«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Θανάσιμες βεντέτες κρατούν εκατοντάδες παιδιά εκτός σχολείου στην Αλβανία


Το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας έχει ξεκινήσει πρόγραμμα για την εκπαίδευση παιδιών που εμπλέκονται σε θανάσιμες βεντέτες.
Του Μπεν Αντόνι για τους Southeast European Times στα Τίρανα -- 13/10/11
Η δεκατριάχρονη ΑΡ και ο 10-χρονος αδελφός της ΚΡ δεν μπορούν να πάνε σχολείο στο χωριό τους κοντά στην πόλη Σκόνδρα λόγω θανάσιμης βεντέτας στην οποία εμπλέκονται οι γονείς τους. Λόγω των τρεχουσών βεντετών, εκατοντάδες παιδιά αναγκάζονται να παραμείνουν κλεισμένα στο σπίτι, ή να κρύβονται με τις οικογένειές τους, ανίκανα να πάνε σχολείο.
"[Περισσότερα από 900 παιδιά στην Αλβανία] … δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Κάποια από αυτά εργάζονται για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους", ανέφερε ο Πρόεδρος της Αλβανικής Επιτροπής Πανεθνικής Συμφιλίωσης Γκιν Μάρκου στους SETimes.
Περίπου 5.000 άτομα στην Αλβανία επηρεάζονται με κάποιο τρόπο από θανάσιμες βεντέτες -- φόνους εκδίκησης από την οικογένεια ενός θύματος εναντίον της οικογένειας του δολοφόνου, σύμφωνα με τον Μάρκου.
Εκατοντάδες παιδιά στην Αλβανία αναγκάζονται να κρυφτούν ή να παραμείνουν στο σπίτι τους λόγω θανάσιμων βεντετών. [Reuters]

Αν και το φαινόμενο με τις θανάσιμες βεντέτες χρονολογείται στους Μέσους Χρόνους, πολλοί από τους "κανόνες" δεν έχουν προσαρμοστεί στους σύγχρονους καιρούς. Η δολοφονία γυναικών και παιδιών απαγορεύεται, ωστόσο οι περισσότεροι αναγκάζονται να κρύβονται ή να παραμένουν κλεισμένοι στο σπίτι.
Επιδεινώνοντας την κατάσταση, η πρακτική της βεντέτας έχει εξαπλωθεί από το βόρειο τμήμα της χώρας σε πόλεις και νότιες αγροτικές περιοχές.
Σε προσπάθεια εκπαίδευσης αυτών των "παγιδευμένων" παιδιών, το υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε πρόγραμμα αυτό το καλοκαίρι με τίτλο "Δεύτερη Ευκαιρία".
"Πραγματοποιούνται ειδικές τάξεις τρεις φορές την εβδομάδα, για δέκα ώρες εβδομαδιαίως. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 45 λεπτά", ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας Χαλίτ Σαμάτα στουςSETimes.
"Βοηθάμε στέλνοντας δασκάλους του σχολείου που είναι πιο κοντά στην κατοικία του παιδιού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, προτιμάμε δασκάλους που έχουν διδάξει στα συγκεκριμένα παιδιά στο παρελθόν, όταν παρακολουθούσαν κανονικά τα μαθήματα. Η διδασκαλία υπό αυτές τις συνθήκες συνεπάγεται δυσκολίες, ωστόσο οι δάσκαλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν γι' αυτά τα παιδιά", ανέφερε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Σκόνδρα, Ατρίντα Φεκέτι, στους SETimes.
Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και πρόσθετα ζητήματα στο να διδάσκεις σε μαθητές υπό απομόνωση, οι δάσκαλοι πληρώνονται υπερωρίες για την προσπάθειά τους.
Συνολικά, 41 παιδιά στην περιοχή Σκόνδρα συμμετείχαν στο πρόγραμμα Δεύτερη Ευκαιρία το προηγούμενο έτος. Οργανισμοί αναφέρουν πως υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά στην περιοχή που έχουν επηρεαστεί.
"[Στις αρχές] κάθε έτους, στέλνουμε επίσημη επιστολή σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους και κοινοτικές μονάδες, για να επαληθεύσουμε τα ίχνη οικογενειών που συμμετέχουν σε θανάσιμες βεντέτες. [Αυτό μας βοηθά να εξακριβώσουμε] τον αριθμό παιδιών που πρέπει να βοηθήσουμε μέσω κατ' οίκον διδασκαλίας", ανέφερε ο Φεκέτι στους SETimes.
Ωστόσο, παρά τις καλές προθέσεις του προγράμματος, η ψυχολογική κατάσταση των μαθητών είναι άσχημη και η εκπαίδευσή τους δεν συμβαδίζει με αυτή των μαθητών που παρακολουθούν το τακτικό σχολείο.
"Είναι αλήθεια πως ο σχολικός συνοικισμός βοηθάει κάποια από αυτά. Μέχρι στιγμής αυτό γίνεται παρέχοντας τις ανάλογες πληρωμές για τους δασκάλους, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουν να έχουν παραγωγικά αποτελέσματα στην εκπαίδευσή τους", ανέφερε ο Μάρκου στουςSETimes.
Ωστόσο, είναι αδύνατο να βοηθήσουν όλα τα παιδιά που επηρεάζονται από την κατάσταση αυτή -- ειδικά καθώς οι αριθμοί από τους οργανισμούς για τις βεντέτες και οι αριθμοί από το υπουργείο διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)