«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Gegëria-Γκεκαριά

Βλέπε  πίνακες τού Jovanovic σε γερμανικό βιβλίο τού 1916
Paul-Paja Jovanovich
«Τhe Greek Sentinel»:
Πρόκειται γιά Αρβανίτη καί μάλιστα Γκέκα αφού οί περιοχές της Γκεκαριάς(ιδιαίτερα τού Κοσσυφοπεδίου) ενέπνευσαν τον Σέρβο ζωγράφο(Paja Jovanovic) καί αξίζει προσοχής το χρώμα της σημαίας πού υποδηλώνει μουσουλμάνο Αρβανίτη μισθοφόρο,(μαρτυρά άλλωστε πως συνδέονται οί όροι «Αλβανός»καί «Έλληνας» γιά τούς σκιτσογράφους καί περιηγητές όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς σε πολλά παραδείγματα σχετικά) όπως επίσης μαρτυρούν γιά Γκέκα τα στολίδια πού κρέμονται στο πάνω μέρος της φουστανέλας γνώριμο σημείο τού Κοσόβου(καί ευρύτερα της Γκεκαριάς).


Paul-Paja Jovanovich
«Greeks Soldiers with a women traitor»:
Γίνεται κατανοητό πως πρόκειται γιά Γκέγκηδες(η σκηνή χωρίς αμφιβολία εκτυλίσσεται μέσα σε τζαμί).Ο καθιστός φορά το κλασσικό γκέγκικο μαντήλι όπως καί ο όρθιος από αριστερά με το παντελόνι.Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε τόσα καί τόσα γιά τις ενδυμασίες πού βλέπουμε,μα,μιά περιήγηση να κάνει κανείς στη σελίδα μας εύκολα θα κατανοήσει τις βόρειες ενδυμασίες.Ξαναλέμε πως ο Paul-Paja Jovanovic σαφέστατα οριοθετεί το εθνολογικό προφίλ τού έργου του,κάποιες φορές αναφέρεται καί κάποιες όχι θεωρώντας το προφανώς αυτονόητο αν δεν συμβαίνει κάτι άλλο.Ο ίδιος ο ζωγράφος δεν τολμά να παρουσιάσει ως σέρβικο κάποιο θέμα του καθαρά αλβανικό(αν καί έχουμε εντοπίσει σχετική προσπάθεια σε κανά-δυό πίνακές του) απλώς δεν αναφέρεται καθόλου.Άλλωστε θα επρόκειτο γιά ανέκδοτο να ισχυριστεί κανείς πως οί φουστανέλες καί οί ενδυμασίες πού βλέπουμε στα έργα του έχουν κάποια σχέση με τούς Σέρβους-Σλαύους,αστεία πράγματα(τα λέμε τούτα γιατί κάτι φουστανελάδες με γυρισμένα στο κεφάλι μαντήλια καί τα σχετικά ορισμένα σαΐνια μας τούς βγάζουν...Σέρβους,τρομάρα τους).Επίσης θα τονίσουμε γιά ακόμη μιά φορά πως ο Paja ταυτίζει το αλβανικό καί ελληνικό στοιχείο,χαρακτηριστικό όχι μόνο γιά τον ίδιο αλλά καί γιά το σύνολο σχεδόν των περιηγητών καί των ζωγράφων πού κατά καιρούς επισκέφτηκαν τούς τόπους μας.
Paul-Paja Jovanovich
Αρκετές φορές επιβάλλεται να τονίσουμε πως πρόκειται γιά Αρβανίτη καί στη συγκεκριμένη περίπτωση γιά Γκέκα τού Κοσσυφοπεδίου.Άλλες φορές ο ζωγράφος διευκρινίζει την καταγωγή καί άλλες όχι.Μάλιστα «μπερδεύει» κάποιες φορές τούς Αλβανούς καί τούς Έλληνες δηλ.τούς ταυτίζει.Θα τονιστεί γιά μιά ακόμη φορά πως ο Paja στις περιοχές της Σερβίας καί ειδικά της Γκεκαριάς απαθανάτισε τις υπέροχες εικόνες του καί η εθνοτική καταγωγή των προσώπων είναι φανερή χωρίς κανείς να διαθέτει το έμπειρο μάτι καί να φτάνουν μερικά σαΐνια να μπερδεύουν βασικές εθνικές ενδυματολογικές διακρίσεις καί να παρουσιάζουν άλλα αντί άλλων.
  
Κοσσυφοπέδιο
Δυστυχώς,ενώ η φουστανέλα, μαζί με τη βράκα καί το παντελόνι αποτελούσε την κατεξοχήν ενδυμασία όλων των Αλβανών,από τα 1900 περίπου πέφτει πλέον σε αχρηστία στούς βόρειους πληθυσμούς καί βλέπουμε πλέον να κυριαρχεί το παντελόνι.

Paul-Paja Jovanovich
Να σκεφτεί κανείς πως μερικά «αετοπούλια» μας λένε πως πρόκειται γιά...Σέρβο καί δεν ξέρει κανείς να κλάψει ή να γελάσει.Ο ίδιος ο Paja παρόλο πού θαυμάζει την αλβανική ενδυμασία εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων δεν αναφέρει την καταγωγή των όσων απεικονίζει.Φαίνεται,παρ'όλο τού ότι τού αναγνωρίζει κανείς τον θαυμασμό πού νοιώθει όπως είπαμε ο ίδιος ως Σέρβος δεν το αντέχει να το αναφέρει συνεχώς σε κάθε έργο του,πέρα φυσικά από τα «καθαρά» σερβικά θέματα των έργων του.


Paul-Paja Jovanovich
Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα «Έλληνα» καί τι εννοούσε με τον όρο αυτό ο Σέρβος καλλιτέχνης αλλά καί πολλοί περιηγητές - συγγραφείς σε Ελλάδα-Αλβανία καί αλλού.

 

Paul-Paja Jovanovich
«An Arnaut warrior»

Μαλισόροι - ΓκέγκηδεςPrince Paul of Yugoslavia in albanian folk costume:
Πρόκειται γιά χαρακτηριστικό παράδειγμα οικειοποίησης τού αλβανικού στοιχείου από τούς κατά τα άλλα φίλους Σέρβους-Σλαύους.

Πρόκειται γιά το πόνημα μιάς Σέρβας,αφού με ήπιο ύφος περιλούζει τούς Έλληνες της εποχής εκείνης εκφράζοντας έτσι την διαχρονική αντιπάθεια των Σέρβων προς αυτούς,πού με γλαφυρό τρόπο περιγράφει την εντύπωση πού προξένησε σε αυτούς τούς αγρότες-στρατιώτες τού σερβικού στρατού η θέα των σκοτσέζων στρατιωτών με τις φούστες τους.
Δεν αφήνει βέβαια αμφιβολίες περί των αντιλήψεών τους σε ανάλογο θέαμα των Αλβανών πολεμιστών με τις φουστανέλες τους.
Μιά κραυγαλέα λοιπόν περίπτωση από το στόμα μιάς Σέρβας γιά το κατά πόσον η φουστανέλα είχε φορεθεί ποτέ από Σέρβους.
Τα συμπεράσματα δικά σας: 

Tropoja
                                           

Έργα τού Paul-Paja Jovanovich


Paul-Paja Jovanovich


Paul-Paja Jovanovich


Paul-Paja Jovanovich


Paul-Paja JovanovichΚukësi

Paul-Paja Jovanovich


Paul-Paja Jovanovich

Paul-Paja Jovanovich

 


Koσσυφοπέδιο - Kosova
                                         Paul-Paja Jovanovich

                                           
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)