«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

ΤΑ ΞΟΡΚΙΑ

ΤΑ ΞΟΡΚΙΑ

Κανείς άρρωστος σήμερα δεν θα εμπιστευότανε την υγεία του σε μια ξοκίστρα γητεύτρα και δεν θα ακολουθούσε για την θεραπεία του συνταγολόγιο ενός εμπειρικού γιατρού των αρχώντου περασμένου αιώνα.
Τα ξόρκια τα μαγικά αυτά τα λόγια για το διώξιμο του κακού, γνωστά από την Ομηρική εποχή (εποδές) πέρασαν στους Βυζαντινούς από τους Αιγύπτιους και τους Ρωμαίους.
Κατά τον Όμηρο το αίμα που έτρεχε από τη πληγή του <Οδυσσέα> <επαοιδή έσχεθον> και ο Σοφοκλής βάζει στο στόμα του Αίαντα την φράση < ου προς ιατρού σοφού εποδάς θρηνείν προς τομώντι πήματι>.
Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη έκταση και ειδικά στην ύπαιθρο που η ιατρική περίθαλψη ήταν άγνωστη.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τα μαγικά αυτά λόγια αποτελούσε η μυστικότητα αυτών που τα γνώριζαν και τα χρησιμοποιούσαν ψιθυριστά και μυστικά αποφεύγοντας να τα μεταδώσουν σε άλλους γιατί έχαναν την μαγική τους δύναμη.
Ελάχιστα από τα ξόρκια αυτά σώθηκαν και είναι γνωστά σήμερα και αυτό γιατί δεν σκέφτηκε κανείς σπουδαγμένος έστω και στην εποχή του 1950 που βρισκόντουσαν ακόμα σε χρήση στην αγροτική περιοχή να < φακελλώσει> τα μαγικά αυτά λόγια.
Ένα πολύτιμο αρβανίτικο αρχείο γεμάτο γνώση και σοφία μια πλούσια αρβανίτικη λαογραφία έγινε μια χούφτα άψυχο χώμα.
Μια από τις πολλές θεραπείες που χρησιμοποιούσαν για το διώξιμο του κακού με
< μαγικά > λόγια
Ήταν και το δάγκωμα της λουτρέσιας ένα είδος αράχνης – που προκαλούσε στο θύμα δυσάρεστο ερεθισμό, πρήξιμο, διαταραχές στο κυκλοφοριακό και σπασμούς.
Την θεραπεία που ακολουθούσε ο ασθενής για να γιατρευτεί από το δάγκωμα της λουτρέσιας η σήμερινή επιστήμη θα την χαρακτήριζε εγκληματική.
Οι ασθενείς που ακολούθησαν την θεραπεία αυτή των εμπειρικών γιατρών όχι μόνο δεν έχασαν την ζωή τους αλλά και θεραπεύτηκαν.
Η θεραπεία ήτανε ανώδυνη και ανέξοδη, <γιατροί> και οι <γιάτρισες> θεωρούσαν το <επάγγελμα> λειτούργημα και δεν αμειβόντουσαν για τις υπηρεσίες που προσέφεραν.
Αξίζει το κόπο να παρακολουθήσουμε την τελετής αυτής της θεραπείας.
Οι αγροτικοί πληθυσμοί πριν η ζωή στην ύπαιθρο γίνει μηχανοκίνητη διατηρούσαν σε μια άκρη της
αυλής χωνεμένη αλογίσια κοπριά (πλέχου) απαλαγμένη από «ξένες ύλες» καρφιά,σύρματα και άλλα μεταλλικά αντικείμενα δυσεύρετα τη εποχή εκείνη.
΄Εσκαβαν στην κοπριά ένα λάκκο σε σχήμα μνήμα-τος,ξεγύμνοναν τον άρρωστο τον τύλιγαν με ένα άσπρο σεντόνι και τον έθαβαν στο λάκκο μέχρι το λαιμό.
Στην συνέχεια τοποθετούσαν γύρο από το κεφάλι του < θαμμένου> τρίς γυναίκες με το όνομα Μαρία οι οποίες ψυθιριστά έλεγαν σε αρβανίτικη διάλεκτο τα εξής <μαγικά> λόγια.
Νje Μαρίε ντί Μαρίε τρι Μαρίε νε νje βeρe
Τε ζου τeμός τeζeρ.
(Μια Μαρία δυό Μαρίες τρείς Μαρίες σε μια τρύπα
ότι σε δάγκώσε να μην σε ξαναδαγκώσει).
Η τελετή αυτή κρατούσε περίπου μία ώρα με θετικά και χωρίς περιπλοκές αποτελέσματα.
Η ελάχιστη υγρασία και η σταθερή της καπριάς θερμοκρασία (κοπρόλουτρο) ανακούφιζε τον άρρωστο. Ο ρόλος που έπαιζαν οι τρείς Μαρίες στην αποκατάσταση της υγείας ήταν και αυτός συμαντικός, δεν ένοιωθε μοναξιά ο <θαμένος> άρρωστος στην κοπριά
που βρισκόταν σε παράμερο μέρος της αυλής.
Ο ψιθυριστός ψαλμός του εξορκισμού επαναλαμβαννόμενος επι μια ώρα αποσπούσε την σκέψη από το πρόβλημά του και αποκοιμισμένος ηρεμούσε.
Τα λόγια πάντα έπαιζαν και παίζουν ευεργετικό ρόλο στην ζωή του ανθρώπου.
http://kyriakosthanasis.blogspot.com/2009_06_01_archive.html

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)