«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Πανσλαυισμός καί Μακεδονία


Το ρωσικό έντυπο ‘Σλάβοι’, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο σημείωμά μας, προσπαθεί να περάσει τη γραμμή των εθνικιστικών κύκλων της πΓΔΜ, διαστρεβλώνοντας τα πραγματικά ιστορικά δεδομένα στον ιστορικό χώρο της Μακεδονίας, ισχυρίζεται, μάλιστα, πως οι Έλληνες, αποτελούσαν μια μικρή και διασκορπισμένη ομάδα στο γεωγραφικό αυτό τμήμα της βαλκανικής.
«Η εθνική σύνθεση στον χώρο αυτόν είναι ανάμεικτη. Συνυπήρχαν οι Θράκες, οι Ιλλυριοί, οι Έλληνες και οι Μακεδόνες» γράφει ο Σλάβος συντάκτης.
Η αναφορά που γίνεται για τον Μέγα Αλέξανδρο τονίζοντας τα περί μακεδονικής εθνότητας είναι ενδεικτική:

« Στην περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ήταν Μακεδών και βασίλεψε από το 336 έως το 323 π.Χ., η Μακεδονία έφθασε στο αποκορύφωμά της. Μετά την κατάκτηση της Θήβας και της Περσίας ο Αλέξανδρος επεκτάθηκε μέχρι τον Ινδό ποταμό και το μακεδονικό έθνος κυριάρχησε στο περσικό έθνος καθώς και στα αιγυπτιακά εδάφη.»
Παρενθετικά σημειώνουμε πως τον περασμένο Οκτώβριο ανακαλύφθηκαν στο αρχαίο ελληνο-βακτριανό κράτος (τμήμα του σημερινού Πακιστάν) καταλύματα του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι αρχαιολόγοι (βρετανοί επιστήμονες) ανέφεραν συγκεκριμένα για: «ανακάλυψη της πορείας των ελληνικών στρατευμάτων του Αλεξάνδρου», και τεκμηρίωσαν τη θέση τους από τις ελληνικές επιγραφές και τα αρχαία ελληνικά σύμβολα που εντοπίστηκαν σε ποτήρια και άλλα σκεύη.
Εντύπωση μεγάλη προξένησαν σχόλια, μάλλον πακιστανών, πως δεν υπήρξαν ελληνικά στρατεύματα με τον Αλέξανδρο αλλά διάφοροι λαοί της βαλκανικής συγκροτούσαν το στρατό του. Προσπάθησαν, δηλαδή, να ...διορθώσουν τους αρχαιολόγους. Έτσι διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά την ...επιτυχία του σλαβικού ιού...
Για να μην φύγουμε από το θέμα μας, επιστρέφουμε στις αναφορές του ρωσικού εντύπου για την παρουσία των Σλάβων στη Μακεδονία.
«Το δέκατο τρίτο αιώνα», γράφει ο σλάβος συντάκτης, «ο Σέρβος πρίγκηπας Νεμάνιϊτς της Ράσκα (Неманичей из Рашки) κατείχε τη βόρειο δυτική και βόρειο Μακεδονία. Ενώ στα μέσα του 14ου αιώνα το σύνολο της Μακεδονίας-με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη- αποτελούσε τμήμα της Σερβίας. Το 1346 η μακεδονική πόλη των Σκοπίων έγινε πρωτεύουσα του Σερβο-Ελληνικού Βασιλείου και ο Στέφαν Ντούσαν ανακηρύχθηκε ‘βασιλεύς των Σέρβων και Ελλήνων’. Μετά το θάνατό του η Μακεδονία διαμοιράζεται σε δέκα Σέρβους ηγεμόνες, οι πιο ισχυροί από αυτούς ήταν οι ηγεμόνες αδελφοί Voinovichi (σ.σ. στα ρωσικά: МРНЯВЧЕВИЧИ- βασίλεψε από 1365 έως 1371) και ο δεσπότης Βουρκασίν Ούγκλες.
Το 1371 οι δύο αναφερόμενοι Σέρβοι αδελφοί σκοτώνονται σε μάχη κατά των Τούρκων στις όχθες του ποταμού Μαρίτσα. Η μακεδονική γη τότε κατανεμήθηκε και διαμοιράστηκε σε Έλληνες και Σέρβους ηγεμόνες, ενώ ο υιός του Βουρκασίν Ούγκλες, ο πρίγκηπας Μάρκος που ανέλαβε τη βασιλεία αναγκάστηκε να γίνει υποτελής στο Σουλτάνο.»

Με την παρουσίαση αυτή το σλαβικό έντυπο προσφέρει ευκολοχώνευτες ιστορικές αναλήθειες καθώς προσπαθεί να εξαφανίσει τον ελληνικό πληθυσμό από τη μακεδονική γη. Δεν μας εξηγεί γιατί το κράτος του, ο Σέρβος Ντούσαν το ονόμασε ‘Σερβο-Ελληνικό’, μήπως επειδή το κυρίαρχο πληθυσμιακό στοιχείο στο κράτος αυτό ήταν το ελληνικό; Ή το ονόμασε έτσι ...απερίσκεπτα; Αλλά πως υπήρχαν Έλληνες ηγεμόνες τον δέκατο τέταρτο αιώνα στη Μακεδονία αφού δεν υπήρχαν έλληνες; Οι σκοπιανοί που ήταν κρυμμένοι;
Ο αναφερόμενος πρίγκηπας Μάρκος που ανέλαβε την ελληνο-σερβική βασιλεία από το 1371 έως το 1395 στο βόρειο γεωγραφικό τμήμα της Μακεδονίας, είναι ο αγαπημένος ήρωας των Σέρβων (τον θεωρούν Σέρβο), των Σκοπιανών (τον θεωρούν Σκοπιανό) και των Βουλγάρων (τον θεωρούν Βούλγαρο).
Γράφει επί λέξει στο σλαβικό έντυπο:
«ο αναφερόμενος πρίγκηπας Μάρκο είναι ένας από τους αγαπημένους ήρωες των σερβικών, των Σλαβομακεδονικών και των βουλγαρικών επών».
Είναι εμφανέστατο πως ο ρωσικός πανσλαβισμός επιδιώκει μια ομογενοποίηση των αναφερόμενων βαλκανικών λαών.

Οι εξισλαμισμοί και οι σλάβοι ...πομάκοι

«Στους αιώνες 14ο και 15ο οι καταστρεπτικές επιθέσεις» συνεχίζει το σλαβικό κείμενο, «είχαν ως αποτέλεσμα τον αφανισμό μέρους του χριστιανικού πληθυσμού και το 16ο αιώνα η οθωμανική κυβέρνηση εγκατέστησε στις αγροτικές περιοχές της Μακεδονίας Τούρκου Γιουρούκους, νομάδες από την Ανατολία. Κατά το δεύτερο ήμισυ του 17ου αιώνα στην ανατολική Μακεδονία και στη Βουλγαρία οι Σλάβοι εξισλαμίστηκαν και ανέλαβαν θέσεις στον οθωμανικό στρατό (ως βοηθητικοί) και στο οθωμανικό κράτος (ως κρατικοί υπάλληλοι). Αυτοί οι Σλάβοι ονομάστηκαν Πομάκοι, υπάλληλοι, βοηθοί.»

Οι πλούσιοι Έλληνες και τα τσιφλίκια

Είναι η τέταρτη φορά μέσα στο ρωσικό κείμενο που επαναλαμβάνει:
«Ο πληθυσμός της Μακεδονίας ήταν ανάμεικτος για αιώνες» και θα συνεχίσει την εξουδετέρωση του ...εχθρού (των ελλήνων):
«Το μερίδιο των Σλάβων (μουσουλμάνων και χριστιανών) αποτελούσαν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού στο νότιο τμήμα και το μισό περίπου βορειότερα. Το υπόλοιπο του πληθυσμού αποτελούνταν από Έλληνες, Βλάχους, Τούρκους, Αλβανούς, Εβραίους».
Δεν μπορεί όμως να μην παραδεχτεί το αυτονόητο:
«Στους 17ο και 18ο αιώνες στη Μακεδονία ανθεί η τάξη των εμπόρων που ήταν από την πλουσιότερη των Βαλκανίων. Πλούσιοι έμποροι ήταν κυρίως οι Έλληνες»
Ενώ θα συνεχίσει παρακάτω:
«Ενώ οι Βλάχοι και οι Σλάβοι απέκτησαν την εκτίμηση των Οθωμανών ηγεμόνων και μπορούσαν να λάβουν υψηλά αξιώματα, όπως για παράδειγμα, ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων».

Και τώρα η εθνική συνείδηση των Σλαβομακεδόνων...

Συνεχίζουμε με το ρωσικό πανσλαβιστικό πόνημα:
«Στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης ( τα έτη από 1821 μέχρι 1829) και την ανάδειξη της ελληνικής εθνικής ταυτότητας σε συνδυασμό με την εξάπλωση της ρωσικής επιρροής (σ.σ. για να μην ξεχνιόμαστε) η οποία κατέληξε στο ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-29 αρχίζει η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των «Σλαβομακεδόνων» (σ.σ. τα εισαγωγικά στο ρώσικο κείμενο). Η εθνική αναγέννηση υποστηρίχτηκε από το 1860 έως το 1880 από ένα-δύο μοναστήρια. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός των σλαβομακεδόνων δεν είχε συνειδητοποιήσει την ξεχωριστή εθνότητά του ούτε μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα.» (σ.σ. !!)

Και ο εκβουλγαρισμός...

« Η μη συνειδητοποίηση της ξεχωριστής τους εθνότητας διευκόλυνε τον εκβουλγαρισμό του μακεδονικού πληθυσμού, ιδιαίτερα μετά την ίδρυση το 1870 της Βουλγαρικής Εξαρχίας.
Το 1878 συνήφθη μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας η συνθήκη ειρήνης η γνωστή του Αγίου Στεφάνου, όπου με αυτήν ιδρύονταν η Μεγάλη Βουλγαρία που συμπεριλάμβανε και τη Μακεδονία εκτός της πόλης Θεσσαλονίκης. Με το συνέδριο όμως του Βερολίνου που πραγματοποιήθηκε κατά το ίδιο έτος, αναθεωρήθηκαν τα όριο του νέου κράτους και η Μακεδονία παρέμεινε υπό της τουρκικής κατοχής.»Το 1893 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη μια μυστική οργάνωση με το όνομα Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, γνωστή ως BMDP που είχε σκοπό την δημιουργία αυτόνομης (Σλαβικής) Μακεδονίας. Στα 1895 δημιουργείται το βουλγαρο- μακεδονικό κομιτάτο (VMOK), που έχει τους ίδιους στόχους αλλά με ενεργή συμμετοχή των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων (κομιτατζήδες). Ανά χρονικά διαστήματα υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των τσετών των δύο οργανώσεων.
Παρόμοιες οργανώσεις δημιουργούνται στη Σερβία και στην Ελλάδα.

»Στις 2 Αυγούστου του 1903 στη νοτιοδυτική περιοχή της Μακεδονίας άρχισε η εξέγερση του Ίλιντεν (ήταν εορτή του προφήτη Ηλία). Την επόμενη αντάρτες κατέλαβαν την πόλη του Κρούσεβο και δημιούργησαν την ‘κρουσόβικη δημοκρατία’ που διήρκεσε δέκα ημέρες. Η εξέγερση κατεστάλη τελείως από τους Τούρκους και χιλιάδες Σλαβομακεδόνες μετανάστευσαν από την περιοχή της εξέγερσης στη Βουλγαρία, Σερβία και Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε το BMDP τέθηκε εξ ολοκλήρου στον έλεγχο της Βουλγαρικής Ηγεμονίας».

Σλαβομακεδόνες κομιτατζήδες δολοφόνησαν τον Αλέξανδρο της Σερβίας

«Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η ηγεσία του BMDP οργανώθηκε στη Βουλγαρία. Από εκεί έστελνε ένοπλα αποσπάσματα (κομιτατζήδες) στην ελληνική και τη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία για εκτέλεση διάφορων τρομοκρατικών πράξεων. Μέλη της BMDP συμμετείχαν στην δολοφονία του βασιλιά Αλέξανδρου της Γιουγκοσλαβίας το 1934 καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων.»

Η παρουσίαση των τμημάτων του ρωσικού κειμένου είναι ενδεικτική της πολιτικής που υπάρχει στη σλαβική της διάσταση. Απαλείφονται γνήσια ιστορικά στοιχεία, μειώνεται έντεχνα και μεθοδικά η ελληνικότητα της Μακεδονίας και διογκώνεται η σλαβική παρουσία καθώς παρουσιάζεται αυτή, ως συνέχεια ενός συνονθυλεύματος λαών και εθνών που ζούσαν στον ιστορικό αυτό χώρο.
Επιπρόσθετα γίνεται προσπάθεια δημιουργίας κοινής ιστορικής συνισταμένης Σέρβων, Βουλγάρων και Σκοπιανών.

Το παρόν κείμενο είναι συνέχεια του : http://echedoros-a.blogspot.com/2009/11/blog-post_29.html
                                                                              ---------
                                 ΒΛΕΠΕ:http://www.echedoros-a.gr/2009/11/blog-post_29.html

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)