«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

μία απορία...

Φίλες καί φίλοι έχω μία απορία. 
Κάθομαι καί σκέφτομαι την σημασία της επίσκεψης τού Τούρκου προέδρου Ερντογάν στην Ελλάδα καί δεν μπορώ να βγάλω λογικό συμπέρασμα. 
Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο της πρόσκλησης τού Έλληνα(λέμε τώρα) προέδρου προς τον Τούρκο πρόεδρο,μιάς καί γνωστές θέσεις έχει ο δεύτερος καί ξεκάθαρες πού δεν χωρούν καμμιά αμφισβήτηση. 
Το τι ήρθε στην Ελλάδα να κάνει καί να πεί ο ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ Ερντογάν άκρη δεν βγάζω. Τέλος πάντων η απορία πού έχω, πέραν όλων των άλλων προβληματισμών πού γεννά η επίσκεψη τού Τούρκου προέδρου,είναι σε σχέση με την «μουσουλμανική μειονότητα» ...Ελλήνων πολιτών πού ΔΕΝ είναι Τούρκοι όπως αρέσκεται κρυβόμενη πίσω από το δάκτυλό της η ελληνική πολιτεία να δηλώνει σε όλους τούς τόνους καί σε όλες τις φωνητικές κλίμακες. 
Καί λέω λοιπόν καί ερωτώ,αφού τουρκική μειονότητα ΔΕΝ υπάρχει στην Ελλάδα, ως προς τι ο Τούρκος πρόεδρος επισκέπτεται την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη; 
Πως είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να επιτρέπει χειραγώγηση της μειονότητας αυτής με τον πιό επίσημο τρόπο από το τουρκικό κράτος με όλες τις τιμές καί φανφάρες; 
Η Ελλάδα,παγκόσμιο πρότυπο καί παράδειγμα πού εξαφάνισε οτιδήποτε «διαφορετικό» από την επικράτειά της,αποτελεί την μοναδική χώρα στον κόσμο πού ΔΕΝ έχει μειονότητες καί αυτό μόνο ως ένα άλλο ορθόδοξο ΘΑΥΜΑ μπορεί να εξηγηθεί. 
Η Ελλάδα λοιπόν,συνηθισμένη να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό της αφού συστηματικά με την εσωτερική της προπαγάνδα παραμυθιάζει τον ίδιο της τον εαυτό,έρχεται τώρα να αντιμετωπίσει τον λογαριασμό των πράξεών της. Αφού φρόντισε με εγκληματική ελαφρότητα να εξαφανίσει κάθε τι αρβανίτικο συνεχίζοντας ακάθεκτη τον άκρατο καί ανεύθυνο αντιαλβανισμό της ,συνεχίζει πεισματικά να αρνείται την πραγματικότητα. 
Καί ήρθαν οί καιροί καί οί χρόνοι να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της θρησκειακής της πολιτικής πού από συστάσεώς της αντικαθιστά την πολιτική της την εθνική(γιά να γίνει κατανοητή η μανία της Ελλάδας να αρνείται την πραγματικότητα,έχασε το χαρτί της πολιτικής πίεσης ως προς τον ελληνικό πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης καί το Πατριαρχείο,μιάς καί οί μουσουλμάνοι της Ελλάδας είναι απλά «θρησκευτική μειονότητα» σε αντίθεση με την «εθνικά ελληνική» μειονότητα στην Τουρκία). 
Τώρα,είναι αργά γιά δάκρυα... 
Η Τουρκία,με την θερμή συμπαράσταση της Ρωσίας ζητά αναθεωρήσεις «συμβολαίων»,καί καλά κάνει. 
Έχει την δύναμη καί το κάνει.
Άλλωστε οί συμφωνίες καί οί υπογραφές δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προετοιμασία γιά τις επόμενες. 
Καί μιά συμφωνία τού «Αγίου Στεφάνου» υπήρξε κάποτε,πού η Ρωσία είχε καταστήσει την Βουλγαρία κυρίαρχη της Θεσσαλονίκης αλλά ακυρώθηκε,τι να κάνουμε. 
Προς το παρόν καί από ό,τι φαίνεται καί στο άγνωστο μέλλον,η Ελλάδα θα συνεχίσει να πουλά νταηλίκια στην μοναδική χώρα καί στον μοναδικό λαό πού την συνδέουν αίμα,ιστορία καί παραδόσεις: την Αλβανία. 
Σε όλες τις άλλες χώρες,η Ελλάδα θα στέκεται σούζα,κλαρίνο. 
Τι να κάνουμε λοιπόν φίλες καί φίλοι. 
Εδώ,η Ελλάδα έχει χαρτογραφήσει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες! βορειοΗπειρώτες σε μιά χώρα τριών εκατομμυρίων,να μην υπάρχουν καί διακόσιες χιλιάδες ΤΟΥΡΚΟΙ σε ένα κράτος έντεκα εκατομμυρίων πληθυσμού; 
Η δεν επιτρέπεται;

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)