«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Σέρβοι-Σλάβοι-Βούλγαροι-Ρώσοι

Σκόπια:Μακεδόνες καί Σέρβοι 
είναι αδέλφια
                                                       
 Υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας: η Ρωσία ανησυχεί γιά την ασφάλεια καί ακεραιότητα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
                                                      


Σέρβος περιγράφει μετανιωμένος τις δολοφονίες πού συμμετείχε κατά την διάρκεια τού πολέμου:
                                                  

Πρώτη εγκατάσταση των Σέρβων


Οί μοτοσυκλετιστές τού Πούτιν 
καί οί...«Λύκοι της Μακεδονίας»:
                                              
Πατριωτική ορθόδοξη κατήχηση σε σέρβικο μοναστήρι. 
Ο συγκεκριμένος Σέρβος παπαδοκαλόγερος είναι από τούς γνωστούς καί δυναμικούς εθνικιστές στη Σερβία. 
Πρόκειται γιά μοναστήρι πού...αποτοξινώνει εξαρτημένους. Φανταστείτε εποχές γιουγκοσλαβικού πολέμου...μεγαλείο λέμε. 
Οί βασανισμοί αποτελούν λαϊκό τους στοιχείο με φανερή διάθεση σεξουαλισμού.
                                                          Ρωσικός στρατός στη Τσετσενία,1995
                                                  

Πούτιν καί Μακεδονία:
                                                ο Πούτιν εύχεται Χριστός Ανέστη στα...μακεδονικά:
                                                   

ΒΛΕΠΕ:

Μακεδονία καί Ουκρανία:
                                                       


ο εθνικιστής Σέρβος Βόϊσλαβ Σέσελι,
 η Μακεδονία είναι Σερβία,
μαζί του είναι καί ο «δημοκράτης» πολιτικός Βούκ Ντράσκοβιτς:
                                                   

  Ρώσικη προπαγάνδα,
εξηγεί πρώην μέλος των 
μυστικών ρωσικών υπηρεσιών:
                                                 


Πρώην πρωθυπουργός 
της Σερβίας Μπόρις Τάντιτς 
γιά Μακεδονία:
                                                 Ethnic map of the Balkans.
Histoire Et Géographie - Atlas Général Vidal-Lablache, Librairie Armand Colin, Paris, 1898. 
Aξίζει προσοχής περί της εκτάσεως της αλβανικής εθνότητας παρά την εδαφική οριοθέτηση

Άλλο ένα δείγμα της εποχής μας το πως βλέπουν οί Σέρβοι το θέμα της Μακεδονίας καί τι παραμύθιασμα τρώνε οί γραικύλοι πού μαζί 
με την εκκλησία κοροϊδεύουν 
τον ελληνικό λαό.
Η σελίδα άλλαξε την κεντρική φωτογραφία.

Vasilije Kačavenda,o γνωστός Σέρβος μητροπολίτης καί άνθρωπος τού Μιλόσεβιτς. 
Πρόκειται γιά έναν από τούς γνωστούς «αγαπημένους» Σέρβους ιεράρχες της «ελληνικής» φιλοσλαβικής εκκλησίας. Τελικά,μετά από εκατοντάδες καταγγελίες γιά διαφθορά καί παιδεραστία καί με την δημοσιοποίηση ταινιών,ο μητροπολίτης αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την εκκλησία,αλλά ΟΧΙ γιά αυτούς τούς λόγους! 
Εδώ,ο ...άγιος μητροπολίτης διδάσκοντας την ...αγάπη τού πανάγαθου θεού(του) σε σέρβικο μοναστήρι.
                                                      

               Σέρβοι,οί υπεύθυνοι τού 1ου παγκοσμίου πολέμου:

Κοσσυφοπέδιο καί Μακεδονία.
Σερβικές βλέψεις σε βάρος 
της Ελλάδας καί Αλβανίας: 


Σέρβοι Τσέτνικς σε στιγμές...χαλάρωσης:

 Ο εθνικιστής Σέρβος πρόεδρος Νίκολιτς καί πρώην δεξί χέρι τού Μιλόσεβιτς,πού όπου βρεθεί καί όπου σταθεί διατρανώνει με υπερηφάνεια πως οί ...Μακεδόνες είναι αδέλφια των Σέρβων,ζητά συγγνώμη γιά την σφαγή στην Σρεμπρένιτσα πού διέπραξαν οί συμπατριώτες του. 
Στο γιουνανιστάν,δεν ξέρουν καί δεν έχουν ακούσει τίποτα...
                                                   

Βίαιοι σλαβικοί εποικισμοί 
τού Κοσσυφοπεδίου 
από το Γιουγκοσλαβικό κράτος: Η σφαγή στο αλβανικό χωριό 
Račak στο Κοσσυφοπέδιο,
Ιανουάριος τού 1999. 
Οί Σέρβοι εκτέλεσαν από παιδιά 
14 ετών έως 99 ετών. 
Πολλά από τα πτώματα 
βρέθηκαν διαμελισμένα.
                                              

Ανέγερση κατοικιών 
γιά την εγκατάσταση 
Σέρβων εποίκων στο Κοσσυφοπέδιο (υπενθυμίζεται πως οί πηγές προέρχονται από σερβικές κρατικές πηγές):

Χίτλερ γιά «Μακεδονία»,
απόσπασμα ομιλίας στα 1941
                                                 


 Πως γινόταν η σέρβικη προπαγάνδα στην Ελλάδα. 
Το ξέπλυμα των χρημάτων τού Μιλόσεβιτς στο γνωστό «πλυντήριο» της Κύπρου.
                                                     

Χίτλερ καί Μουσολίνι 
προσφέρουν την 
Θεσσαλονίκη στούς Σέρβους:
Σημειώνεται πως ο συγγραφέας διακρίνεται από προκλητικό φιλοσερβισμό φτάνοντας μάλιστα μέχρι τού σημείου οί ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ σφαγές των Αλβανών από το σερβικό στρατό να τις αναφέρει ως «καταστροφές χωριών»,ενώ τις αλβανικές επαναστατικές κινήσεις ως εγκληματικές κλπ.
Χαρακτηριστικό ακόμη της φιλοσερβίας του είναι η προσπάθεια δικαιολόγησης τέλος πάντων της «σκληρής» συμπεριφοράς των Σέρβων λόγω τού «αλβανικού γολγοθά» πού υπέστη ο σερβικός στρατός υποχωρώντας μέσω της Αλβανίας!
Καί εδώ ακριβώς είναι πού κάνει εντύπωση πως ο διεθνώς γνωστός τίτλος «Αlbania's Golgotha» τού αυστριακού δημιοσιογράφου εκείνης της εποχής,είναι πού αναφέρεται στις σφαγές πού αξαπολύουν οί Σέρβοι στούς αλβανικούς πληθυσμούς τού Κοσσυφοπεδίου!
Παρακάτω μερικές αναφορές γιά το τι σημαίνει Σερβοσλάβος:

1941:Ομιλία τού πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Bogdan Filov όπου ανακοινώνει στην βουλγαρική βουλή την παραχώρηση από την Γερμανία στην Βουλγαρία την Ελληνική Μακεδονία καί διέξοδο στην θάλασσα τού Αιγαίου(«Μακεδονία τού Αιγαίου»). Με αυτή την συμφωνία εγκαινιάζεται η ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΤΟΧΗ της Ελλάδας από Γερμανία,Ιταλία καί Βουλγαρία.
                                                       


8 Απριλίου 1996:Ο Σέρβος υπουργός εξωτερικών Milan Milutinović της Γιουγκοσλαβίας(Σερβία καί Μαυροβούνιο) προσφέρει με άνεση «συναινετικό διαζύγιο» στο κράτος των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδονία». 
Πρόκειται γιά την ΜΟΝΑΔΙΚΗ περίπτωση απόσχισης από την Γιουγκοσλαβία η οποία πραγματοποιήθηκε ΑΝΑΙΜΑΚΤΑ.
                                                          


Ο Χίτλερ συναντά τον βασιλιά Μπόρις της Βουλγαρίας
                                                          


1942,ο Βούλγαρος βασιλιάς Μπόρις επισκέπτεται τα Σκόπια:


Η...Μακεδονία στη ρώσικη βικιπαίδεια όπου μας διαφωτίζει περί σερβικής καί βουλγαρικής...άποψης


Τα παπαγαλάκια τού πανσλαβισμού:

Γιά να μην ξεχνιόμαστε,έτσι να μαζεύονται στα τεφτέρια...

Республика Македония-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
από τη ρώσικη βικιπαίδεια:

ΞΥΠΝΑΤΕ! 
Ο Σλάβος στη βόρεια Ελλάδα 
παίζει πολύ άσχημο παιχνίδι!


 Χάνεται καί τυπικά η Ελλάδα καί μας δείχνουν την...βόρεια Ήπειρο,τρομάρα τους...
 Φανταστείτε εάν ο Αρβανίτης έλεγε «ο λαός μου» εννοώντας φυσικά τούς Αρβανίτες,τι θα έλεγαν όλοι εκείνοι οί πατριδέμποροι της αγιαστούρας.

Edict of the Russian Empress Elisabeth allowing Bulgarians, Macedonians, Vlachs and other nations to settle in Russia.Οί Σλάβοι αγαπούν την Θεσσαλονίκη
Γραφείο αντιπροσωπείας της σερβικής κυβέρνησης 
στη Θεσσαλονίκη:

 Πάρτε το χαμπάρι χριστιανόπληκτοι: στο όνομα ενός δήθεν ορθόδοξου τόξου οί Σλάβοι προσπαθούν να αποκόψουν την Μακεδονία από την Ελλάδα,παρουσιάζοντας δήθεν(;) μιά αντιπαλότητα μεταξύ νότου καί βορρά. 
Οί ασιατικοί πληθυσμοί πού συγκεντρώνονται χρόνια τώρα στη Μακεδονία καί στη Θράκη είναι το όχημα γιά όλον αυτόν τον σχεδιασμό. 
Να δούμε τελικά ποιοί είναι Έλληνες καί ποιοί τον παριστάνουν καί ποιοί είναι εκείνοι πού διχάζουν καί απομυζούν αυτή την χώρα σαν αγελάδα. 
Έκαναν προπαγάνδα στον Αρβανίτη να κρύβει την καταγωγή του γιά να μην...διχάζεται το...έθνος. 
Άϊντε να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκκος πού έχει υποσκελιστεί ο γηγενής πληθυσμός καί πλέον ο κλαψομούνης ασιάτης ρωμιός θέλει να ανέβει καί στο σβέρκο αλλάζοντας ανεπιστρεπτί την γηγενή καί πραγματικά ελληνική ψυχοσύνθεση.

Φυγή αλβανικών πληθυσμών 
από το Κοσσυφοπέδιο:Διαβάστε καί φρίξτε γιά τα εγκλήματα των Σλάβων.
Διαβάστε το πως έκανε-δυστυχώς-πλάτες η Ελλάδα γιά τα εγκλήματα αυτά,γνωρίζοντάς τα καί φυσικά συμμετέχοντας στον άδικο διαμελισμό μιάς χώρας.
Μιάς χώρας καί ενός λαού πού αν δεν υπήρχε, προ πολλού η Ελλάδα θα ήταν μία σλαβική γη.
ΑΙΣΧΟΣ:

                                                      


 Ο επικερδής μηχανισμός ελληνοποιήσεων τού ελλαδικού κράτους.
Από τούς 750000 καταγεγραμμένους Έλληνες της Ρωσίας το 1917 δεν έμεινε από τούς μπολσεβίκους ούτε ρουθούνι. 
Εν τω μεταξύ η έλευση...ομογενών συνεχίζεται τις τελευταίες δεκαετίες αμείωτη προς δόξα καί φυσικά προς το αυγάτισμα τού...έθνους.

 Υπηρεσίες τού ελληνικού στρατού ήδη από την δεκαετία τού '50 μιλούν γιά τον πλήρη αφανισμό των Ελλήνων της Ρωσίας.

Ένας από τούς μεγαλύτερους γνωστούς Σλάβους πλαστογράφους,
προπαγανδιστές της...ιλλυρικής καταγωγής των Σλάβων :
 ΚροατοΣλάβος πανσλαβιστής καί προπαγανδιστής περί ιλλυρισμού κλπ.
Οικειοποίηση γηγενούς παράδοσης των Σλάβων στην Βαλκανική.   
Από τούς περισσότερο γνωστούς Σλάβους πλαστογράφους τού μεσαίωνα. 
Οί Σλάβοι,μας άφησαν μιά τεράστια παρακαταθήκη πλαστογραφήσεων. Από την πρώτη στιγμή πού ήρθαν σε επαφή με τον Χριστιανισμό στην κυριολεξία τον κατάπιαν.
Ήταν μιά θρησκεία στα μέτρα της ψυχοσύνθεσής τους μιάς καί εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει τον μεσσιανισμό από τον οποίο διακατέχονται. 
Μαζικά λοιπόν πλημμύρισαν τα μοναστικά καί θρησκευτικά κέντρα εκείνων των εποχών σε Ανατολή καί Δύση καί επιδόθηκαν με αξιοθαύμαστο ζήλο στην αγαπημένη γιά αυτούς ασχολία:την ιστορική πλαστογράφηση. 
Ελλείψει οποιασδήποτε ιστορικής καταβολής καί όντας νεοφερμένοι ως δούλοι καί υπηρέτες στην αρχή(τα εθνικά τους ονόματα τι άλλο μπορεί να επιβεβαιώνουν;) στα ιλλυρο-πελασγικά καί έλληνο-πελασγικά εδάφη βάλθηκαν όπως είπαμε από πολύ νωρίς να καλύψουν την πολιτισμική καί ιστορική ένδεια πού ένοιωθαν έναντι των γηγενών πελασγικών πληθυσμών. Έφτασαν σε σημείο να περάσουν σε εμάς ότι οί μανάδες τόσων καί τόσων ηρώων μας ήταν Σλάβες.
Προσέξτε:οί μανάδες.Γιατί;μα πρόκειται γιά το γνωστό μεσσιανικό δόγμα της εβραϊκής θρησκείας πού πέρασε όπως είπαμε αυτούσιο στον σλαβικό κόσμο.
Αφού η μάνα αποτελεί την καθαυτώ αναγνώριση της καταγωγής κατά την ιουδαϊκή παράδοση. 
Οί Σλάβοι λοιπόν πού πλημμύρισαν τα μοναστήρια καί με την φανατική ιουδαϊκή θεοκρατία τους πλαστογράφησαν ιστορικά γεγονότα αλλά καί δημιούργησαν καί ψευτοϊστορία καί ψευτοθεωρίες κλπ. 
Με την σειρά τους,μή Σλάβοι ιερείς εν αγνοία τους αναπαρήγαγαν μέσω της αντιγραφής κωδίκων τις παραχαράξεις αυτές. 

Σλάβων πλαστογράφων συνέχεια:

Σλάβοι πανσλαβιστές καί προπαγανδιστές πλαστογράφοι περί Ιλλυριών κλπ.:

 Η σφαγή στο Rahovec 
από τούς Σέρβους


Πως βλέπουν σήμερα καί ανέκαθεν οί Σέρβοι την Μακεδονία
(με εντός καί εκτός εισαγωγικών):

Ιστορικές ακρίβειες ως προς τούς Σλάβους παρά την προσπάθεια χαλαρώνοντας το βάρος από τούς Σέρβους από τον συγγραφέα:ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ


Αφιερωμένο στην έλληνο-σερβική φιλία(ορθόδοξη). 
Србска земља Македонија "Serbian Land of Macedonia": Εντέλει η Μακεδονία είναι σερβική.
Έτσι λένε τ'αδέλφια μας οί Σέρβοι. Србска земља Македонија "Serbian Land of Macedonia":

 «Εδάφη στα οποία έχει δικαίωμα η Σερβία» Србска земља Македонија "Serbian Land of Macedonia":
Η Σερβία το γυροφέρνει να αποσπάσει μακεδονικά εδάφη από την σύμμαχο Ελλάδα,μιάς συμμαχίας πού τουλάχιστον από πλευράς της Σερβίας βασιζόταν στον βουλγαρικό επεκτατισμό.
Η Σερβία είχε προσπαθήσει να εξαλλείψει τον βουλγαρικό κίνδυνο σε σημείο πού μυστικά είχε υπογραφεί σύμφωνο μεταξύ Σερβίας καί Βουλγαρίας εναντίον της Ελλάδας το οποίο δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα αφού η Βουλγαρία ήθελε την μερίδα τού λέοντος.
Καί όμως οί αρθρογράφοι δεν ξεστομίζουν ούτε μία κακή κουβέντα γιά τα πισωγυρίσματα των Σέρβων
(συνέχεια της πιό πάνω παρουσίασης):
Τώρα,αποτελεί...μυστήριο πως συστηματικά ξεφεύγει πέρα από τον στείρο αντικομμουνισμό όσον αφορά την περίοδο εκείνη,οποιαδήποτε άλλη αναφορά της διαχρονικής καί ανθελληνικής ρωσικής πολιτικής.
Λες καί το «μακεδονικό» ξεκίνησε επί Στάλιν καθώς αποσιωπάται συστηματικά η πολιτική τού πανσλαβισμού καί η σύγχρονη αναγνώριση της «Μακεδονίας» από τη Ρωσία καί όλες τις άλλες σλαβικές χώρες.SERBIAN MACEDONIA Μαρτυρίες Ελλήνων εθελοντών ιατρών στο Κοσσυφοπέδιο. Εγκλήματα των Σέρβων.
                                            


Ο σούπερ εθνικιστής καί Ρώσος πατριώτης σε επίσκεψή του στη «φίλη» Τουρκία. 
Δείγμα γιά το τι είδους παραμυθάκια πουλάνε κάποιοι γιά δήθεν «χιλιάρμενα» καί περί ...μοσκόβου ,μαζί με παΐσιους καί άλλες σαχλαμάρες ορθόδοξες. 
Ο Σλάβος κάνει καί θα κάνει ΠΑΝΤΑ την δουλειά του καί ο κόσμος του πάντα θα περιφέρεται γύρω από τον εαυτό του καί τον σλαβισμό του. 
Δεν γνωρίζει ούτε από φίλο ούτε από «σύμμαχο»,όπως εύκολα προπαγανδίζει περί «αδελφών συμμάχων» με την ίδια πάντα ευκολία θα αδειάζει εκείνον πού τον πίστεψε.
                                                   

Velika Srbija(Μεγάλη Σερβία)

Σέρβοι στρατιωτικοί καί παραστριωτικοί κάνουν πλιάτσικο
 σε αλβανικά χωριά τού Κοσσυφοπεδίου.
                                                      


Albanian Volunteers fighting against Serbian army 1919-1920                                                            Tα Σκόπια είναι η «παλιά Σερβία», 
το Κοσυφοπέδιο είναι το «λίκνο των Σέρβων» καί το Άγιο Όρος είναι το «Ρώσικο Βατικανό»... Αυτό είναι πού λένε μιά «ωραία οικογένεια»...
ΚΟΥΙΖ:
(ποιός  Μεγαλοπατριώτης ομογενής της προσφυγομάνας στην επίσημη σελίδα του αποκαλεί το Άγιο Όρος «Ρώσικο Βατικανό»;)

  Mα είπαμε φίλοι καί εχθροί:
Σλάβοι,μικρασιάτες,Πόντιοι καί ομογενείς πασών των Ρωσιών αγαπούν ΟΛΟΙ την Θεσσαλονίκη. 
Μεγάλη τιμή γιά την...συμπρωτεύουσα.

 Πάρτε βαθιά ανάσα καί απολαύστε 
«επιστήμη» όχι αστεία...

 Καί επειδή το αίμα νερό δεν γίνεται...

 Στούς «έλληνες» πατριώτες προτείνουμε ανεπιφύλακτα την...αδελφή ορθόδοξη καί πατριωτική σερβική σελίδα. Εμπεριέχεται ειδική αφιέρωση είς τούς πατριώτες μάχιμους εθελοντές στον σερβικό στρατό της Βοσνίας. Θα νοιώσουν ρίγη συγκινήσεως.
Χωρίς σχόλια καί τα συμπεράσματα δικά σας περί «αδελφών» Σέρβων. Από την εφημερίδα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ» 1876

Αλβανία η Πρίσνα(Πρισρένη)Περί κοινοκτημοσύνης στην Ρωσία, γενικώς...


Σλάβος ήταν ο οθωμανός πολιορκητής
 των ΧανίωνΈλληνα,συνέχισε να πιστεύεις εσύ σε «ορθόδοξα τόξα» καί «ορθόδοξα αδέλφια». 
Η ορθόδοξη ελληνόφωνη εκκλησία ΠΟΤΕ δεν είχε καί ΠΟΤΕ δεν θα έχει σχέση με ο,τιδήποτε ελληνικό. Μπροστά στα δικά της κλειστά συμφέροντα όπως εκείνη μοναδικά τα εννοεί δεν διστάζει να εξυπηρετήσει συμφέροντα άλλων,ενάντια στην ίδια την πατρίδα πού στο εσωτερικό της συστηματικά σού προπαγανδίζει από της συστάσεως τού ελληνικού κράτους στο δήθεν «αδιαίρετο ελληνισμού καί χριστιανισμού». 
Παρατήρησε καλά πως όλες οί ορθόδοξες σλαβικές εκκλησίες έχουν ταυτίσει τα συμφέροντά τους με τις χώρες καί λαούς από τούς οποίους προέρχονται,δηλαδή με τις πατρίδες τους. 
Εδώ λοιπόν μέσα στην ίδια την Ελλάδα η ελληνόφωνη ορθοδοξία σού πλασσάρει το νεομύθευμά της περί «πατρίδας καί ελληνισμού», αντάμα με το οικουμενικό πατριαρχείο καί τούς ρωμιορθόδοξους αλλά ΟΧΙ Έλληνες μικρασιάτες καί έχοντας βαθιά ανάγκη την ύπαρξη σταθερής καί μόνιμης πολιτικής έδρας,διαπραγματεύεται διαρκώς αιώνες τώρα την ίδια την Ελλάδα στον καλύτερο κάθε φορά εξωτερικό καί εσωτερικό πλειοδότη. Έλληνα,ξύπνα,όλος αυτός ο μηχανισμός πού είναι στημένος αιώνες καί αιώνες μέσα στο σώμα της Ελλάδας αποτελεί την ταφόπλακα της ίδιας της ελληνικής πατρίδας. 
Γηγενή Έλληνα ΞΥΠΝΑ!

Καταλάβετέ το καλά, όρντοντοξ μπράδερς.
 Η άκρατη αντιαλβανική προπαγάνδα στην Ελλάδα ταυτίζεται απόλυτα με τον φιλοσλαβισμό πού ασκεί η διαχρονική κυβέρνηση της Ελλάδας πού δεν είναι άλλη από την ορθόδοξη εκκλησία. 
Αντιαλβανισμός καί φιλοσλαβία είναι τα δίδυμα αδελφάκια τού ορθόδοξου οχήματος. 
Ο αντιαλβανισμός τους εξυπηρετεί ολοφάνερα πλέον εθνικά καί γεωπολιτικά συμφέροντα άλλων καί όχι τα ελληνικά. 
Ο αντιαλβανισμός τους αποτελεί παραπλάνηση ως προς τα πραγματικά εθνικά ελληνικά καί αλβανικά συμφέροντα τα οποία από αιώνων αυτά ταυτίζονται!
 Η απροκάλυπτη ερωτοτροπία της ελλαδικής εκκλησίας μεταξύ σλαβισμού καί τουρκισμού πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητή. Γηγενή Έλληνα ξύπνα! 
Αρβανίτη ΞΥΠΝΑ!


 Ο μισελληνισμός των 
σλαβικών φυλών

 Οί Πανσλαβιστές στην Χαλκιδική


 Τα σύμβολα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 στη ΜΟΣΧΑ

 ΣΕΡΒΟΙ : οί καλύτεροι φίλοι των ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Η ΕΠΙΣΗΜΑ αναγνωρισμένη ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ μειονότητα στη ΣΕΡΒΙΑ

 Η σημαία των ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ της ΣΕΡΒΙΑΣ
Γιά μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ο ιστορικός ρόλος τού από Μηχανής Θεού γιά τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα πού διαδραματίζει ο αλβανικός λαός. 
Εννοείται πως χωρίς την στήριξη καί πίεση των αλβανικών κομμάτων πού παρέχουν καί ασκούν στον νέο Σλάβο πρωθυπουργό των Σκοπίων,παρόμοιες κινήσεις θα ήταν κάτι το αδιανόητο. 
Η ξαφνική καί απροσδόκητη αλλαγή πολιτικής τού σλαβικού αυτού κράτους πού ευνοεί την Ελλάδα,χωρίς την στήριξη τού αλβανικού στοιχείου θα ήταν αδύνατη. 
Πρέπει επιτέλους να διδαχτούμε από την ιστορία μας ένθεν κακείθεν καί να αντιληφθούμε την απόλυτη γεωπολιτική ανάγκη των τελείως κοινών εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας καί της Αλβανίας.

Η ...θεϊκή φύση τού Πούτιν ! 
Ο εκπρόσωπος τού Θεού ! 
Ημερίδα πού πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα από θρησκευτικές οργανώσεις το 2014 ! 
Ο σλαβικός μεσσιανισμός δεν παίζεται...

 Πολλά σχολεία στη Μόσχα 
άλλαξαν την ημερομηνία έναρξης τού σχολικού έτους λόγω της μουσουλμανικής γιορτής 
τού Μπαϊράμ!
Φιλορθόδοξος Εταιρεία

Η Σερβία πού είναι μία από τις χώρες πού έχει τις καλύτερες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα με την Τουρκία,αρνείται καί επισήμως την γενοκτονία των Αρμενίων.
Περί της επέκτασης των δικαιωμάτων της Ελλάδας,στα θαλάσσια σύνορά της,των 12 μιλίων καί ποιές χώρες είναι αυτές πού αντιδρούν. Γιά μία ακόμη φορά αποδεικνύεται η σύμπλευση των γεωπολιτικών στόχων της Τουρκίας καί της Ρωσίας. Παρά το γεγονός πως προσωπικά θεωρώ τον Μάζη(αλβανιστί σημαίνει το πουλάρι) μπουζούκι εδώ λέει αλήθειες.
                                             
Ο πρώην πρωθυπουργός καί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του γιά το μακεδονικό στα 1993. Αναφέρεται στα σχέδια τού Τίτο καί τού Στάλιν γιά την δημιουργία τού κράτους των Σκοπίων με σκοπό την απόσπαση ελληνικών εδαφών. Παραβλέποντας βέβαια να αναφερθεί πως το μακεδονικό ζήτημα έχει την αρχή του ήδη από την εποχή της τσαρικής Ρωσίας με σκοπό τον έλεγχο, μέσω τού σλαβικού στοιχείου,της Βαλκανικής Χερσονήσου καί κατ'επέκταση τον έλεγχο τού Αιγαίου. Πρόκειται γιά βασικό στόχο διαχρονικά της ρωσικής πολιτικής μιάς καί στην σύγχρονη εποχή η Ρωσία υπήρξε η πρώτη χώρα πού αναγνώρισε το σλάβικο κράτος των Σκοπίων με το συνταγματικό του όνομα.
          

Ο πρώην πρωθυπουργός καί πατέρας τού σημερινού προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην Βουλή των Ελλήνων αναφέρει πως ανέκαθεν η επίσημη ελληνική διπλωματία αποκαλούσε το κράτος των Σκοπίων «Σλαβομακεδονία». Ο λόγος του αυτός εντάσσεται στα πλαίσια της υπεράσπισης της πολιτικής του θέσης πού δεν είναι άλλη από την σύνθετη ονομασία τού κράτους αυτού. Τα υπόλοιπα πού ευαγγελίζονται οί ...μακεδονομάχοι τού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι απλά...άλλα λόγια ν'αγαπιόμαστε.
           

Η Ρωσία δεν μας λέει κάτι καινούργιο όσον αφορά στα σχέδιά της στην νοτιοανατολική Βαλκανική (καί όχι μόνο) με σκοπό το μπάχαλο της Ελλάδας(καί όχι μόνο) πού τόσο...υπεραγαπά ελέω ορθοδόξου Θεού. Απλά πέφτουν οί μάσκες αφήνοντας κάθε άλλη παραπλανητική της τακτική καί μαζί με την σύμμαχό της Τουρκία ξανά προς τη δόξα τραβά.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)