«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 11 Απριλίου 2010

Καρέϊκα


Ονομασία χωριού ΝΔ της Κ. Αχαΐας που περιλαμβάνει τους οικισμούς Καρέικα, Καραμεσινέικα, Γομοστό και Ράχη. Το ομώνυμο χωριό δημιουργήθηκε με την εγκατάσταση της οικογένειας Καρά από τα Δεμέστιχα της Αχαΐας. Συγκεκριμένα, ως πρώτος οικιστής αναφέρεται κάποιος Αντώνιος Καράς, ο οποίος, περί το 1770, πηγαινοερχόταν από τα ορεινά στα πεδινά και αντιστρόφως με τα πρόβατά του. Οι δυο γιοι του, Παναγιώτης και Νικόλαος, έδωσαν το όνομά τους στις δύο μεγάλες οικογένειες του χωριού (Παναγιωτόπουλοι και Νικολόπουλοι). Μετά την Επανάσταση ήλθαν και άλλοι από τα χωριά Γκέρμπεσι, Λεόντιο και Δεμέστιχα. Από τα πρώτα ονόματα στο Μητρώο Αρρένων της κοινότητας αναφέρεται κάποιος Αλεξόπουλος το 1838 που είχε έρθει από τον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας. Οι κάτοικοι του χωριού ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους αλβανόφωνοι και κτηνοτρόφοι. Αργότερα εγκατέλειψαν την κτηνοτροφία και επιδόθηκαν στην καλλιέργεια της σταφίδας. Το 1889 το χωριό είχε 177 κατοίκους. Η κεντρική εκκλησία του χωριού, ο Προφήτης Ηλίας, κτίσθηκε περί το 1900. Πριν, οι κάτοικοι εκκλησιάζονταν στο Γομοστό. Στην απογραφή του 1991 το χωριό είχε 225 κατοίκους.
Το Γομοστό είναι παλαιότερο χωριό από τα Καρέικα. Πρώτη φορά το βρίσκουμε σε ένα τούρκικο τεφτέρι του 1461-63 με 17 οικογένειες αλβανικές. Αναφέρεται το 1699 ως χωριό των Πατρών. Το 1713 είχε δική του ενορία. Την ίδια εποχή σημειώνονται πυκνότατα δάση στην περιοχή με ναυπηγήσιμη ξυλεία. Οι περιηγητές γράφουν ότι στα χρόνια της Επανάστασης το χωριό βρισκόταν σε απόσταση 15 λεπτά της ώρας από τον δρόμο Πατρών Ηλείας. Κοντά σ' αυτό υπήρχαν καλύβια και έλος. Φαίνεται ότι το Γομοστό μετακινήθηκε νοτιότερα, προς την εθνική οδό, από τη θέση Παλιοχώρι που βρίσκεται κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Εκεί υπάρχει και ένα πηγάδι Τούρκου γαιοκτήμονα που το θεωρούν στοιχειωμένο. Το 1816 είχε 15 ελληνικές οικογένειες ενώ το 1828 είχε 52 οικογένειες. Στο διάστημα 1837-1840 ήταν έδρα του Δήμου Αραξίων. Το 1851 είχε 140 οικογένειες (890 κατοίκους) προφανώς μαζί με τα νεότερα χωριά. Μετά την Επανάσταση ήλθαν νέοι κάτοικοι εδώ από τα χωριά του Παναχαϊκού. Έτσι, το 1899 είχε, μόνο το Γομοστό, 199 κατοίκους αλβανόφωνους. Παλαιοί κάτοικοι ήσαν οι: Νιφόρας, Πετρόπουλος, Λιόσης κ.άλ. Κατά την απογραφή του 1991 είχε 294 κατοίκους.
Τα Καραμεσινέικα είναι νεότερο χωριό που δημιουργήθηκε μετά την Επανάσταση από μέλη της οικογένειας Καραμεσήνη από το Καρνέσι Καλαβρύτων, οι οποίοι ήλθαν για την καλλιέργεια σταφίδας. Έπειτα ακολούθησαν οι Δημοπουλαίοι. Το 1889 είχε 21 κατοίκους. Το 1991 είχε 216 κατοίκους.
Η Ράχη είναι επίσης νεότερο χωριό που πήρε την ονομασία του από το ύψωμα πάνω στο οποίο κτίσθηκε. Πρώτος κάτοικος λέγεται πως ήταν ο Κούφης από τα Καρέικα. Παλαιοί κάτοικοι επίσης είναι ο Αγγελόπουλος από τα Καρέικα και ο Κατσίνας από το Γομοστό. Το 1971 το χωριό είχε 185 κατοίκους και το 1991 176 κατοίκους.
Πληθυσμός (απογραφή 2001): Καρέικα (237), Γομοστό (317), Καραμεσινέικα (210), Ράχη (183). ΣΥΝΟΛΟ: 947 κάτοικοι.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)