που κατέληξαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν εταίροι της Οργάνωσης (όπως για παράδειγμα σε λογαριασμό του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος) ή ακόμα και για μετακινήσεις σε ενδιάμεσους λογαριασμούς που ήταν στο όνομα φυσικών προσώπων που είτε υπηρετούσαν σε υψηλόβαθμες θέσεις της ΜΚΟ είτε η σχέση τους με την εταιρεία δεν είναι σαφής και χρήζει περεταίρω διερεύνησης.
«Παρατηρείται συχνά πρόωρη ανάληψη, «σπάσιμο», των προθεσμιακών καταθέσεων ελλείψει κεφαλαίου κίνησης, για την πληρωμή μισθοδοσίας, για εξόφληση δόσεων δανείων και για εξοφλήσεις προμηθευτών, γεγονός που υποδηλώνει κακοδιαχείριση τραπεζικών διαθεσίμων» σημειώνεται.
Τα ακίνητα
Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών μπήκε και η αγορά τουλάχιστον τεσσάρων ακινήτων στην Αθήνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τον έλεγχο τα στοιχεία που αφορούν τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αγορά των ακινήτων είναι ελλιπή ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβληματισμό προκαλεί και το τελικό τίμημα που κατέβαλε η ΜΚΟ.
Ανάλογα ερωτήματα προκαλούν και κάποιες μισθώσεις ακινήτων. «Έχει μισθωθεί διαμέρισμα στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 16 (μηνιαίο μίσθωμα 945 ευρώ) και μάλιστα με σύμβαση εμπορικής μίσθωσης, μολονότι η εταιρεία είναι ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, για το οποίο δεν προκύπτει από τα υπάρχοντα στοιχεία ποια ανάγκη της εταιρείας εξυπηρέτησε (η ιδιοκτήτρια μάλιστα έχει εγείρει αγωγή ζητώντας μισθώματα και των 12 ετών, επειδή στις 15.6.2007 η εταιρεία αποχώρησε από το μίσθιο)» αναφέρεται στην έκθεση.
Η πιο ζημιογόνα σύμβαση μακροχρόνιας «μίσθωσης» αφορά τον ξενώνα «Αγάπη» στην Κομοτηνή. Το κτίριο ανακαινίσθηκε στο πλαίσιο προγράμματος με δαπάνες τους υπΕξ και ακολούθως με «χρησιδάνειο» που σύνηψε η Αλληλεγγύη απέκτησε την κατοχή του εν λόγω Ξενώνα από το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς να οφείλει μίσθωμα.
«Όμως η σύμβαση που υπέγραψε ο κ. Δ. Φουρλεμάδης μόνο κατ’ όνομα ήταν χρησιδάνειο, δηλαδή «χαριστική» σύμβαση υπέρ της Αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα είναι χαριστική σύμβαση της Αλληλεγγύης προς το αντισυμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο» τονίζουν οι ελεγκτές αφού σύμφωνα με πληροφορίες η Αλληλεγγύη απέκτησε την κατοχή του κτιρίου υπό τον όρο να φιλοξενούνται σε αυτό παλιννοστούντες ομογενείς και η Αλληλεγγύη να καλύπτει εκείνη μόνη τα έξοδα των 75 διαμερισμάτων προς τις ΔΕΚΟ (ρεύμα, τηλέφωνο, νερό).
Μάλιστα στην σύμβαση δεν προβλέπεται καμία επιδότηση της Αλληλεγγύης, ώστε να ανταποκριθεί στα έξοδα λειτουργίας του ξενώνα ενώ η υποχρέωση αυτή διαρκεί όσο και το χρησιδάνειο, δηλαδή για 25 χρόνια!!!
Η ζημιά για την εκκλησιαστική ΜΚΟ είναι τεράστια δεδομένου ότι  παρατηρείται και κατάχρηση των δικτύων κοινής ωφέλειας των διαμερισμάτων από τους φιλοξενούμενους. «Θεωρούμε ότι κάθε έξοδο για την πληρωμή  (τα οποία κατά την στιγμή συντάξεως της παρούσας τρέχουν και διογκώνονται γι’ αυτό και δεν προσδιορίζουμε το ποσό τους ) των λογαριασμών ΔΕΚΟ κλπ. του Ξενώνα προέρχεται από σύμβαση, για την σύναψη της οποίας με το περιεχόμενο που τελικώς συμφωνήθηκε και υπογράφηκε δεν είχε εξουσιοδοτηθεί από το ΔΣ της Αλληλεγγύης ο κ.Δ. Φουρλεμάδης» τονίζεται στην έκθεση.
Κοτόπουλα αξίας 7 εκατομμυρίων ευρώ
Αναμφίβολα το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης αφορά τα προγράμματα αποστολής επισιτιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες. Είναι η γνωστή υπόθεση των σάπιων κοτόπουλων για την οποία το υπουργείο Εξωτερικών ζητάει να του επιστραφούν πίσω περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ.
Η «περιπέτεια» ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2005 όταν η Αλληλεγγύη εισέπραξε από το υπΕξ το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ για την αποστολή επισιτιστικής βοήθειας στην Ερυθραία, το Μαλάουι και την Ζιμπάμπουε.
Τα πράγματα δεν ήρθαν βολικά και η ΜΚΟ ζήτησε από την ΥΔΑΣ (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) την άδεια της για αλλαγή των χωρών προορισμού. Τον Ιούνιο του 2006 η ΥΔΑΣ ζητά την επιστροφή της προκαταβολής εντόκως . Όμως η Αλληλεγγύη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δαπανήσει τα 5,6 εκατομμύρια για άλλους σκοπούς που δεν είναι σύμφωνοι με τους σκοπούς του επισιτιστικού προγράμματος και την σχετική σύμβαση που υπέγραψε με το υπΕξ.
Η διοίκηση της Οργάνωσης δεν ενημερώνει το υπουργείο Εξωτερικών για το πρόβλημα και προκειμένου να επιστρέψει τα χρήματα καταφεύγει στον δανεισμό. Ο άνθρωπος που βγάζει από τη δύσκολη θέση την ΜΚΟ, λέγεται ότι είναι, ο γνωστός εφοπλιστής Νικόλαος Φράγκος. Στα μέσα Οκτωβρίου του 2006 η Αλληλεγγύη συνάπτει άτοκο δάνειο δεκαπενθήμερης διάρκειας και ύψους 5,6 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία καταβάλει στο υπΕξ.
Όλως περιέργως σε διάστημα μικρότερο των 15 ημερών και παρά το γεγονός ότι η Αλληλεγγύη δεν είχε ανταποκριθεί στα προηγούμενα επισιτιστικά προγράμματα υπογράφει νέα σύμβαση με την ΥΔΑΣ και λαμβάνει προκαταβολή ύψους…5,6 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή το ποσό που είχε δανειστεί από τον εφοπλιστή Φράγκο.  Έτσι αποπληρώνει το δάνειο που είχε λάβει.
Ωστόσο οι κκ Τίκας και Τσομπανίδης επικέντρωσαν τους ελέγχους τους στις συμβάσεις που υπέγραψε η οργάνωση με τον μεταφορέα και οι οποίες προέβλεπαν εξαιρετικά υψηλά ποσά ως αποζημίωση στην περίπτωση που δεν εκτελούνταν τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας.
«Το πρόγραμμα “Πάντα τα Έθνη” ανατέθηκε με νέα σύμβαση στην εταιρεία στις 27 Σεπτεμβρίου 2006 με διάρκεια έως 26 Μαρτίου 2007 και αντικείμενο την αποστολή πουλερικών στο Ιράκ. Η εταιρεία και πάλι δεν κατόρθωσε να μεταφέρει τα πουλερικά. Με αίτηση της στο υπΕξ στις 30 Οκτωβρίου ζήτησε παράταση έως την 1η Μαΐου 2007, η οποία δεν έγινε δεκτή» αναφέρουν οι ελεγκτές στην έκθεση τους και προσθέτουν: «Στις 17 Απριλίου 2007, μετά δηλαδή την λήξη διάρκειας του Προγράμματος (και χωρίς να έχει εξασφαλίσει την μεταφορά των πουλερικών στο Ιράκ) η Αλληλεγγύη σύνηψε εκ νέου σύμβαση μεταφοράς με την ανωτέρω ομόρρυθμη  εταιρεία (σ.σ. εννοεί του Κ.Κατσαμπέκη) συμφωνώντας και πάλι αποζημίωση του μεταφορέα ύψους 520000 ευρώ σε περίπτωση υπαναχώρησης έως την 30η Μαΐου 2007 για οποινδήποτε λόγο και αιτία. Δύο μέρες αργότερα το υπΕξ με το από 19.7.2007 έγγραφό του “σε συνέχεια συναντήσεων και επιστολών” ζητά την επιστροφή της προκαταβολής, με δεδομένο ότι το Πρόγραμμα δεν έχει υλοποιηθεί και εξέπνευσε ο χρόνος διαρκείας του».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε περισσότερο επίμονα την επιστροφή του ποσού των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ μετά τη δημοσιοποίηση της ασθένειας του τότε Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, τον Ιούνιο του 2007.
Συγκεκριμένα η πρώτη κρούση «με εντολή Υπουργού»  έγινε στις 11 Ιουνίου, μόλις δύο ημέρες μετά την εισαγωγή του μακαριστού Χριστόδουλου στο νοσοκομείο και ακολούθησαν στις 26 Ιουνίου, στις 11 Ιουλίου, στις 16 Οκτωβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου. Τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2008 το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην έκδοση καταλογιστηκών αποφάσεων σε βάρος της Αλληλεγγύης, όχι όμως και κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της κ. Δ.Φουρλεμάδη.
 Γεγονός ασυνήθιστο αφού πάντοτε τα υπουργεία όταν καταλογίζουν σε βάρος ιδιωτικών εταιρειών στρέφονται και κατά των φυσικών προσώπων που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης. Πάντως το συνολικό ποσό που καταλογίζεται στην εταιρεία είναι περίπου 6,2 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τους τόκους.
«Συνεπώς το μεν Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται εκ του νόμου να καταλογίσει το ανωτέρω χρηματικό ποσό των 6.190.459,99, εις βάρος των Μελών του Δ.Σ. Θεοφ. Επίσκοπο Θερμοπυλών Ιωάννη, Θεοφ. Επίσκοπο  Βελεστίνου Δαμασκηνό και κ.Δημήτριο Φουρλεμάδη, οι οποίοι ως δημόσιοι υπόλογοι το διέθεσαν σε ανοίκειες πληρωμές, που δεν είχαν σχέση με την εκτέλεση των Προγραμμάτων, δυνάμει των οποίων καταβλήθηκε στην εταιρεία το εν λόγω χρηματικό ποσό. Η δε εταιρεία πρέπει να στραφεί αναγωγικά κατά των ιδίων προσώπων, αφού τα εν λόγω χρηματικά ποσά δαπανήθηκαν από αυτούς σε υποχρεώσεις της εταιρείας, που δεν είχαν σχέση με τα παραπάνω προγράμματα» τονίζουν στην έκθεση τους οι οικονομικοί ελεγκτές.  

Οι ευθύνες
«Με βάση τα παραπάνω και τα εν γένει σχόλια που παραθέτουμε στο πόρισμά μας, ευθύνες για ελλειμματικές τουλάχιστον πράξεις θα πρέπει να καταλογιστούν, κατά την άποψή μας, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Δημήτριο Φουρλεμάδη, ο οποίος κατά τις ενδείξεις θα πρέπει να ήταν ο “ιθύνων νους”. Οι άστοχες και πολλές μεθοδευμένες ενέργειες εζημίωσαν την εταιρεία με 13.355.805,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς τράπεζες, και ενδεχομένως τον κ.Ν.Φράγκο), ποσό το οποίο μπορεί να αυξηθεί και από άλλα μη ολοκληρωμένα ή μη παραληφθέντα από την ΥΔΑΣ Προγράμματα» υποστηρίζουν οι δύο οικονομικοί ελεγκτές και προσθέτουν: «Ο κ.Δ. Φουρλεμάδης είναι δημοσιονομικός και αστικός υπεύθυνος διότι η εκ μέρους του εξάντληση προκαταβολών του Υπουργείου αποτελεί δημοσιονομικό έλλειμμα (“ανοίκεια” πληρωμή γιατί τα ποσά προοριζόταν για άλλο σκοπό με βάση τις διοικητικές συμβάσεις ΥΠΕΞ και Αλληλεγγύης)».
Κατά την εκτίμηση των ελεγκτών ευθύνες θα πρέπει να καταλογιστούν στον επίσκοπο Θερμοπυλών Ιωάννη και τον Μητροπολίτη Βελεστίνου Δαμασκηνό.

«Ευθύνες, παράλληλα, βαρύνουν τους υπαλλήλους και συνεργάτες της εταιρείας οι οποίοι προσυπογράφουν τα προσήκοντα δικαιολογητικά με τα οποία πραγματοποιούνται οι πληρωμές της εταιρείας» καταλήγουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το 2002, οπότε και επισήμως συνεστήθη η εκκλησιαστική ΜΚΟ εισέρρευσαν στα ταμεία της περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Τα σχόλια δικά σας...

 Amen.gr logo
Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων
 

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)