«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

«Πλέον μας βλέπουν ισότιμα»


«Πλέον μας βλέπουν ισότιμα»
Γράφει: Χρηστίδου Βαγγελιώ
18/12/2009
Όταν ήρθαν πριν από 11 περίπου χρόνια ήταν δύσκολα τα πράγματα, όπως ίσχυε και για τόσες χιλιάδες οικογένειες από την Αλβανία που ήρθαν στη χώρα μας αναζητώντας δουλειά. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η οικογένεια της Τζοβάννα και του Πέτρου Ντάνι νιώθει πολύ καλά στη Μυτιλήνη.
Βρεθήκαμε με τη μητέρα της οικογένειας και τα δύο παιδιά της, το Στέφανο και τον Κώστα, μαθητές γυμνασίου και λυκείου αντίστοιχα, στο σπίτι τους, για να μας μιλήσουν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν πρωτοήρθαν, αλλά και για το εάν οι δύο μαθητές νιώθουν να τους αντιμετωπίζουν διαφορετικά οι συμμαθητές τους.Η Τζοβάννα Ντάνι και ο μεγαλύτερος γιος της, ο Κώστας, ήρθαν στην Ελλάδα το 1998, όταν ο δεύτερος ήταν επτά χρονών, ενώ ήδη από το 1995 είχε έρθει ο πατέρας της οικογένειας, Πέτρος. Τα τρία πρώτα χρόνια ζούσαν στη χώρα με βίζα, ενώ μετά απόκτησαν πλέον χαρτιά παραμονής. Τότε ήταν και η πρώτη φορά που ξαναπήγαν στην Αλβανία για να δούνε το μικρότερο παιδί τους, το Στέφανο, που μεγάλωνε με τους παππούδες του και τον οποίο έφεραν μαζί τους τελικά στην Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια που οι ίδιοι ζούσαν πλέον εδώ και όταν ο μικρός ήταν έξι χρονών.
«Πολλές οικογένειες είχαν πρόβλημα όταν πρωτοήρθαν», θυμάται η κ. Τζοβάννα. «Ακούγαμε από κάποιους “ήρθες και θέλεις να μας κάνεις τον έξυπνο” και διάφορα άλλα. Κι εμείς είχαμε πρόβλημα στην αρχή, ειδικά όσο δεν ξέραμε τη γλώσσα και δε βρίσκαμε δουλειά. Αναγκαστήκαμε να μεταφερθούμε στη Μυτιλήνη από τα Λουτρά όπου μέναμε τρία χρόνια, όταν έγινε ένα περιστατικό σε κάποιο κέντρο διασκέδασης, όπου πάνω σε έναν καβγά κάποιοι Αλβανοί χτύπησαν Έλληνες και τότε έδιωξαν από εκεί όσους ήταν από την Αλβανία.»


«Δύσκολο να μην καταλαβαίνεις…»
Σήμερα, οι δυο μαθητές λένε ότι μιλάνε μεν τη μητρική τους γλώσσα στο σπίτι τους, ωστόσο δυσκολεύονται να διαβάσουν αλβανικά.
«Παίρνουν την εφημερίδα και διαβάζουν», λέει η μητέρα τους. «Στο σπίτι μιλάμε αλβανικά, ωστόσο είναι φορές που δεν καταλαβαίνουν κάποιες λέξεις και μας ρωτάνε τι σημαίνουν.»
«Ο μικρός πήγε κατ’ ευθείαν σχολείο, ο μεγάλος δεν ήξερε τη γλώσσα και έτσι άργησε λίγο, μετά ωστόσο έβγαλε την Α΄ και τη Β΄ δημοτικού σε μία χρονιά», εξηγεί η ίδια.
«Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα, να βλέπεις τον άλλο να μιλάει και να μην καταλαβαίνεις», λέει ο Κώστας, σήμερα μαθητής Β΄ λυκείου στο 1ο ΕΠΑΛ, για τον πρώτο καιρό που βρέθηκε στο ελληνικό σχολείο.
Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι τα μαθήματα ως περιεχόμενο δεν τον είχαν δυσκολέψει καθόλου, αφού είχαν ομοιότητες με αυτά που είχε παρακολουθήσει στον ένα χρόνο και κάτι που πήγε σχολείο στην Αλβανία.
Ούτε με τους συμμαθητές του είχε πρόβλημα, αρχικά τουλάχιστον, που η οικογένειά του έμενε στα Λουτρά.
«Όταν ήρθαμε στη Μυτιλήνη και πήγα σε σχολείο εδώ, ο ρατσισμός από τους συμμαθητές μου ήταν πιο έντονος. Μια φορά, σε αγώνα ποδοσφαίρου, κάποιος μου μίλησε πολύ υποτιμητικά για την καταγωγή μου, όταν έβαλα γκολ. Στην τάξη μου, μάλιστα, είχα και μια συμμαθήτρια που ήταν κι αυτή από Αλβανία, για την οποία δεν μπορώ να μιλήσω αφού δεν κάναμε παρέα. Πάντως, σταδιακά έκανα πολλούς φίλους και πλέον με αντιμετωπίζουν όλοι ισότιμα.»
Αντιμετωπίζοντας κάποια δυσκολία με ορισμένα μαθήματα του γενικού λυκείου, ο Κώστας έχασε μια τάξη μπαίνοντας στο ΕΠΑΛ. Ωστόσο, θέλοντας να ακολουθήσει το επάγγελμα του υδραυλικού, υποστηρίζει ότι τα μαθήματα που διδάσκονται στο νέο του σχολείο τον βοηθάνε πολύ προς αυτή την κατεύθυνση.


«… αφήνουν το σχολείο»
Έρχεται και η σειρά του μικρότερου, του Στέφανου, να μιλήσει. Ο Στέφανος είναι μαθητής της Β΄ τάξης του Αθλητικού Γυμνασίου Μυτιλήνης και ονειρεύεται να γίνει… ποδοσφαιριστής.
«Την παιδική μου ηλικία δεν τη θυμάμαι», απαντάει όταν τον ρωτάμε αν βίωσε ρατσισμό όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα. «Ήταν φορές που είχα πρόβλημα, αλλά γενικά οι σχέσεις μου με τους συμμαθητές μου είναι καλές.»
«Έχουμε συμμετάσχει σε όλες τις παρελάσεις. Θυμάμαι πως όταν ήμουν δημοτικό είχε δημιουργηθεί ένα ζήτημα σχετικά με τη σημαία, αφού ήταν να την κρατήσει ένα παιδί από την Αλβανία και του έλεγαν “να κρατήσεις τη σημαία της Αλβανίας, δεν έχεις δουλειά εδώ” κ.λπ.. Ξέρω, επίσης, πολλά παιδιά μεταναστών που φεύγουν από το σχολείο.»
Και οι δύο μαθητές, πάντως, τονίζουν ότι παρ’ όλο που οι ίδιοι δε νιώθουν πλέον κανένα ίχνος ρατσισμού από τους συνομηλίκους τους, δεν ισχύει το ίδιο και για παιδιά που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια. «Ρατσισμό νιώθαμε κυρίως τα πρώτα χρόνια, με το πέρασμα του χρόνου μειώθηκε. Πολλοί που δε μας γνωρίζουν, δεν καταλαβαίνουν καν ότι είμαστε Αλβανοί, νομίζουν ότι είμαστε Έλληνες. Τα παιδιά που ήρθαν πρόσφατα, όμως, βλέπουμε συχνά να τα αντιμετωπίζουν ρατσιστικά. Λόγω του ότι το έχουμε ζήσει και ξέρουμε πώς είναι, εμείς τα παιδιά αυτά τα προσέχουμε περισσότερο, αφού βλέπουμε ότι νιώθουν άβολα.»
«Τώρα είμαστε εντάξει, έχουμε δουλειές, δε σκεφτόμαστε να φύγουμε από τη Μυτιλήνη», λέει η κ. Τζοβάννα. «Εγώ δουλεύω ως οικιακή βοηθός, ο σύζυγός μου στις οικοδομές, δε μας λείπει κάτι. Μόνο στις γιορτές θυμόμαστε περισσότερο τις οικογένειές μας στην Αλβανία και μας λείπουν. Πηγαίνουμε, ωστόσο, κάθε χρόνο, συνήθως το καλοκαίρι. Φέτος θα προσπαθήσουμε να πάμε για τα Χριστούγεννα.»
Και κλείνει λέγοντας: «Στην οικογένειά μου ήμασταν οκτώ αδέρφια και οι γονείς μας είχαν φροντίσει να έχουμε τα πάντα. Γι’ αυτό, δε θέλω να λείψει τίποτα κι από τα δικά μου παιδιά…»
http://www.emprosnet.gr/Current/?EntityID=cc5eebf6-6b14-4331-aeb1-11f4b45d4dee

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)