«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Οί Βλάχοι καί η Ρωμαϊκή Λεγεώνα

ΒΛΕΠΕ:ΡΟΥΜΑΝΟΒΛΑΧΟΙ

Τούς Τσάμηδες τούς διέλυσαν καί τούς ξερίζωσαν. 
Τούς Βλάχους συνεργάτες των Ιταλών καί Γερμανών ποτέ κανείς δεν τούς ενόχλησε. 
Η προπαγάνδα κατά των Τσάμηδων συνεχίζεται ακάθεκτη μιάς καί αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία να κακολογάται συλλογικά η Αρβανιτιά. 
Γιά τον ρόλο των Βλάχων καί την κατάπτυστη συμπεριφορά τους αν συνυπολογιστεί καί η ορθόδοξη χριστιανική πίστη τους,το ελλαδικό κράτος καί η διανοούμενη στρατευμένη κοινότητά του τηρεί άκρα τού τάφου σιωπή. 
Χωρίς ντροπή,οί προπαγανδιστικοί μηχανισμοί της ρωμιοσύνης χωρίς να σταματά τον διασυρμό ενός ολόκληρου λαού,οικειοποιείται ακόμη καί τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία τού λαού των Τσάμηδων με αποκορύφωμα τον λεβέντικο χορό του,τον ΤΣΑΜΙΚΟ. 
Η ίδια καί απαράλλαχτη νοοτροπία των ελληνόφωνων ρωμιών εδώ καί 1600 χρόνια,πού ενώ επί αιώνες διά ροπάλου είχαν απαγορεύσει ακόμα καί αυτό το ίδιο το όνομα τού Έλληνα,αφού κατέκλεψαν πλήθος από τις πανάρχαιες παραδόσεις του εντάσσοντάς τες στο εμετικό ασιάτικο θρησκευτικό τους σύστημα,μετά από αιώνες φόρεσαν το καινούργιο ένδυμα τού «έλληνα πατριώτη». 
Η γάγγραινα συνεχίζει να τρώει τα σωθικά της ίδιας της Ελλάδας.


     Η ένοχη σιωπή της διανόησης 
Διαβάστε καί φρίξτε φίλες καί φίλοι γιά την προδοτική καί εγκληματική συμπεριφορά των Βλάχων έναντι της Ελλάδας κατά την διάρκεια τού 2ου παγκοσμίου πολέμου. 
Με την αποχώρηση των Ιταλών καί Γερμανών πολλοί Βλάχοι της ρωμαϊκής λεγεώνας εντάχθηκαν σε εθνικιστικά καί δεξιά αντάρτικα όπως τού ΕΔΕΣ(των σφαγέων των...δοσιλόγων Τσάμηδων!) καί τού Πόντιου αντικομμουνιστή Τσαούς Αντών. Παρόλο πού γνώριζαν τον ρόλο των Βλάχων αυτών οί «πατριώτες» των λεγομένων εθνικών ανταρτικών ομάδων τούς δέχονταν στις γραμμές τους. 
Στο βιβλίο περιγράφεται ο ανθελληνισμός των Βλάχων της λεγεώνας καί τα σχέδιά τους στη δημιουργία αυτόνομων περιοχών στην Ελλάδα.
 Επίσημα έγγραφα των αρχών κατοχής καί τού ελεύθερου ελληνικού κράτους αποδεικνύουν τον δοσιλογισμό χιλιάδων Βλάχων καί τα μαζικά εγκλήματα πού διέπραξαν ξεκληρίζοντας ολόκληρα χωριά. 
Αναφέρονται αξιωματικοί τού ελληνικού στρατού καί της χωροφυλακής πού συμμετείχαν στην βλάχικη λεγεώνα καθώς καί ιατρών,δικηγόρων,εμπόρων καί κτηνοτρόφων. Ως διά μαγείας όλοι τους σχεδόν,εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων καί αυτών με ποινές προκλητικά ευνοϊκές,αποφυλακίζονταν με τυπογραφικά λάθη αποφυλακιστηρίων! υπουργοί καί βουλευτές να ζητούν την απαλλαγή όλων αυτών από τις κατηγορίες τους επίσημα στη Βουλή! λόγω τού μετέπειτα «αντικομμουνιστικού αγώνα τους». 
Ο Βλάχος αρχηγός της λεγεώνας,αφού είχε καταφύγει στη Ρουμανία μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα καί με την εγκαθίδρυση πλέον τού κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρουμανία,ο Έλληνας υπουργός των εξωτερικών ζητά να παραδοθεί στην Ελλάδα καί αφού παραδίδεται,αφήνεται ελεύθερος καί πεθαίνει σε βαθιά γεράματα! 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ο Βλάχος αυτός υπήρξε επιστήθιος φίλος τού υπουργού επί κυβερνήσεως Ιωάννη Μεταξά,Κωνσταντίνου Μανιαδάκη!


Προσέξτε τη φράση τού συγγραφέα:
οί πάμπολες εκατοντάδες των λεγεωναρίων

Μαρτυρία Ευάγγελου Αβέρωφ

Η προδοτική συμπεριφορά των Αρωμούνων Βλάχων απέναντι στην Ελλάδα καί τα μαζικά εγκλήματα πού διέπραξαν,πού το επίσημο ελληνικό κράτος με συστηματικό τρόπο κρατά στην ιστορική λήθη καί άγνοια από την επίσημη ιστοριογραφία.
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)