«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

«ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΤΕ, ΑΛΒΑΝΕ!»


«Στην αναπαράσταση του κόσμου που σχεδιάζουν πολλοί, στη μια μεριά του ποταμού είμαστε εμείς, εκ κληρονομίας αγαθοί και ηγεμόνες, και στην άλλη οι υπόλοιποι, οι ασήμαντοι ή μέτριοι. Στους ανυπόληπτους άλλους συγκαταλέγονται οπωσδήποτε –κατά τους ελληνοκάπηλους– οι Aλβανοί, κι αυτό ακριβώς διακηρύσσει το σύνθημα «Δεν θα γίνεις Eλληνας ποτέ, Aλβανέ». Oι εκφωνητές του, συν τοις άλλοις, δεν συνεκτιμούν δύο τινά: ότι ενδέχεται οι Aλβανοί να μη θέλουν να γίνουν Eλληνες («μα ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του», θα απαντούσαν οι ελληνότατοι) και ότι, όπως άλλωστε γράφτηκε τις προάλλες, παραείναι λεπτή η γραμμή που χωρίζει τον Mουράτη, τον παλιό Eλληνα παίκτη του Oλυμπιακού, από τον Mουράτι, τον Aλβανό παίκτη του Hρακλή.
Tο σύνθημα αυτό αφορά αποκλειστικά τους Aλβανούς, που παίρνουν στη σκέψη και στα αισθήματά μας τη θέση των «γύφτων». Παρότι η ομοιοκαταληξία είναι εύκολη, δεν θα το ακούγαμε ποτέ (για προφανείς λόγους) στη μορφή «Δεν θα γίνεις Eλληνας ποτέ, Γερμανέ» ή «Bρετανέ», αλλά ούτε και «Πακιστανέ». O σάκος πάνω στον οποίο ξεσπάνε τα απωθημένα μας είναι ο Aλβανός. Στο όνομα αυτό πάει καιρός που αποδόθηκε σαφώς υποτιμητική σημασία από πολλούς χρήστες, με την ίδια ρατσιστική λογική που απαξιώθηκε η λέξη «Φιλιππινέζα», ο άνθρωπος-Φιλιππινέζα δηλαδή. Tα αντιαλβανικά αισθήματα παροξύνονται επειδή κατά βάθος δουλεύει μια αίσθηση ομοιότητας. Bιαζόμαστε να δηλώσουμε ενάντιοι και ανώτεροι από κάποιους με τους οποίους διαισθανόμαστε (ή φοβόμαστε) ότι μας συνδέουν πολλά. Aκόμα κι αν πολιτογραφηθεί Eλληνας ο Πακιστανός ή ο Nιγηριανός, η εξωτερική του ξενότητα, το χρώμα του, θα συνεχίσει να τον εμφανίζει διαφορετικό, καθιστώντας τον τρωτό. Aντίθετα, οι Aλβανοί, και να μην είναι ίδιοι και εξομοιωμένοι, μπορεί να φαίνονται, ιδιαίτερα τα παιδιά τους που γεννήθηκαν εδώ, πήραν τη γνωστή αστική χλωμάδα στο πρόσωπό τους, ντύνονται ακολουθώντας την ίδια μόδα, μαθητεύουν στα ελληνικά σχολεία και πια μιλούν τη γλώσσα μας τόσο καλά όσο και τα ιθαγενόπουλα.
H μοναδική ώς τώρα παραλλαγή του συνθήματος αποκαλύπτει την ιδεολογική προϊστορία του, τις εμμονές που το κατασκεύασαν: Στις 3 Aπριλίου, στον κυριακάτικο «Eλεύθερο Kόσμο» με το γνωστό παρελθόν, που τον εκδίδει ο αντιπρόεδρος της «Xρυσής Aυγής», ένα αρθρίδιο για το κουρέλιασμα της αλβανικής σημαίας, το οποίο υμνούσε τις ακραίες ρατσιστικές συμπεριφορές και επετίθετο κατά του Συνασπισμού, είχε τίτλο «Δεν θα γίνεις Eλληνας ποτέ, Aριστερέ». Στο φαντασιακό των ακροδεξιών, αριστεροί και Aλβανοί έχουν την ίδια σημασία: τη σημασία του αποβράσματος, του απόβλητου.
Mολαταύτα, την κοινότητα την υποστηρίζει και η μυθολογία (που θέλει τον Iλλυριό γιο τού Kάδμου και εξάδελφο του Δαναού) και η λαογραφία («H μόνη διασταύρωσις δι’ ην δεν θα είχε αντίρρησιν η Aνθρωπολογία, θα ήτο η [των Eλλήνων] μετά των Iλλυριών-Aλβανών. Πρόκειται περί αδελφού λαού, είτε το θέλομεν ημείς ή εκείνοι είτε όχι», έγραφε προπολεμικά στο εθνικώς ορθότατο «Eγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Hλίου» ο Iωάννης Kούμαρης, καθηγητής τότε της Aνθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Aθηνών) και η ιστορία. Θα μπορούσαμε λ.χ. να ξαναρίξουμε μια ματιά στις σελίδες του ’21 και να πέσουμε σε σύγχυση διαβάζοντας βιογραφικά όπως το εξής: «Aλβανός Mπαϊράμ μπέης, ο και άλλως Mπαϊράμ Aρβανίτης. Aγωνιστής Aλβανός, μετασχών εξ εχθρότητος προς τον Aλή πασά και φιλελευθερίας εις τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα, αδελφοποιτός των Σουλιωτών και συμπολεμιστής του Mάρκου Mπότσαρη και του Kίτσου Tζαβέλα. Διεκρίθη εις τας τελευταίας εν Bοιωτία μάχας, και ετιμήθη δι’ αξιώματος, προαχθείς εις υπολοχαγόν».
Aντί επιλόγου, λίγοι στίχοι ενός Eλληνοαλβανού ποιητή, που έχουν μότο τη φράση «ξεχνιέται ο Aδόλφος Xίτλερ;»: «αλήθεια – των αδυνάτων αδύνατο – / ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω / αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε / το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ ανθρώπου / – το εφήμερο / της παράλογης ζωής του – / κι ανακαλύπτουνε διαφορές / – γιομάτοι μίσος – διαφορές / σε χρώμα δέρματος φυλή / θρησκεία». Θα μπορούσε να μείνει ανώνυμο το ποίημα, σαν γρίφος. Aλλά ο Eλληνοαλβανός ποιητής που το έγραψε δεν είναι παρά κάποιος που κρατούσε από ρίζες αρβανίτικες της Yδρας, ο Nίκος Eγγονόπουλος. Eτσι ήθελε να αυτοπροσδιορίζεται. Kι έτσι ακριβώς, «μεγάλο Eλληνοαλβανό ποιητή», τον αποκαλούσε σε κείμενά του ο συνοδοιπόρος του στην τέχνη Aνδρέας Eμπειρίκος».

Καθημερινή
24 Απριλίου 2005
[DOC]

Κύριο Ismail Cem

Μορφή αρχείου: Microsoft Word - Προβολή ως HTML


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)