«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 3 Αυγούστου 2014

Χιμάρα

οί υποσημειώσεις είναι προφανώς από τον κάτοχο,
εκείνης της εποχής,τού βιβλίου
ή τέλος πάντων από κάποιον παλαιό κάτοχο


 Το νέο επιχείρημα - απελπισία των γραικυλορωμιών απέναντι στο ιστορικό στενό μαρκάρισμα γιά τούς Αρβανίτες - Αλβανούς,είναι πως στην τελική οί Αρβανίτες πολέμησαν ως Έλληνες καί επομένως το ατράνταχτο τούτο εθνολογικό επιχείρημα δεν αφήνει περιθώρια γιά άλλες ιστορικές αναλύσεις καί ερμηνείες. Μα τότε βρε σκερβελέδες,ανδρείκελα της μεγαλύτερης κρατικής παραγωγής πλαστογράφησης,γιατί μας έχετε πρήξει με τα «Βυζάντια»-πού δεν ήταν βυζάντια μα συνέχεια της δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας-με τις χριστιανοσύνες καί με άλλα ιστορικά ανέκδοτα; Πότε καί πού ο «βυζαντινός» πολέμησε καί έζησε ως «Έλληνας» όταν μάλιστα διά ροπάλου η ίδια αυτή λέξη ήταν απαγορευμένη καί αφορισμένη; Πότε αυτή η περιβόητη «βυζαντινή» αυτοκρατορία έζησε ως «ελληνική»; Πως λοιπόν την οικειοποιείστε ως «ελληνική»; Δεν πρόκειται πλέον η ίδια η ιστορία να σας ανέχεται με μέτρα καί σταθμά δικά σας. Κάποτε θα έρθει η στιγμή πού όλες αυτές οί πλαστογραφήσεις καί οί ιστορικές βαπτίσεις τού γραικύλικου εξαμβλώματος θα ανήκουν στο μουσείο της παγκόσμιας απάτης.

Ο χάρτης αυτός εκδόθηκε στην Βενετία στα 1571 από τον Giovanni Francesco Camocio καί περιλαμβάνει εκτός των άλλων καί την Χιμάρα(άνευ των γνωστών...τσιμέντων).                                                                         
Χιμάρα,συλλογή Edward Lear,1848,σειρά Αλβανία:

Βούνο-Χιμάρα,Edward Lear,1848,σειρά Αλβανία:


Υπόψη,ο συγγραφέας περιγράφει τούς Αλβανούς:
η «Piana dei Greci» είναι η γνωστή Piana degli Albanesi

Μικρό δείγμα ώστε να γίνει κατανοητό τι εννοούν οί ιστοριογράφοι
 της εποχής όταν λένε «Ήπειρος».
Εδώ ο συγγραφέας αναφέρεται στην Μιρντίτα στη χώρα των Γκέγκηδων,δηλ.της βορείου Αλβανίας καί αναφέρεται σε αυτήν μιάς καί θεωρεί την Μιρντίτα καί τη Χειμάρα τα κατεξοχή κέντρα αντίστασης των Αλβανών.
Ξανατονίζεται,ως συνέχεια τού πιό πάνω κειμένου,
πως ο συγγραφέας περιγράφει τούς Αλβανούς:
Με λίγα λόγια τούς θεωρεί τούς Αλβανούς, Έλληνες

ο...«Βίδ - Δόδα»,το σωστό Prenk Bib Doda,
επίσης της «Κρόϊας ηγεμόνος...» εννοεί την Κρούγια της βορείου Αλβανίας.
Αναθεμά τους με τις ψευτοελληνικούρες τους καί τούς λογιοτατισμούς τους,με την μανία τους να ελληνοποιούν όλο το σύμπαν,

Βλέπε γιά Χιμάρα                                                           
PROVINCIA DI ALBANIA 
Giovanni Francesco Camocio (*1501 - †1575) 
ALBANIA - HIMARA(CIMERA): 
Χάρτης τού 1545 από τον Νικόλαο Σοφιανό καί συμπληρωμένος στα 1612 στην Βενετία. Στον χάρτη λοιπόν της Αλβανίας συμπεριλαμβάνεται καί η Χιμάρα όπως καί οί Άγιοι Σαράντα. Τα «ελληνικά» βαπτίσια ήρθαν πολύ αργότερα με τη βοήθεια φυσικά της επιφοίτησης τού...Αγίου Πνεύματος...


Αλβανία-Χιμάρα
1572

Χιμάρα-Αλβανία 
1789

Μήπως είδε κανείς την «Βόρεια Ήπειρο»;
 Άνω καί Κάτω Αλβανία 
ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ
 Βασίλειο της Ελλάδος 1835Χιμαριώτες : οί συμπατριώτες καί ομόφυλοί μας οθωμανοί Αλβανοί


Χιμάρα : 
πόλη της Αλβανίας,
στην περιοχή της Λιαπουριάς.


Οί Αλβανοί Χιμαριώτες

HIMARË - XIMAΡΑ 
Albania - Qeparo 
The Venetian army at Qeparo, Albania, during the 
siege of Sopot. Giuseppe Rosaccio,1598

 HIMARË - XIMAΡΑ 
CIMERA - PROVINCIA DI ALBANIA 
Giovanni Francesco Camocio,1574La Grece ou La Partie Meridionale 
De La Turquie En Europe . . . 1715

 Grece Moderne ou Partie Meridionale 
de la Turquie en Europe.
 1705


HIMARË - ΧΙΜΑΡΑ - ALBANIA 
La Grèce ou la partie méridionale de la Turquie en Europe. Nicolas de Fer(1647-1720).


1906

ΧΙΜΑΡΑ - HIMARË - ALBANIA 
Map of the Ionian Isles, Albania, 
Thessaly, Macedonia and Greece. 
Sir Henry Holland,1815.
 ALBANIA - Αναζητείται η βόρεια Ήπειρος...
 CAPT. J.J. BEST 1842


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)