«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Θήβα-αι

Ο Κάδμος καί η εξόντωση τού Δράκου-Ιλλυρία:
ΒΛΕΠΕ:Νεμέα καί «Επτά επί Θήβας»
ΒΛΕΠΕ:Μολοσσοί

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.130
Βλέπε: Θύτης -θύω-θύμα
Βλέπε:Θυμός

Βλέπε επίσης:
στό ίδιο σελ.128
Βλέπε:Θερίζω
θήραμα,θηρευτής καί θύμα-θύω
ΒΛΕΠΕ:Θήρας

ΒΛΕΠΕ:Κήδομαι(φροντίζω,Κάδμος)

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη

ka dhëmb(κα δëμπ)=έχει δόντι!
Ο γνωστός μύθος με το Δράκο καί την ίδρυση της Θήβας καί φυσικά με τα δόντια πού έσπειρε ο Κάδμος στη γη!
Γνωστή φράση «έχει δόντι» γιά κάποιον πού έχει μέσον,δύναμη κλπ.
από Βικιπαίδεια


Θήβα καί Ιλλυριοί
Άποψή μας είναι πως στα βορειοαφρικανικά παράλια(Παλαιστίνη,Συρία,Λίβανος καί εδώ,Αίγυπτος-υπτίως τού αιγαίου,δηλ.νοτίως κλπ.) υπήρχαν πελασγικές πόλεις καί οικισμοί καί ακολούθως ελληνικές(με όλες τις γνωστές μετεξελίξεις εθνωνυμικών) από τις απότατες εποχές(προϊστορία) μέχρι των βυζαντινών καί οθωμανικών χρόνων με την παρουσία Αρβανιτών(καί τού Αρβανίτη από την Καβάλα ιδρυτή τού σύγχρονου αιγυπτιακού κράτους Μωχάμετ Άλυ).Θα συναντήσουμε λοιπόν από την αρχαιότητα πλήθος τοπωνυμίων,λέξεων καί παραδόσεων σε όλες αυτές τς περιοχές πού έχουν άμεση σχέση με τον ελλαδικό καί ιλλυρικό χώρο αλλά καί με περιοχές πού κατοικούσαν Πελασγοί(όπως Μ.Ασία,Πόντος,Ιταλία κλπ.).
Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση πως οί Φοίνικες(Συρία-Τύρος κλπ.) δεν ήταν τίποτα άλλο παρά Πελασγοί πού με τον χρόνο πολυπολιτισμικοποιήθηκαν,κάτι σαν τις Η.Π.Α. την εποχή εκείνη.
Μην ξεχνάμε πως όταν μιλάμε γιά Άραβες σε αυτές τις περιοχές(πιάνει μέχρι καί αφρικανικές χώρες,Λιβύη πχ.) ότι αποτελούν το σημείο επαφής μεταξύ της ευρωπαϊκής καί αφρικανικής φυλής.
Δηλ.δεν υπάρχει,ανθρωπολογικά, αραβική φυλή μιάς καί πρόκειται γιά διεργασία χιλιετηρίδων προφανώς,επιμιξίας των δύο αυτών φυλών.Πολύ σωστά ο Πουλιανός αναφέρει την μείζονα περιοχή στην οποία αναφερόμαστε ως «ζώνη επαφής»(των δύο φυλών).Το συγκεκριμένο θέμα χρήζει πραγματικής έρευνας καί διαβεβαιώνουμε πως κρύβει πολλές  καί ενδιαφέρουσες εκπλήξεις.
Γιά παράδειγμα η γραφή στο Δισπηλιό της Καστοριάς πού χρονολογείται στα 4.500 π.χ.δεν συνάδει με την ύπαρξη των Φοινίκων πού εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν καν ως όνομα.
Βλέπε:Ερεμβοί-Άραβες,αυτοί δηλ.πού ζούν μέσα στη γη σε λαγούμια,οί τρωγλοδύτες.
Αιθιοπία,Αιθίωψ,άνθρωπος με καμμένη,ηλιοκαμμένη όψη.
Αίγυπτος,υπτίως,νοτίως τού Αιγαίου,
Ιορδάνης καί Ιάρδανος ποταμός(βλέπε Δαναός καί Δαναοί καί Δούναβης καί Δανοί-Δανία)
με δούνε στ'αρβανίτικα,με βία με πίεση δηλ. ο ισχυρός,ο δυνατός.Bλέπε Δάνης.
Λιβύη,λίβας ο καυτός άνεμος καί λάβα

                                                                                Κάβειροι


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)