«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Αλή Πασά Τεπελενιώτη

Ωχ,ξύπνα καϋμένε Αλή Πασά!
video
ο Αλήπασα στη λίμνη τού Βουθρωτού
The palace and the tomb of Ali Pasha at Ioannina
 BERESFORD, George de la Poer, Captain. Twelve Sketches in double tinted Lithography of Scenes in Southern Albania, London, Day and Son, [1855].Η πρώτη ελληνική εφημερίδα των αδελφών Πούλιου πού εκθείαζε καί εξυμνούσε τον «πατέρα» Αλή όπως αποκαλούσε ο λαός το λιοντάρι της Ηπείρου.
Δεν θα αργούσε η εκκλησιαστική παρέμβαση τού πατριαρχείου καί της υψηλής πύλης ώστε να «αποκατασταθεί» όλη η...αλήθεια...
Αλβανός 
Έγχρωμη χαλκογραφία του J. Cartwright. Louis Dupré, Ταξίδι στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη.

 HOBHOUSE, John Cam, Lord Broughton. A Journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810 … Second Edition, τόμ. Ι-II, Λονδίνο, James Cawthorn, 1813.Η καταδίκη στο πυρ το εξώτερον τού «σατράπη,κτήνους,δολοφόνου,σφαγέα,διεστραμμένου,φιλάργυρου,δολοπλόκου» καί άλλων χαρακτηρισμών πού τελειωμό δεν έχουν,Αλήπασα, αλλά καί η ταυτόχρονη εξύμνηση ΟΛΩΝ εκείνων πού υπηρέτησαν σε εκείνον ως να επρόκειτο 
γιά την πλέον αξιοσέβαστη καριέρα.
Τούτο,αποτελεί μία ακόμη παγκόσμια πρωτοτυπία μαζί με άλλες αξεπέραστες με ό,τι έχει να κάνει με τούς Αρβανίτες 
καί την ιστορία τους στη ρωμιογραικυλία.
Καί φυσικά αποτελεί τρανή απόδειξη των ψευδών καί τού μίσους τού παπαδαριού πού πάση θυσία έπρεπε μεταπολεμικά να διαχωριστεί η χριστιανορθόδοξη στρούγκα με την υπόλοιπη Αρβανιτιά καί πού γιά να πετύχει αυτό έπρεπε να κατηγορηθεί η Αρβανιτιά σύσσωμη.
Θα τονιστεί γιά μία ακόμη φορά πως οί γενεαλογικές απαρχές τού ελληνικού κράτους ξεκινούν από την διοίκηση τού Αρβανίτη Αλήπασα,είτε όταν πρόκειται γιά στρατιωτικούς είτε όταν πρόκειται γιά πολιτικό προσωπικό με πρότερη σημαντική διοικητική εμπειρία είτε ευεργετών όπως π.χ. ο Ευάγγελος Ζάππας,είτε λογίων όπως ο Ψαλλίδας,ο Βηλαράς κ.ά.

του Αναστασίου Παπασταύρου
 Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
(αποσπάσματα) Αυτά περί Κιουτάχειας δήθεν,τα διέδιδε ο ίδιος ο Αλή την εποχή της εδραίωσής του πλέον στο οθωμανικό σύστημα γιά να προσδώσει μιά αίγλη από το κέντρο της τότε Ανατολής.Πρόκειται γιά κλασσική νοοτροπία της φυλής μας γιά δήθεν μιάς άγνωστης καί έξω από τα συνηθισμένα προέλευσης καί συνάμα η προσπάθεια σπίλωσης της καταγωγής του από τούς εχθρούς του(βλέπε περί βιασμών κλπ.)Το ιστοριογράφημα λοιπόν περί τού «διερχομένου» ανατολίτη ούτε καν στέκει λαμβάνοντας υπόψη την κλειστή αρβανίτικη κοινωνία της εποχής κατά πατριές - φάρες.Αστεία πράγματα.Φαντάσου εκείνες ειδικά τις εποχές,να γίνει γαμπρός ένας άγνωστος διερχόμενος σε εκείνα τα μέρη...υπόθεση γαϊτανάκι καί περίγελως όλων θα ήταν το θέμα αυτό καί φυσικά ούτε λόγος να γινόταν αποδοχή ποτέ από την κλειστή πολεμική κοινωνία της εποχής μίας τέτοιας οικογένειας,χάνοντας διά παντός τον σεβασμό της.
Πολύ ορθά ο συγγραφέας αναφέρεται στην αντιφατικότητα τού Αλή,όντας κάνοντάς του εντύπωση τα τόσα στοιχεία της προσωπικότητάς του.
Εμείς θα λέγαμε πως παρά είναι «αντιφατικά» καί μάλιστα ξεπερνώντας κάθε λογική όλα αυτά.
Αν όμως με σύνεση καί μελετώντας τα στοιχεία ένα προς ένα ερευνήσει κανείς τα της εποχής καί τού ίδιου τού Αλή,θα διαπιστώσει εύκολα πού βρίσκεται η αλήθεια καί πού η παραχάραξη καί η κατασυκοφάντηση,όπως επίσης καί από ποιούς προέρχεται  η συνολική απαξίωση τού έργου καί της προσωπικότητας τού Λιάπη Αλή. 
Ενδεικτικά λοιπόν παρουσιάζονται αποσπάσματα από την ομολογουμένως πολύπονη καταγραφή τού συγγραφέα.Μετά ακριβώς από αυτά συνεχίζει η εξιστόρηση της περιβόητης «άλλης πλευράς» τού Αλή.
Εάν κάποια στιγμή δεν καταφερθεί να ξεχωρίσει από τούς ιστοριογράφους μας η αλήθεια από το ψέμμα,δεν θα ήταν απορίας άξιο το γεγονός να διδάσκεται η περίπτωση τού Αλή ως το παγκόσμιο πρότυπο «αντίθεσης-αντίφασης» προσώπου στην ανθρώπινη ιστορία...μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή...


Προφανώς,επειδή οί αναφερόμενοι «Έλληνες» τσοχανταραίοι τού Αλήπασα θα πρωταγωνιστούσαν στην επανάσταση τού '21(είπαμε ως «έλληνες»,το «αρβανίτες» αφήστε το στην άκρη...),το περιβάλλον τού Αλή φρόντισε ώστε να μην συμμετάσχουν οί «Έλληνες» σε βιαιότητες γιά να μην σπιλώσουν την φήμη τους καί το ίδιο τους το όνομα...
Σύμφωνα λοιπόν με τελευταίες πληροφορίες,Γρίβας,Καραϊσκάκης,Ίσκος,Δράκος,Βάγιας κλπ.δεν κρατούσαν όπλα αλλά...φραντζόλες.


 ΒΛΕΠΕ ΕΔΩΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Arnaut Smoking

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Pogradec

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

Costumi Albanesi