«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

«ποντιακό αντάρτικο»

Τελικά,οί φίλοι μας οί Πόντιοι καί μη,θα μας παρουσιάσουν ένα ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΟ ιστορικά χρονολόγιο από το περίφημο «ποντιακό αντάρτικο»; 
Καί όταν λέμε εμπεριστατωμένο εννοούμε ιστορικές μαρτυρίες καί ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ από ξένους καί ημεδαπούς ιστορικούς καί συγγραφείς. 
Καί όταν λέμε εμπεριστατωμένο εννοούμε να αποδεικνύεται από κάποιο κρατικό αρχείο, ή από περιηγητές Ευρωπαίους καί μη, όπως γιά παράδειγμα τού οθωμανικού ή άλλου ευρωπαϊκού κράτους η της ευρύτερης περιοχής τού Ευξείνου Πόντου,όπως γιά παράδειγμα τού Ρωσικού. 
Περιμένουμε λοιπόν ΑΚΟΜΗ συγκεκριμένες λίστες ανταρτικών ομάδων,οπλαρχηγών καί τούς τόπους δράσεών τους,νεκρούς,τραυματίες όπως καί απώλειες τυχόν εχθρικών τμημάτων κλπ. 
Περιμένουμε επομένως ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στοιχεία καί καταστάσεις όλων των μαχών πού έλαβαν χώρα από τούς Πόντιους «αντάρτες» καί ό,τι έχει να κάνει με αυτές καί με τούς πρωταγωνιστές τους. 
Γιά να μην μπαίνουμε ξανά σε διαδικασία αρίθμητων αναφορών καί δημοσιεύσεων από την μεριά μας καί πού έχουμε ήδη δημοσιεύσει κατά καιρούς,θυμίζω πως ούτε υπήρχε κάποιος εθνοτικός προσδιορισμός «πόντιος» καί ούτε στην πραγματικότητα έχει υπάρξει. 
Το «πόντιος» είναι προσδιορισμός των τελευταίων πέντε σχεδόν δεκαετιών. 
Διευκρινίζω επίσης πως οί αγαπητοί κατά τα άλλα «Πόντιοι» πολύ πριν την περίφημη προσφυγιά τους κατά μεγάλο μέρος είχαν κυριολεκτικά αδειάσει τον Πόντο πηγαίνοντας σε περιοχές της τσαρικής Ρωσίας,όπου καί από εκεί σχεδίαζαν ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Ποντο-Λαζικό και Ποντο-Αρμενικό κράτος ! 
Αυτές είναι μερικές αλήθειες από όλο το ποντιακό παραμυθάκι πού με συστηματικό τρόπο προβάλλεται από κύκλους γνωστότατους τις τελευταίες δεκαετίες καί μιά έρευνα σε όσα έχει γράψει ο ίδιος ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης επιβεβαιώνουν τα όσα ισχυρίζομαι. 
Όσον αφορά γιά το περίφημο «αντάρτικο» των «Ποντίων» δεν υπήρξε ΠΟΤΕ καί απλά μιλάμε γιά ΚΑΠΟΙΕΣ μικρές πολιτοφυλακές σε ορισμένες περιοχές υπό την έγκριση των ίδιων των οθωμανικών αρχών γιά να αντιμετωπισθούν οί αρμενικές ανταρτικές ομάδες πού υποκινούνταν από την Ρωσία,με σκοπό την δημιουργία ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ Αρμενικού κράτους ! 
Αλλά καί σε αυτή ακόμη την περίπτωση οί υποτιθέμενοι Πόντιοι αντάρτες πάλι έφαγαν τα μούτρα τους λόγω της παντελούς έλλειψης διάθεσης γιά πραγματική αντίσταση καί πού κυριολεκτικά οί Αρμένιοι τούς εξαφάνισαν. 
Τελειώνω με την ιστορικά ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ διαπίστωση πως ήδη από τα μέσα προς τέλη τού 1800 εκπρόσωποι τού Πόντου είχαν αρχίσει επαφές μέσω της ελλαδικής εκκλησίας με το ελληνικό κράτος με σχέδιο των Βρετανών γιά ΜΑΖΙΚΗ εγκατάλειψη τού Πόντου από τούς «Ποντίους» ώστε να εποικιστεί η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με σκοπό να αποτελέσουν οί «Πόντιοι» το ανάχωμα των Σλάβων γιά την καθοδό τους στο Αιγαίο!!!(μήπως θυμίζει κάτι το οποίο έγινε αρκετά αργότερα;).
Αυτά με λίγα λόγια γιά τούς φίλους μας «Ποντίους» καί ό,τι είπα καί έγραψα ας τολμήσει όποιος θέλει να κάνει την ερευνά του να τα διασταυρώσει καί να τα εξακριβώσει. 
Ως προς την εθνολογική ή ιστορική ή ανθρωπολογική άποψη πού αφορά τον λαό αυτόν είναι μία άλλη πονεμένη ιστορία πού όποια ή όποιος ΤΟΛΜΑ ας ερευνήσει καί ας βγάλει τα συμπεράσματά του. 
Όποιος λοιπόν έχει τα κότσια ας ερευνήσει καί εννοούμε να ερευνήσει όχι με το τι λένε οί στρατευμένοι «ειδήμονες» Πόντιοι μεταξύ τους καί πού ο ένας αναφέρεται στον άλλον,εννοούμε έρευνα ιστορική από τις όποιες πρωταρχικές πηγές πού συμπεριλαμβάνουν φυσικά καί την ΔΙΕΘΝΗ βιβλιογραφία. 
Τα υπόλοιπα είναι να 'χαμε να λέγαμε συντρόφισσες καί σύντροφοι μπατριώται. 
Συμβουλεύω τούς φίλους μας μπατριώτες πού αναπαράγουν ασύστολα ιστορικά ψεύδη πού αναμασάνε από προπαγανδιστικές πηγές Ποντίων,επιτέλους να σταματήσουν διότι αποδεικνύουν πως εκτός τού ότι δεν ξέρουν τι τούς γίνεται κινδυνεύουν να θεωρηθούν συνειδητά παπαγαλάκια υπόπτου προελεύσεως. 
Ας καθορίσουν επιτέλους μία επέτειο «εθνική» τού ανταρτικού αγώνα τους οί φίλοι μας οί Πόντιοι καί ας αφήσουν τις κλάψες της γενοκτονίας τους καί τού κατατρεγμού τους. 
Γιατί και σε αυτό πρέπει κάποτε να μας απαντήσουν ξεκάθαρα,το γιατί επιτέλους ΔΕΝ εορτάζεται επίσημα ο ανταρτικός τους αγώνας σε αντίθεση με την συστηματική τους επιδίωξη να συγκεντρώσουν επάνω τους όλο τον οίκτο της οικουμένης.
Γκέγκε μπατριώται;

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)