«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009

«Ελληνικός εθνικισμός» καί Αρβανίτες

 Αρβανίτες, ποτέ δεν θα γίνουν Έλληνες
Στο σημερινό κείμενο θα αναφερθώ στους αρβανίτες, στην καταγωγή τους τόσο μορφολογικά όσο καί φυλετικά,να σταματήσει ο μύθος γιά τους αρβανίτες καί τον δήθεν ηρωισμό που δείξανε στην επανάσταση του 1821. Οι αρβανίτες ''το πραγματικό τους όνομα καί όχι αλβανοι'' είναι αποτέλεσμα προσμίξεων με ''Ελληνες , Τούρκους . Σλάβους , καί Άβαρους'' μέσα από όλες αυτές τις προσμίξεις βγήκε αυτό το έκτρωμα οι αρβανίτες.
Φυλή βάρβαρη,απολίτιστη με κρατημένα μόνο τα μογγολικά χαρακτηριστικά καί μορφολογικά καί φυλετικά στην κρανιολογία, οι αρβανίτες υπάγονται στην κατηγορία των βραχυκέφαλων με σωματοδομή μογγολική. Ας δούμε πόσο φιλέλληνες ήταν στα 400 χρόνια σκλαβιάς των Έλληνων καί τι προνόμια είχαν απο τους αδερφούς τους τούρκους.Μία ζωή μισθοφόροι οι αρβανίτες καί σφαγείς του εκάστοτε πασά, έπαιρναν τα ανάλογα πουγκιά από τους τούρκους καί μερικές φορές καί από Έλληνες καί πολεμούσαν,αλλά πάντα με λεφτά καί ποτέ με ιδεολογικό καί φυλετικό ζήλο...''που να τον βρούν άλλωστε'' μία φυλή 100 % μπάσταρδη χωρίς φυλετική σύσταση καί με το μογγολικό αίμα να υπερισχύει στις φλέβες της δεν έχει τίποτε καλό να δείξει.
Μία ζωή οι αρβανίτες ήταν οι χαμάληδες του πασά,βεζύρη,καί γενικά του κάθε τούρκου προνομιούχου,κάνανε πάντα τις βαριές δουλειές ''σφαξίματα,καψήματα χωριών,'' δεν λέω γία τους βιασμούς γιατί ήταν η ευχαρίστησή τους .... με την πάροδο του χρόνου όμως ορισμένοι αρβανίτες διακρίθηκαν και πήραν μεγάλα πόστα, με πιό τρανταχτό όνομα του αλή πασά του τεπενενλή, ας μην ξεχνάμε ότι ήταν από τους πιο φανατικούς αρβανίτες καί οραματιζότανε την δημιουργία ''αλβανικού κράτους''. Άλλα παραδείγματα ο βεζύρης της 'Αρτας ορχάν , ο βεζύρης Ιωαννίνων καί μετα Θεσπρωτίας λιόλιος ''Ναϊμ'' που λόγω των αρκετά φιλοαρβανίτικων εθνικών αισθημάτων οργάνωσε την πρώτη εξέγερση ενάντια στους τούρκους το 1789 των αρβανιτών, ''ορισμένων'' αρβανιτών, που τελικά πνίγεται στο αίμα και ο λιόλιος παλουκώνεται από τους τούρκους.Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα.
Γιά την επανάσταση του 21' έχουν ακουστεί πολλά ονόματα Ελλήνων αγωνιστών ότι ήταν αρβανίτες είναι όμως μεγάλο ψέμα, ονόματα όπως ''Καραισκάκης,Κουντουριώτης, Μιαούλης,Ανδρούτσος κτλ,είναι φανταστικές ιστορίες των αρβανιτών γιατί εκτός από τον τεπενενλή δεν έχουν άλλο ήρωα. Ακόμα αρβανίτης θεωρείται και ο ''σκεντέρμπεης'' ελληνικής καταγωγής Γιώργος Καστριώτης καί οι ηλίθιοι τον έχουν εθνικό ήρωα καί άγαλμα, αντί να έχουν τον αλή πασά τον τεπενενλή η τον βεζύρη λιόλιο.Πάντως για σφαγείς δεν βγήκανε χαμένοι καί από την Ελλάδα αφού ο βλάκας ο καποδίστριας υπέγραψε το διάταγμα για τις περιουσίες στους αρβανίτες. Μην ξεχνάμε οτι τα καλυτέρα αμπέλια στην αττική τα έχουν οι αρβανίτες,σπάτα,μαρκόπουλο,παλλήνη,πικέρμι αλλά καί εκτός αθήνας , λειβαδιά κλπ καί ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς.
Δεν θα γίνετε Έλληνες ποτέ αρβανίτες, μια ζωή μέσα σας θα κυλά το τούρκικο αίμα . Κάνετε υποκλίσεις στον καποδίστρια που σας έδωσε τα προνόμια αλλά τον έφαγε μανιάτικο βόλι. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ !!!!!!! ZHTΩ Η ΜΑΝΗ... ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ
Αρβανίτες, ποτέ δεν θα γίνουν Έλληνες
---
Το άρθρο αυτό οί πατριωτάρες γερμανόφιλοι το έσβησαν

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)