«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Prayer in the House of an Arnaut ChiefArnautes en priere - Αρναούτες προσεύχονται 
Jean-Léon Gérôme

                                                                

 Nα τι μας λέει ο αθηναίος ιστορικός Σουρμελής(πρόγονος της γυναίκας τού πρώτου πρωθυπουργού της Αλβανίας Ισμαήλ Κεμάλ) γιά τον θάνατο τού Καραϊσκάκη,πού έκπληκτος ο ίδιος αναφέρει πως οί Αλβανοί μουσουλμάνοι θρήνησαν τον θάνατο τού Αρβανίτη πολέμαρχου. 
O Φωτιάδης στο έργο του «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ» είναι ακόμα πιό σαφής περιγράφωντας κυριολεκτικά τον θρήνο των μουσουλμάνων Αρβανιτών στο άκουσμα τού θανάτου τού Καραϊσκάκη. 
Μάλιστα το περιστατικό αναφέρεται κατά την διάρκεια της πολιορκίας της Ακρόπολης από τούς Οθωμανούς,πού οί τελευταίοι «συνέλαβαν» πολλές φορές τούς Αλβανούς μουσουλμάνους να σημαδεύουν τον...αέρα μη θέλοντας να χτυπήσουν αδελφό με αποτέλεσμα να αποτραβηχτούν στις πίσω γραμμές των πολιορκητών.


 Μα διαβάστε γιά τον πιστό φίλο καί συμπολεμιστή τού Αντρούτσου τον «τουρκΑρβανίτη» Μουσταφά Γκέκα. Καταλαβαίνετε; ο ...τουρκΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,δηλαδή με λίγα λόγια ο μουσουλμάνος Αρβανίτης εν αντιθέσει με τον χριστιανό Αρβανίτη Οδυσσέα Αντρούτσο.
 Καί στο ίδιο βιβλίο θα διαβάσει κανείς το πόσο πάσχισε ο Οδυσσέας γιά την δημιουργία λέει,Έλληνο-Αρβανίτικου κράτους καί πού στο τέλος ο Φαναριώτης Μαυροκορδάτος τον δολοφόνησε για αυτόν τον λόγο καί μόνο. 
Καταλαβαίνετε φίλοι το δράμα τού έπους τού ΄21 πού δεν ήταν τίποτα άλλο πέρα από την ιστορική επανάληψη ενός εμφύλιου σπαραγμού με την διαφορά πως κάποτε βρέθηκε ένας θείος Όμηρος γιά να την περιγράψει;

Kαί να λοιπόν πού έτσι καί μελετήσει κανείς ξεχωριστά έναν προς έναν τούς πρωταγωνιστές τού '21 θα διαπιστώσει τα γιομάτα χούγια τ' αρβανίτικα,τα φερσίματα,τις επιδιώξεις,τις φορεσιές καί τα καμώματά τους,τις βλαμουριές με Αλβανούς,πού ΟΛΟΙ τους μιλάνε καί τ'αρβανίτικά τους,πού ο καθένας είχε καί από ένα νονό Αρβανίτη αλλά πού ΚΑΝΕΙΣ τους όμως δεν είναι Αρβανίτης! 
Μα κανείς απ΄όλους αυτούς δεν μνημονεύεται γιά την αρβανίτική του καταγωγή.Κανείς! 
Καταλαβαίνετε φίλοι καί εχθροί το εύρος της παραπληροφόρησης της ιστορίας ετούτου τού τόπου. 
Να λοιπόν πού ΚΑΙ ο Οδυσσέας πάσχισε καί πού το πλήρωσε με την ίδια του τη ζωή να δεί την Έλληνο-Αρβανίτικη ομοσπονδία,όχι με τη Σερβία ή τη Βουλγαρία ή με κάποιο άλλο λαό καί χώρο αλλά τυχαία ΚΑΙ εκείνος με την Αρβανιτιά,πού δεν είναι άλλη από την ίδια την Αλβανία. 
Μα ακόμη καί στα καλύτερά τους οί συγγραφείς,ακόμα καί στον οίστρο τους τον ειλικρινή δεν λένε όλη τη αλήθεια,τα λένε μισά ώστε το φταίξιμο να πέφτει πάντα στούς ώμους των κακών Αλβανών μουσουλμάνων,μην τυχόν τούς χαλάσει η ορθόδοξη στρούγκα τους.
 Καί πάσχισε, μας λένε λοιπόν πάνω στην κρίση ειλικρίνειάς τους οί ιστοριογράφοι μας, ο Οδυσσέας να πείσει τούς μουσουλμάνους ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ αλλά δεν το κατάφερε.
Αμ,το κατάφερε κύριοι,σε μεγάλο μέρος,αλλά οί παπάδες πάλι φρόντισαν γιά αυτό στο Βραχώρι(το γνωστό Αγρίνιο ή ΕΒΡΑΙΟχώρι) σφάζοντας όλη την αντιπροσωπεία των Αλβανών μουσουλμάνων αδελφών πού είχαν έρθει προς επικύρωση της ΜΠΕΣΑΣ μεταξύ των ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ,χριστιανών καί μουσουλμάνων. 
Καί όλα αυτά δεν τού τα συγχώρεσαν ποτέ τού Οδυσσέα,ούτε καί των άλλων παλικαριών πού είχαν τα ίδια όνειρα καί τις ίδιες ιδέες με εκείνον.
 Γεώργιος Τερτσέτης

Σπυρίδων Ζαμπέλιος

Κώστας Μπίρης


Κώστας Μπίρης

Νικολάος Βερνίκος,περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»
 Albanian turk soldier
 1851,Amadeo Preziosi


Prayer in the Desert - Albanian warior


Soldato Turco
Eάν λέγαμε πως επρόκειτο γιά Αλβανό μουσουλμάνο σίγουρα θα ήμασταν πιό κοντά στην ιστορική αλήθεια.Με την ίδια ακριβώς έννοια βλέπουμε να ονομάζονται «Έλληνες» οί χριστιανοί Αρβανίτες-Αλβανοί μιάς καί έτσι αποκαλούσαν τούς χριστιανούς πού ακολουθούσαν την ελληνόφωνη-βυζαντινή εκκλησία,ασχέτως εάν ως συνήθως δεν καταλάβαιναν τίποτα αφού κυρίως οί ιερείς γνώριζαν την γλώσσα.


 Albanian Border Guard at PrayerΔείγμα τού μύθου πού έχει δημιουργηθεί στο ελλαδιστάν γιά τούς υπερασπιστές δήθεν των χριστιανών από τούς μουσουλμάνους,Κλέφτες.
Ο ρόλος των παπάδων καί βγάλτε μόνοι σας τα λογικά συμπεράσματα,όσο καί αν προσπαθεί ο συγγραφέας να να δικαιλογήσει τα αδικαιολόγητα.

Turkish-Albanian soldier
Η ιδέα τού έλληνο-αλβανικού κράτους
Εδώ βλέπουμε άλλο ένα «παράδοξον»
 όπως περιγράφεται παρακάτω...

Εάν θα λέγαμε γιά Αρβανίτες μουσουλμάνους σίγουρα θα είμασταν ιστορικά πιό ακριβείς ως προς την συγκεκριμένη εθνολογική ταυτότητα των φουστανελοφόρων,προσδιορίζοντας στην ουσία καί τους Έλληνες της εποχής εκείνης.
Ο τίτλος τού έργου αποτυπώνει ξεκάθαρα την εμφύλια αρβανίτικη σύρραξη τού 1821.
                                                     


 Albanians
 mercenaries in the Ottoman army


 Albanian janizary
1828
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)