«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

Πόλεμος μεταξύ παλιών και νέων μεταναστών

Πόλεμος μεταξύ παλιών και νέων μεταναστών

Από Factorx | Δευτ. 22 Δεκ 2008, 12:32 στην/στις κατηγορίες Πρώτη Σελίδα.

Πετρούπολη, 6 π.μ. έξω από το κατάστημα μεγάλης εταιρείας ειδών υγιεινής. Στη μια πλευρά του δρόμου Μαροκινοί και Ιρακινοί, στην άλλη Ιρανοί και Αφγανοί. Κοινό σημείο τους ο λίγος χρόνος παραμονής τους στην Ελλάδα. Μεροκάματο 20 – 25 ευρώ για τους πρώτους· ελάχιστα ευρώ έως τίποτα για τους δεύτερους, κυρίως τους Αφγανούς, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και εξαπατώνται από εργοδότες που αρνούνται να τους πληρώσουν.

Κάνιγγος, ίδια ώρα. Πιάτσα μπογιατζήδων. Το μεροκάματο ανέρχεται στα 50 – 55 ευρώ για τους μάστορες και σε 40 ευρώ για τους βοηθούς. Χώρες προέλευσης Αλβανία, Πολωνία, Ρωσία. Ομόνοια. πιάτσα κτιστάδων και σοβατζήδων. Δεκάδες Αλβανοί, 2 – 3 Έλληνες και ένας Τούρκος πολιτικός πρόσφυγας. Το μεροκάματο ανεβαίνει στα 60 – 65 ευρώ για τον ειδικευμένο τεχνίτη και σε 40 ευρώ για τον βοηθό…

Οι εθνότητες χωρίζονται σε πιάτσες νέων και παλιών μεταναστών, όμως η ειδίκευση αποδεικνύεται σχεδόν αποκλειστικό προνόμιο των Αλβανών ή Ανατολικοευρωπαίων. Κοινό πρόβλημα όλων, η αναδουλειά και τα μεροκάματα που πέφτουν σαν τους δείκτες του χρηματιστηρίου. Οι Έλληνες κατηγορούν τους Αλβανούς διότι τα προηγούμενα χρόνια έριξαν την τιμή από 80 σε 55 – 60 ευρώ το μεροκάματο για τον ειδικευμένο τεχνίτη. Οι Αλβανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι κατηγορούν τους Ασιάτες διότι έριξαν το μεροκάματο του εν μέρει ειδικευμένου από 40 στα 25 ευρώ. Οι Ασιάτες (Πακιστανοί και Ινδοί) έχουν αποδεχθεί τα 20 ευρώ μεροκάματο. Οι Αφγανοί και οι προερχόμενοι από τη Μαύρη Ήπειρο (όλοι από εμπόλεμες ζώνες) ζουν ανεπιθύμητοι στην κόψη του ξυραφιού.

Οι Αλβανοί κτιστάδες, σοβατζήδες και καλουπατζήδες κατηγορούν τους εργοδότες για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει….Κάποιοι Αλβανοί είναι επικριτικοί απέναντι σε άλλους λαούς για τα ημερομίσθια που αποδέχονται: «Βλέπεις κανέναν Αλβανό να δουλεύει για 15 ευρώ στο βενζινάδικο;», ρωτά ένας. «Μόνο μαύρους βλέπεις»… Κι ένας άλλος: «Πήγα μια φορά σε μεγάλο ξενοδοχείο και με έβαλαν στη λάντζα. Δώδεκα ώρες δουλειά για 40 ευρώ. Μόνο μαύρους είχε εκεί».

Τους Αλβανούς αποφεύγει ιδιαιτέρως μια άλλη εθνότητα παλιών μεταναστών, οι Ινδοί. Ο πρόεδρος της Ινδικής Κοινότητας κ. Ραμ εξηγεί ότι «έχουμε καλές σχέσεις με Αιγύπτιους, Ρώσους, Πολωνούς, όχι όμως με Αλβανούς διότι έχουν πολύ επιθετική φύση…Το 70% των Ινδών εργάζονται στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι πρόσφυγες από το Μπανγκλαντές εργάζονται κυρίως στη μεταποίηση και παίρνουν πέντε ευρώ την ώρα. Με παρόμοια ημερομίσθια εργάζεται και η πλειονότητα των Πακιστανών.

Μετά την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, οι παλιοί παράνομοι έγιναν νόμιμοι πολίτες της Ε.Ε. και ανταγωνιστές των αλλοδαπών από τρίτες χώρες, αφού δεν έχουν πια ανάγκη ενσήμων και άδεια παραμονής και προτιμώνται στα χαμηλά μεροκάματα. Όπως σημειώνει ο συντονιστής του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών κ. Αχμέτ Μοαβία, «οι διαφορές μεταξύ νέων και παλαιών κρατών-μελών οδηγούν σε ένα νέο είδος εργασιακού ρατσισμού και ενδο-ευρωπαϊκού αποκλεισμού. Γραφεία ευρέσεως εργασίας μεταφέρουν φτηνούς εργαζόμενους από τη μια χώρα στην άλλη. Πέρυσι ένα τέτοιο γραφείο μετέφερε νέες κοπέλες από την Πορτογαλία και την Ισπανία στην Ολλανδία. Ενώ στην αγγελία αναγραφόταν ότι θα πληρώνονταν 913 ευρώ για οκτάωρη εργασία σε ολλανδικές καλλιέργειες, τελικά οι κοπέλες αναγκάζονται να δουλεύουν 12 ώρες την ημέρα προς 600 ευρώ. Αντιστοίχως στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουν ανάγκη τα ένσημα για να αποδείξουν τη νομιμότητά τους, Βούλγαροι και Ρουμάνοι κοστίζουν λιγότερο από άλλους μετανάστες που έχουν ανάγκη από ένσημα»…

Ενήλικοι Αφγανοί εργάζονται για τρία ευρώ την ώρα ως γαζωτές. Τα ανήλικα 14-15 ετών βρίσκονται σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. «Δουλεύουν όλα παράνομα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση και ποικιλόμορφα προβλήματα». Αυτές οι «μαύρες» επιχειρήσεις, που αλλάζουν συχνά διεύθυνση, ανήκουν κυρίως σε …Αιγύπτιους και Σύριους.

«Οι λευκοί δεν εμπιστεύονται τους μαύρους για δουλειά. Γι’ αυτό δεν πηγαίνουμε στις πιάτσες», εξηγεί στα αγγλικά ο Ανταμ, πρόεδρος του Συνδέσμου Σουδανών Προσφύγων. «Οι πιο τυχεροί εργάζονται σε εταιρείες καθαρισμού μαζί με Αφγανούς, Πακιστανούς, πρόσφυγες από το Μπαγκλαντές και παίρνουν 24-25 ευρώ για 11 ώρες δουλειάς. Αλλά η πλειονότητα πηγαινοέρχεται στην επαρχία για να δουλέψει στις συγκομιδές. Εκεί μένουν σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, πληρώνονται 16-20 ευρώ την ημέρα για 12 ώρες δουλειάς και σπανίως φθάνουν τα 25 ευρώ. Αλλά και στην επαρχία δεν μπορούν να μείνουν. «Όταν τελειώνει η δουλειά, έρχεται η αστυνομία και μας διώχνει. Μερικές φορές ούτε μας πληρώνουν. Το αφεντικό λέει αύριο… αύριο και μετά έρχεται η αστυνομία», εξηγούν.

Και ποια είναι η τύχη όλων αυτών στο τέλος; Όταν δεν υπάρχει δουλειά, καταλήγουν να κάνουν τράφικινγκ, να πουλάνε CD, το κορμί τους, πλαστά διαβατήρια, ναρκωτικά…

(Καθημερινή, 21/12/2008: Οι δύο «τάξεις» μεταναστών της Αθήνας)

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)