«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009

Κριεζά Ευβοίας

Τα Κριεζά βρίσκονται στη Νότια Εύβοια. Είναι κλασική κωμόπολη στην οποία εδρεύει ο Δήμος Δυστίων. Από εδώ πήρε το όνομα ο στρατηγός Νικόλαος Κριεζώτης. Αξίζει να επισκεφθείτε τη λίμνη του Δύστου που ανήκει στο δημοτικό μας διαμέρισμα. Τα Κριεζά φημίζονται και για τις υπέροχες Αιγαιοπελαγίτικες παραλίες τους, των Πετριών και των Αγίων Αποστόλων.
Ο Δήμος Δυστίων, παρότι φέρει το όνομα της λίμνης αλλά και της ομώνυμης πόλης, έχει σαν έδρα του την πόλη των Κριεζών, λόγω της γεωγραφικής θέσης της τελευταίας, που θέλει τα Κριεζά να πρωτοστατούν στην περιοχή του Δύστου.
Το όνομα είναι αρβανίτικο. Παράγεται από τη λέξη krie=κεφάλι + eji=μαύρος. Άρα, krieji=μαύρο κεφάλι. Ο κάτοικος των Κριεζών λέγεται Κριεζώτης = μαυροκεφαλίτης ή μαυροκέφαλος.
Στα Κριεζά υπήρχε και βενετσιάνικος πύργος, που σήμερα έχει καταστραφεί. Ίχνη του φαίνονται στα ανατολικά του χωριού, σε ένα λόφο με σκίνα.
Στην πλαγιά του βουνού ήταν το Παλαιοχώρι ή Πανωχώρι που έφερε το όνομα Σαμαράδες. Το όνομα «Σαμαράδες»προήλθε προφανώς από το επάγγελμα πολλών εκ των κατοίκων του. Πραγματικά υπάρχουν πολλές διηγήσεις, που αποδεικνύουν, ότι πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής ήταν καλοί κατασκευαστές και επισκευαστές σαμαριών αλόγων. Μάλιστα οι Τούρκοι στρατιώτες, που περνούσαν από εδώ, σταματούσαν πάντα και επιδιόρθωναν τα σαμάρια των αλόγων τους.
Στα Κριεζά, όπως συνέβη και με πολλά χωριά της Νότιας Εύβοιας, δέχτηκαν ένα μεγάλο μέρος από τους αλβανόφωνους (αρβανίτες) που ήλθαν εδώ στα χρόνια της Ενετοκρατίας.
Μελετώντας την ιστορία της Εύβοιας, μέσα στα λαμπρά ονόματα των ηρώων που περιέβαλαν ή ενίσχυσαν τον Αγγελή Γοβιό στην προσπάθειά του για απελευθέρωση της Ευβοιας, βλέπουμε να υπάρχουν ονόματα που ηχητικά έχουν σχέση με τα κριεζά. Και πράγματι εδώ υπάρχουν οι ρίζες της μεγάλης Υδραίικης ναυτικής οικογένειας των Κριεζήδων. Από την Κριεζώτικη οικογένεια των «Μυλωνάδων» προέρχονται οι Κριεζήδες και προφανώς ο πλοίαρχος Κριεζής που ακολούθησε με τα πλοία του τους αγωνιστές της Βόρειας Εύβοιας, γράφοντας ένα γλαφυρότατο αλλά και πολύτιμο ημερολόγιο για τις πρώτες μέρες που ξέσπασε η Επανάσταση στην Ιστιαία και στο Ελύμνιο της Βόρειας Εύβοιας.
Από εδώ πήρε επίσης το όνομα ο οπλαρχηγός Νικόλαος Κριεζώτης, ο οποίος γεννήθηκε σε ένα άλλο χωριό του Δήμου, το Αργυρό. Ο Κριεζώτης ξεκίνησε σαν απλός στρατιώτης του Αγγελή Γοβιού, εξελίχθηκε μέσα σε λίγα χρόνια και κυρίως μετά τον άδικο και ηρωικό θάνατο του Γοβιού στα βρυσάκια, σε μια από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες της επανάστασης του 1821.
Στο Δήμο Δυστίων υπάγονται τα χωριά - οικισμοί:
Δροσιά (πρώην Ζαπάντι), Δύστος, Κουτουμουλάς, Πετριές, Άγιοι Απόστολοι, Λέπουρα, Βέλος, Κόσκινα, Αργυρό, Μπούφαλο—Άγιος Δημήτριος, Ζάρακες.
Πηγή: ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, Αλέξανδρου Καλέμη, 2004, Ευβοϊκές Εκδόσεις Κίνητρο Ε. Καλέμη

 http://dim-kriez.eyv.sch.gr 

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.179
ΒΛΕΠΕ:κρανίο
ΒΛΕΠΕ:Κριός
σελ.121


σελ.204
Λέπουρας επώνυμο
Λέπουρης επώνυμο
Λέπουρος επώνυμο:
 ΒΛΕΠΕ:Lepus
BΛΕΠΕ:Α-λεπού
ο λαγός,το αγαπημένο γεύμα της αλεπούς

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)