«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Το μπεστ σέλερ από τα Τίρανα

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Το μπεστ σέλερ από τα Τίρανα

Ο Σκεντέρμπεης, ο Αλή Πασάς Τεπελενλής, ο Λάμπρος Τζαβέλας, ήρωες ενός βιβλίου που έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων στην Αλβανία. Ο συγγραφέας του διετέλεσε υπουργός του Φατός Νάνο

του ΡIRO ΜISHA | Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009
Πολλοί και διάφοροι οι λόγοι που συνθέτουν τον καμβά της επιτυχίας αυτού του μυθιστορήματος. Μεταξύ αυτών και το γεγονός ότι εδώ και χρόνια ο Μπεν Μπλούσι, παρά το νεαρόν της ηλικίας του, έχει αναδειχθεί μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες της αλβανικής δημόσιας και πολιτικής ζωής- αρχικά ως πετυχημένος δημοσιογράφος και στη συνέχεια ως ένας από τους πλέον διακεκριμένους πολιτικούς των τελευταίων ετών. Υπήρξε υπουργός της κυβέρνησης του Φατός Νάνο και εκλέγεται βουλευτής εδώ και μερικά χρόνια με το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην αλβανική Βουλή, όπου για ορισμένο διάστημα διετέλεσε και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών. Η δημόσια αυτή εικόνα του όμως αδυνατεί να εξηγήσει μόνη της το ασυνήθιστο ενδιαφέρον του κοινού για την πρώτη του αυτή εμφάνιση στα γράμματα.

Πέρα από τα στερεότυπα
Ο βασικός λόγος που αυτό το μυθιστόρημα προκάλεσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και τόσο βαθιά διαμάχη σχετίζεται με το θέμα με το οποίο καταπιάνεται. Ο Μπεν Μπλούσι είχε την τόλμη να αναδιφήσει σε μία από τις περιόδους της Ιστορίας της Αλβανίας που παραμένουν εν γένει ομιχλώδεις και σχεδόν ανεξερεύνητες, αλλά στην ουσία πολύ βαρυσήμαντες, όπου πασχίζει να βρει τα αίτια και την εξήγηση των όσων πραγματεύεται. Στο εν λόγω έργο του ο Μπεν Μπλούσι είχε την αρετή να προσφέρει στους αναγνώστες του μια αρκετά σύνθετη θεώρηση της ιστορίας τους, η οποία διέφερε πολύ από τα στερεότυπα του μέχρι τότε σερβιρίσματός της. Στο επίκεντρο της προσοχής, επομένως, βρίσκεται μια περίοδος κατά την οποία στην Αλβανία, υπό την αυξανόμενη πίεση της τουρκικής κυριαρχίας, συντελείται ο εξισλαμισμός μεγάλου μέρους των Αλβανών, οι οποίοι ασπάζονται τη νέα θρησκεία που φέρει μαζί του ο κατακτητής. Μια αλλαγή, ασφαλώς, διόλου εύκολη, συχνά δραματική και επώδυνη.

Πυρήνας του μυθιστορήματοςΝα ζεις σε νησίείναι τα συμβάντα στη ζωή μιας οικογένειας, σε κάποιο χωριό στον Νότο της Αλβανίας, τέλη του 18ου- αρχές του 19ου αιώνα. Η αρχή του μυθιστορήματος συμπίπτει ακριβώς με τη στιγμή που το πρώτο μέλος της κάποια ημέρα αποφασίζει να αλλαξοπιστήσει, να γίνει μουσουλμάνος, προκειμένου να διευκολύνει τη ζωή της οικογένειάς του. Η απόφαση αυτή επέφερε μεγάλο κλονισμό και βαθιά διένεξη σε όλο το χωριό. Στη συνέχεια ξετυλίγεται η ιστορία μερικών γενεών αυτής της οικογένειας, τα μέλη της οποίας μοιράζονται ανάμεσα στις δύο θρησκείες, αλλά παρ΄ όλα αυτά βρίσκουν τον τρόπο να συμβιώσουν.
Οι μηχανισμοί επιβίωσης
Απλοποιώντας κάπως τα πράγματα, θα δούμε ότι πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που επιχειρεί να συλλάβει και να ερμηνεύσει τις διεργασίες οι οποίες έλαβαν χώρα τα δύσκολα και ταραγμένα εκείνα χρόνια και μέσα από τις οποίες κατέστη δυνατό να συγκροτηθούν και βαθμιαία να μορφοποιηθούν οι μηχανισμοί επιβίωσης των Αλβανών ως λαού, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα και αρκετές από τις ιδιότητες που, με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκαν στα πιο βαρυσήμαντα χαρακτηριστικά και απαραίτητα στοιχεία της κοινής ζωής τους.

Οχι τυχαία το μυθιστόρημα φέρει τον τίτλοΝα ζεις σε νησί. Η βασική μεταφορά του παραμένει αυτή του νησιού. Το νησί είναι η συγκεκριμένη οικογένεια που ζητεί να επιβιώσει, είναι το συγκεκριμένο χωριό που θέλει να επιβιώσει, είναι η Αλβανία που πασχίζει να επιβιώσει. «Μοναδικό μέλημα των νησιωτών είναι πώς να σώσουν το νησί τους από τις μπόρες και τους κατακτητές» λέει ένα από τα πρόσωπα του βιβλίου.

Οχι τυχαία η δράση του μυθιστορήματος μεταφέρεται από τη μία εποχή στην άλλη παρακολουθώντας μια πλούσια πινακοθήκη προσώπων, ανώνυμων και ιστορικών (οι ζωές και οι ιστορίες των οποίων συνυφαίνονται φυσιολογικά), που δρουν στην αχανή επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η αλληλουχία των γεγονότων, από τα Γιάννινα του Αλή Πασά Τεπελενλή ως τη Μοσχόπολη της ακμής και της παρακμής, στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Κρήτη, φιλοτεχνεί την ευρεία και πειστική εκείνη εικόνα μέσα από την οποία αναδύεται το μήνυμα πως η ζωή στο νησί είναι αδιανόητη χωρίς τη μεγάλη θάλασσα που το περιβάλλει. Ασφαλώς, ένα μυθιστόρημα δεν μπορεί να περιοριστεί στα όρια αυτού που λέγεται βασικό του μήνυμα. ΤοΝα ζεις σε νησίείναι ένα μυθιστόρημα της σχέσης του ανθρώπου με τη ζωή και τον θάνατο, τον έρωτα, το σήμερα, το χθες και το μέλλον και, αναμφίβολα, με την αιωνιότητα, επομένως τη θρησκεία. Παρ΄ όλα αυτά παραμένει ένα μυθιστόρημα για την Ιστορία, όπου ο Μπλούσι καταφεύγει ώστε να βρει την ερμηνεία για οτιδήποτε αφορά το σήμερα.

Ο κ.Ρiro Μisha είναι συγγραφέας, διευθυντής του Ινστιτούτου Διαλόγου και Επικοινωνίας των Τιράνων.

www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=56&artid=295847&dt=25/10/2009

Το μπεστ σέλερ από τα Τίρανα - TO BHMA

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)