«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009

«Οσία» Τερέζα

Του Θ.Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΥ


"Το 2003 η Μητέρα Τερέζα ανακηρύχθηκε οσία. Μετά τη δημοσίευση των επιστολών της, η Καθολική Εκκλησία διστάζει να την αναγνωρίσει ως αγία (ASS. PRESS)
Βαθειές αμφιβολίες για την πίστη της και τη σχέση της με τον Θεό είχε η Μαρία Τερέζα (η καλόγρια που αφιέρωσε τη ζωή της στη φιλανθρωπία και τις ιεραποστολές και η Καθολική Εκκλησία εξετάζει αν θα την ανακηρύξει αγία) και αυτές οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει έριδες μεταξύ των άθεων και των πιστών, αλλά και συζητήσεις για επανεξέταση της γνωστότερης στον κόσμο θρησκευτικής προσωπικότητας.
Η Μητέρα Τερέζα αισθανόταν συνεχώς κλυδωνισμούς στην πίστη της και μάλιστα αμφέβαλλε και για την ίδια την ύπαρξη του Θεού, όπως αποκαλύπτεται σε νέες επιστολές της αλληλογραφίας της μοναχής. «Ο Ιησούς τρέφει μια πολύ εξειδικευμένη αγάπη για εσάς. Για μένα, η σιωπή και το κενό είναι τόσο σημαντικά που δεν κοιτάζω και δεν βλέπω, που ακούω και δεν καταλαβαίνω», έγραφε η Μητέρα Τερέζα το 1979 σ' επιστολή της προς τον έμπιστο φίλο της ιερέα Μίχαελ Φαν ντερ Πετ. Οι επιστολές (που η ίδια θα ήθελε να είχαν καταστραφεί) παρουσιάζονται στο βιβλίο «Μητέρα Τερέζα: Ελα να γίνεις το φως μου», που θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της.
Οι σταθερές αναφορές στο «σκοτάδι», στη «μοναξιά» και στη «βάσανο» διατρέχουν τις πάνω από 40 αποστολές, που συντάχθηκαν μέσα σ' ένα διάστημα 66 χρόνων από την αλβανικής καταγωγής μοναχή, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στην ιεραποστολή στις φτωχογειτονιές της Καλκούτας στην Ινδία. «Πού είναι η πίστη -μέσα στα τρίσβαθα της ψυχής μου, όπου δεν υπάρχει παρά το κενό και η σκοτεινιά- Θεέ μου, πόσο οδυνηρή είναι τούτη η άγνωστη βάσανος -δεν έχω πίστη», γράφει σε αχρονολόγητη επιστολή της που απευθύνει στον Ιησού. Η Μητέρα Τερέζα είχε οράματα, άκουγε τη φωνή του Χριστού. Σε μία από τις επιστολές της απευθύνεται στον Εσταυρωμένο πάνω στον Σταυρό Του. Ωστόσο, οι επιστολές αποδεικνύουν πως, παρά μια σύντομη μετάνοια, η Μαρία Τερέζα με τη χαρακτηριστική μορφή και το λευκό πέπλο με τη γαλάζια μπορντούρα, πέρασε περισσότερα από 50 χρόνια αμφιβάλλοντας για την ύπαρξη του Θεού, παρά την αντίθετη εικόνα που πρόβαλλε στη δημόσια ζωή της.
Ρωμαιοκαθολικοί καθηγητές και υποστηρικτές της μοναχής θεωρούν ότι αυτές οι προσωπικές της αμφιβολίες την κάνουν πολύ πιο σημαντική κυρίως τη δουλειά της. «Αυτό μπορεί μόνο να ενισχύσει τη φήμη της ως αγίας προσωπικότητας έναντι ανθρώπων που δεν εντυπωσιάζονται από ιστορίες ευλάβειας...», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μακμπράιεν, καθηγητής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Νοτρ Νταμ, υποστηρίζοντας την κλασική άποψη της Εκκλησίας ότι άγιοι γίνονται οι άνθρωποι που πραγματικά δοκιμάζονται και μάλιστα δοκιμάζεται η ίδια τους η πίστη.
Το 2003 η Μητέρα Τερέζα ανακηρύχθηκε οσία, ένα βήμα πριν από την αναγνώρισή της ως αγία."
Μαρία Τερέζα, Μητέρα Τερέζα, Οσία Τερέζα είναι το ίδιο πρόσωπο. Αν δεν είναι να κάνω διόρθωση.

Gnomi -> Μητέρα Τερέζα

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)