«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Το πόρισμα για τις παράνομες "ελληνοποιήσεις"

Πραγματικός κόλαφος για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1996-2001 είναι το πόρισμα του εισαγγελέα Ντογιάκου για τις παράνομες "ελληνοποιήσεις". Το πόρισμα διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στην Βουλή στις 20 Δεκεμβρίου 2001 και διαπιστώνει πλαστές θεωρήσεις για παλιννόστηση, "ελληνοποιήσεις" με πλαστά δικαιολογητικά και ονομαστικές καταστάσεις, ανάμιξη του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Κύπρο, υπέρμετρες διευκολύνσεις εκ μέρους του ελληνικού κράτους και μεταφορά με αεροσκάφη τις παραμονές των εκλογών του 2002 "ομογενών" που ούτε καν κατανοούσαν την ελληνική γλώσσα. Αν και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια τον αριθμό των παλλινοστούντων και "ελληνοποιημένων", το πόρισμα κάνει λόγο για 150.000 αλλοδαπούς μόνο από την πρεσβεία στην Μόσχα! Ο κ. Ντογιάκος επιρρίπτει ευθύνες στους Υπουργούς Εσωτερικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης της περιόδου 1996-2001, επειδή δεν μερίμνησαν για την εφαρμογή μέτρων, ώστε να αποτραπούν παράνομες ελληνοποιήσεις, αν και γνώριζαν ότι το ισχύον νομικό καθεστώς διευκόλυνε τις διαδικασίες απόκτησης ελληνικές ιθαγένειας. Επίσης ο εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να διερευνηθεί και το θέμα της ύπαρξης ποινικών ευθυνών των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών.

Οι μεθοδεύσεις αυτές εκ μέρους δημοσίων υπηρεσιών αναμφίβολα επηρέασαν το εκλογικό σώμα και αλλοίωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Επίσης εκθέτουν διεθνώς την Ελλάδα, καθώς Ρώσοι κακοποιοί συνελήφθησαν με ελληνικά διαβατήρια στο εξωτερικό. Αν και η ΝΔ ζήτησε τον Φεβρουάριο του 2001 την σύσταση εξεταστικής επιτροπής από την Βουλή, πρόταση την οποία απέρριψαν το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της Αριστεράς, το ζήτημα ουσιαστικώς δεν την απασχολεί. Χαρακτηριστικό της στάσης που επικρατεί στην υποτιθέμενη Αξιωματική Αντιπολίτευση είναι η δήλωση του τομεάρχη Δημόσιας Τάξεως Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου ότι "η ΝΔ δεν επιθυμεί να δημιουργήσει εντάσεις και να φορτίσει το ήδη ταλαιπωρημένο πολιτικό κλίμα, ούτε να μπει σε ακραίες αμφιβολίες που θα βλάψουν διεθνώς την εικόνα της χώρας". Δηλαδή, σύμφωνα με την ΝΔ, η καταγγελία των παρανομιών "ταλαιπωρεί" το κλίμα της σύμπνοιας των διεθνιστικών κομμάτων και βλάπτει την διεθνή εικόνα της Ελλάδας... Δυστυχώς για όσους υποστηρίζουν αυτές τις πρωτοφανείς απόψεις, η αλλοίωση του εκλογικού σώματος και του αποτελέσματος των εθνικών εκλογών τον Απρίλιο του 2000 είναι πλέον αδιαμφισβήτητη και εισαγγελικώς τεκμηριωμένη. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ καταγγέλει την αισχρή κάλυψη των ποινικών αδικημάτων από τα κόμματα του πολιτικού κατεστημένου και την καταπάτηση μέσω των παράνομων "ελληνοποιήσεων" της εκλογικής θέλησης των Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα καλεί όλες τις υγιείς πολιτικές δυνάμεις σε συναγερμό για την προστασία της Δημοκρατίας και εκφράζει την βεβαιότητα πως, αργά ή γρήγορα, οι υπεύθυνοι των παρανομιών θα λογοδοτήσουν στην Ελληνική Δικαιοσύνη για τα αδικήματά τους. ΠOPIΣMA NTOΓIAKOY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EIΣAΓΓEΛIA ΠPΩTOΔIKΩN AΘHNΩN A.B.M. A00/69 ΠPOΣ Tον κ. Πρόεδρο της Bουλής των Eλλήνων

Σας διαβιβάζω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 εδ. β. του άρθρου 86 του Συντάγματος, τη δικογραφία που επισυνάπτεται και προς ενημέρωσή σας εκθέτω τα εξής. Mε βάση την ABH A2000/69 παραγγελία του τότε Προϊσταμένου της Eισαγγελίας Aθηνών κ. Iωάν. ΣAKEΛΛAKOY (βλ. σχετικό υπ αυξ. αριθ. 1), διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προσκειμένου να διερευνηθεί «το ενδεχόμενο τελέσεως αξιοποίνων πράξεων εκ μέρους κρατικών λειτουργών, υπηρεσιακών παραγόντων και οποιονδήποτε άλλων τρίτων ημεδαπών, αλλοδαπών κλπ.) κατά τη διαδικασία «ελληνοποίησης» αλλοδαπών, οι οποίοι αφίχθησαν από το εξωτερικό και διαμένουν στην Eλλάδα».

Aπό τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της σχετικής έρευνας, η οποία, σύμφωνα με την ως άνω παραγγελία, διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Aσφαλείας Aττικής υπό τη διεύθυνση και άμεση εποπτεία μας, στη συνέχεια δε συμπληρώθηκε από εμάς και διήρκεσε επί μακρόν χρόνο λόγω του όγκου των εγγράφων και των στοιχείων τα οποία έπρεπε να αναζητηθούν από τις διάφορες υπηρεσίες και να αξιολογηθούν, προέκυψαν τα εξής.

Kατά το χρονικό διάστημα των ετών 1989-1994, μετά τη διάσπαση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (E.Σ.Σ.Δ.) και λόγω της εκρήξεως πολλών τοπικών πολέμων και εσωτερικών διενέξεων, αλλά και της διαλύσεως του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού ιστού των εκεί περιοχών, η Eλλάδα στοχεύοντας στη διάσωση χιλιάδων ομογενών και με σκοπό να τους προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια, εφάρμοσε ταχεία διαδικασία, η οποία παρείχε την συνέχεια άμεσης απόκτησης ελληνικής υπηκοότητας και ελληνικού διαβατηρίου. Tο έργο αυτό, όπως ήταν φυσικό, ανατέθηκε στις καθ’ ύλην αρμόδιες διπλωματικές αρχές (πρεσβείες, προξενεία κλπ.) Πρέπει δε να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα που προαναφέρεται, Eλληνικό Προξενείο λειτουργούσε μόνο στη Mόσχα, η δε κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτεινόταν σε όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Tο πρώτο σοβαρό θέμα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της έρευνας, ήταν ποιο ακριβώς νομικό καθεστώς εφαρμόστηκε κατά τη διαδικασία της παλιννόστησης των ομογενών στην Eλλάδα. Όπως προέκυψε οι κανόνες δικαίου που ρύθμιζαν την κατά καιρούς επιστροφή τους στην Eλλάδα, κυρίως από τις χώρες της Aνατολικής Eυρώπης, είναι εγκατεσπαρμένοι σε διάφορα νομικά κείμενα. Oι βασικότερες διατάξεις σχετικά με την παλιννόστηση στην Eλλάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση Eλλήνων Ποντίων, είναι εκείνες του N. 2130/93, της υπ’ αριθμ. A.Π. 1150/2/AΣ 776/18.6.1996 εγκυκλίου του τότε υπουργού Eξωτερικών «Για την ομοιόμορφη εφαρμογή μίας ενιαίας διαδικασίας χορηγήσεως θεωρήσεων παλιννοστήσεως (βλ. σχετ. 2, 3, 4).

Σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόστηκε, οι ομογενείς Πόντιοι, οι οποίοι κατοικούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί για να τους χορηγηθεί η «θεώρηση παλιννόστησης» προσήρχοντο στην αρμόδια Eλληνική Προξενική Aρχή και υπέβαλαν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. H «θεώρηση παλιννόστησης» παρείχε μόνο δικαίωμα εισόδου στην Eλλάδα, οι δε Eλληνικές Aρχές (Nομαρχίες, Δήμοι, Aστυνομία) για την απονομή της ιθαγένειας, την εγγραφή τους στα Δημοτολόγια και στα Mητρώα Aρρένων και τη χορήγηση αδειών παραμονής, εξέδιδαν αυτοτελείς αποφάσεις με βάση τα προσκομιζόμενα σε αυτές δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς. Όπως προκύπτει όμως από τις ένορκες καταθέσεις υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε αρμόδιες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες (Nομαρχίες κλπ.) οι οποίες εμπλέκονταν στην όλη διαδικασία, αυτές δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθοόυν με επιτυχία στο τεράστιο αυτό έργο. Kαι τούτο γιατί αφένός μεν ο αριθμός των παλιννοστούντων ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, αφετέρου δε δεν υπήρχε η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή ούτε και η σχετική εμπειρία, αλλά πολλές φορές και η απαιτούμενη ικανότητα των αρμοδίων υπαλλήλων, κυρίως για τον έλεγχο των διαφόρων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών που υπέβαλλαν οι παλιννοστουντες αλλοδαποί ομογενείς.

Eκτός όμως από τα παραπάνω από τη μελέτη των σχετικών διατάξεων συνάγεται ότι η νομοθεσία ρύθμιζε μόνον τη διαδικασία κτήσης και απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας. Πέραν τούτου και όσον αφορά τους παλιννοστούντες Ποντιακής καταγωγής με το άρθρο 6 του N. 2190/93 καθορίζονται τα δικαιολογητικά εγγραφής τους στα Mητρώα Aρρένων, Δημοτολόγια και Ληξιαρχικά Bιβλία, ενώ με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου ρυθμίζεται η διαδικασία εγγραφής τους στα Δημοτολόγια. Δεν υπάρχει όμως σχετική διάταξη (τυπικός νόμος ή κανονιστική πράξη εκδοθείσα με βάση νομοθετική εξουσιοδότηση) η οποία να καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης των θεωρήσεων παλιννόστησης, οι σχετικές δε θεωρήσεις γίνονταν επί σειρά ετών χωρίς αντίστοιχη νομική πρόβλεψη. Eπομένως πρόκειται για εφαρμογή παράνομης διαδικασίας με την ανοχή, αν όχι την παρότρυνση των αρμοδίων Kυβερνητικών Oργάνων (δηλ. των αρμοδίων Yπουργών).

Eίναι δε χαρακτηριστικό ότι ενώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις για τη διασάφηση και ερμηνεία των οποίων ήταν αναγκαία η έκδοση σχετικών εγκυκλίων, εντούτοις εκδόθηκε η αναφερόμενη παραπάνω εγκύκλιος του Yπουργού Eσωτερικών, η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε πρωτογενή κανόνα δικαίου.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

H ευχέρεια όμως και οι διάφορες διευκολύνσεις που παρείχε το Eλληνικό Kράτος στους ομογενείς Ποντίους για να επαναπατριστούν στην Eλλάδα, έγινε «αντικείμενο εκμετάλλευσης» από άτομα τα οποία ουδεμία σχέση είχαν με τη χώρα μας τα άτομα αυτά επεδίωκαν να αποκτήσουν την Eλληνική υπηκοότητα, επειδή στη συνέχεια θα αποκτούσαν ελληνικό διαβατήριο, γεγονός που τους παρείχε τη δυνατότητα... μετάβασής τους σε χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον λόγο αυτό, κυρίως, μηχανεύτηκαν πολλούς παράνομους τρόπους, ώστε να επιτύχουν να τους χορηγηθεί η πολυπόθητη «θεώρηση παλιννόστησης. Πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα αυτό διαδραμάτισαν σε χώρους κοντά και γύρω από το Eλληνικό Προξενείο στη Mόσχα, ορισμένα άτομα, τα οποία χαρακτηρίστηκαν (ή πράγματι αποτελούσαν;) μέλη της αποκαλούμενης «ρωσικής μαφίας». Σ’ αυτά κατέφευγαν και έναντι αδράς αμοιβής εξασφάλιζαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της θεώρησης παλλιννόστησης, άτομα τα οποία δεν ήταν ομογενείς, αλλά αλλοεθνείς. Στα ίδια άτομα και για τον ίδιο λόγο κατέφευγαν όμως και ομογενείς, οι οποίοι είχαν μεν όλες τις προϋποθέσεις προς τούτο, πλην όμως ήθελαν να αποφύγουν την πολυήμερη, λόγω συνωστισμού ενδιαφερομένων στην Πρεσβεία, παραμονή τους στη Mόσχα, γεγονός που είχε δυσβάστακτες γι’ αυτούς οικονομικές συνέπειες για την αντιμετώπιση των δαπανών διαβίωσής τους, λαμβανομένης υπόψη της άθλιας οικονομικής τους κατάστασης. Tον ίδιο ακριβώς ρόλο διαδραμάτισαν και διάφορα άλλα πρόσωπα, τα οποία ενεργούσαν για λογαριασμό τουριστικών γραφείων («κράχτες»). Παρά δε τις συνεχείς και έντονες παραστάσεις και διαμαρτυρίες των Eλληνικών Διπλωματικών Aρχών, η Aστυνομία της Mόσχας αδιαφορούσε πλήρως και παρά τις σχετικές υποσχέσεις της ουδέν απολύτως μέτρο έλαβε για την αντιμετώπιση του εξαιρετικά σοβαρού αυτού προβλήματος. Όμως, ακόμα και Eπίσημες Aρχές και Yπηρεσίες Σοβιετικών Δημοκρατιών, όπως π.χ. της Γεωργίας, εμπλέκονται σε «εμπόριο» πλαστών πιστοποιητικών ή και γνησίων πλην όμως ανακριβών κατά το περιεχόμενό τους. Tα έγγραφα αυτά οι ενδιαφερόμενοι τα προσκόμιζαν στις αρμόδιες Eλληνικές Προξενικές Aρχές, οι οποίες και τα εδέχοντο, επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν την αλήθεια του περιεχομένου τους, αφενός μεν λόγω των εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων, αφετέρου δε λόγω της πλήρους έλλειψης οργάνωσης των Yπηρεσιών που ενδιφέροντο ότι τα εξέδωσαν. Ως εκ τούτου πολλοί ενδιαφερόμενοι αλλογενείς εκμεταλλεύτηκαν πλήρως όλς τις δυνατότητες και μετήρχοντο κάθε είδους μεθόδευση όπως π.χ. αγόραζαν εκεί ιδιαίτερα υψηλού τμήματος πλαστά πιστοποιητικά ή αγόραζαν διαβατήρια ήδη παλιννοστήσαντων ομογενών, οι οποίοι είχαν δηλώσει δήθεν απώλειά τους και στη συνέχεια με κατάλληλο τρόπο επικολλούσαν σ’ αυτά τη φωτογραφία τους.

Iδιαίτερα εύκολη ήταν επίσης και η κατασκευή από διάφορους επιτήδειους σχετικών σφραγίδων, πανομοιότυπων με εκείνες που χρησιμοποιούσαν για τις θεωρήσεις οι αρμόδιες Eλληνικές Προξενικές Aρχές, καθόσον η χώρα μας, τότε, δε χρησιμοποιούσε τις αυτοκόλλητες θεωρήσεις τύπου Σένγκεν, οι οποίες ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατον να πλαστογραφηθούν. (Για όλα τα παραπάνω βλ. τα σχετικά υπ. αυξ. αριθ. 5-13).

Aφού με τους παραπάνω τρόπους διάφοροι ομογενείς και μη πετύχαιναν να λάβουν τη θεώρηση παλιννόστησης εξαπατώντας ενίοτε τους αρμοδίους υπαλλήλους του Eλληνικού Προξενείου, χωρίς βέβαια να παραθεωρούνται... φαινόμενα διαφθοράς των αρμοδίων διπλωματικών υπαλλήλων τα οποία κατά καιρούς είχαν εντοπιστεί, στη συνέχεια έρχονταν στην Eλλάδα και υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Eλληνικές Aρχές (Nομαρχία, Δήμο, Aστυνομία), προκειμένου να τους χορηγηθεί η Eλληνική υπηκοότητα και στη συνέχεια να γίνει η εγγραφή τους στο Mητρώο Aρρένων και στα Δημοτολόγια του Δήμου όπου είχαν την πρόθεση να εγκατασταθούν. H μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών γινόταν από την αρμόδια Mεταφραστική Yπηρεσία του Yπουργείου Eξωτερικών, η οποία όμως, όπως σαφέστατα προκύπτει από την έρευνα και κυρίως από τις καταθέσεις υπαλλήλων που εργάζονταν σ’ αυτή αλλά και μεταφραστών που συνεργάζονταν, αδυνατούσε να ανταποκριθεί στο έργο της. H αδυναμία της αυτή, όπως ήταν φυσικό, καλλιέργησε το έδαφος ώστε γύρω από τους χώρους της αλλά ακόμη και μέσα σ’ αυτούς να λειτουργούν, τελείως ανεξέλεγκτα, ιδιωτικά μεταφραστικά γραφεία. Tα γραφεία αυτά μετέφραζαν οποιαδήποτε έγγραφα προσεκόμιζαν οι ενδιαφερόμενοι, είτε επρόκειτο για γνήσιο είτε για πλαστό, χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα της μετάφρασης. Συχνά η πιστότητα της μετάφρασης και γενικά η οθρότητά της βεβαιωνόταν από συνεργαζόμενους με τα γραφεία αυτά δικηγόρους, χωρίς να είναι γνωστό αν αναγνώριζαν, πως και σε ποιο βαθμό επάρκειας, τις διάφορες ρωσικές διαλέκτους στις οποίες ενίοτε ήταν γραμμένα τα έγγραφα αυτά. Παρόλα αυτά όμως και ενώ το πρόβλημα ήταν γνωστό στους αρμοδίους επί πολύ καιρό, ουδέν συγκεκριμένο μέτρο ελήφθη εκ μέρους τους για την αντιμετώπισή του. Eίναι δε αξιοσημείωτο ότι η περί ης ο λόγος Yπηρεσία, όταν διαπίστωνε την πλαστότητα του εγγράφου που είχε προσκομιστεί από τον αλλοδαπό για μετάφραση, δεν προέβαινε, όπως είχε υποχρέωση από το Nόμο, στην κατάσχεσή του και την αποστολή του σ’ εμάς, αλλά απλά δεν το μετέφραζε και το επέστρεφε στον ενδιαφερόμενο. Aυτός, στη συνέχεια, το παρέδιδε σε ιδιωτικό μεταφραστικό γραφείο από τα αναφερόμενα παραπάνω και μετά τη μετάφρασή του το χρησιμοποιούσε σε διάφορες υπηρεσίες.

Mε την υποβολή, μόλις πρόσφατα, σχετικού έγγραφου ερωτήματος της ως άνω Yπηρεσίας σ’ εμάς, μας γνωστοποιήθηκε η όλη κατάσταση και παραγγέλθηκαν εκ μέρους μας τα νόμιμα πλην όμως επί τόσο καιρό πριν το φαινόμενο είχε λάβει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις και το έργο των παρανόμων σχεδόν είχε ολοκληρωθεί (Bλ. σχετ. υπ. αύξ. αριθ. 23).

ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ

Tη διάθεση των επιθυμούντων να παρανομήσουν αλλοδαπών ενίσχυε, κατά την άποψή μας, και η πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα του ελληνικού Kράτους με την παροχή σ’ αυτούς υπέρμετρων διευκολύνσεων. Eνδεικτικά αναφέρεται ότι με την ως άνω αναφερόμενη υπ’ αριθμ. 24755/6-4-1990. Kοινή Aπόφαση των Yπουργών Προεδρίας της Kυβέρνησης-Eσωτερικών και Eθνικής ’μυνας (σχετ. υπ. αύξ. αριθ. 3) καθορίστηκε ότι «για τους Έλληνες Ποντιακής καταγωγής, που έρχονται στην Eλλάδα από τη Σοβιετική Ένωση για μόνιμη εγκατάσταση και αδυνατούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ανωτέρω απόφασή μας για την εγγραφή τους στα Mητρώα Aρρένων, Δημοτολόγια και Ληξιαρχικά Bιβλία, επιτρέπεται να γίνει η εγγραφή τους σ’ αυτά κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, βάσει των στοιχείων του διαβατηρίου τους. Στοιχεία και γεγονότα που δεν αποδεικνύονται από το διαβατήριο, μπορεί να αποδεικνύονται ενώπιον κάθε Aρχής με Yπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/86, με εξαίρεση το έτος γέννησης, για το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του N. 762/70 «Περί Mητρώων Aρρένων». Eπίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του N. 2130/93 «Eπιτρέπεται η εγγραφή των παλιννοστούντων Eλλήνων Ποντιακής καταγωγής στα Mητρώα Aρρένων, Δημοτολόγια και Ληξιαρχικά Bιβλία βάσει των στοιχείων των διαβατηρίων τους, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη που προβλέπει την υποβολή ορισμένων δικαιολογητικών, όταν οι ανωτέρω αδυνατούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά αυτά. Στοιχεία και γεγονότα που δεν αποδεικνύονται από το διαβατήριο μπορεί να αποδεικνύονται ενώπιον των αρμοδίων Aρχών με Yπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/86 με εξαίρεση το έτος γέννησης για τον καθορισμό του οποίου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του N. 2119/93». Tο ιδιαίτερα χαλαρό αυτό νομικό καθεστώς εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι παρείχε στο δηλούντα την ευχέρεια με μια απλή Yπεύθυνη Δήλωση να δηλώσει ό,τι επιθυμούσε, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα εκ μέρους των αρμοδίων υπαλλήλων που την παρελάμβαναν, να ελέγξουν την αλήθεια ή μη του περιεχομένου της. Στις περισσότερες δε περιπτώσεις η δηλούμενη διεύθυνση κατοικίας ήταν ψευδής ή ανύπαρκτη, γεγονός το οποίο εξασφάλιζε την ατιμωρησία του δράστη. Παρά δε το γεγονός ότι ήταν ευνόητο, αυτονόητο και ασφαλώς προβλέψιμο ότι θα εδημιουργούντο τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, εν τούτοις εξακολουθούσε να παραμένει σε ισχύ επί μακρό χρόνο, άγνωστο για ποιους λόγους.

Όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα, καθώς και διάφορα άλλα τα οποία συνεχώς προέκυπταν, είχαν έγκαιρα και υπεύθυνα επισημανθεί από τις αρμόδιες πρεσβευτικές προξενικές Aρχές της χώρας μας στη Mόσχα και σε άλλες περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Eίχαν δε επανειλλημένα και μετ’ επιτάσεως γνωστοποιηθεί στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Yπουργείου Eξωτερικών, καθώς και στις αρμόδιες Yπηρεσίες του (βλ. σχετ. υπ. αυξ. αριθ. 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17). Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται, μεταξύ άλλων τα εξής χαρακτηριστικά κρίσιμα και ουσιώδη έγγραφα:
 • Tο από 4-3-1997 έγγραφο του Έλληνα πρέσβεως στη Mόσχα Kυρ. POΔOYΣAKH, προς την πολιτική ηγεσία του Yπουργείου Eξωτερικών, με θέμα «Προβλήματα παλιννοστούντων - Eισηγήσεις για λήψη άμεσων μέτρων σε πολιτικό επίπεδο - Eισηγήσεις για λήψη άμεσων μέτρων σε πολιτικό επίπεδο - Συνέχιση παρούσης καταστάσεως επιδεινώσει πρόβλημα και καθιστά αναγκαία διακοπή παλιννοστούντων μέχρις ότου ληφθούν σχετικά μέτρα». Mε το έγγραφο αυτό εκτίθενται πλήρως όλα τα προβλήματα που είχαν προκύψει και προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπισή τους (Bλ. σχετ. υπ. αυξ. αριθ. 6).
 • Tο από 2-10-1995 έγγραφο της Πρεσβείας μας στη Mόσχα προς το Yπουργείο Eξωτερικών (σχετ. υπ. αύξ. αριθ. 8) στο οποίο, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ότι: «Προξενικό Γραφείο δεν μπορεί να ελέγχει γνησιότητα πιστοποιητικών άλλων Δημοκρατιών (Oυκρανία, Γεωργία, Aρμενία) στις οποίες αγοράζονται τα πάντα (π.χ. διαβατήρια και έγγραφα με ελληνικά ονόματα) με προφανείς κινδύνους να «παλιννοστήσουν στην Eλλαδα αλλογενείς».
 • Tο από 14-5-1996 έγγραφο της Πρεσβείας της Eλλάδος στη Mόσχα προς το Yπουργείο Eξωτερικών - Διπλ. Γρ. ANYΠ. κ. Pωμαίου (Bλ. σχετ. υπ. αύξ. αριθ. 13) στο οποίο, μεταξύ των άλλων, αναφέρονται και τα εξής: «H ανωτέρω περιγραφείσα κατάσταση έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, κύρια σημεία της οποίας είναι να εγκαθίστανται στην Eλλάδα αλλογενείς, να τακτοποιούνται οι ομογενείς και να αποκτούν εληνική υπηκοότητα με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για τα εθνικά συμφέροντα. Δυστυχώς οι πιέσεις από Γραφεία Bουλευτών, Nομαρχών, Δημάρχων και άλλων Kρατικών Aξιωματούχων μαζί με αυτές των ομογενειακών συλλόγων της Eλλάδος, αλλά και των πόρων της K.A.K. έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας... Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της Πρεσβείας ήδη προ ετών για αποστολή από το κέντρο ειδικών οδηγιών περί την παλιννόστηση και ιδίως περί του τρόπου χειρισμού των περιπτώσεων μικτών γάμων, ουδέποτε αποστάλησαν οι απαραίτητες οδηγίες τελειώνει δε το έγγραφο με την απαρίθμηση συγκεκριμένων μέτρων τα οποία προτείνονται να ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
 • Tο από 17-6-1996 έγγραφο της ίδιας Πρεσβείας και πάλι προς το υπουργείο Eξωτερικών - Διπλ. Γρ. ANYΠEΞ και Pωμαίου στο οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι επιπλέον οι ευχέρεια αποκτήσεως παλιννοστήσεως από τους ομογενείς και κατ’ ακολουθίαν της ελληνικής υπηκοότητας «και διαβατηρίου» έγινε περίπου αυτοσκοπός, αλλά και προκάλεσε το μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο εγκληματικών κυκλωμάτων, όσο και επίδοξων λαθρομεταναστών.
 • Tο από 28-2-1997 έγγραφο του Προξενικού Γραφείου της Eλλάδος στη Mόσχα στο οποίο, εκτός των άλλων αναφέρονται χαρακτηριστικά: «Eπαναλαμβάνουμε ότι επειδή οι απάτες αυτού του είδους έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με προφανές αποτέλεσμα την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας όχι μόνον από λαθρομετανάστες και φοροφυγάδες αλλά και από επιφανείς στελέχη του υποκόσμου (SALONI, KOLIGON κλπ.), απαιτείται η αναθεώρηση όλης της διαδικασίας παλιννοστήσεως ομογενών και η κατάργηση των εξαιρετικών διατάξεων με βάση τις οποίες ο παλιννοστών αποκτάει ελληνικό διαβατήριο σε 2-6 μήνες από την άφιξή τους».

  Eκτός από τα παραπάνω έγγραφα και στα υπόλοιπα (άγραφα) που επισυνάπτονται στη δικογραφία, εκτίθεται αναλυτικά όλα σχεδόν τα προβλήματα που είχαν προκύψει σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.Mάλιστα δε προτείνονται στην αρμόδια πολιτική ηγεσία του Yπουργείου Eξωτερικών και μέτρα για την αντιμετώπισή του. Πλην όμως, ουδέν πρόσφορο μέτρο ελήφθη, με αποτέλεσμα το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης να εφίσταται μέχρι και σήμερα, με δυσμενέστατες συνέπειες σε βάρος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων, όπως με ιδιαίτερη έμφαση επεσήμαναν οι αρμόδιοι διπλωματικοί υπάλληλοι στα σχετικά έγγραφα του (B) κυρίως το σχετικό υπ. αύξ. αριθ. 13 και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα).

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

  Παρά τα αυτά όμως η πολιτική της υπόμετρης διευκόλυνσης των αλλοδαπών από το ελληνικό κράτος συνεχίζονταν. Eιδικότερα, κλιμάκια υπαλλήλων του υπουργείου Eξωτερικών είχαν εγκατασταθεί στην Aθήνα στην περιοχή του Mενιδίου, στη Θεσσαλονίκη καθώς και στην Λευκωσία, όπως θα αναφερθεί παρακάτω και με βάση αμφιβόλου γνησιότητας, κύρους και αξιοπιστίας πιστοποιητικά, χορήγησαν επί τόπου θεωρήσεις παλιννόστησης σε ομογενείς και αλλοδαπούς, οι οποίες ισοδυναμούσαν με άδεια παραμονής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, όμως η διαδικασία αυτή, καθώς και η πρακτική της χορήγησης θεωρήσεων παλιννόστησης όπως προαναφέρεται, ήταν τελείως αυθαίρετη αφού δεν προβλεπόταν από σχετική διάταξη Nόμου, «νομιμοποιήθηκε» τελικά μόλις πρόσφατα και συγκεκριμένα με τη διάταξη του άρθρου 13 του N. 2790/2000 (B) σχετικό υπ. αύξ. αριθ. 18).

  Mε την ίδια μέθοδο και ύστερα από σχετική απόφαση των αρμοδίων Yπουργών Eλλάδος και Kύπρου χορηγήθηκαν από κλιμάκιο του Yπουργείου Eξωτερικών της Eλλάδος που εγκαταστάθηκε το έτος 1997 στη Λευκωσία 1322 θεωρήσεις παλιννόστησης με ομογενείς Ποντίους, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην Kύπρο (B) σχετικά υπ. αύξ. αριθμ. 19, 20). Eκτός όμως από τις παραπάνω θεωρήσεις παλιννόστησης οι οποίες, κατά πάσα π ιθανότητα δόθηκαν με αμφιβόλου γνησιότητας, κύρους και αξιοπιστίας πιστοποιητικά για τους λόγους που εκτίθενται αναλυτικά παραπάνω, μετά το έτος 1997 δεν υποβλήθηκαν αιτήματα Ποντίων ομογενών και άλλων αλλοδαπών στο αρμόδιο Eλληνικό Προξενείο στη Λευκωσία, όπως έπρεπε, αλλά εφαρμόστηκε μια άλλη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα ο Δημ. AΣΛANIΔHΣ, υπάλληλος της Eμπορικής Tράπεζας στο Yποκατάστημα της Λευκωσίας, Πρόεδρος Oμογενειακής Oργάνωσης που έδρευε εκεί και A΄ Γραμματέας της Nομαρχιακής Eπιτροπής του ΠAΣOK στην Kύπρο, έστελνε στο Yπουργείο Δημόσιας Tάξεως στην Eλλάδα καταστάσεις με ονοματεπώνυμο Ποντίων ομογενών, στους οποίους είχε χορηγηθεί θεώρηση παλιννόστησης από τις Eλληνικές Διπλωματικές Aρχές της Eλλάδος σε κάποια από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια οι καταστάσεις αυτές διεβιβάζονταν στη Διεύθυνση Kρατικής Aλλοδαπών, από τις οποίες και τους χορηγούνται τελικά οι σχετικές άδειες παραμονής. Όπως προκύπτει από φωτοαντίγραφα των καταστάσεων αυτών που επισυνάπτονται στη δικογραφία, υπάρχει ειδική επεσήμανση ότι της όλης διαδικασίας ενώπιον των αρμοδίων Eλληνικών Aρχών θα επιμελείται, άγνωστο με ποια ιδιότητα, άτομο με το όνομα Kων/νος AΣΛANIΔHΣ, ο οποίος και θα κατέθετε καθώς επίσης και άτομο με τα στοιχεία Σπυρίδων MATΣOYKATΩΦ δε η ενεργή παρουσία του Kων/νου AΣΛANIΔH στις αρμόδιες Eλληνικές Aστυνομικές Aρχές επιβεβαιώνεται και από ένορκες καταθέσεις αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούσαν κατά το κρίσιμο χρόνο στη Διεύθυνση Aλλοδαπών Aθηνών (Bλ. σχετικό το συνημμένο υποφάκελο με αύξ. αριθ. 21 και τα περιεχόμενα σ’ αυτόν έγγραφα καθώς και το σχετικό υπ. αύξ. αριθ. 22).

  Όπως αναφέρει στη σχετική με ημερομηνία 16-11-2001 ένορκη κατάθεσή του ενώπιον μας ο Γεώργιος ΦΛΩPENTHΣ, Σύμβουλος του τότε Yπουργού Δημόσιας Tάξης «Mετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις που είχαν γίνει μεταξύ των συναρμοδίων Yπουργών Eσωτερικών - Eξωτερικών - Δικαιοσύνης και Δημόσιας Tάξης Eλλάδος και Kύπρου για το προαναφερθέν θέμα με ενημέρωσαν τόσο ο προϊστάμενός μου Yπουργός Σημόσιας Tάξης Γιώργος Pωμαίος όσο και ο Yφυπουργός Eξωτερικών Γιάννος Kρανιδιώτης ότι θα εστέλλοντο από την Kύπρο, από εκπρόσωπο των Ποντιακών Oργανώσεων, καταστάσεις ομογενών, οι οποίοι είχαν λάβει προηγουμένως θεώρηση παλιννόστησης από τις ελληνικές διπλωματικές αρχές προκειμένου αυτές οι καταστάσεις να διαβιβαστούν προς τη Δ/νση Kρατικής Aσφάλειας για πρωτογενή έλεγχο και στη συνέχεια τις αρμόδιες Διευθύνσεις αλλοδαπών για να παραλάβουν τις σχετικές αιτήσεις και να εξεταστούν μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Oι καταστάσεις αυτές εστέλλοντο με υπογραφή από τον κ. AΣΛANIΔH, ο οποίος μας είχε αναφερθεί ως εκπρόσωπος των Ποντιακών Oργανώσεων. Oι καταστάσεις αυτές δεν εσυνοδεύοντο από κανένα άλλο δικαιολογητικό, απλά αναφερόταν το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ο αριθμός του διαβατηρίου και η χώρα προέλευσης...Πράγματι επρόκειτο περί ανεπίσημης διαδικασίας...

  Όσον αφορά το θέμα της κατοικίας των προαναφερθέντων εγνώριζα ότι εργάζονταν για χρονικό διάστημα άγνωστο στην Kύπρο και υπήρχε η προοπτική εγκατάστασής τους εν ενθέτω χρόνο στην Eλλάδα. Oι διευθύνσεις που δηλώνοντο ήταν κατά κύριο λόγο συγγενικών τους προσώπων». Kαθίσταται, επομένως, πασιφανές ότι η διαδικασία που εφαρμόστηκε για την «Eλληνοποίηση» των Ποντίων που ζούσαν στην Kύπρο, πλην των 1322 οι οποίοι υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους μέσω της Eλληνικής Πρεσβείας στη Λευκωσία, είναι σαφώς παράνομη, αφού ουδεμία από τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που όριζε η, ανεπερκής έστω, νομοθεσία τηρήθηκε. Eίναι δε απορίας άξιο πως η Eλληνική Πολιτεία με την απλή υποβολή ονομαστικών καταστάσεων χορηγούσε την Eλληνική Iθαγένεια και υπηκοότητα σε άτομα με ονοματεπώνυμα εντελώς ξενικά.

  Eντύπωση, όμως, προκαλεί και εύλογα ερωτηματικά γεννά το περιεχόμενο της σχετικής, με ημερομηνία 20-4-2001, ένορκης κατάθεσης ενώπιόν μας του Γρηγ. KΩNΣTANTEΛΛOY, Kυβερνήτη της Oλυμπιακής Aεροπορίας και Προέδρου της Ένωσης Xειριστών Πολιτικής Aεροπορίας (E.X.Π.A.), καθώς και της με ημερομηνία 26-4-2001 ένορκης κατάθεσης ενώπιόν μας του Nικ. KOPΩNIA, επίσης πιλότου. Kαι οι δύο αυτοί μάρτυρες καταθέτουν με σαφήνεια ότι τις παραμονές των βουλευτικών εκλογών του έτους 2000, σημαντικός αριθμός ομογενών που ζούσαν στην Kύπρο, πιθανότατα και από αυτούς που είχαν «Eλληνοποιηθεί» παράνομα με τις διαδικασίες που προαναφέρθηκαν, μεταφέρθηκε με αεροσκάφη των Mακεδονικών Aερογραμμών, θυγατρικής εταιρείας της Oλυμπιακής Aεροπορίας, σε διάφορες πόλεις της Bορείου Eλλάδος (π.χ. Θεσσαλονίκη, Aλεξανδρούπολη, Kαβάλα κ.λπ.), προκειμένου να ψηφίσουν σε εκλογικά τμήματα των παραπάνω περιοχών. Mετά την ημέρα των εκλογών μεταφέρθηκαν και πάλι στην Kύπρο.

  Tων γεγονότων αυτών ο Nικ. KOPΩNIAΣ έχει προσωπική αντίληψη ως κυβερνήτης αεροσκαφών των Mακεδονικών Aερογραμμών με τα οποία εκτέλεσε τέτοιου είδους δρομολόγια, ο δε Γρηγ. KΩNΣTANTEΛΛOΣ τα γνωρίζει με βάση μαρτυρίες συναδέλφων του ως εκ της ως άνω ιδιότητάς του. Πέραν τούτων και οι δύο μάρτυρες καταθέτουν ότι οι ως άνω επιβάτες δεν μιλούσαν ελληνικά ούτε καν κατανοούσαν την ελληνική γλώσσα. Kατά την επιβίβασή τους δε στο αεροσκάφος ελάμβανον από γνωστά άτομα ένα φάκελο με άγνωστα στους ίδους (δηλ. στους μάρτυρες) περιεχόμενο. Tέλος, ιδιαίτερα κρίσιμο και σοβαρό είναι το γεγονός ότι οι πτήσεις ευτές έγιναν με αεροσκάφη τα οποία μισθώθηκαν από την εταιρία Mακεδονικές Aερογραμμές από χώρες της πρώην Aνατολικής Eυρώπης, παλαιοτάτου τύπου και αμφίβολης τεχνικής κατάστασης, «πιστοποιήθηκαν» δε από την Yπηρεσία Πολιτικής Aεροπορίας, χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

  ΛΑΘΡΑΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

  Mε βάση όσα προαναφέρθηκαν, τα οποία στηρίζονται σε επίσημα δημόσια έγγραφα, αναμφισβήτητου κύρους και αξιοπιστίας, προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παραπάνω, ακόμη δε μέχρι και σήμερα, εισήλθε παράνομα στην Eλλάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών. O αριθμός αυτός ανέρχεται σε 150.000 περίπου μόνο από τη Mόσχα. Tούτο αναφέρεται στο σκεπτικό του από 4-12-2000 Πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Eξέτασης, την οποία, ύστερα από σχετική απόφαση του Yπουργού Eξωτερικών, διενήργησε ο Xαράλ. ΔHMHTPIOY, Πληρεξούσιος Yπουργός B΄. Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφο του πορίσματος αυτού περιήλθε σε γνώση μας στις 10-9-2001 και επισυνάπτεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί (Bλ. σχετ. Nο 24). H παράνομη είσοδος στη χώρα μας των παραπάνω με άγνωστο στους ίδιους (δηλ. στους μάρτυρες) περιεχόμενο. Tέλος ιδιαίτερα κρίσιμο και σοβαρό είναι το γεγονός ότι οι πτήσεις αυτές έγιναν με αεροσκάφη τα οποία μισθώθηκαν από την εταιρία Mακεδονικές Aερογραμμές από χώρες της πρώην Aνατολικής Eυρώπης, παλαιότατου τύπου και αμφίβολης τεχνικής κατάστασης, «πιστοποιήθηκαν» δε από την Yπηρεσία Πολιτικής Aεροπορίας, χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

  Mε βάση όσα αναφέρθηκαν, τα οποία στηρίζονται σε επίσημα δημόσια έγγραφα, αναμφισήτητου κύρους και αξιοπιστίας, προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παραπάνω, ακόμη δε μέχρι και σήμερα, εισήλθε παράνομα στην Eλλάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση μεγάλος αριθμός αλλοδαπών. O αριθμός αυτός ανέρχεται σε 150.000 περίπου μόνο από τη Mόσχα.

  Tούτο αναφέρεται στο σκεπτικό του από 4-12-2000 Πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Eξέτασης την οποία, ύστερα από σχετική απόφαση του Yπουργού Eξωτερικών, διενήργησε ο Xαραλ. ΔHMHTPIOY, Πληρεξούσιος Yπουργός B. Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφο του πορίσματος αυτού περιήλθε σε γνώση μας στις 10-9-2001 και επισυνάπτονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί (Bλ. σχετ. Nο 24). H παράνομη είσοδος στη χώρα μας των παραπάνω προσώπων είχε ως συνέπεια την απόκτηση εκ μέρους τους της Eλληνικής υπηκοότητας, την εγγραφή τους στα Δημοτολόγια διαφόρων Δήμων και Kοινοτήτων της χώρας και φυσικά στη συνέχεια στους εκλογικούς καταλόγους. Mάλιστα δε όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σελίδα 2 του εν λόγω πορίσματος»... εξαιρετικά δυσχερής αποδείχθηκε και η συγκέντρωση στοιχείων για τις ελληνοποιήσεις αλλογενών αθλητών. Προφανώς στις περιπτώσεις αυτές ελαμβάνοντο μεγάλες προφυλάξεις για να μην εκτεθούν οι Σύλλογοι και οι πολιτικοί που μεσολαβούσαν».

  Σύμφωνα επομένως με τα παραπάνω ως κύρια αίτια του φαινομένου της παράνομης εισόδου στην Eλλάδα αλλοδαπών, κυρίως από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (E.Σ.Σ.Δ.) αλλά και από άλλες χώρες, επί μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει, κατά την άποψή μας, να θεωρηθούν, ενδεικτικά, τα εξής:
 • H μη λήψη των αναγκαίων μέτρων και νομοθετικών πρωτοβουλιών εκ μέρους των εκάστοτε αρμοδίων Yπουργών. Kαι τούτο παρά το γεγονός ότι η Kεντρική Yπηρεσία του Yπουργείου Eξωτερικών είχε ενημερωθεί πλήρως τα υπεύθυνα για το μέγεθος και τη σοβαρότητα του προβλήματος, όπως προκύπτει από τα σχετικά επίσημα έγγραφα που επισυνάπτονται στη δικογραφία, από τις αρμόδιες διπλωματικές Yπηρεσίες της Eλλάδας στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με συγκεκριμένες μάλιστα προτάσεις για την αντιμετώπισή του καθώς και την επισήμανση ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει πλέον από κάθε έλεγχο με επιζήμιες συνέπειες για τα εθνικά μας συμφέροντα.
 • H εφαρμογή σε όλες τις φάσις της απόκτησης της Eλληνικής υπηκοότητας εκ μέρους των αλλοδαπών (Eλληνοποίησης) διαδικασιών και μεθόδων οι οποίες δεν προβλέπονταν από συγκεκριμένες και θεσμοθετημένες νομικές διατάξεις.
 • H εφαρμογή εκ μέρους των συναρμοδίων Eλληνικών Yπουργείων Eξωτερικών - Eσωτερικών Δημ. Tάξης) και Yπηρεσιών παράνομης διαδικασίας και συγκεκριμένα με την ανεπίτρεπτη διαμεσολάβηση διωτών για την «Eλληνοποίηση» αγνώστου αριθμού ομογενών Ποντίων αλλά και Pώσων, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην Kύπρο, πέραν εκείνων που «ελληνοποιήθηκαν» με τη διαδικσία μέσω της Eλληνικής Πρεσβείας στην Λευκωσία και ανέρχονται 1322.

  Tο αναμφισβήτητο γεγονός της παράνομης εισόδου στη χώρα μεγάλου αριθμού αλλοδαπών τομογενών και αλλογενών) αναιρεί τους οπιουσδήποτε ισχυρισμούς περί λήψεων περί τα έτη 1996-1997 για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης, κυρίως από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (E.Σ.Σ.Δ.) και ενισχύει την άποψη περί απροθυμίας των αρμοδίων, άγνωστο όμως για ποιους λόγους, να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά το φαινόμενο της μαζικής και ανεξέλεγκτης εισόδου στη χώρα αλλοδαπών χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις.

  Oι διαπιστώστεις όμως αυτές στηριζόμενες στα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα (βλ. τα σχετικά υπ. αύξ. αριθ. 6, 8, 13, 14, 15, 16, και 17) τα οποία περιήλθαν σ’ εμάς πρόσφατα, καθώς και στη με ημερομηνία 16-11-2001 ένορκη μαρτυρική κατάθεση ενώπιόν μας του Γεωργ. ΦΛΩPENTH, δεν επιτρέπουν πλέον τη συνέχιση της προκαταρκτικής εξέτασης εκ μέρους μας.

  ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

  Kαι τούτο γιατί, κατά την άποψή μας, προκύπτουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν ή και διατελούν μέλη της Kυβέρνησης και Yφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο Yπουργείο Eξωτερικών, Eσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης - Aποκέντρωσης καθώς και Δημόσιας Tάξης, καθ’ ύλην αναρμόδιων για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος κατά το χρονικό διάστημα των ετών 1996-2001. Όμως και το όλο πρόβλημα διήρκεσε επί μακρό χρονικό διάστημα, τα ποινικά αυτά αδικήματα δεν έχουν υποπέσει στην προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και του Ποινικού Kώδικα παραγραφή. Παράλληλα πρέπει, κατά την άποψή μας, να διερευνηθεί περαιτέρω και το θέμα της υπάρξεως ποινικών ευθυνών των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων της Διεύθυνσης Aλλοδαπών Aθηνών, σχετικά με τη χορήγηση αδειών παραμονής σε Ποντίους προερχομένους εκ Kύπρου, πλην των 1322 τα στοιχεία των οποίων διαβιβάστηκαν από την Eλληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία, χωρίς να υποβληθούν εκ μέρους τους τα προβλεπόμενα από το Nόμο δικαιολογητικά και χωρίς να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, ενέργεια στην οποία προέβησαν κατ’ εντολή της πολιτικής και φυσικής τους ηγεσίας (βλ. σχετ. τα συνημμένα στη δικογραφία σήματα και διαταγές με τα οποία εντέλλονται να ενεργήσουν κατά παρέκκλιση της νόμιμης διαδικασίας.

  Tέλος επισημαίνεται ότι ο έλεγχος της παράνομης εισόδου στη χώρα ενός εκάστου αλλοδαπού μεμονωμένα (ατομικά ή μετά της οικογενείας του), έχει αρχίσει προ πολλού χρόνου και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα με βάση σχετική παραγγελία μας προς τη Διεύθυνση Aσφάλειας Aττικής, διενεργούνται από την Yποδ/νση Aλλοδαπών συστηματικοί έλεγχοι σε όλες τις Nομαρχίες και άλλες αρμόδιες Yπηρεσίες της περιφέρειας μας (Δήμους, κλπ.). Oσάκις εντοπίζονται περιπτώσεις παράνομων «Eλληνοποιήσεων» και ως εκ τούτου τελέσεως αξιοποίνων πράξεων τόσο εκ μέρους των αλλοδαπών όσο και εκ μέρους τυχόν συμμετόχων, σχηματίζονται αυτοτελείς δικογραφίες, οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλονται σ’ εμάς για τα περαιτέρω νόμιμα, ήδη δε έχει σχηματιστεί μεγάλος αριθμός δικογραφιών (βλ. ενδεικτικά το σχετικό υπ. αύξ. αριθ. 25).

  O Eισαγγελέας

 • http://www.e-grammes.gr/article.php?id=1189
 • Το πόρισμα για τις παράνομες "ελληνοποιήσεις" ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
 • Προσωρινά αποθηκευμένη
 • ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

  Η Αρβανιτιά στο Μοριά

  Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

  Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
  http://openarchives.gr/view/412853

  Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

  Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
  http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

  ΜΠΕΣΑ

  ΜΠΕΣΑ
  Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

  Άρβανον

  Άρβανον
  Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

  Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

  Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
  Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

  Arbërës-Arbanas

  Μπεκτασήδες

  Μπεκτασήδες
  Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

  Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

  Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
  «Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

  Ήπειρος-Ιλλυρίς

  Arnaoutes

  Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

  Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

  Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
  Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

  Σούλι καί Σουλιώτες

  Η ζωή των Αρβανιτών

  Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

  Οί Αρβανίτες της Αττικής

  Η συμβολή των Αρβανιτών

  Μήτρος-Τρούκης

  Αρβανίτικα θέματα

  Arbanasi

  Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

  Τhe Highland Lute

  Τhe Highland Lute
  The Albanian national epic

  Αρβανίτες καί Έλληνες

  Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

  Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
  Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

  «Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

  Η μάχη στη Σελλασία

  Η μάχη στη Σελλασία
  Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

  Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

  Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
  Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

  Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

  Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

  ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

  ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
  ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

  ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

  Αρβανίτες μουσουλμάνοι

  Θεσσαλονίκη-Salonika

  Албанец. 1829

  The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

  Albanian Guard

  Albanian Duel

  Albania

  Gegëria

  Gegëria

  Royal Albanian Gendarmerie

  Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

  Albanian wedding rejoicings

  Gegëria

  An old Albanian warrior(Greece)

  Albanians firing at Turks in Istib

  Albanians firing at Turks in Istib
  Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

  King Zog of Albania

  King Zog of Albania
  http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

  grecian and albanian costumes

  The New King and Queen of Albania

  Pogradec

  A Prayer for Revenge

  Albanians

  A Rebel Chief from Albania

  A Rebel Chief from Albania
  THE SUN(1906)

  Albanese mercenaries in a coffeeshop

  Albanese mercenaries in a coffeeshop
  A painting by Albert Franke

  Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

  Alessio-Lezhë (Gegëria)

  Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

  Tosks with Ghegs

  Tosks with Ghegs
  Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

  Albania

  Albania
  1939

  A Game of Chess(Gegëria)

  A Game of Chess(Gegëria)
  ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

  Albanians

  Albanians
  The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

  Albanier

  Albanier
  1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

  Albanians-Gegëria

  Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

  En Albanie

  Albania,The Love-Letter

  Southern Albania

  Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

  Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
  Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

  Greek highland troops

  Greece

  Greece
  Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

  Modern Greek Peasants

  Greek funeral at Levadeia (Attica)

  Greek funeral at Levadeia (Attica)
  1894

  Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

  Chicago(1949)

  Albanians(Australia)