«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Ελληνική μειονότητα καί παρατράγουδα



Bαθιά διχόνοια ταλανίζει την ελληνική μειονότητα
Θλιβερές σκηνές κατά την υποδοχή του Προέδρου στη Δερβιτσάνη

Του απεσταλμένου μας στο Αργυρόκαστρο Σταύρου Τζίμα
Τη στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος ανέβαινε στο βήμα για να μιλήσει στους εκατοντάδες συγκεντρωμένους στην πλατεία Δερβιτσάνης Eλληνες ομογενείς, πίσω από την εξέδρα επικρατούσε ένταση. Στελέχη της μειονότητας διαγκωνίζονταν μπροστά στα μάτια των μελών της επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας και του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, με δυναμικό τρόπο, για το ποιος θα ανέβει στην εξέδρα για να προσφωνήσει τον κ. Στεφανόπουλο, αν θα ήταν δηλαδή ο εκπρόσωπος του Κόμματος Eνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσω του οποίου επισήμως δραστηριοποιείται κοινοβουλευτικά η μειονότητα, ή ο Eλληνας τοπικός έπαρχος που εκλέγεται με την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Η σύρραξη αποφεύχθηκε με την παρέμβαση Eλληνα διπλωμάτη που ακούστηκε να λέει σε αυστηρούς τόνους «ε, όχι παιδιά κι εδώ, ας σεβαστούμε τουλάχιστον τον Πρόεδρο», και τελικά βρέθηκε η σολομώντεια λύση να καλωσορίσει τον υψηλό επισκέπτη ο έπαρχος κ. Παύλος Τόλης και να του εκθέσει δημοσίως τα αιτήματα της ομογένειας ο πρόεδρος της «Ομόνοιας» κ. Γιάννης Γιάννης. Δεν ήταν από τις ευτυχέστερες στιγμές της περιοδείας του Προέδρου της Δημοκρατίας στα χωριά της ελληνικής μειονότητας και η σκηνή γέμισε με πίκρα τόσο τον ίδιο όσο και τη συνοδεία του, αφού έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της διχόνοιας που ταλανίζει την κοινωνία της ομογένειας και η οποία αποδυναμώνει την υπέρ των δικαιωμάτων της παρεμβατική δύναμη προς τα αλβανικά κέντρα εξουσίας.

Nα είστε μονοιασμένοι

Ο κ. Στεφανόπουλος προέβαλε στα Τίρανα με τον πλέον αποφασιστικό τρόπο τα δίκαια της ελληνικής μειονότητας, αλλά κατεβαίνοντας στο νότο τη βρήκε διχασμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με στελέχη της, αλλά και δημοσίως στη Δρόβιανη, το χωριό της γιαγιάς του, απηύθυνε παροτρύνσεις να τιμήσουν το όνομα της οργάνωσής τους, της Ομόνοιας, να είναι δηλαδή μονοιασμένοι τουλάχιστον όταν διεκδικούν την επίλυση των προβλημάτων τους.
Η πληγή είναι παλιά και εξακολουθεί να χαίνει. Στους κόλπους της συγκρούονται διαφορετικές αντιλήψεις για την πολιτική της έκφραση και δράση, για το αν δηλαδή πρέπει να συσπειρωθούν και να προβάλουν τις διεκδικήσεις τους μέσα από τους δικούς τους φορείς, που είναι η Ομόνοια και το Κόμμα Ενωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ), ή να ενταχθούν στα παραδοσιακά μεγάλα αλβανικά κόμματα όπως έχουν πράξει ήδη κάποιοι Eλληνες που είναι βουλευτές, υπουργοί και δημοτικοί άρχοντες. Σε τελευταία ανάλυση δεν έχουν αποφασίσει εάν θέλουν να ζήσουν σε μια δημοκρατική Αλβανία με πλήρως κατοχυρωμένα τα δικαιώματά τους ή θα παραμείνουν δέσμιοι αλυτρωτικών προσδοκιών μιας άλλης εποχής, την οποία με τον δικό του τρόπο ζήτησε να ξεχάσουν και ο κ. Στεφανόπουλος.
Δεν θα ήταν κατ’ ανάγκην κακό εάν οι προβληματισμοί αυτοί αναπτύσσονταν στο επίπεδο ενός εσωτερικού δημοκρατικού διαλόγου και δεν διαπλέκονταν με έριδες, οικονομικά συμφέροντα, προσωπικές στρατηγικές και υπέρμετρες φιλοδοξίες, στοιχεία που δημιουργούν συνθήκες διχασμού και αποσύνθεσης του ελληνικού στοιχείου.

«Aντίπαλα» καφενεία

Δεν είναι ψέματα ότι στα χωριά της μειονότητας στον κάμπο της Δρόπολης και του Βούρκου, υπάρχουν τα καφενεία των ΚΕΑΔιστών και αυτά των «σοσιαλιστών», στα οποία δεν σερβίρεται καφές στον «αντίπαλο». Ούτε απέχει από την αλήθεια ότι η πολιτική πίεση των εκπροσώπων της μειονότητας προς την αλβανική ηγεσία για θέματα που την αφορούν άμεσα είναι αμελητέα, γιατί ακριβώς δεν ομονοούν.
Οι τρεις βουλευτές του ΚΕΑΔ, για παράδειγμα, δεν κατέστη δυνατόν να συμφωνήσουν σε κοινή στάση όταν στο αλβανικό Kοινοβούλιο συζητήθηκε το νομοσχέδιο για την επιστροφή των περιουσιών, ζήτημα που αποτελεί διεκδίκηση υψηλής προτεραιότητας για τη μειονότητα, ενώ οι δύο εξ αυτών απειλούν να αποχωρήσουν -εάν δεν το έχουν κάνει ήδη- και να συνταχθούν με τον Σαλί Μπερίσα την ώρα που το κόμμα τους συμμετέχει στην κυβέρνηση Νάνο. Οι Eλληνες βουλευτές, με όποιο κόμμα κι αν εξελέγησαν δεν μπόρεσαν να οικοδομήσουν καμία συμφωνία πάνω σε θέματα που αφορούν άμεσα τη μειονότητα, η οποία δεν διέρχεται τις καλύτερες, ούτε όμως και τις δυσκολότερες ημέρες.

Oι ομογενείς επιστρέφουν

Στα περισσότερα χωριά η ζωή έχει επανακάμψει. Σε αυτούς που δεν έφυγαν ποτέ, προστέθηκαν και εκείνοι που επέστρεψαν για να ανοίξουν και πάλι τα σπίτια τους, για να συγκροτήσουν ένα σύνολο περίπου τριάντα χιλιάδων ψυχών, μολονότι ακριβής υπολογισμός δεν μπορεί να υπάρξει, αφού με τη χορήγηση κάρτας ομογένειας πολλοί πηγαινοέρχονται.
Οι συνθήκες σε υποδομές έχουν βελτιωθεί αισθητά, η άμεση κρατική τρομοκρατία έχει εκλείψει, νέοι ομογενείς εργάζονται σε επιχειρήσεις στο Αργυρόκαστρο, στη Δρόπολη και στους Αγίους Σαράντα, άλλοι ασχολούνται με τις γεωργικές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία, όπου μάλιστα αρκετοί εξ αυτών προτιμούν να χρησιμοποιούν… Aλβανούς εργάτες, οι άνω των 65 χρόνων παίρνουν από την Ελλάδα σύνταξη της τάξης των 200 ευρώ, όλοι τους μπαινοβγαίνουν άνετα στην Ελλάδα, αλλά το ζητούμενο είναι η προοπτική.
Και η προοπτική περνάει πρωτίστως μέσα από την αποκατάσταση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των Eλλήνων του νότου και της αλβανικής πολιτικής ηγεσίας στα Τίρανα.
Οι μειονοτικοί δεν εμπιστεύονται τις κυβερνήσεις των Τιράνων -είναι χαρακτηριστικό ότι στη συγκέντρωση της Δερβιτσάνης, όταν ο κ. Στεφανόπουλος αναφέρθηκε στις υποσχέσεις που του έδωσαν οι κ. Νάνο και Μοϊσίου, από το πλήθος ακούστηκαν φωνές «είναι ψεύτες»- και για τους Aλβανούς, στην πλειοψηφία τους, η μειονότητα είναι ο «δούρειος ίππος» της Ελλάδας για τον διαμελισμό της χώρας τους. Oσο στις ελληνοαλβανικές σχέσεις κυριαρχούν τα στερεότυπα, η καχυποψία και οι προκαταλήψεις, η ομογένεια θα παραμένει σε μειονεκτική θέση και η αρμονική συμβίωσή της με τους Αλβανούς προβληματική.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_24/10/2004_121128
kathimerini.gr | Bαθιά διχόνοια ταλανίζει την ελληνική μειονότητα

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)