«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 24 Αυγούστου 2010

«Όπου Ρώσος καί Εκκλησία»ΚΥΡΙΛΛΟΣ: Η ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
Το δυνατό χαρτί του Πούτιν
«ΟΠΟΥ ΡΩΣΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
της Μαρίας Αντωνιάδου

Η ενθρόνιση του 16ου Προκαθημένου της Εκκλησίας της Μόσχας σε πολλούς θύμισε την αίγλη και τη δύναμη που απέπνεε η τσαρική Ρωσία. Ύμνοι που είχαν να ακουστούν από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, ο επιβλητικός Ναός του Σωτήρος, τα λαμπερά άμφια και η παρουσία των κ.κ. Ντμίτρι Μεντβέντεφ και Βλαντίμιρ Πούτιν περιέβαλλαν το νέο μήνυμα που αποστέλλει η Εκκλησία της Ρωσίας με αφορμή την εκλογή του νέου Πατριάρχη της.
Ο Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ ασπάζεται ευλαβικά το χέρι του νέου Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου.
Η εκλογή και η ενθρόνιση του Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου έδειξε ξεκάθαρα την ισχύ και το κύρος της πολυπληθέστερης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έπειτα από 18 χρόνια Πατριαρχίας του Εσθονού την καταγωγή Αλεξίου Β’, το τιμόνι του σκάφους της Εκκλησίας ανέλαβε ένας γνήσιος Ρώσος, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στο Λένινγκραντ (την Αγία Πετρούπολη) αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη των Σοβιετικών επί των δυνάμεων του Χίτλερ. Υπερήφανος και ευθυτενής, ο κ. Κύριλλος έχει ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζεται με προβληματισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και με καχυποψία από τους Προκαθημένους των ελληνόφωνων Εκκλησιών.
Γνώστης των προβλημάτων του Πατριαρχείου Ρωσίας, ο κ. Κύριλλος κατηγορήθηκε πολλές φορές για φιλοοικουμενισμό, γι’ αυτό και κατά τη διάρκεια της σκληρής προεκλογικής μάχης που έδωσε προσπάθησε να δώσει απαντήσεις ενώ έδειξε να στρέφεται προς το εσωτερικό και να παίρνει αποστάσεις από τις σχέσεις του με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στηλιτεύοντας παράλληλα το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις αποφάσεις του για καίρια ζητήματα όπως η ανεξαρτητοποίηση της Εσθονίας ή οι κινήσεις απογαλακτισμού της Ουκρανίας από την Εκκλησία της Μόσχας.
Σήμερα, τόσο ο Πάπας Βενέδικτος ο ΙΣτ’ όσο και οι Προκαθήμενοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας αναμένουν τις κινήσεις του για να δουν ποια είναι η πραγματική πολιτική που επιθυμεί να εφαρμόσει ο Πατριάρχης Μόσχας.
Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εκκλησιαστικών Σχέσεων, δηλαδή του «υπουργείου Εξωτερικών» του Πατριαρχείου Ρωσίας, κ. Κύριλλος, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις απευθείας συνομιλίες που είχε με την Αγία Έδρα, ανεξάρτητα από τον διάλογο που γίνεται μεταξύ της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ακόμη, πολλοί εκτιμούν ότι επί των ημερών του θα πραγματοποιηθεί μία συνάντηση του Πάπα της Ρώμης και του Πατριάρχη Ρωσίας είτε επί ρωμαϊκού είτε επί ρωσικού εδάφους. Γεγονός που θα ισχυροποιήσει πολύ περισσότερο το Πατριαρχείο Ρωσίας έναντι των υπολοίπων Ορθοδόξων, αφού ο επίσημος και θεσμοθετημένος διάλογος μεταξύ των δύο Εκκλησιών θα αποδυναμωθεί για ένα μεγάλο διάστημα. Ο εκφραστής, όπως χαρακτηρίζεται ο κ. Κύριλλος, του δόγματος «όπου Ρώσος και Ρωσική Εκκλησία», ορισμένοι εκτιμούν ότι θα επιδιώξει πάση θυσία τη δημιουργία ναών ακόμη και σε χώρες όπου υπάρχουν Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, όπως στην Κωνσταντινούπολη, έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η στην Εκκλησία της Ελλάδος και στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας Αλεξίου είχαν τεθεί ανάλογα αιτήματα αλλά τότε δεν υπήρχαν πιέσεις, πλέον όμως τονίζεται ότι οι προσπάθειες θα είναι έντονες. Όπως εκτιμούν ελληνόφωνοι ιεράρχες, τρία είναι τα βασικά σημεία τριβής στις σχέσεις των Ορθοδόξων:
•Στην Ιερουσαλήμ λέγεται ότι ο κ. Κύριλλος θα επιδιώξει την ενίσχυση της παρουσίας του Πατριαρχείου Ρωσίας, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν εγκατασταθεί τριακόσιες και πλέον χιλιάδες χριστιανοί ορθόδοξοι που προέρχονται από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Πρόκειται για ορθοδόξους οι οποίοι είχαν παντρευτεί με Εβραίους το θρήσκευμα και με τη μετακίνησή τους από τις δημοκρατίες της ΕΣΣΔ στο Ισραήλ ενίσχυσαν τη χριστιανική παρουσία. Μια παρουσία όμως που από πολλούς λέγεται ότι ενίσχυσε τα ρωσικά επιχειρήματα για τη δημιουργία ναών στην περιοχή, η οποία εκκλησιαστικά υπάγεται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
•Η παραχώρηση αυτονομιών και αυτοκεφαλιών, που μέχρι σήμερα αποτελεί δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και αν η παραχώρηση αυτονομίας στην Εκκλησία της Εσθονίας που δόθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο απετέλεσε το αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο Πατριαρχείων, φαίνεται ότι οι αποσχιστικές κινήσεις της Ουκρανίας θα προκαλέσουν εκρήξεις μεγατόνων. Ήδη τον περασμένο Ιούλιο το ζήτημα αυτό προκάλεσε τη δημόσια αντιπαράθεση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου με τον μακαριστό Πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο. Και έληξε αφού δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και οι δύο Προκαθήμενοι κράτησαν μακριά από τη συζήτηση του στενούς τους συνεργάτες, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο κ. Κύριλλος.
•Η ισχυροποίηση των θέσεων του Πατριαρχείου στους διεθνείς εκκλησιαστικούς οργανισμούς στους οποίους των αντιπροσωπειών των ορθοδόξων προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Η εκλογή του κ. Κυρίλλου είχε την απόλυτη αποδοχή των εκλεκτόρων αφού από τους 702 αρχιερείς, κληρικούς, θεολόγους και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας που έλαβαν τελικά μέρος στη διαδικασία απέσπασε τις 500 και πλέον ψήφους.
Γεγονός που όπως λέγεται του δίνει την ισχύ και το κύρος για να λάβει αποφάσεις οι οποίες δεν θα δέχονται τις επικρίσεις των αντιπάλων του στο εσωτερικό ούτε και στο εξωτερικό… Η ισχυρή προσωπικότητα, η προβολή που έχει από τον διεθνή και από τον ρωσικό Τύπο και κυρίως η ρητορική του δεινότητα φαίνεται ότι τον καθιστούν αγαπητό και στους Ρώσους Ορθοδόξους, οι οποίοι επί χρόνια αντιμετωπίζουν τον προσηλυτισμό ξένων προς τις παραδόσεις τους θρησκευτικών και χριστιανικών ομάδων.
Η στήριξη του προέδρου και του πρωθυπουργού της Ρωσίας φαίνεται ότι θα είναι το μεγάλο χαρτί του κ. Κυρίλλου, όπως και ο ίδιος αποτελεί ακόμη ένα από τα ισχυρά χαρτιά της νέας Ρωσίας στη μάχη που δίνει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό...

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)