«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Σέρβοι-Σλάβοι-Βούλγαροι-Ρώσοι

Σκόπια:Μακεδόνες καί Σέρβοι είναι αδέλφια
                                                        video
 Υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας: η Ρωσία ανησυχεί γιά την ασφάλεια καί ακεραιότητα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
                                                       video


Σέρβος περιγράφει μετανιωμένος τις δολοφονίες πού συμμετείχε κατά την διάρκεια τού πολέμου:
                                                   video

Πρώτη εγκατάσταση των Σέρβων


Οί μοτοσυκλετιστές τού Πούτιν 
καί οί...«Λύκοι της Μακεδονίας»:
                                                          video
Πατριωτική ορθόδοξη κατήχηση σε σέρβικο μοναστήρι. Ο συγκεκριμένος Σέρβος παπαδοκαλόγερος είναι από τούς γνωστούς καί δυναμικούς εθνικιστές στη Σερβία. Πρόκειται γιά μοναστήρι πού...αποτοξινώνει εξαρτημένους. Φανταστείτε εποχές γιουγκοσλαβικού πολέμου...μεγαλείο λέμε. Οί βασανισμοί αποτελούν λαϊκό τους στοιχείο με φανερή διάθεση σεξουαλισμού.
                                                           video


Ρωσικός στρατός στη Τσετσενία,1995
                                                   video

Πούτιν καί Μακεδονία:
                                                 videoο Πούτιν εύχεται Χριστός Ανέστη στα...μακεδονικά:
                                                    video

ΒΛΕΠΕ:

Μακεδονία καί Ουκρανία:
                                                        video


ο εθνικιστής Σέρβος Βόϊσλαβ Σέσελι,
 η Μακεδονία είναι Σερβία,
μαζί του είναι καί ο «δημοκράτης» πολιτικός Βούκ Ντράσκοβιτς:
                                                    video

  Ρώσικη προπαγάνδα,
εξηγεί πρώην μέλος των μυστικών ρωσικών υπηρεσιών:
                                                  video


Πρώην πρωθυπουργός της Σερβίας Μπόρις Τάντιτς 
γιά Μακεδονία:
                                                 video Ethnic map of the Balkans.
Histoire Et Géographie - Atlas Général Vidal-Lablache, Librairie Armand Colin, Paris, 1898. 
Aξίζει προσοχής περί της εκτάσεως της αλβανικής εθνότητας παρά την εδαφική οριοθέτηση

Άλλο ένα δείγμα της εποχής μας το πως βλέπουν οί Σέρβοι το θέμα της Μακεδονίας καί τι παραμύθιασμα τρώνε οί γραικύλοι πού μαζί με την εκκλησία κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό.
Η σελίδα άλλαξε την κεντρική φωτογραφία.

Vasilije Kačavenda,o γνωστός Σέρβος μητροπολίτης καί άνθρωπος τού Μιλόσεβιτς. Πρόκειται γιά έναν από τούς γνωστούς «αγαπημένους» Σέρβους ιεράρχες της «ελληνικής» φιλοσλαβικής εκκλησίας. Τελικά,μετά από εκατοντάδες καταγγελίες γιά διαφθορά καί παιδεραστία καί με την δημοσιοποίηση ταινιών,ο μητροπολίτης αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την εκκλησία,αλλά ΟΧΙ γιά αυτούς τούς λόγους! Εδώ,ο ...άγιος μητροπολίτης διδάσκοντας την ...αγάπη τού πανάγαθου θεού(του) σε σέρβικο μοναστήρι.
                                                       video

               Σέρβοι,οί υπεύθυνοι τού 1ου παγκοσμίου πολέμου:

Κοσσυφοπέδιο καί Μακεδονία.Σερβικές βλέψεις 
σε βάρος της Ελλάδας καί Αλβανίας: 


Σέρβοι Τσέτνικς σε στιγμές...χαλάρωσης:

 Ο εθνικιστής Σέρβος πρόεδρος Νίκολιτς καί πρώην δεξί χέρι τού Μιλόσεβιτς,πού όπου βρεθεί καί όπου σταθεί διατρανώνει με υπερηφάνεια πως οί ...Μακεδόνες είναι αδέλφια των Σέρβων,ζητά συγγνώμη γιά την σφαγή στην Σρεμπρένιτσα πού διέπραξαν οί συμπατριώτες του. 
Στο γιουνανιστάν,δεν ξέρουν καί δεν έχουν ακούσει τίποτα...
                                                    video

Βίαιοι σλαβικοί εποικισμοί τού Κοσσυφοπεδίου 
από το Γιουγκοσλαβικό κράτος: Η σφαγή στο αλβανικό χωριό Račak στο Κοσσυφοπέδιο,Ιανουάριος τού 1999. 
Οί Σέρβοι εκτέλεσαν από παιδιά 14 ετών έως 99 ετών. 
Πολλά από τα πτώματα βρέθηκαν διαμελισμένα.
                                               video

Ανέγερση κατοικιών γιά την εγκατάσταση 
Σέρβων εποίκων στο Κοσσυφοπέδιο (υπενθυμίζεται πως οί πηγές προέρχονται από σερβικές κρατικές πηγές):

Χίτλερ γιά «Μακεδονία»,απόσπασμα ομιλίας στα 1941
                                                  video


 Πως γίνονταν η σέρβικη προπαγάνδα στην Ελλάδα. 
Το ξέπλυμα των χρημάτων τού Μιλόσεβιτς στο γνωστό «πλυντήριο» της Κύπρου.
                                                      video

Χίτλερ καί Μουσολίνι προσφέρει την 
Θεσσαλονίκη στούς Σέρβους:
Σημειώνεται πως ο συγγραφέας διακρίνεται από προκλητικό φιλοσερβισμό φτάνοντας μάλιστα μέχρι τού σημείου οί ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ σφαγές των Αλβανών από το σερβικό στρατό να τις αναφέρει ως «καταστροφές χωριών»,ενώ τις αλβανικές επαναστατικές κινήσεις ως εγκληματικές κλπ.
Χαρακτηριστικό ακόμη της φιλοσερβίας του είναι η προσπάθεια δικαιολόγησης τέλος πάντων της «σκληρής» συμπεριφοράς των Σέρβων λόγω τού «αλβανικού γολγοθά» πού υπέστη ο σερβικός στρατός υποχωρώντας μέσω της Αλβανίας!
Καί εδώ ακριβώς είναι πού κάνει εντύπωση πως ο διεθνώς γνωστός τίτλος «Αlbania's Golgotha» τού αυστριακού δημιοσιογράφου εκείνης της εποχής,είναι πού αναφέρεται στις σφαγές πού αξαπολύουν οί Σέρβοι στούς αλβανικούς πληθυσμούς τού Κοσσυφοπεδίου!
Παρακάτω μερικές αναφορές γιά το τι σημαίνει Σερβοσλάβος:

1941:Ομιλία τού πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Bogdan Filov όπου ανακοινώνει στην βουλγαρική βουλή την παραχώρηση από την Γερμανία στην Βουλγαρία την Ελληνική Μακεδονία καί διέξοδο στην θάλασσα τού Αιγαίου(«Μακεδονία τού Αιγαίου»). Με αυτή την συμφωνία εγκαινιάζεται η ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΤΟΧΗ της Ελλάδας από Γερμανία,Ιταλία καί Βουλγαρία.
                                                        video


8 Απριλίου 1996:Ο Σέρβος υπουργός εξωτερικών Milan Milutinović της Γιουγκοσλαβίας(Σερβία καί Μαυροβούνιο) προσφέρει με άνεση «συναινετικό διαζύγιο» στο κράτος των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδονία». Πρόκειται γιά την ΜΟΝΑΔΙΚΗ περίπτωση απόσχισης από την Γιουγκοσλαβία η οποία πραγματοποιήθηκε ΑΝΑΙΜΑΚΤΑ.
                                                           video


Ο Χίτλερ συναντά τον βασιλιά Μπόρις της Βουλγαρίας
                                                           video


1942,ο Βούλγαρος βασιλιάς Μπόρις επισκέπτεται τα Σκόπια:
video


Η...Μακεδονία στη ρώσικη βικιπαίδεια όπου μας διαφωτίζει περί σερβικής καί βουλγαρικής...άποψης


Τα παπαγαλάκια τού πανσλαβισμού:

Γιά να μην ξεχνιόμαστε,έτσι να μαζεύονται στα τεφτέρια...

Республика Македония-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
από τη ρώσικη βικιπαίδεια:

ΞΥΠΝΑΤΕ! 
Ο Σλάβος στη βόρεια Ελλάδα παίζει πολύ άσχημο παιχνίδι!


 Χάνεται καί τυπικά η Ελλάδα καί μας δείχνουν την...βόρεια Ήπειρο,τρομάρα τους...
 Φανταστείτε εάν ο Αρβανίτης έλεγε «ο λαός μου» εννοώντας φυσικά τούς Αρβανίτες,τι θα έλεγαν όλοι εκείνοι οί πατριδέμποροι της αγιαστούρας.

Edict of the Russian Empress Elisabeth allowing Bulgarians, Macedonians, Vlachs and other nations to settle in Russia.Οί Σλάβοι αγαπούν την Θεσσαλονίκη
Γραφείο αντιπροσωπείας της σερβικής κυβέρνησης 
στη Θεσσαλονίκη:

 Πάρτε το χαμπάρι χριστιανόπληκτοι: στο όνομα ενός δήθεν ορθόδοξου τόξου οί Σλάβοι προσπαθούν να αποκόψουν την Μακεδονία από την Ελλάδα,παρουσιάζοντας δήθεν(;) μιά αντιπαλότητα μεταξύ νότου καί βορρά. Οί ασιατικοί πληθυσμοί πού συγκεντρώνονται χρόνια τώρα στη Μακεδονία καί στη Θράκη είναι το όχημα γιά όλον αυτόν τον σχεδιασμό. Να δούμε τελικά ποιοί είναι Έλληνες καί ποιοί τον παριστάνουν καί ποιοί είναι εκείνοι πού διχάζουν καί απομυζούν αυτή την χώρα σαν αγελάδα. Έκαναν προπαγάνδα στον Αρβανίτη να κρύβει την καταγωγή του γιά να μην...διχάζεται το...έθνος. Άϊντε να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκκος πού έχει υποσκελιστεί ο γηγενής πληθυσμός καί πλέον ο κλαψομούνης ασιάτης ρωμιός θέλει να ανέβει καί στο σβέρκο αλλάζοντας ανεπιστρεπτί την γηγενή καί πραγματικά ελληνική ψυχοσύνθεση.

Φυγή αλβανικών πληθυσμών από το Κοσσυφοπέδιο:Διαβάστε καί φρίξτε γιά τα εγκλήματα των Σλάβων.
Διαβάστε το πως έκανε-δυστυχώς-πλάτες η Ελλάδα γιά τα εγκλήματα αυτά,γνωρίζοντάς τα καί φυσικά συμμετέχοντας στον άδικο διαμελισμό μιάς χώρας.
Μιάς χώρας καί ενός λαού πού αν δεν υπήρχε, προ πολλού η Ελλάδα θα ήταν μία σλαβική γη.
ΑΙΣΧΟΣ:

                                                       video


 Ο επικερδής μηχανισμός ελληνοποιήσεων τού ελλαδικού κράτους.
Από τούς 750000 καταγεγραμμένους Έλληνες της Ρωσίας το 1917 δεν έμεινε από τούς μπολσεβίκους ούτε ρουθούνι. Εν τω μεταξύ η έλευση...ομογενών συνεχίζεται τις τελευταίες δεκαετίες αμείωτη προς δόξα καί φυσικά προς το αυγάτισμα τού...έθνους.

 Υπηρεσίες τού ελληνικού στρατού ήδη από την δεκαετία τού '50 μιλούν γιά τον πλήρη αφανισμό των Ελλήνων της Ρωσίας.

Ένας από τούς μεγαλύτερους γνωστούς Σλάβους πλαστογράφους,
προπαγανδιστές της...ιλλυρικής καταγωγής των Σλάβων :
 ΚροατοΣλάβος πανσλαβιστής καί προπαγανδιστής περί ιλλυρισμού κλπ.
Οικειοποίηση γηγενούς παράδοσης των Σλάβων στην Βαλκανική.   
Από τούς περισσότερο γνωστούς Σλάβους πλαστογράφους τού μεσαίωνα. Οί Σλάβοι,μας άφησαν μιά τεράστια παρακαταθήκη πλαστογραφήσεων. Από την πρώτη στιγμή πού ήρθαν σε επαφή με τον Χριστιανισμό στην κυριολεξία τον κατάπιαν.Ήταν μιά θρησκεία στα μέτρα της ψυχοσύνθεσής τους μιάς καί εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει τον μεσσιανισμό από τον οποίο διακατέχονται. Μαζικά λοιπόν πλημμύρισαν τα μοναστικά καί θρησκευτικά κέντρα εκείνων των εποχών σε Ανατολή καί Δύση καί επιδόθηκαν με αξιοθαύμαστο ζήλο στην αγαπημένη γιά αυτούς ασχολία:την ιστορική πλαστογράφηση. Ελλείψει οποιασδήποτε ιστορικής καταβολής καί όντας νεοφερμένοι ως δούλοι καί υπηρέτες στην αρχή(τα εθνικά τους ονόματα τι άλλο μπορεί να επιβεβαιώνουν;) στα ιλλυρο-πελασγικά καί έλληνο-πελασγικά εδάφη βάλθηκαν όπως είπαμε από πολύ νωρίς να καλύψουν την πολιτισμική καί ιστορική ένδεια πού ένοιωθαν έναντι των γηγενών πελασγικών πληθυσμών. Έφτασαν σε σημείο να περάσουν σε εμάς ότι οί μανάδες τόσων καί τόσων ηρώων μας ήταν Σλάβες.Προσέξτε:οί μανάδες.Γιατί;μα πρόκειται γιά το γνωστό μεσσιανικό δόγμα της εβραϊκής θρησκείας πού πέρασε όπως είπαμε αυτούσιο στον σλαβικό κόσμο.Αφού η μάνα αποτελεί την καθαυτώ αναγνώριση της καταγωγής κατά την ιουδαϊκή παράδοση. Οί Σλάβοι λοιπόν πού πλημμύρισαν τα μοναστήρια καί με την φανατική ιουδαϊκή θεοκρατία τους πλαστογράφησαν ιστορικά γεγονότα αλλά καί δημιούργησαν καί ψευτοϊστορία καί ψευτοθεωρίες κλπ. Με την σειρά τους,μή Σλάβοι ιερείς εν αγνοία τους αναπαρήγαγαν μέσω της αντιγραφής κωδίκων τις παραχαράξεις αυτές. 

Σλάβων πλαστογράφων συνέχεια:

Σλάβοι πανσλαβιστές καί προπαγανδιστές πλαστογράφοι περί Ιλλυριών κλπ.:

 Η σφαγή στο Rahovec από τούς Σέρβους video


Πως βλέπουν σήμερα καί ανέκαθεν οί Σέρβοι την Μακεδονία(με εντός καί εκτός εισαγωγικών):

Ιστορικές ακρίβειες ως προς τούς Σλάβους παρά την προσπάθεια χαλαρώνοντας το βάρος από τούς Σέρβους από τον συγγραφέα:ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ


Αφιερωμένο στην έλληνο-σερβική φιλία(ορθόδοξη). Србска земља Македонија "Serbian Land of Macedonia": Εντέλει η Μακεδονία είναι σερβική.Έτσι λένε τ'αδέλφια μας οί Σέρβοι. Србска земља Македонија "Serbian Land of Macedonia":

 «Εδάφη στα οποία έχει δικαίωμα η Σερβία» Србска земља Македонија "Serbian Land of Macedonia":
Η Σερβία το γυροφέρνει να αποσπάσει μακεδονικά εδάφη από την σύμμαχο Ελλάδα,μιάς συμμαχίας πού τουλάχιστον από πλευράς της Σερβίας βασιζόταν στον βουλγαρικό επεκτατισμό.
Η Σερβία είχε προσπαθήσει να εξαλλείψει τον βουλγαρικό κίνδυνο σε σημείο πού μυστικά είχε υπογραφεί σύμφωνο μεταξύ Σερβίας καί Βουλγαρίας εναντίον της Ελλάδας το οποίο δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα αφού η Βουλγαρία ήθελε την μερίδα τού λέοντος.
Καί όμως οί αρθρογράφοι δεν ξεστομίζουν ούτε μία κακή κουβέντα γιά τα πισωγυρίσματα των Σέρβων
(συνέχεια της πιό πάνω παρουσίασης):
Τώρα,αποτελεί...μυστήριο πως συστηματικά ξεφεύγει πέρα από τον στείρο αντικομμουνισμό όσον αφορά την περίοδο εκείνη,οποιαδήποτε άλλη αναφορά της διαχρονικής καί ανθελληνικής ρωσικής πολιτικής.
Λες καί το «μακεδονικό» ξεκίνησε επί Στάλιν καθώς αποσιωπάται συστηματικά η πολιτική τού πανσλαβισμού καί η σύγχρονη αναγνώριση της «Μακεδονίας» από τη Ρωσία καί όλες τις άλλες σλαβικές χώρες.SERBIAN MACEDONIA Μαρτυρίες Ελλήνων εθελοντών ιατρών στο Κοσσυφοπέδιο. Εγκλήματα των Σέρβων.
                                             video


Ο σούπερ εθνικιστής καί Ρώσος πατριώτης σε επίσκεψή του στη «φίλη» Τουρκία. Δείγμα γιά το τι είδους παραμυθάκια πουλάνε κάποιοι γιά δήθεν «χιλιάρμενα» καί περί ...μοσκόβου ,μαζί με παΐσιους καί άλλες σαχλαμάρες ορθόδοξες. Ο Σλάβος κάνει καί θα κάνει ΠΑΝΤΑ την δουλειά του καί ο κόσμος του πάντα θα περιφέρεται γύρω από τον εαυτό του καί τον σλαβισμό του. Δεν γνωρίζει ούτε από φίλο ούτε από «σύμμαχο»,όπως εύκολα προπαγανδίζει περί «αδελφών συμμάχων» με την ίδια πάντα ευκολία θα αδειάζει εκείνον πού τον πίστεψε.
                                                    video

Velika Srbija(Μεγάλη Σερβία)

Σέρβοι στρατιωτικοί καί παραστριωτικοί κάνουν πλιάτσικο σε αλβανικά χωριά τού Κοσσυφοπεδίου.
                                                       video


Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920                                                            Tα Σκόπια είναι η «παλιά Σερβία», 
το Κοσυφοπέδιο είναι το «λίκνο των Σέρβων» καί το Άγιο Όρος είναι το «Ρώσικο Βατικανό»... Αυτό είναι πού λένε μιά «ωραία οικογένεια»...
ΚΟΥΙΖ:
(ποιός  Μεγαλοπατριώτης ομογενής της προσφυγομάνας στην επίσημη σελίδα του αποκαλεί το Άγιο Όρος «Ρώσικο Βατικανό»;)

  Mα είπαμε φίλοι καί εχθροί:
Σλάβοι,μικρασιάτες,Πόντιοι καί ομογενείς πασών των Ρωσιών αγαπούν ΟΛΟΙ την Θεσσαλονίκη. 
Μεγάλη τιμή γιά την...συμπρωτεύουσα.

 Πάρτε βαθιά ανάσα καί απολαύστε 
«επιστήμη» όχι αστεία...

 Καί επειδή το αίμα νερό δεν γίνεται...

 Στούς «έλληνες» πατριώτες προτείνουμε ανεπιφύλακτα την...αδελφή ορθόδοξη καί πατριωτική σερβική σελίδα. Εμπεριέχεται ειδική αφιέρωση είς τούς πατριώτες μάχιμους εθελοντές στον σερβικό στρατό της Βοσνίας. Θα νοιώσουν ρίγη συγκινήσεως.
Χωρίς σχόλια καί τα συμπεράσματα δικά σας περί «αδελφών» Σέρβων. Από την εφημερίδα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ» 1876

Αλβανία η Πρίσνα(Πρισρένη)

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Arnaut Smoking

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Pogradec

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

Costumi Albanesi