«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα 11 Μαΐου 2009

Αρβανίτικα(Αλβανικά) ονόματα-λέξεις

  http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/07/blog-post_21.html
 Βλέπε ονόματα μπέηδων καί αγάδων Λιαπουριάς καί Τοσκαριάς
Μανώλης Μπλέσης καί ονόματα Αρβανιτών από το ποιημά του
                                                                                       ---
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyIPHy-59anGj9mg2WAjASSvTVSFFSvL0wX-7FiV3BGE_031SaUf4TqgzIGL6lKy1GxfV2wcz26Ul1yxCLX-cWOWGuXUHLyKNYKxsDWeeJlkA3l6-Z6mKR11nH42KIVKNvutxUAtpsLo/s1600/033.jpg
 2)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijlJIdtWlgCcNC1R6qBpY5KjpgS90DKeJ9aT862HV4dUFm0HiOYJB6LHqAWNmSDD3ESwr4QxaQWDyFrIsDo9IijZ6UOtl6O7tFTzPSjwjJSUoolnm77FbTUuZVyMnXAYCB7hYqvQk2vs0/s1600/035.jpg
3)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMhFQOZOWY2KfDlI6pxtDR2rDx3DzSRS6SQYDRBD0I7yghwYcxfGNBE_hw_Vm9Ql_u-Da_SyUsd3YOqyyUATUbT-bfqMNcCMT_LaF8jYOLHqyD7HNCkW_ys_ex-UG4YKjaO0SXI_JDNuY/s1600/036.jpg
                   

                                                                    ---
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP7W79WcUT19JIqrlGpZkQlxtgfjnF8fzeAgQc_ZKMPWxA1M9Ibee2nNnzcKWFQ3eRzMgsLIUJm0wc1W2aTbs2qfYMaiun042SeH5BEXkrStWWYM5veFU4SbunY21nRtI4txSFOAbI4sM/s1600/059.jpg
2)http://4.bp.blogspot.com/-JVj_HW978yM/TftXOxv9gI/AAAAAAAAKh0/qMZ1VtvHNHU/s1600/060.jpg
                                                                                       ---
                                                                            Bάθη(έθνος-ήθος)
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2kJ0q2vpklHi9841CVaw0EkDnduCu7L263gbfrbNntX6Y5eragjP38xXTXJDxF6v2q3vojO0Q1eebHyMRQSkcvG71T89SOoI6JbnKrhpKoIlRhCW6PgS4PyZHZnhWtDSUPUkxENDy1o_V/s1600/025.jpg
2)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzhmJA9vw7ZnAc_EMfKL_MP0CjsT6qPEGAMoCq0bZefNDCLLoricgGog_9hcEU6_wnKjsVc1N_Lzq7Cc9l5vmdsUeh_DG0DGE5s_gz9hO8bG8MfLvJpdBwvxw7zQJdXdIJeUCMcg3nGOMI/s1600/026.jpg
                                                                                        ---
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7f3QKCBE3wQ5AzmsqkdpY8zKo_6RWCum-Eqv9kOKPPh4KfDevxaUan4QZeP45IAg2p3YkcQemaxqb5Qc-ORHkbefiRfTs7VGYRjtys7uA5Fhu3MQnzwSKZcKBKATvEKKF-lKEuuxNb7c/s1600/005.jpg
2)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjNzBBrZDPIIKInYZYoWReHyqSukCCxmdSiZ84G04T8OHb6nmsrxoKNZWnTH3MpSgHLyUoJOqVysXYHPPblTJgCEZr9Lm-idSuhi33wlUXco3E9VtAv2-GUp8jOsZIgyixDWnok8fiE3k/s1600/006.jpg
                                                                                       ---
                                                  Σουλιμοχώρια(τοπωνύμια-επώνυμα)
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/03/blog-post_6286.html
                                                                                       ---
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7I6-1IQBhnm7SBkrwNAoRsNSs1Bf4NdpE5MEyAbohe65-1mAGa_CaDwGR1cQeqvGWNstVRyQ4wHMh8G5G8LXKsGZyLWRQJeRPU-swe7pF0aAWI71evbC7piVZjBS5BzaqLEpecr8XlLJf/s1600/031.jpg
2)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg_FYm_CXWo0KCN4ok6rSqXpPVmTzPlehI7tKfGxfi49K0AwjZ1JcI68oWxYovm_MMhTqVGaxeUusHadmwNmy7XZm4jS-NKR3J9e9oJTRVr1i_aK6HBDOQ7ZYAjzbB7Cjq9fAp-sgVHCFm/s1600/032.jpg
                                                                                       ---
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcCXZGbB4TWzAl9Kf_FMlkC9ikySzuXl8lqM7mlHe6N0nN7oBe4jo1pz30ZEWC5V5_bvZEIpUCVgtwD_ZPF39LSobKiSP_P6v7uBaZqT_w7AuipNmSeSSOgxABMw1WnGDLh_DN8x2TvQI/s1600/010.jpg
2)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaH1WVqD2UTbvmsytnWENYNUpnYJvPdqbQgN_sd0wgATAESZ_Qq09fM0ND9nrHDUUFUQlCosn-36rbZBmzG-P3KPCV5hFhbINpnZjZILpN_3Iu01f0V_2gX-Ur3T22ff9PBso8imkFXqo/s1600/011.jpg
3)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTx4gO-bl3T3IGQOCMzvSnvfdRriNPzkA8Mwoooz1m485U0c6B-bFEymTeOWtPbZa6vdGqGoreNZEWtjKN36gWQyzXSaG9feVJXRmg7iGT4418MDJl9j4hjjAzuWDm-amWd4CZM9BTBac/s1600/012.jpg
4)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1V7sHCj2AN41MR5dXatuHngKRL2CeCopx5TgiJ2_Ze-Ln_YjqbVp7sjcnrqG1Ri-KPQRIUpa7eNjmRqLiG7_ZeZMYS2OTB8mLin5eLPx02xxVVOv4UgKW8quJyslKNZLllLWpPamzl3A/s1600/013.jpg
                                                                                         ---
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQM2Ws0ZjwdayhhuM94_q4sU8xV8IGR2x0GNl7caQJiWGW4SsGGjfMiyO9cVaVkXZn4eRZbPUlm-KZDOR2DVHHRDchnz2GuACoIvhB9pKzGP5-4WEirN1FSZPjfcs6AHgm6_NowO-yZHw/s1600/016.jpg
                                                                                    ---
                                                                             Μπράτσι
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuuOUeTbqJCzZnSTQXRYATXe58BUvePeT3o0A-F-TW2HM65RsaghimdfXaYU04567j8zoMzIQWSt23jUvAb_oONzhBIGC2Zc7y2YgDJMONmGLTlBtlE1P6An0ZyWVXWykdMzdbNvEjrr8/s1600/007.jpg
2)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5IpSeet2N0jW1tfcdK-opGNJMWyTuUziEi4qFEZCqqSfvkSKivxUzWQcXKL8EBrVLPk_65ZR5GXbSN2sSqDvE4fhKtvaUMnwCHLXVrzD2fEzGv-f5KYEqHb-VwOONfpapnOF2jyXJJqY/s1600/008.jpg 
                                                                                    ---
                                                                            Μουζάκη
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhcrwL2kMN4yXqq9YjxBkAhmBAeKOFxqrXrNm4KmIznsU2cWp1dbljw6RyvmjTdXLJ4H3I1jOp0f-T76sGF6e0YbMoBgH1bJYr5ARf8It13YycjX62H1cMLAKhLmuP-McIFBKT2eeEiz2L/s1600/021.jpg
2)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJYY6VwADqFLdx8RQxfdietcvCjtO9NC5PVOBH3yahq8rCglBY2qSosj3qcs5hX_QrU5z6H9VDRKPBgwGGD5n1QrW7TXKJRDVrc1RBDCrXZslscqsvSHm8IE6-cMph8HNBgCLJab5nO7GO/s1600/022.jpg
3)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDCwhdkgCZTWn47yTz5V406aEEJwyKt6erfhoEZzoFoM864EZ7QWKTa5ULjJ9uTKkqRo69XTjYMtpBxdZTv7FGIctGp5jbhmSprmAvVMbtq6re-1PXEi7NSEwIDBB4ir-J3ajKqtMliA3h/s1600/023.jpg
                                                                                  ---
                                                                         Δραγούμη
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC8rGml54LfUFoaNCJDHPSsR3thMAqUfrMYR7EdWHfW1cVQRErZhxuDg0k5ZDLF7nAJHpJ-A2xMnWOPLPZoVyNHNGN0KV3I6BezlVUk-oqdZQcIOMFUgJGC1xvBUDRUw6A96Pv_GHm8vg/s1600/018.jpg
2)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4RJGWqoQ98pn12vK0ukvv6RoTrbNS1rttsPMi41fV3t2T8oB9CwzbF8AIGnQPW_IPLcSQcGJ75_be__sWZ_EBa7Gxl-m-aPp7WIijNByb9juzfFlHpOYB5Tfe1i3cngRjNJ_WCCMIx7s/s1600/036.jpg
                                                                              ---
                                                                            Αρβανίτικες Φάρες
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzuRUrPaEQPjk0_nj34nRjaGuoAIOGW-rQfWmp9Da5pK4XmhxLvdwkCFS7H6AQJFP0SPS5CTWtlne_KZDid3URTBmr0xPcF1hJ_EAUImttf3xgITNk3qyYnlEi0yetxryXFjf23ckdbSs/s1600/019.jpg
2)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMTsv9ck8upNlPZzaoakTSpj8MOyoZPYa3L4fKH1Tc84Eda-AHtySrn4IOjuLqan5loQWF96uthkbidZAbasIuw_vTut7bjMuR2GlCS8lXAdnBcW72iTVFNFi1-UDb_klMkwOXQDSs5do/s1600/020.jpg
3)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioiZDZMjXpskJng_AOs1lH0hy0VrAaW4D8jYRVWsWfmq3w3GLMKz-V5myAALJqJ0OVQOf_KAhaozHeWQkiCCryWQxzPfXb6-Tcz5Z6BSDmwB47NQsrG8-xVCNXEN2ioc4nZGxz_VgzQZs/s1600/021.jpg
4)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8tL1PouWsLWH2IMJBQLW9Yro3S5tJ29FXMQ6ysAMiCRMXbhYkkYLBUIZ5x4wS2NXGALALQv6qUQz1zhVnESeNmeXqYfjIZGcq0mkr3iyVvzH8wk52_9iLzNTPQA6vfcNup7gf6Z0GURw/s1600/022.jpg
                                                                                   ---
                                                          Δερβένι-Ντερμπεντέρης
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8ylmoEQfozC8lM_-Yc7g5T61HPfDK6zDe08ytgLmYMlW6tyXHqGc7dNfUC0i6tv_FdMXTozkT_v-3GKMvDq9G1BuKIWnwXSKkq_zTWLyD2iabaW-i3uN35RgeFPC3fU8VJoa9dqzdZJk/s1600/009.jpg
2)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii9VXd6S3riN7aaRe21pHrjQhB4TdYHwcZ4bZ8rtBqUGdjv-REh0U6oG2GOlF8eDkZJXzQIE-WsQrIY8-f1VeqHMMlla3y4zLBwwRSiGWALuI3gXv4KyYFfHxs_LWVCqj5zO0_0qqPuaU/s1600/010.jpg
                                                                                    ---
1)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM7pd74NwkV2Z814Qu7tIorc1cZ59Wbfb3tBofwLB4_eC0nPraLSblQFTZpCP-dZnKhD14YU3WnuTnyDOBlhiQA7CNfpmGrLUiO9CdsSGr4GDG0dIKK5yFEKpGOzDWPlnLWiNEtcAdS9o/s1600/015.jpg
2)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiubgLQn0seGu6rLCfhpyPDoeQuZrn0WXvKURRNEwRdHzfJR0S0EePukA2TEpQ4FkrBZ3uAohKjowSEOk3i-ie0iPH0qZAncKC62DqyuSzs5t1XmcyK90GQfZlqeTZ6plbUat1LUdsbgPA/s1600/016.jpg
3)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgdIFBKOj_YNGom7jWKiCg8wfwayXoSt2_10GFsxTxwrU4DTSh2JXiCWFLE3ecR8fcfUwlIzFhgGi_f_ZNojTDeCcI-ZqlTMBm1XLPpvRz8fQuU1JBcvhJPOr_y1Ueuip7fCSJfLSSkFs/s1600/017.jpg
4)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDH6K51EJ3TKY8Dpl3A5SrO1E9NABNPOa0vap9fKBNJpe5gv_0DdSuRNzTb8K3QT9qf0qbL5p-hurDu8OXTWc1QxAq3JZHjkpZ6fJq9-gZ0QaXFCU9z_8QejOrnyxL_bJCGPNfJVAtb04/s1600/018.jpg
                                                                               ---
                                                                   Χέλμης-Χάρος
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/08/blog-post_5142.html
                                                                              ---
                                                                         Βρεττός
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/10/blog-post_30.html
                                                                                      ---
                                                                                Βούλγαρη
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_4934.html
                                                                                      ---
                                                                              Βενιζέλος
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/blog-post_9516.html
                                                                                       ---
                                                                             Σούλι-Σούνι-ο
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/11/blog-post_16.html
                                                                                           ---
                                                                                    «καπάκια»
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/02/blog-post_3878.html
                                                                                            ---
                                                                     Μορμόρης-Μουρμούρης
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/21-2008-alphaline.html
                                                                                         ---
                                                                                  Λιόπεσι
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/blog-post_6945.html
                                                                                      ---
                                                                               Κόκλας
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/03/blog-post_7473.html
                                                                                      ---
                                                                             Γκέρμπεσι
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/02/blog-post_03.html
                                                                                       ---
                                                                                Στρίγκα
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/08/shtriga.html
                                                                                       ---
                                                                               Αρβανίτης
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2012/02/blog-post_11.html
                                                                                        ---
                                                                                   Πλάκα
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/05/blog-post_10.html
                                                                                      ---
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/10/blog-post_4290.html
                                                                                        ---
                                                                              Μπουρανί
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_10.html
                                                                                         ---
                                                                Μάνη-Μάνεσι-Μανασσής
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
                                                                                          ---
                                                                                   Μπούας
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/01/blog-post_16.html
                                                                                       ---
                                                                              Ντροπολιτσά
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/blog-post_05.html
                                                                                       ---
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_5699.html
                                                                                       ---
http://lithoksou.net/eponima_kapareli.html
http://lithoksou.net/korinthia.html
http://lithoksou.net/dhitikiatiki.html
ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
(παρουσιάζεται μεγάλο αρχείο ονομάτων καί τοπωνυμίων αρβανίτικων.Αποτελεί μία σοβαρή πηγή καί αυτό είναι άσχετο με την ιδεολογική-πολιτική κατεύθυνση τού ιδιοκτήτη της σελίδας.Πιστεύουμε πως η ιστορική η άλλη έρευνα δεν έχει φραγμούς-καί δεν πρέπει-ιδεολογικούς,θρησκευτικούς η ό,τι άλλο.Ψάξτε,αξίζει το κόπο).
                                                                                        ---
                                                                    Καρυστία(ονόματα)
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2011/12/blog-post_21.html
                                                                                         ---
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/05/1913.html
                                                                                      ---
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/02/h_15.html
                                                                                      ---
                                                                              Κιούσης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKgT_2dT2wSDDIfJmXE_Hx2tkhze8JCAGuhiSfcisMW6zwuIautxNZLZLkYXuX3jVvpO1Xvi278_V6XEygGEoRPVyI1AJE4yrSy5zYYvecCkNAYOqMBvM7c2k9UXE3l_F1O1reK7oYoIQv/s1600/012.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieNpkE_QIo3DYV9AFH75gcD1Hz0QcmbT6toU_aJ0Jg_8ICzr1IYWYM8EakSKZZCF6a58v5JSt4Vkeiwtjdgs64hG0Qp6N-eVZpPgEN3sw2Kswh14Bywik2LMLojeCDru5M1l3tf28BbWJm/s1600/014.jpg
                                                                                     ---
                                                                            Nτάσης
Ντάσι=κριάρι
                                                                                    ---
                                                                             Ράλλης
rrallë=σπάνιος
                                                                                  ---
                                                                             Μπίρης
bir=γιός
                                                                                  ---
                                                          Μπούμπουλης-Μπουμπουλίνα
bubullin=βροντάει,bubullimë=βροντή
                                                                                   ---
                                                                  Δάρδας-Ντάρδας
dardhë=αχλάδι.Συγκεκριμένα το μεγάλο αχλάδι το απίδι.Προφανώς λόγω τού όγκου καί τού σχήματος πού θυμίζει την γυναικεία κατατομή έχουμε το Νταρντάνα πού αφορά την γυναίκα την ψωμομένη,την Νταρντάνα(βλέπε Δαρδανία,περιελάμβανε το Κόσσοβο καί ένα κομμάτι των Σκοπίων).
                                                                                   ---
                                                                              Τσούνης
τσούν=αγόρι-νεαρός(τσουτσούνα)
                                                                                    ---
                                                            Μπούκουρης-Μπούκουρας
bukur=όμορφος,ωραίος,bukë=ψωμί,το δικό μας «μπουκιά»(δηλ.ο ψωμομένος!) βλέπε το «βεκός»=ψωμί τού Ηροδότου.
                                                                                     ---
                                                                             Μπούρας
burrë(μπούρ)=άντρας,burrëri=αντρική ηλικία,αντρειοσύνη
                                                                                       ---
                                                                       Τσίπας-Τσίπρας
cipë=μεμβράνη,κάλυμμα.Το δικό μας τσίπα-τσίπρα,η πέτσα με αναγραμματισμό,μεταφορικά η ντροπή«αυτός δεν έχει καθόλου τσίπα».Προφανώς δεν έχει «περιτύλιγμα» αν θυμούνται οί παλαιότεροι,δεν έχει σταθερότητα,συγκρότηση.Τσίπα λέμε καί τη πέτσα από το γάλα(όσοι είναι από χωριό).
                                                                                     ---
                                                                              Τσάλης
τσάlë(όπου ë προφέρεται αμυδρά)=κουτσός.Τσαλίμια-τσαλιμάκια,«μού κάνει τσαλίμια».
                                                                                   ---
                                                                              Μάδης-δος
madh=μεγάλος
                                                                                   ---
                                                                              Μάλης-λας-Μαλέσης
mal=βουνό.Προφανώς ο τεράστιος.Βλέπε τη φράση «τα μάλα».Malësi=oρεινή περιοχή(Μαλαισίνα,Μολοσσοί της Ηπείρου,Μάλλια στην Κρήτη,Μαλσία Β.Αλβανία),malok(αποτελεί βρισιά γιά τούς Αλβανούς)=ορεσίβιος,το δικό μας μαλάκας! ο άνθρωπος ο βουνίσιος ο άξεστος,ο «ντουγρού» πού λέμε,αυτός πού δεν έχει εναλλακτική σκέψη,ο απότομος,πού συμπεριφέρεται καί ενεργεί απότομα τραχιά χωρίς πλαστικότητα σκέψης.Είναι χαρακτηρισμός πού δίνεται στούς Β.Αλβανούς Γκέκηδες βουνίσιους από τούς Αλβανούς των άλλων φαρών.«Αυτός είναι Μαλόκ,αφησέτον δύσκολα συνεννοείσαι». 
                                                                                    ---
                                                                             Μάλλης
mall=πόθος,νοσταλγία
                                                                                    ---
                                                                     Μεντής-Μέντης
mend=μυαλό,εγκέφαλος.Ο μυαλωμένος,βλέπε το δικό μας «μεδούλι»,ο Μέντωρας«ο μέντωράς μου» ο δασκαλός μου,ο Μέντωρ.Mεduar=έξυπνος.Mendoj=σκέφτομαι.
                                                                                    ---
                                                                      Μάρας-Μάρης
marros=τρελαίνω,marrosem=τρελαίνομαι.Δηλαδή ο τρελός.Γνωστή η φράση «η σάρα η μάρα καί το κακό συναπάντημα»,δηλαδή μία ανακατοσούρα,μία αναρχία.
                                                                                    ---
                                                                                Λόπας
lopë=γελάδα(Λόπεσι)
                                                                                    ---
                                                                            Κούλουμα
kulm=κορυφή,κατακόρυφο.Τα κούλουμα δεν εορτάζονται σε ύψωμα στού Φιλοπάππου;
                                                                                   ---
                                                                            Κουβέντα
kuvend=συνέλευση
                                                                                   ---
                                                                               Κέκης
keq(i έναρθρα)=κακός
                                                                                    ---
                                                                              Κλεντής
klient=πελάτης
                                                                                      ---
                                                                             Κερκέσης
kërkesë=απαίτηση,ζήτηση
                                                                                    ---
                                                                               Κόκας
kokë=κεφάλι
                                                                                  ---
                                                                              Κάλης
kalë=άλογο
                                                                                  ---
                                                                             Καλίτης
kalit=σφυρηλατώ
                                                                                 ---
                                                                              Χούτος
hutoj=σαστίζω,προκαλώ σύγχιση
                                                                                    ---
                                                                              Χούμπας
humb=χάνω,humbas=χάνομαι
                                                                                     ---
                                                                     Χούντας-Χουντής
hundë=μύτη
                                                                                      ---
                                                                                Χάκης
hak=πληρωμή,ανταμοιβή,δίκιο,εκδίκηση
                                                                                      ---
                                                                                 Γκέλης
gjel=πετεινός,κόκορας
                                                                                       ---
                                                                                Γιαρπέρης
gjarpër=φίδι
                                                                                        ---
                                                                                 Γιάλπας
gjalpë=βούτυρο
                                                                                      ---
                                                                                 Γκιάλης
gjallë=ζωντανός
ngjall=ζωντανεύω                                                     ---
                                                                         Γκιόμπης-Γκίμπης
gjobis=βάζω πρόστιμο
                                                                                         ---
                                                                                  Γκιούμης
gjumë=ύπνος
                                                                                        ---
                                                                                   Γκιόρης
gjorë=κακομοίρης,ορφανός,έρημος
                                                                                         ---
                                                                                      Γκίσης
gjysh=παππούς
                                                                                           ---
                                                                                     Γκούρας
gur=πέτρα
                                                                                          ---
                                                                                      Γκρίκας
grykë=λαιμός
                                                                                        ---
                                                                                    Γκρούστης
grusht=γροθιά,πυγμή,χούφτα
                                                                                          ---
                                                                                     Κράμπης
grabis=αρπάζω,ληστεύω
                                                                                          ---
                                                                                      Γκότσης
gocë=χτυπώ
                                                                                           ---
                                                                                     Γκίστης
gisht=δάκτυλο
                                                                                        ---
                                                                                      Γκίζης
gizë=χυτοσίδηρος
                                                                                        ---
                                                                                  Γκρέπας
grep=αγκίστρι
                                                                                        ---
                                                                                Γκούρμας
gurmaz=λάρυγγας,φάρυγγας
                                                                                     ---
                                                                                  Γκρόπα(στα Τρίκαλα)
gropë=λάκκος,γούρνα,gropos=θάβω,παραχώνω
                                                                                        ---
                                                                                 Φωκάς
fuqi=δύναμη
                                                                                      ---
                                                                                Φουντής
fund=τέλος,πυθμένας,βυθός
                                                                                    ---
                                                                                Φούρας
furi=ορμή,λύσσα,σφοδρότητα.Το δικό μας «φούρια».
                                                                                    ---
                                                                                Φλόκας
flok=τρίχες τού κεφαλιού,κόμη
                                                                                       ---
                                                                                Δέμπης
dhëmb=δόντι
                                                                                    ---
                                                                               Δένης-ος
dhënë=αφοσιωμένος,προσηλωμένος
                                                                                       ---
                                                                            Δελπέρης
dhelpër=αλεπού
                                                                                    ---
                                                                               Δρίτας
dritë=φώς
                                                                                   ---
                                                                              Ντρέτος-τας
drejtë=oρθός,σωστός,δίκαιος.drejt=ευθεία,επίρρ.ευθέως.
                                                                                   ---
                                                                             Ντόρης-ζας
dorë=χέρι(δώρο,δωρίζω,δόρυ)
                                                                                     ---
                                                                                 Ντέρας
derr=χοίρος 
                                                                                    ---
                                                                             Τασουρής
dashuri=αγάπη,έρωτας
                                                                                    ---
                                                                       Δέρδας-Ντέρδας
derdh=χύνω.Γνωστή η μετατροπή τού «ντ» σε «δ»,«μπ» σε «β»...
                                                                                      ---
                                                                                   Δέλας-Ντέλας
dele=πρόβατο
                                                                                       ---
                                                                                   Τσουράπης
τσorape=κάλτσες
                                                                                     ---
                                                                                    Μπίθας
bythë=πισινός,κώλος
                                                                                     ---
                                                                             Μπίστης
bisht=ουρά
                                                                                   ---
                                                                            Μπλέρης-Μπελέρης
blerës=αγοραστής
                                                                                  ---
                                                                           Μπλέτ-σ-ας
bletë=μέλισσα
                                                                                    ---
                                                                           Μπρέγκος
brengos=θλίβω,πικραίνω
                                                                                    ---
                                                                             Μπρίστας
brishtë=λεπτός,εύθραυστος
                                                                                    ---
                                                                               Μπάρκας
bark=κοιλιά
                                                                                    ---
                                                                             Μπάλας-ης
ballë=μέτωπο
                                                                                      ---
                                                                                Μπάρτης
bart=μεταφέρω
                                                                                      ---
                                                                      Βαρδής-Μπαρδής
bardhë=άσπρος,λευκός(Βάρδας,μεσαιωνικό όνομα,βυζαντινό)
                                                                                      ---
                                                                                 Μπότος
botë=κόσμος,οικουμένη,ανθρωπότητα(ο κοσμογυρισμένος;)
                                                                                      ---
                                                                                Μπόλας-ρης
boll=αρκετά.Το δικό μας «μπόλικο»-«μπόλικα».Μπόλα είναι καί το φίδι τού σπιτιού πού φέρνει καλοτυχία καί πλούτο.Plot=επίρρ.πλήρως,γεμάτα(πλούτος!).
                                                                                      ---
                                                                              Μπεσίμης
besim=πίστη,εμπιστοσύνη.Επίσης bëshëm=σωματώδης,παχύς.
                                                                                      ---
                                                                             Μπεκιάρης
beqar=εργένης.Γνωστοί είναι οί περίφημοι Μπεκιάρηδες,Γκέκικα ένοπλα σώματα.
                                                                                        ---
                                                                                Δουρής
dhuroj=χαρίζω(dh=δ)
                                                                                    ---
                                                                               Δούντας
dhunti=χάρισμα,ταλέντο,προσόν(dh=δ)
                                                                                     ---
                                                                                Μπέλος
ëmdël=γλυκός.Τα ë προφέρονται εντελώς αμυδρά,ίσα πού ακούγονται. 
                                                                                     ---
                                                                              «έντερο»
Οί πιό παλιοί θα θυμούνται τη φράση «αυτός δεν έχει έντερο» δηλ.δεν έχει τσίπα πάνω του,δεν ντρέπεται,έχει θράσος,άτιμος άνθρωπος.Φυσικά δεν έχει να κάνει με έντερα καί με εντόσθια αλλά με ëndërr=όνειρο(είναι οφθαλμοφανές ότι καί οί δύο λέξεις έχουν την ίδια καί την αυτή ρίζα.Δύο λέξεις με διαφορετικό περιεχόμενο η κάθε μιά πού δείχνει περίτρανα την κοινή καταγωγή των δύο γλωσσών τον πλούτο καί την πλαστικότητά τους).Επομένως ο άνθρωπος,ο άνδρας όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Λιαντίνης,πού δεν έχει όνειρα δεν έχει προοπτική δεν στοχεύει κάπου είναι ένας κενός άνθρωπος,άδειος χωρίς συναίσθημα.Είναι δηλ. κούφιος.Αλίμονο στον άνθρωπο πού δεν ονειρεύεται.Νder=τιμή,υπόληψη,nderoj=τιμώ,εκτιμώ.
                                                                                    ---
                                                                            Λιαντίνης
Βλέπε εδώ
                                                                                    ---
                                                                               Φυσέκης
fishek=φυσίγγι
                                                                                    ---
                                                                     Φλάμης-Φλαμής
flamë=χολέρα(ο χολεριασμένος)
                                                                                     ---
                                                                               Κούκης
kuq(κούκ,το δεύτερο κ παχιά όπως κου-(κιά)=κόκκινος
                                                                                     ---
                                                                           Κουγκούλης
kungull=κολοκύθι 
                                                                                     ---
                                                                      Λάρτης-Λαρτής
lartë=υψηλός
                                                                                     ---
                                                                              Κουλάτσης
kulaτσ=κουλούρι
                                                                                   ---
                                                                                Λεντής
lëndoj=θλίβω,προκαλώ πόνο
                                                                                    ---
                                                                               Λιούμης
llum(τα ll(λ)παχιά)=κατακάθι.Βλέπε λύματα
                                                                                     ---
                                                                          λεφτά(χρήματα)
Οί Αρβανίτες ήταν πολεμιστές από τη φύσ-η τους(φίς=φυλή),μισθοφόροι,κλέφτες καί ατίθασοι.Μην αναφέρουμε τώρα τα γνωστά καί τα αυτονόητα.Γιά να αποκτήσει λοιπόν ο Αρβανίτης λεφτά έπρεπε να κάνει πρώτα αυτό πού ήξερε πολύ καλά:να πολεμήσει.Luftë λοιπόν είναι ο πόλεμος,ο αγώνας,η μάχη.Luftëtar=πολεμιστής,luftoj=πολεμώ,αγωνίζομαι.Βλέπε τη λέξη λάφυρα.
Λεξικό Κ.Χ.σελ.206
                                                                                     ---
                                                                            Μαλόρης
malor=ορεινός
                                                                                      ---
                                                                                αδελφή
motër(το ë προφέρεται εντελώς αμυδρά)=αδελφή.Συγκεκριμένα την μεγαλύτερη σε ηλικία,πού ως γνωστόν είχε καί το ρόλο της μητέρας στα μικρότερα αδέλφια.Ομομήτριος στα αρχαία ελληνικά,καί φυσικά η λέξη «μητέρα».
                                                                                       ---
                                                                              Μουντής
mundoj=βασανίζω ταλαιπωρώ
                                                                                       ---
                                                                                μουγκός(άλαλος)
mungoj=απουσιάζω,λείπω
                                                                                      ---
                                                                                Ντέρας
nder=τιμή,υπόληψη,nderoj=εκτιμώ,τιμώ
                                                                                   ---
                                                                              Νέρβας
nerv=νεύρο
                                                                                  ---
                                                                        Γκαντάλης
ngadalë=επίρρ.σιγά,ngadalësoj=επιβραδύνω
                                                                                   ---
                                                                            Γκατέρης
ngatërresë=μπέρδεμα,εμπλοκή,ngatërrestar=μπερδεμένος,ανακατωσιάρης.
                                                                                    ---
                                                                           Νιόλης-ας
njollë=λεκές,κηλίδα,njollos=κηλιδώνω,λερώνω
                                                                                  ---
                                                                             Νιόμας                                                                  
njom=βρέχω,δροσίζω,μουσκεύω,njomem=βρέχομαι,δροσίζομαι,υγραίνομαι,njomë=επίθ.χλωρός,νωπός.
                                                                                  ---
                                                                           Παντίσης
padis=κατηγορώ
                                                                               ---
                                                                          πληρώνω
paguaj=πληρώνω,το δικό μας «παγκουί» προφανώς βγαίνει από τον πάγκο(τραπέζι) στην αγορά.
                                                                                ---
                                                        Πάλτσα(γεφύρι στην Ήπειρο)
palcë=μυελός.Βλέπε το γεφύρι της Άρτας.Δηλ.έχει ζωή,ψυχή το γεφύρι;
                                                                               ---
                                                                            Πάκας-ος
pak=λίγος,pakët=λιγοστός,pakicë=μειονότητα,μειοψηφία,pakësoj=μειώνω,ελαττώνω.
                                                                               ---
                                                                     Πασούρης-ρής
pasur=πλούσιος,pasuri=πλούτος
                                                                                ---
                                                                         Περεντής
perëndi=θεός,perëndoj=βασιλεύω(ήλιος),δύω
                                                                              ---
                                                                       Πλούμπης
pëllumb=περιστέρι 
                                                                          ---  
                                                                      Πέλκας
pëlqej=αρέσω  
                                                                       ---
                                                                      Πούλος
pulë=κότα(«πούλ-πούλ» γιά όποιον θυμάται,όπως φώναζαν γιά να μαζευτούν οί κότες).
                                                                        ---
                                                             Κιάφας(Κιάφα στο Σούλι)
q(κιά)afë=λαιμός(συγκεκριμένα ο σβέρκος)
                                                                       ---
                                                                  Κέτσης
κέτσ=ήσυχος
                                                                     ---
                                                               Κεπούρας
qepur=ραμμένος
                                                                     ---
                                                                Ρέντης
rëndë=βαρύς
                                                                     ---
                                                                   Ρεντέσης
rëndësi=σπουδαιότητα,βαρύτητα
                                                                         ---
                                                                 Ρούσσος-ης-ας
rru(sh παχιά)=σταφύλι.Σημαίνει τον ξανθό(το χρώμα τού σταφυλιού).Βλέπε το δημοτικό τργούδι «ρούσα παπαδιά»:ξανθή παπαδιά καί όχι φυσικά την...ρωσίδα την παπαδιά.Προφανώς από εκεί προέρχεται καί το όνομα των ρούς-ρώσων.Άλλωστε οί βυζαντινοί τούς ονόμασαν έτσι.
                                                                           ---
                                                                      Ρώτας
rrotë=τροχός
                                                                            ---
                                                                      Ρέστης
rresht=σειρά,ουρά
                                                                          ---
                                                                        Ρέμος-ης
rremë=ψευδής
                                                                           ---
                                                                    Σούμας-ακης
shumë=άθροισμα,σύνολο,ποσό
                                                                                 ---
                                                                            Στίνας
shtënë=ρίχνω
                                                                               ---
                                                                            Στάτης
shtat=σώμα,ανάστημα
                                                                                ---
                                                                            Μπρέχας
mpreh=τροχίζω
                                                                                 ---
                                                                           Μερεντίτης
mirëdita=καλημέρα(Καλημέρης)
                                                                                     ---
                                                                        Nτέταρης-άρη
detar(i έναρθρα)=ναυτικός 
                                                                                    --- 
                                                                          Νταλαχάνης
dallohem=διακρίνομαι    
                                                                                   ---    
                                                                             Ντάτης
datë=τρόμος 
                                                                                ---
                                                                          Ντάσιος
dashje=θέληση 
                                                                               ---  
                                                                         Ντέγκας
digjem=παθ. τού djeg(καίω) καίγομαι 
                                                                              ---
                                                                         Ντρέδης
dredh=κλώθω,περιστρέφω,στρίβω.Οί περίφημοι Ντρέδες τού Μοριά στα Σουλιμοχώρια. 
                                                                              ---
                                               Δένιας(καί περιοχή Δένια στη Κύπρο)
dhënie,-a,-,-t(δε(αμυδρά)nie=θ.ουσ.δώσιμο,παροχή
                                                                              ---
                                                                  Δούνης-Ντούνης
dhunë=βία,dhunoj=βιάζω
                                                                              ---
                                                                         Δάλλας
dhallë=ξυνόγαλο
                                                                             ---
                                                               Ντιάμης-Διάμης
dhjamë=λίπος,ξύγκι
                                                                             ---
                                                               Ντίσος-Ντίσιος
dyshoj=αμφισβητώ,αμφιβάλλω,dyshim=υποψία,αμφιβολία
                                                                             ---
                                                                       Ντρίζας
drizë,-a,-a,-at=θ.ουσ.παλιούρι
                                                                             ---
                                                                       Ντίφας
dyfish=επίρρ.διπλάσια,dyfishtë=επίθ.διπλός
                                                                           ---
                                                                       Ρέτας
errët=σκοτεινός,βαθύχρωμος,ασαφής
                                                                           ---
                                                                       σπόρος
farë=σπόρος.Το δικό μας φάρα,η καταγωγή,το γένος
                                                                           ---
                                                                  Φλιτούρης
flutur=πεταλούδα,fluturoj=πετώ
                                                                           ---
                                                                   Φουσάρας
fushor,-e=επίθ.πεδινός,fushë=κάμπος.Βλέπε «των εχθρών τα φουσάτα...».
                                                                           ---
                                                                      Γκένιας
gënjej=απατώ,ξεγελώ(γκίνια;)
                                                                            ---
                                                                     Γκιζίμης
gëzim=χαρά,αγαλλίαση
                                                                            ---
                                                                     Γκέρτας
gërthas=φωνάζω,κραυγάζω.Γνωστή η αλλαγή τού-th(θ) σε τ.
                                                                            ---
                                                                       Γκόστης
gostis=φιλεύω,κερνώ
                                                                            ---
                                                                     Γκοτάρης
gojëtar(i έναρθρα)=ρήτορας
                                                                           ---
                                                                    Γκαρμάτης
gërmadhë,a,-a,-at=ερείπιο
                                                                          ---
                                                                     Γέρμος
gërmoj=σκάβω
                                                                           ---
                                                                    Χούδρας
hudhër=σκόρδο
                                                                           ---
                                                           ο «χέστης» ο δειλός
hesht=ρ.σιωπώ,σιγώ,σωπαίνω.Ο...χέστης,πού κάθεται «σούζα»,αμίλητος «αυτός χέστηκε» δηλ.φοβήθηκε.
                                                                            ---
                                                                      Λαγκόσης
llangosur=λερωμένος
                                                                               ---
                                                                          Λέγκας
lëngoj=πάσχω από βαριά ασθένεια,lëng=χυμός,ζουμί
                                                                               ---
                                                                          Λούντρος
lundroj=πλέω
                                                                                ---
                                                                             Λούτας
lut=παρακαλώ,ικετεύω
                                                                                 ---
                                                                               Λώτης
lot=δάκρυ,lotoj=δακρύζω
                                                                                    ---
                                                                               Λέντης
lëndoj=παινεύω
                                                                                    ---
                                                                               Λύγκος
lig=κακός,κακόψυχος
                                                                                     ---
                                                                                 Λύρης
lirë=ελεύθερος,lirë=επίρρ.φθηνά
                                                                                    ---
                                                                     Κρούσκας-Κρούσκος
krushk=συμπέθερος
                                                                                     ---
                                                                                 Κρίνης
kryeneτσ=ψηλομύτης
                                                                                      ---
                                                                                Κουτέσης
kujtesë=μνήμη,μνημονικό
                                                                                       ---
                                                                                  Ντότης
ndot=μολύνω,ρυπαίνω
                                                                                        ---
                                                                         Ντρίτσας-Δρίτσας
ndriτσoj=διαφωτίζω,φωτίζω
                                                                                         ---
                                                                              Φλαμούρης
flamur=σημαία
                                                                                         ---
                                                                                    Φόρτης
fort=επίρρ.δυνατά,fortë=δυνατός,ισχυρός
                                                                                         ---
                                                                                 Φοντούλης
fodull=περήφανος,υπεροπτικός,αλαζονικός
                                                                                          ---
                                                                                   Γκάμπος
gaboj=λαθεύω
                                                                                          ---
                                                                                     Γέμτος
gjymtoj=ακρωτηριάζω
                                                                                         ---
                                                                                 Γκιομάσης
gjumash=υπναράς
                                                                                         ---
                                                                                     Γκίκας
gjykoj=κρίνω,εκδικάζω
                                                                                         ---
                                                                                   Γκούτης
gjueti=κυνήγι,gjuetar=κυνηγός
                                                                                      ---
                                                                                   Γκιάτης
gjatas=επίρρ.κατά μήκος(ο μακρύς,κατ'επέκταση ο ψηλός)
                                                                                      ---
                                                                                  Γιαλέρης
gjallëri=ζωντάνια,ζωηρότητα
                                                                                       ---
                                                                                   χουνέρι
humnerë=γκρεμός,άβυσσος.Το δικό μας «χουνέρι»,ζημιά,μπέρδεμα,κακό.
                                                                                       ---
                                                                              Χουτούρας
hutuar=σαστισμένος,αφηρημένος
                                                                                       ---
                                                                                 Γιάπας
jap=δίνω
                                                                                       ---
                                                                    Κορρές-Κόρος-Κόρας
korr=θερίζω
                                                                                       ---
                                                                                Κούρσος
kursej=κάνω οικονομίες
                                                                                       ---
                                                                              ζητιανεύω
lyp=ζητιανεύω.Λύπη!
                                                                                      ---
                                                                              Μαλέγκας
mallëngjej=συγκινώ
                                                                                      ---
                                                                               Μάλκος
mallkoj=καταριέμαι
                                                                                      ---
                                                                                   Μέκος
mjekoj=θεραπεύω,γιατρεύω
                                                                                      ---
                                                                                   Μόλας
mollë=μήλο
                                                                                      ---
                                                                                 Ντόστης
ndoshta=επίρρ.ίσως
                                                                                      ---
                                                                                     Νίπης
nip=ανηψιός,εγγονός
                                                                                      ---
                                                                                   Φόρτσος
forcoj(φορτσόι)=ενισχύω,δυναμώνω
                                                                                        ---
                                                                                   Φλάκτος
flaktë=ένθερμος,ενθουσιώδης
                                                                                        ---
                                                                                    Φιάλος
fjalë=λόγος.Βλέπε υπερ-φίαλος
                                                                                        ---
                                                                                   Κέμπας
këmbëj=ανταλλάσσω
                                                                                        ---
                                                                                     Καστής
kashtë=άχυρο
                                                                                        ---
                                                                                    Κέρτσας
kërcas=κροτώ
                                                                                        ---
                                                                                    Ζώρας
zοrra=το έντερο
                                                                                        ---
                                                                                   Κέρμας
kërma=το ψοφίμι
                                                                                     ---
                                                                                   Κίζας
kizë-a=το δρεπανάκι
                                                                                    ---
                                                                             Κουρίλας
kurilla=το πουλί γερανός
                                                                                   ---
                                                                             Μπρέκας
brekë=σώβρακο,παντελόνι
                                                                                  ---
                                                                      Μπουκουβάλας
bukë=ψωμί-val=λάδι,ψωμί,τυρί καί λάδι ζυμωμένα στο χέρι.Από το «Η Αρβανιτιά στο Μοριά» σελ.44.
                                                                                  ---
                                                                           Μπρούλης
brullj-i=ο αγκώνας
                                                                                 ---
                                                                             Σκόπας
shkop-i=το ραβδί(Σκόπια!)
                                                                                 ---
                                                                         Κουσουρής
κουσιουρής=ο εξάδελφος,από το «Η Αρβανιτιά στο Μοριά» σελ.46.
                                                                                ---
                                                                     Μπισμπάρδης
γίδα μαύρη με άσπρη ουρά,από το «Η Αρβανιτιά στο Μοριά» σελ.46.Μπίστë=ουρά,bardhë=άσπρος.
                                                                                ---
                                                                       Μπουρέλης
Πόλη καί επώνυμο στην Β.Αλβανία.Μπούρ=άνδρας.Στο Μπουρέλι υπάρχει περιοχή Μάτ.Το γνωστό Μάτι στην Αττική.
                                                                                ---
                                                                         Στεργίου(Στέργιος)
stërgjysh=προσπάππους
                                                                               ---
                                                                              Σίτας
shitës=πωλητής
                                                                                 ---
                                                                             Σακκάς-Σακαφλιάς
shaka=αστείο.Βλέπε Σακαφλιάς.Fjalë=λέξη,λόγος,flas=μιλώ,συζητώ,αγορεύω.Δηλ. Σακαφλιάς αυτός πού λέει αστεία.
                                                                                 ---
                                                                           Περτέσης
περτέσë=οκνηρία,λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.320
                                                                                  ---
                                                                              Ράντος
ράνdε=βαρύς, στη προφορά των Γκέκηδων.Ρέντης-ρένdë=βαρύς στούς Τόσκηδες.Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.348
                                                                                  ---
                                                                               Koυρής
κουρρίς=καμπούρης.Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.173
                                                                                    ---
                                                                                Κορρές-Κόρρας-Κόρρος
κορρ=θερίζω,σελ.166,κόρρες=θεριστής,λεξικό Κ.Χ.σελ.163
                                                                                     ---
                                                                            Γουγούτσης
Λεξικό Κ.Χ.σελ.67
---
Γκρέστας
---
Λούμης-Λιούμης(-άκης-ίδης)
Λεξικό Κ.Χ. 
---
Λιούτης-ας
Λεξικό Κ.Χ.σελ.214
---
Καραφίλης
Κ.Χ.
---
Καρκαλέτσης
Κ.Χ.σελ.144
---
Κατσόρης
Κ.Χ.σελ.148
---
Κατσούπης
Κ.Χ.σελ.148
---
Κεμπέσης
Κ.Χ.σελ.150
---
Καπούσης
το -ε αμυδρά
Κ.Χ.σελ.152
---
Καπούτσης
το -ε αμυδρά
---
Κερκόνης
---
Κριτσέλης
το -ε αμυδρά
---
Κέτσας
---
Κόμπας
 Δεν γνωρίζουμε από πού βγάζει σλαυϊκή τη λέξη ο Κ.Χριστοφορίδης.
---
Κόης
---
Κόλας
---
Κοπίλης
---
Κόρμπας
---
Κόρδας
---
Κορδόσης
---
Τρούπης
---
Κορέσης-Κόρος-Κορές
---
Κώτας-Κότας
---
Κούμπος
Κομπογιανίτης;!
---
Κοντέσης
---
Κούτος
---
Κουκουμάτσας
το -ε αμυδρά
---
Κουκιάλης-Κούκης
---
Κουλιάτσης-Κολιάτσος
---
Κουμπούνης
---
Κουρκουντής
---
Κούντρας
---
Κουρής
---
Κουσουρής
---
Κράχος
---
Κρέπης
---
Κρέστας
Κρέστενα
---
Κρούσκος
---
Βρούλης-Βρουλής
---
Μπουράκης
---
Μπουρμπούλιας
---
Μπουτούκος
---
Μπούτσης
---
Γαμπής
---
Γαλιάτσης-Γαλιατσάτος 
---
Γαρέφης-Γαράφης
---
Γάτσης
---
Γόγιας
---
Αρακάτος
---
Αρσένης
Δεν έχει καμμιά σχέση με το άρρεν,αρσενικό.Το πρώτο -ε προφέρεται αμυδρά
---
Τάτας-Τατούλης
Βλέπε τάτë
---
Ντρουβάρης
---
Μόκρας
---
Ζάνης-Ζάνας
---
Ζακόνης
Δεν γνωρίζουμε πως έβγαλε σλαυϊκή τη λέξη ο Κ.Χριστοφορίδης .
Η λέξη χρησιμοποιείται καί στην Αλβανία καί στην Ελλάδα από τούς Αρβανίτες.
---
Ζήμερας
---
Ζιάρης
---
Σμύρης
---
Ζώρας
---
Ζώτος
---
Ζουλιάτης
---
Γιαρένης
---
 Καλιόρης
---
Κάμεσης
---
Κανάρης
---
Κανέλης
---
Καπίτσης
---
Καπώνης
---
Καρκαλέτσης
---
Κάρμης-Καρμής
---
Καρσής
---
Καμπέσης
 
---
Κατσής
κατσίκι
---
Βερούλης-Βρούλης-Βρουλής
---
Μπέσας-Μπέσης
---
Μπίμπας

---
Μπινιάκος
---
Μπίρης
---
Μπόλας
---
Μπουραζάνης
---
Μπρέγας
---
Μπρέτας
Γνωστή η μετατροπή τού -θ σε -τ καί το αντίστροφο
---
Μπρέκος
---
Μπρέσκος
---
Μπρίνης
---
Μπρίμης
---
Μπρούμπουλης
---
Ιμπροχώρης
Ποιός ξέρει ποιός υπάλληλος υπουργείου το έκανε έτσι το όνομα τού προγόνου του.Αυτό γινόταν με την αρχή των καταλόγων της καταγραφής τού πληθυσμού όταν άρχισε να συστήνεται το κράτος.
---
Μπούμπης 
---
Μπουμπουλίνα
---
Μπούζης
---
Μπούκης
---
Μπούκλης
---
Μπούκουρας-Μπούκουρης
---
Μπουλάρης(Μπόλαρης;)
---
Μπούλκας
---
Μπουλμέτης
---
Μπούλτσης-Μπουλτσής
---
Κέρμης
---
Κέρτσος
---
Κερτσός
---
Κεράμπος-Κεράμπης
---
Κερούσης
---
Κεσούλης
---
Κίζας
---
Κίτσης
---
Κολιανδρής-Κόλιανδρης-Κολιάνδρη
---
Νιάρχος
Ο γνωστός Νιάρχος κατάγεται από τη Λακωνία,από μιά αρβανιτοκρατούμενη περιοχή.Υπάρχουν ακόμη τα επώνυμα Νιάρχος εκεί αλλά καί στην Μεσσηνία.Γνωστή η τροπή τού -κ σε -χ καί το αντίστροφο:Κρόνος-Χρόνος,κτίζω-χτίζω.  
---
Περλεπές
---
Πέρσος
---
Πέρτσης
---
Πεσόνης
---
Πισκατόρης
---
Πλυτάς
---
Πότσης
---
Πούπας-Πούπης
---
Πρέγιας 
---
Μπεκατώρος
---
Παρπάρας-Παρπαράς
-ε αμυδρά,κάτι μεταξύ -ε καί -α
---
Μπούμπουλης
---

                                            Όλα τα ονόματα θα τα βρείτε στο διαδίκτυο

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)