«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017

Μαθήματα προπαγάνδας

O υπερήφανος Πόντιος αναλυτής της γεωπολιτικής,πού αγωνιά μάλιστα να μας πείσει περί τού τι είναι οί Αρβανίτες,άνθρωπος με πάθος γιά την ορθοδοξία,κλακαδόρος Ρώσων επιχειρηματιών,πού λίγο έλειψε με τις ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ κινήσεις του να αιματοκυλιστεί γιά τα μάτια των «αδελφών» Κούρδων ένας ολόκληρος λαός, καί γνωστός είναι καί κατάλληλα προβεβλημένος από τον εγχώριο ρωσορθόδοξο μηχανισμό. 
Γιά να γίνει αντιληπτό γιά τού τι είδους κατευθύνσεις εκ τού εξωτερικού πρόκειται καί τι άσχημα παιχνίδια με όχημα την ορθοδοξία παίζονται,ο υπερήφανος λοιπόν αυτός Πόντιος πού μας κάνει είπαμε καί αρβανίτικα μαθήματα καί πού προασπίζεται δήθεν τον ποντιακό καί μικρασιατικό ελληνισμό καί την γενοκτονία τους από τούς Τούρκους, στην περίπτωση των Κούρδων όχι μόνο σιωπά επιδεικτικά ως προς το θέμα αυτό αλλά τούς παρουσιάζει μάλιστα καί ως «συμμάχους» δήθεν των Ελλήνων. 
Ο κύριος αυτός(υπερήφανος Πόντιος πάντα) με τον αγώνα του να προβάλλει το κουρδικό ζήτημα προσπαθεί με κάθε τρόπο να απαλλάξει τον κουρδικό λαό ως προς τον ΚΥΡΙΟ καί ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ του ρόλο στις σφαγές των χριστιανών της Ανατολής.
 Καί είναι να απορεί κανείς με την ευκολία την οποία προσπερνά ο υπερήφανος Πόντιος τόσα τρομακτικά ιστορικά γεγονότα από την στιγμή μάλιστα,εκτός της προβεβλημένης ορθόδοξης κατεύθυνσής του,πού υποτίθεται καί τον ίδιο μάλιστα αφορά μιάς καί οί Κούρδοι υπήρξαν οί σφαγείς των προγόνων του. 
Αντί λοιπόν όλων αυτών,ο κύριος αυτός όπου βρεθεί καί όπου σταθεί με κάθε τρόπο προειδοποιεί την Ελλάδα το πόσο κινδυνεύει από την Αλβανία! 
Δεν ξέρω φίλες καί φίλοι ειλικρινά,ώρες - ώρες αισθάνομαι μήπως κάτι λάθος καταλαβαίνω εγώ,μήπως είμαι υπερβολικός καί τέλος πάντων τα βλέπω τα πράγματα ως «φιλοαλβανός» ή δεν ξέρω τι άλλο... 
Τέλος πάντων,γιά να παραμείνω όπως ήμουν καί πριν,μιά βόλτα στο ξενόφωνο διαδίκτυο θα είναι αρκετή γιά να διαπιστώσει κανείς τον ρόλο των Κούρδων στις γενοκτονίες των χριστιανικών πληθυσμών της πρώην οθωμανικής αυτοκρατορίας πού κατά μαγικό τρόπο ως συνήθως καί σε αυτό το θέμα η Ελλάδα πρωτοπορεί,δηλαδή τηρεί σιγήν ιχθύος εν αντιθέσει μάλιστα με τον συστηματικά προβεβλημένο «αλβανικό κίνδυνο». 
Πραγματικά είναι να θαυμάζει κανείς το πως αυτή η «ελληνορθόδοξη» πίστη καί ο ιδιότυπος τούτος «πατριωτισμός» χρησιμοποιείται σαν το λάστιχο κατά πως βολεύει κάποιους.


O Ποντοκουρδίδης υπάλληλος τού λαθρεμπορίδη πετρελαιά με τον Παϊσίδη τον προφητίδη πού μας τα είχανε κάνει νταούλια με τούς Κούρδους πού θα...σκίζανε την Τουρκία. 
Οί γενοκτόνοι Κούρδοι πού την είδανε σούπερ κράτος ανάμεσα σε Τουρκία-Συρία-Ιράκ-Ιράν εκμεταλλευόμενοι την καταστροφή καί δυστυχία κρατών καί λαών. 
Το κουρδικό «αντάρτικο καί αντίσταση» είναι μία καθαρή δημιουργία ισραηλινών καί αμερικανών γιά να κάνουνε μπάχαλο τον αραβικό κόσμο με ό,τι προκύψει. Κάτι ορθόδοξα πατριωτικά εξαπτέρυγα στη γραικυλία πού κόπτονται δήθεν γιά χριστιανισμούς καί μουσουλμανικούς κινδύνους,κλείνουν τα αυτιά καί τα μάτια στο ότι οί Κούρδοι είναι οί κύριοι καί αποκλειστικοί υπεύθυνοι γιά την εξαφάνιση τού χριστιανισμού της ανατολής. 
Αφού εξανδραπόδισαν όλους τούς πανάρχαιους ανατολίτικους χριστιανικούς πληθυσμούς,αφήνοντας διασκορπισμένες τις εναπομείναντες κοινότητές τους,τρέχουν να αρπάξουν τις περιοχές των λαών αυτών παρουσιάζοντάς τες ως δήθεν κουρδικά «λίκνα»(καλή ώρα όπως οί Σλάβοι πού αφού κατέσφαξαν την Βαλκανική θρονιάστηκαν στα «λίκνα» τους). Ένας λαός πού στην ουσία ΠΟΤΕ δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά γιά σταθερή πατρίδα μιάς καί θα ήταν ενάντια στον νομαδικό χαρακτήρα τους. 
Οί Κούρδοι πού αποτελούν τον κύριο καί βασικό κρίκο στην παγκόσμια αλυσίδα της διακίνησης ηρωΐνης από το Αφγανιστάν καί την Τουρκία. 
Αλλά πού να ειπωθούν τέτοια πράγματα στο χαζορωμαίϊκο,αφήνει η μαφία της γραικυλίας;

Υπερήφανε Πόντιε καί αναλυτή της γεωπολιτικής,υπερασπιστή Ρώσων επιχειρηματιών καί λάτρη καί θαυμαστή των Κούρδων πού γιά λίγο έλειψε να προκαλέσεις πόλεμο στην ίδια σου την πατρίδα(;),των Κούρδων Σφαγέων των Προγόνων σου,μα τέλος πάντων δεν ντρέπεσαι;

 Ποιά χώρα καί ποιό παγκόσμιο λόμπυ υποστηρίζει δεκαετίες τώρα τούς σφαγείς τόσων λαών Κούρδους δεν χρειάζεται καν να ειπωθεί. Φαίνεται πως η γραμμή σε Πόντιους πρώην στρατιωτικούς πράκτορες καί νυν αναλυτές πού πουλάνε φύκια γιά μεταξωτές κορδέλες καί σε «εθνικιστικά» κόμματα στην Ελλάδα πού κοινός τους στόχος είναι να μας εφιστούν την προσοχή γιά επικείμενη...επίθεση από την Αλβανία,έχει δοθεί καιρούς τώρα. 
Άλλωστε οί ίδιοι μας διαβεβαιώνουν με τα θεία λόγια τού Παΐσιου,το πως θα διαμελιστεί η Τουρκία καί πως οί Ρώσοι θα πάρουν την Πόλη καί αμέσως μετά θα μας την χαρίσουν. 
Στη φωτό συγκινητική συγκέντρωση των άλλων «αδελφών» καί αυτών Κούρδων στην Γερμανία.
Κουρδιστάν - Ιράκ
 


Σφαγές χριστιανών της Βηρυτού 
από Κούρδους

Μήπως βγάζει άκρη κανείς με αυτούς τούς ημίτρελους; 
Μήπως κανείς μπορεί να εξηγήσει τι στο καλό συμβαίνει; 
Στην επίσημη ιστοσελίδα της η χρυσή αυγή μας λέει πως η συμμετοχή καί πολλές φορές ο πρωταγωνιστικός ρόλος των Κούρδων στις σφαγές των Ποντίων είναι ένας μύθος,μία προπαγάνδα ! 
Καί αυτό το ψέμμα λέγεται,λέει η χρυσή αυγή, γιά να χωρίσουν τούς αγαπημένους μεταξύ τους Έλληνες καί Κούρδους πού πάντα ήταν αδέλφια! 
Αυτά μας λέει λοιπόν σε γενικές γραμμές η χρυσή αυγή στις 11 Αυγούστου τού 2015. 
Στην τοπική οργάνωση Αθηνών της χρυσής αυγής στις 22-5-2013 πραγματοποιείται ομιλία με θέμα την γενοκτονία των Ποντίων από τούς Τούρκους καί τούς ΚΟΥΡΔΟΥΣ ! 
Ομιλητής ήταν το μέλος της χρυσής αυγής Βασίλης Ασημακόπουλος. 
Μας λέει μάλιστα ο...συναγωνιστής πως οί Κούρδοι χρειάστηκαν 80 χρόνια γιά να αντιληφθούν το έγκλημα πού διέπραξαν ! 
Φίλες καί φίλοι, ο συστηματικός ψεύτης καί απατεώνας κάποια στιγμή χάνει το μέτρο καί ξεχνά το τι λέει με αποτέλεσμα η υπόθεση να καταλήγει σε ένα κακόγουστο τσίρκο. Καί με τον ψεύτη καί τον απατεώνα το καταλαβαίνω,αυτή είναι η δουλειά του καί με το ψέμμα ζεί,το θέμα είναι με τούς από κάτω πού τούς συνεπαίρνει η χαζοσυγκίνηση αφήνοντας τον εαυτό τους έρμαιο τού κάθε στυγνού πατριδέμπορου.


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)