«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 11 Αυγούστου 2013

μασαμπούκαΛεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.222
ε αμυδρά
Βλέπε:μέτρο-μέτρημα καί μετρώ
Βλέπε:μάτι καί Μάτι
Βλέπε:μασιά-μασέ(Ντρέδες,Σουλιμοχώρια)-μάσα(Αιτωλοακαρνανία)

η μασιά δεν είναι λαβίδα αλλά εργαλείο πού χρησιμοποιείται ως μικρό τσαπάκι(μοιάζει καί με μυστρί) ώστε να μαζεύει τις στάχτες καί τα αποκαΐδια αλλά συνάμα να τακτοποιεί καί να σπρώχνει τα ξύλα,έλεος ....Άλλωστε είναι συγγενική η λέξη με το ρ. μαζεύω ουσ.μάτσο,μάζα,ένα μάτσο λουλούδια.
Έχει σχέση δηλ. με το πλήθος,τα πολλά όπως ακριβώς όταν σχηματίζεται όγκος όταν μαζεύεται το καμμένο καί άχρηστο υλικό.Το μάσημα καί μασώ είναι μεταγενέστερη έννοια καί επιβεβαιώνεται από την φράση «δεν μασάω» δεν υπολογίζω,με λίγα λόγια δεν τα παίρνω «τοίς μετρητοίς» αυτά πού βλέπω,ακούω καί πού συμβαίνουν.
Γι'αυτό καί μάσα,το μπόλικο φαΐ εξού καί μασαμπούκα πού έχει πιό «αποκρυσταλωμένη» καί θα λέγαμε υπερθετική έννοια.Το χαρακτηριστικό φούσκωμα στα μάγουλα λόγω της μπουκιάς,μάσα-μάζα,γι'αυτό καί μπούκωσα,γέμισα,ήρθα σε πλήρωση.Μάστα,μαζεψέτα στην επαρχία σε ορισμένες περιοχές,«τά 'μασες»; «τα έμασες»; τα μάζεψες;
καί:
σελ.223
ε αμυδρά
Μάτεσης επώνυμο
ΒΛΕΠΕ:Α.Μάτεσης
σελ.217
τροπή τού -τ σε -θ

σελ.54
ε αμυδρά
προσέξτε το τελευταίο,ο αχάριστος ο αγνώμων,αυτός πού συνέφαγε «ψωμί» με κάποιον ή αυτός πού έφαγε «ψωμί» από κάποιον 
ΒΛΕΠΕ:boυκë-βάλjë=ψωμί με λάδι,Mπουκουβάλας επώνυμο
β-άλjë,-λ παχύ όπως ελιά
(δυστυχώς άλλα έγραφε στο συγκεκριμένο καί άλλα τώρα,φαίνεται φοβήθηκαν αυτοί πού το άλλαξαν μην τυχόν καί δεν τούς πούν Έλληνες,καί συγκεκριμένα είναι απόγονος των Μπουκουβαλαίων αυτός πού το συνέταξε.Μάλιστα είχε επικοινωνήσει μαζί μας καί μας έλεγε ότι το ξέρουνε πως είναι από την Αλβανία καί έχουν παράδοση γιά αυτό καί γνώριζαν μάλιστα ότι το όνομά τους σημαίνει αυτό ακριβώς πού λέμε καί εμείς.Σημειώνουμε ακόμη πως πρόκειται γιά φοιτητή,τρομάρα του...Την ίδια άποψη έχει καί ο ακαδημαϊκός Τίτος Γιοχάλας γιά το «Μπουκουβάλα» καί μάλιστα το είπε στην εκπομπή τού Κ.Αρβανίτη «από πού κρατάει η σκούφια σου».Έφτασαν δυστυχώς στο σημείο να αλλάζουν ολόκληρα κείμενα στη βικιπαίδεια καί να μετατρέπονται σε καραγκιόζ μπερντέ.Δεν πειράζει εμείς συνεχίζουμε να λέμε αυτά πού πρέπει όσο γίνεται εμπεριστατωμένα καί με στήριγμα την ιστορική αλήθεια καί μόνο.Τα άλλα τα αφήνουμε γιά τούς άλλους)
-
προσέξτε το τούρκικο bογdάϊ=στάρι,bούκë(καί bοκ,βλέπε στο λεξικό πιό πάνω)+dάϊ,νταής-δαής-δάων=ισχυρός-δυνατός,Ποσει-δών ο κύριος(ισχυρός) των υδάτων,Don τίτλος ευγενείας,με δούνε=με βία με δύναμη καί αστου ντούα=με το έτσι θέλω,εκ τού σίτου πηγή της διατροφής καί της ανάπτυξης,άλλωστε φτιάχνεται το ψωμί,εξού καί μπούγιο μπόλικος καί μπουγιάρ(βογιάροι)δηλ. ο νταβραντισμένος ο ψωμωμένος καί επομένως ο δυνατός, βλέπε σιτίζω ταΐζω,σίτιση διατροφή καί σιτοδεία ,η σίτα με την οποία σκέπαζαν τα φαγητά να μην κάθονται μύγες καί τα σχετικά.Μπογδάνος λοιπόν ο «ψωμωμένος»,ο νταβραντισμένος με την κατάληξη -αν Σκοντρι-άν-ος,Πρεβεζ-άν-ος.
 Βλέπε Δαναοί οί ισχυροί οί δυνατοί δηλ.Το Μπογδάνος συναντάται από την Αλβανία καί την Ελλάδα καί σε όλες τις σλαυϊκές χώρες καί την Τουρκία.Είναι θα λέγαμε ένα πανβαλκανικό όνομα.Μπουκντάν-Μποκντάν-Μπογκντάνος-Μπογδάνος-Μπογκντάν είναι μία από τις καμιά δεκαριά παλαιότερες οικογένειες των Τιράνων καί συχνό επώνυμο στην Αλβανία αλλά καί Ελλάδα.Μόνο ένας λαός εξηγεί την εξάπλωση αυτού τού ονόματος σε όλες αυτές τις περιοχές πού απαντάται,ο λαός εκείνος πού μετακινήθηκε καί (ξανά)εξαπλώθηκε-ειδικά επί οθωμανικής αυτοκρατορίας όπου σημειώθηκε μια απίστευτη εκ νέου έκρηξη μετακινήσεων πληθυσμών-γιά χιλιάδες χρόνια,η μεγάλη φυλή των Έλληνο-Πελασγών.
καί:
σελ.55
ο ψωμωμένος,παλαιότερα πρότυπο ομορφιάς γιά τον άντρα καί την γυναίκα 
Μπούκουρας επώνυμο
Μπούκουρης επώνυμο
ΒΛΕΠΕ:bakery
ΒΛΕΠΕ:μπουκιά
  Ψωμί,η βασική τροφή τού λαού μας με όλες του τις μορφές.Ακόμη καί στη φράση λοιπόν όταν θέλουμε να πούμε πως περάσαμε πολλά με κάποιον καί πόσο δεμένοι είμαστε λέμε «φάγαμε ψωμί κι αλάτι» μαζί ή όταν τιμάμε τον μισθό μας λέμε πως «τιμώ το ψωμί πού τρώω»-το αντίθετο δεν το σέβομαι είμαι αχάριστος-καί δεν λέμε π.χ. τιμώ τα...γιουβαρλάκια.
Μπούκης επώνυμο
Βλέπε τη φράση σκέλj bούκëνë...,επί αγνωμοσύνης:
  σελ.393
ε αμυδρά
ëνë πληθυντικός,Κρέστενα,Βρέσθενα,Γιάνενα κλπ.

μασουλώ:
σελ.240
ε αμυδρά
Μεσάλας επώνυμο
Μασάλας επώνυμο

σελ.212
σελ.212

Βλέπε:γαβάθα
 ΒΛΕΠΕ:Μάγκας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)