«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Σλαύικη πολιτική καί Μακεδονία

«Πρώτοι οι Σέρβοι με αρχηγό της επανάστασης τον Καραγεώργη και πρωταγωνιστή στις πολιτικές εξελίξεις τον Μίλος Oμπρένoβιτς πετυχαίνουν την ημι-αυτονoμία της Σερβίας το 1831 και το 1838 αφού ο Καραγεώργης αποδήμησε εις Κύριον,ο Μίλος Ομπρένοβιτς ανακηρύσσετε κληρονομικός ηγεμόνας της Σερβίας.Σύμμαχο τους οι Σέρβοι είχαν τη Ρωσία η οποία ως μεγάλη δύναμη θεωρούσε πώς έπρεπε να έχει υπό τον έλεγχο της νέα κράτη. Η Βουλγαρία δείχνει να έχει συμβιβαστεί με την ιδέα της τουρκοκρατίας έως ότου ένας ανθέλληνας μονάχος ο Πα'ί'σιος από το Χιλανδάρι του Αγίου Όρους συγγράφει την ιστορία των σλαβoβoυλγάρων από τους μύθους έως το 19αιωνα. Αν διάβαζε πραγματική ιστορία αυτός ο κληρικός θα ήξερε ότι στην αρχαιότητα δεν υπήρξαν Σλάβοι.Οι Ρώσοι από την εποχή της Αικατερίνης της Μεγάλης και του Μεγάλου Πέτρου ήθελαν να επεκταθούν προς το νότο,θέλοντας να εξασφαλίσουν ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο. Οι εξεργέσεις του 1770 και του 1803 εν Ελλάδι υποκινήθηκαν από Ρώσους πολιτικούς οι οποίοι ήθελαν να πετύχουν τα σχέδια τους. Αργότερα περί τα 1854 ως επίσημος υπoτελής της Ρωσίας η Βουλγαρία προσπαθεί να ,διεκδικήσει το ζωτικό χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης για να υλοποιήσει την πάγια πολιτική της. Και επειδή η Τουρκία που κατέχει αυτά τα εδάφη και στηρίζετε από την Αγγλία οι Ρώσοι ιδρύουν την ιδέα για πολιτική ένωση των σλαβικών λαών ενάντια στον κατακτητή. Η Βουλγαρία γίνετε υποτελής των Ρώσων, υποκινείτε από τον Τσάρο να διεκδικήσει τη Μακεδονία με κάθε μέσο ώστε το βόρειο τμήμα της Ελλάδος να περιέλθει ουσιαστικά στα χέρια των Ρώσων. Επιπλέον η Αυστροουγγρική αυτοκρατορία στρέφει τους Σέρβους στη Μακεδονία για να κράτηση η ίδια τα εδάφη της ασφαλή από σέρβικες διεκδικήσεις μιας και στην Αυστροουγγαρία κατοικούν ισχυρές μάζες σλάβων. Όσον αφορά τα τεχνητά μέσα αναφερόμαστε φυσικά στην παραχάραξη της ιστορίας και της πραγματικότητας.Ρώσοι ιστορικοί στα τέλη του 19αιώνα επινοούν την σλαβομακεδονική θεωρία η οποία ισχυρίζεται ότι οι Μακεδόνεςστην αρχαία Ελλάδα ήταν ανεξάρτητο έθνος και τον 6 αιώνα μΧ οι κατερχόμενοι σλάβοι ενώθηκαν με τους τότε απόγονους των αρχαίων Μακεδόνων και δημιούργησαν τους Σλαβομακεδόνες !!! Η ιστορική αμνησία εκδηλώνετε σε όλο της το μεγαλείο ακόμα και από τους σημερινούς Έλληνες πολιτικούς και δημοσιογράφους οι οποίοι αποκαλούν τους σκοπιανούς "Σλάβους Μακεδόνες". Στα 1870 ιδρύεται η Μεγάλη Βουλγαρία που εκτεινόταν από την χερσόνησο του Αίμου ως το Αιγαίο ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους αναιρείτε το ανούσιο δημιούργημα των Ρώσων και των Άγγλων των οποίον τα συμφέροντα θίγονταν στην περιοχή».
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OrRMhKNHIyIJ:nemesiseoellas.blogspot.com/2008/09/blog-post_02.html+%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%9F%CE%99+%CE%A3% 
Το blog Ελεύθερης Δημοσιογραφίας της ΕΟΕ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 Σεπτ. 2006 ... Πρώτοι οι Σέρβοι με αρχηγό της επανάστασης τον Καραγεώργη και ... η Αυστροουγγρική αυτοκρατορία στρέφει τους Σέρβους στη Μακεδονία για να ...
nemesiseoellas.blogspot.com/.../blog-post_02.html - Προσωρινά αποθηκευμένηΒΛΕΠΕ:http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/blog-post_27.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/blog-post_25.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/07/blog-post_8978.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/07/o-2.html

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)