«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

Tι σημαίνει «ρωμιός»

Tι σημαίνει «ρωμιός» καί το περιεχόμενό του, 
καί η...«Βουλγαρική Μακεδονία»... 

Στο κείμενο αναφέρεται τούτος ο μπαχαλοπροσδιορισμός κατά την λόγια απόδοση(τρομάρα τους) ως «ρωμαίος»,πού ό,ση σχέση έχει ο Νορβηγός με τον Κινέζο άλλη τόση έχει ο Ρωμαίος με το εξάμβλωμα τού ρωμιού. 
Με λίγα λόγια,έκλασε ο Ρωμαίος καί βγήκε ο ρωμιός,πού κατά τα άλλα ο ανατολίτης χριστιανός ρωμιός καταγγέλλει τον κίβδηλο τάχα δυτικό Πάπα καί την Ρώμη,αλλά πού αρέσκεται να αυτοαποκαλείται έστω καί ως γιαλαντζί «ρωμαίος-ρωμιός»,δηλαδή υποδεέστερος τού Ρωμαίου. 

Αυτό το βιβλίο πού λέει ότι προορίζεται γιά διδασκαλία,είναι ένα λεξικό της βλαχικής,βουλγαρικής καί αλβανικής γλώσσας. Δημοσιεύτηκε στα 1801 από τον Νεκτάριο(ιερωμένος ο ίδιος) από τα Μουδανιά της Μικράς Ασίας καί μάλιστα απευθύνεται στούς «ευλαβείς χριστιανούς». 
Πρόκειται δηλαδή γιά καθαρό εκκλησιαστικό δημιούργημα με σκοπό την...καθοδήγηση. 

Απροκάλυπτα λοιπόν,απευθύνεται σε Αλβανούς,Βλάχους καί Βουλγάρους καί λοιπούς «αλλόγλωσσους» ώστε να σταματήσουν όλοι αυτοί οί «βαρβαρόγλωσσοι» να μιλούν την γλώσσα τους καί να ετοιμάζονται να γίνουν «Ρωμαίοι»,δηλαδή ρωμιοί! 
Τούς προτρέπει ακόμη να αφήσουν καί αυτά τα ήθη τους καί τις παραδόσεις τους καί να ξεχάσουν μιά καί καλή τούς προγόνους τους! 

Τέτοιο προκλητικά γραμμένο κείμενο ελληνόφωνο πού να προτρέπει σε κανονικό γενιτσαρισμό φίλες καί φίλοι μάρτυς μου ο Θεός ούτε πού το 'χω ξανασυναντήσει. 
Αλλά ούτε έχω υπόψη μου να έχει συμβεί καί να έχει ασκηθεί τέτοιου είδους πολιτική ακόμη καί στα πιό σκοτεινά χρόνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Τούτος λοιπόν ο συγγραφέας μας τα ΄πε όλα σε λίγες αράδες τού τι σημαίνει ρωμιός καί πού τελικά βασίστηκε το εξάμβλωμα τού νεοέλληνα,πού πάνω στην προσπάθεια δημιουργίας ελληνικού κράτους από εκείνους πού έχυσαν το αίμα τους γιά να δημιουργηθεί,ξέσπασε η θύελλα η ανατολίτικη των γνησίων ρωμιών(αλλά όχι Ελλήνων) καί πού στο πέρασμά της ισοπέδωσε τα πάντα. Φανταστείτε τι πολιτιστικό έγκλημα διαπράχθηκε στον ίδιο τον ελλαδικό χώρο με τούς Αρβανίτες καί λοιπούς εκείνους πού δεν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα(συγγνώμη,την ρωμέϊκη). 

Γιατί ρωμιός,είναι εκείνος ο ελληνόφωνος καί ορθόδοξος χριστιανός πού ακολούθησε την ελληνική γλώσσα στην ιεροτελεστία του(τού επιβλήθηκε στην ουσία),επειδή ακριβώς η γλώσσα αυτή ήταν η γλώσσα πού γράφτηκαν τα ιερά κείμενα τού Χριστιανισμού από ελληνίζοντες Εβραίους. 
Γιά αυτόν τον λόγο καί μοναδικό κρατήθηκε η ελληνική γλώσσα καί γιά κανέναν άλλον από την ελληνόφωνη εκκλησία τού Πατριαρχείου καί πού η γλώσσα αυτή συγκέντρωνε γύρω της όλο το ανθρωπομάζωμα των Βαλκανίων,των μικρασιατικών καί των βορειοαφρικανικών ακτών καί περιχώρων. 

Καί ως κατακλείδα αξίζει να προσεχτεί η φράση πού λέει γιά «Βουλγαρική Μακεδονία»,πού όπως είπαμε προέρχεται από ελληνόφωνο εκκλησιαστικό βιβλίο γιά...καθοδήγηση. 
Πράγμα πού ως φαίνεται ήταν κάτι το γενικά αποδεκτό στούς κόλπους της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας τού Φαναρίου. 
Γιατί διαφορετικά ούτε πού θα τολμούσε κανείς να εκδώσει τέτοιο βιβλίο χωρίς την έγκρισή της.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)