«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 21 Απριλίου 2010

Η καταγωγή τού Ε.Βενιζέλου

                                                                         ---
Το όνομα Βενιζέλος,εκτός τού γνωστού Ελευθερίου Βενιζέλου,δεν απαντάται πουθενά στην Κρήτη.Δεν υπάρχουν «σόγια»,ούτε πριν Ε.Βενιζέλου ούτε μετά.Είναι ένα όνομα φερτό,ξένο στην Κρήτη.Στο χωριό της Βοιωτίας Μελισσοχώρι(Μπάλτσα)αξίζει μία επίσκεψη στο Νεκροταφείο τού χωριού:Το μισό σχεδόν χωριό λέγεται Μπενιζέλος!Φυσικά τα Μπάλτσα είναι αρβανιτοχώρι.
ΒΛΕΠΕ:http://lithoksou.net/eponima_kapareli.html

Αμπελοχώρι, Καπαρέλλι, Λεοντάρι, Λεύκτρα, Λουτούφι, Μελισσοχώρι ...                                                                    
Προσωρινά αποθηκευμένη


Διακρίνονται αρβανίτικα τοπωνύμια(Κοτίτζα,Βορδώνια,Γεωργίτσι,Καστρί) καί ονόματα(Κιντ-ής=εκατό,Κοπανίτσας,Μπεν-άκης)
                                                           http://www.ellisisland.org 
Μη βιαστεί κανείς να πεί γιά «Β.Ηπειρώτες» γιατί το Κοτίτζα δεν ανήκει σε κάποια... βόρειοηπειρώτικη «διάλεκτο» η «γλώσσα».Τα είς -ζα καί -τσα καταλήξεις είναι αποδεδειγμένο πως είναι αλβανικές-αρβανίτικες.
                                                                      
                                          http://www.mani.org.gr/fonimanis/2001/04_2001veniz.htm
                                                                                 ----
ΒΛΕΠΕ:ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ(Η λέξη είναι ελληνο-αρβανίτικη,από το καλογριά καί την αρβανίτικη κατάληξη -ζα πού σημαίνει η μικρή καλογριά.Λόγω τού νεαρού της ηλικίας της Μπενιζέλου)
ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΥ)
                                                                                   ----
Ένα από τα συνηθισμένα αλβανικά ονόματα είναι το Arben-Αρμπέν(Αρβαν-ίτης).Χαϊδευτικά λοιπόν το Αρμπέν λέγεται σκέτο Μπέν η Μπένι.
ΒΛΕΠΕ:Αρμπέν
Αρμπένης

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη
                                                                                   ---
ΒΛΕΠΕ:Η ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ(Βλέπε γιά Αλβανομανιάτες καί την προέλευση τού ονόματος «Μάνη»,Μανασσής-Μάνεση-Μάνεσι)
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
Σημεία... 

Eίναι λογικό να υποθέσει κανείς πως τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί πως ο Βενιζέλος υιοθετεί το χαρακτηριστικό μαύρο δίκοχο πού αποτέλεσε καί τό χαρακτηριστικό του εξωτερικό γνώρισμα:
 Είμαστε βέβαιοι πως πρέπει να γνώριζε γιά την καταγωγή του καί η επιλογή τού μαύρου σκούφου(δίκοχο) του πρέπει να είχε γιά εκείνον συμβολική σημασία.Άλλωστε ο ίδιος θεωρούσε τούς«Αρβανιτάδες»(όπως έλεγε ο ίδιος) καί την Αρβανιτιά(Αλβανία)«δικούς μας».
Είναι ο ίδιος πού απέτρεψε τότε την ελληνική κυβέρνηση ώστε να μην φύγουν οί Τσάμηδες(1923) από την Ελλάδα καί ότι σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να εξομοιωθούν με τούς Τούρκους,διότι είναι «Έλληνες πολίτες αλβανικής καταγωγής». 
ΒΛΕΠΕ:Θ.Πάγκαλος (βλέπε γιά Βενιζέλο)

Μπενιζέλος Ρούφος
Βλέπε γιά Κρήτη καί εδώ

Βενιζέλος,Λακωνικό καί Κρητικό αίμα:

Μπενιζέλος(Ύδρα):
Σκοντριάνοι

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)