«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ ΒΑΛΕΟΝΤΗ

Γράφει ο Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Όσοι παρακολουθούμε με προσοχή τον τοπικό τύπο μας, γνωρίζουμε και διαβάζουμε το δημοσιογραφικό έργο του κ. Νώντα Βαλεοντή, παλαίμαχου δημοσιογράφου της Σάμου. Όσοι παρακολουθούμε τη σαμιακή βιβλιογραφία γνωρίζουμε επίσης τη συγγραφική του επίδοση, που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει τη μορφή σειράς τόμων, ορισμένοι εκ των οποίων μας έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν.
Πρόσφατα δύο βιβλία (τόμοι) είδαν το φώς της δημοσιότητας, προερχόμενοι από τον οξύ κάλαμό του. Ο πρώτος αποτελείται από 317 σελίδες τιτλοφορείται «Δροσοσταλιές κόκκινες και γκρι» (Σάμος 2008). Περιέχει κείμενα του, δημοσιευμένα και μη, πολλά από τα οποία έχουν προδημοσιευτεί στην καθιερωμένη τρίτη σελίδα της εφημερίδας «Σαμιακός Τύπος» που ο ίδιος δέκα χρόνια τώρα, γράφει.
Το δεύτερο βιβλίο έχει τον τίτλο «Πάνω και Κάτω Αρβανίτες (Πάνδροσο - Μεσόγειο) του ξεχασμένου χθες…» και καλύπτει 283 σελίδες (Σάμος 2009). Περιέχει δε την καταγραφή των αφηγήσεων του Δημητρίου Ταμβακλή, για τη ζωή στα δύο αυτά χωριά.
Και τα δύο βιβλία έχουν εκδοθεί από τις «Ευρωπαϊκές Εκδόσεις»
Εκείνο που χαρακτηρίζει και τους δύο τόμους, έστω κι αν ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες γραπτού λόγου, είναι η ενασχόληση με την καθημερινότητα. Στιγμές της διασώζει το πρώτο και την παραδοσιακή καθημερινότητα δύο χωριών της Σάμου παρουσιάζει το δεύτερο. Ασχολείται μάλιστα με χωριά που λίγο έχουν απασχολήσει τη σαμιακή βιβλιογραφία, παρά τη θαυμαστή ανάπτυξη τους τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των «σαμιακών σπουδών» μας. Μια καθημερινότητα που παρουσιάζεται χωρίς εξωραϊσμούς ή εξιδανικεύσεις, αλλά με ένα ρέοντα, γλαφυρό και σωστό ελληνικό λόγο, υπόδειγμα για πολλούς δημοσιογράφους και δημοσιογραφούντες πανελλαδικά - και μάλιστα στον λεγόμενο «ηλεκτρονικό τύπο» - που είτε δεν ξέρουν τι θέλουν να πουν, είτε δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό που σκέφτονται.
Με δημοσιογραφική εμπειρία και ματιά, ο κ. Βαλεοντής καταγράφει τα ουσιώδη και περιγράφει τα σπουδαία. Πέρα από την καθημερινότητα, αποτυπώνει στα κείμενα του την ιστορική συγκυρία. Τον απασχολεί η μικροϊστορία του τόπου μας, γι αυτό και ενέκυψε στις αφηγήσεις του Δ. Ταμβακλή, που τους έδωσε γραπτή έντυπη μορφή, κείμενα τα οποία  διάβασε ο κ. Χρ. Λάνδρου, προϊστάμενος των ΓΑΚ - Αρχείων Ν. Σάμου προς πίστωση της ιστορικής ακρίβειας.
Μπορεί ο ίδιος ο αφηγητής να μην πρόλαβε να πιάσει το βιβλίο τυπωμένο στα χέρια του, μας πρόσφερε όμως  με την καθοριστική παρέμβαση του κ. Βαλεοντή, ένα έργο αναφοράς για το μέλλον, ενδιαφέρον τόσο για την ιστορία όσο και για την κοινωνιολογία και λαογραφία.
Οι ασχολίες και τα πρόσωπα, οι ναοί και τα κτίρια, οι άνθρωποι και οι προσωπικές τους περιπέτειες αλλά και η εμπλοκή στα σπουδαία ιστορικά γεγονότα όπως ο πόλεμος του 40, η κατοχή, η εθνική αντίσταση και ο εμφύλιος πόλεμος, όλα περνούν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου για τους Αρβανίτες. Όπως και μέσα από σελίδες του πρώτου βιβλίου εμφανίζονται οι περιπέτειες γενεών ολόκληρων, περιπέτειες καθημερινές που εικονογραφούν ωστόσο μια ολόκληρη εποχή καθοριστική για τον τόπο και τον λαό μας.
Αξίζουν αυτοπροσώπως θερμά συγχαρητήρια στον κ. Νώντα Βαλεοντή για το έργο του, που αξίζει να διαβαστεί απ'΄ όλους. Πλουτίζει τη γνώση και το συναίσθημα μας, τις καρδιές και το μυαλό μας. Πρέπει τα βιβλία αυτά να βρεθούν σε κάθε σαμιακή οικογένειακή βιβλιοθήκη, αλλά και στα χέρια φίλων του τόπου μας και των μελετητών της ιστορίας και του πολιτισμού του. Στο συγγραφέα ευχόμαστε υγεία και δύναμη ώστε να συνεχίσει να μας χαρίζει παρόμοιες συμβολές για πολλά ακόμη χρόνια προβάλλοντας τη Σάμο, την ιστορία και τις ιστορίες των ανθρώπων της.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα περιμένουμε και τη συνέχεια της ενδεικτικής αυτής προσπάθειας.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΝΩΝΤΑ ΒΑΛΕΟΝΤΗ
Κολακευτικά λόγια για την ταπεινότητά μου, από ένα καθηγητή πανεπιστημίου, που εκτιμώ, καμαρώνω σα δικό μου παιδί και τον θαυμάζω. Τον ευχαριστώ και εύχομαι εκείνοι που δεν έχουν προμηθευτεί ακόμη τα βιβλία μου, όταν τα διαβάσουν κάποια στιγμή, να δικαιώσουν την πιο πάνω βιβλιοκριτική του καθηγητή.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΝΩΝΤΑ ΒΑΛΕΟΝΤΗ
1. ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ
το έγραψε σε ηλικία 15 ετών μαθητής του Πυθαγορείου Γυμνασίου Σάμου. ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
2. ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΖΩΗ
το έγραψε σε ηλικία 19 ετών πρωτοετής φοιτητής στο Πολυτεχνείο. ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ.
3. ΣΑΜΟΣ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
πολύχρωμος τουριστικός οδηγός μεταφράστηκε στην Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική και Ιταλική γλώσσα.
4. ΣΤΗ ΦΟΥΧΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΧΩΡΑΕΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ
Λογοτεχνικό διήγημα - μυθιστόρημα εκ 450 σελίδων, έκανε 3 επανεκδόσεις ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
5. ΕΝ ΔΗΜΩ ΣΑΜΙΩΝ
το έγραψε μαζί με τη Μαργαρίτα Ικαρίου και δόθηκε δωρεάν.
6. ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΚΡΙ
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ (ανατυπώνεται)
7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ
μοιράστηκε δωρεάν ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
8. ΕΝ ΔΗΜΩ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΙΣ
Τόμος εκ 500 σελίδων ολοκληρώνεται η συγγραφή του, θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι στο Καρλόβασι και θα δοθεί δωρεάν.http://www.samiakostypos.gr/kafes_article.php?id=130

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)