«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Καστοριά

(Βλέπε  εδώ)
Ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης με Αλβανούς(μουσουλμάνους) της οθωμανικής χωροφυλακής.
Οί Αλβανοί αποτέλεσαν το στήριγμα τού Καραβαγγέλη γιά την διεξαγωγή τού Μακεδονικού Αγώνα.


«Δασκαλίτσα» αρβανίτικο Καστοριάς

Στο «Κρήτες Μακεδονομάχοι 1903-1912» διαβάζουμε:
2
Μην μας παραξενεύει πως λέει καί γιά «Τούρκους» ο Καραβαγγέλης.Είναι φανερό πως οί στρατιώτες τού Καϊμακάμη,όπως καί ο ίδιος άλλωστε,είναι μία καθαρά αλβανική υπόθεση.Προφανώς διότι ως οθωμανοί στρατιώτες-χωροφύλακες κάποιοι από αυτούς προσδιορίζονταν καί ως «τούρκοι» πράγμα συνηθισμένο καί φυσικό εκείνη την εποχή καθ'ότι καί κρατικοί υπάλληλοι.Ήταν η εποχή πού ακούγονταν πολύ το «τούρκος» από το ας πούμε απροσδιόριστο «οθωμανός»,«μωαμεθανός» η «μουσουλμάνος».Οί άνθρωποι όμως,οί Αλβανοί,γνώριζαν την φυσική τους διαφοροποίηση από τούς καθ'αυτό Τούρκους.Είναι κάτι παρόμοιο με το δικό μας «έλληνες είναι οί είς στον Χριστό πιστεύοντες» στο πρώτο μας σύνταγμα.Μην ξεχνάμε πως οί ίδιοι οί Μακεδονοαντάρτες χρησιμοποιούν τον όρο «οπαδός» στις περιπτώσεις πού περιγράφουν το πέρασμα πολλές φορές «Βουλγάρων» καί «Ελλήνων» από την μιά «παράταξη» στην άλλη.Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Ντίνας,πού από «Βούλγαρος» κομιτατζής έγινε «οπαδός» καί «Έλληνας» πλέον της ελληνικής υπόθεσης,όπως αναφέρει ο κρητικός καπετάνιος Ευθύμης Καούδης στο ίδιο βιβλίο.
Τόσο ρευστή ήταν η κατάσταση εκείνες τις εποχές ως προς την τελική επιλογή τού «εθνικού» προσδιορισμού.Μιά κατάσταση όπου πολλές φορές συναντά κανείς το ίδιο επώνυμο σε αντιπάλους.Πού δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος από αυτά(επώνυμα)είναι αρβανίτικα...
Μία κατάσταση όπως καταλαβαίνει κανείς,πού οφείλεται στον,τόσων αιώνων,θρησκευτικό καί μόνον προσδιορισμό.Από όλες τις θρησκείες καί τις σχετικές αιρέσεις της κάθε μιάς. 
1ος τόμος
Το βγάλαμε ακριβώς όπως το έχει στο παραπάνω βιβλίο(είναι μεγάλο,φωτό καί λεζάντα είναι σε δύο σελίδες).
Οί Καβάσηδες είναι οθωμανοί υπάλληλοι.Η καταγωγή τους;Βρείτε το...
Η ιδέα τού δραστήριου καί δαιμόνιου Κορομηλά ήταν εντέλει πού επικράτησε στην ελληνική διπλωματία εκείνη την εποχή,γιά την δημιουργία ανεξάρτητου αλβανικού κράτους ως κυματοθραύστη απέναντι στον σλαυικό επεκτατισμό.Μιά αντίληψη πού βρισκόταν απέναντι στις τόσες αγωνιώδεις προσπάθειες γιά την δημιουργία Ελληνο-Αλβανικής ομοσπονδίας καί από τις δύο πλευρές.
Η φωτό επάνω είναι φανερό πως είναι μεταγενέστερα «χρωματισμένη» με τα ανάλογα μέσα της εποχής.Η προσπάθεια είναι ατυχής.Πιό κάτω η φωτό αποδίδει πιστεύουμε την πραγματικότητα,όπως την δανειστήκαμε από την Βικιπαίδεια αλλά πλέον προσπαθούμε αλλά δεν την πετυχαίνουμε. 

Στο ίδιο βιβλίο:Ο Λάκης Πύρζας,ο Αρβανίτης καπετάνιος. 
Στον 2ο τόμο τού ίδιου έργου διαβάζουμε από τον ίδιο τον Παύλο Μελά:

Είχα την τύχη στο Δημοτικό καί στο Γυμνάσιο να είχα φίλο καί συμμαθητή απόγονο τού Καραλίβανου όπου καί το πορτραίτο του κοσμούσε την είσοδο τού σπιτιού του.Μετά από χρόνια έφηβοι πλέον μού είπε γιά την αρβανίτικη καταγωγή τού πρόγονού του,από την μεριά τού πατέρα του.Αλλά καί από την μεριά της μητέρας του ήταν Αρβανίτης,από την Χασά(Φυλή).Φανταστείτε ότι μεγάλος έμαθα γιά την καταγωγή τού παιδικού μου φίλου.Ακόμη θυμάμαι εκείνη την αγράμματη μητέρα του,όταν πλέον είχα μάθει γιά την καταγωγή αυτής της οικογένειας,το πως γνώριζε καί μίλαγε γιά τον Σκεντέρμπεη καί πως φώτιζε το πρόσωπό της.


Α.Σουλιώτης(από το βιβλίο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ» Εκδοτική Αθηνών)
Ο Α.Σουλιώτης υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη,μαζί με τον Α.Κοντούλη(καπετάν Σκούρτης) καί πολλούς άλλους Έλληνες πατριώτες,τού Ελληνο-Αλβανικού Συνδέσμου(προσέξτε τα ονόματα).

---
Στην Μακεδονία
Δείτε το βίντεο:http://www.youtube.com/watch?v=kIsRfzE9_TQ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)