«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΔΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
14/7/2009 μ.Χ.
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΑΛΒΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΕ ΓΚΡΟΥΕΦΚΣΙ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΛΛΥΡΙΔΑΣ»
Ιδού ο Χάρτης των Αλβανικών διεκδικήσεων που θα τεθεί στη διαπραγμάτευση
(Στις περιοχές Αχρίδας, Ρέσνας, Κρουσόβου, Περλεπέ, Μοναστηρίου, Καβάνταρσι, Στρώμνιτσας, Γευγελής και Σκοπίων,
διαβιεί βέβαια η δεύτερη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα του κρατιδίου, που δεν είναι άλλη από την Ελληνική…)
Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η παλαιά άποψη εγκύρων αναλυτών, που είχαν από χρόνια επισημάνει ότι «το τέλος της πορείας των Σκοπίων είναι η διάλυση και γι’ αυτό δεν πρέπει να βιαστούμε να παραδώσουμε το όνομα»!
Πράγματι, αφού προηγήθηκε η αλβανοσκοπιανική σύρραξη του 2001, τώρα, οκτώ χρόνια μετά τη Συμφωνία της Αχρίδας και ενώ ανακηρύχθηκε η «Ανεξαρτησία» του Κοσσόβου, κύκλοι των Αλβανών των Σκοπίων και το ίδιο το Δημοκρατικό Αλβανικό ΚόμμαDPA, απειλούν στην ουσία με εδαφικό διαχωρισμό των Αλβανικών περιοχών, είτε εμμέσως με μορφή Ομοσπονδίας ή Καντονιών, είτε …αναγκαστικά με δημιουργία της επαπειλούμενης «Δημοκρατίας της Ιλλυρίδας», όπως αποκαλούν το αλβανικό κομμάτι των Σκοπίων!
ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΧΡΙΔΑΣ Ή ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ
Ειδικότερα, σύμφωνα και με δημοσίευμα της εφημερίδας Vecernje Novosti του Βελιγραδίου (9 Ιουλίου 2009), ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Αλβανικού Δημοκρατικού Κόμματος, Μεντούχ Τάτσι προειδοποίησε την Κυβέρνηση των Σκοπίων ότι είναι απαραίτητη νέα συμφωνία συνύπαρξης των δυο λαών στα Σκόπια, εφ΄ όσον η Κυβέρνηση θέλει να αποφευχθεί ο διαμελισμός της χώρας!
Ο Μεντούχ Τάτσι, είναι αυτός που έχει συντάξει μάλιστα μια νέα Συμφωνία τύπου Αχρίδας, που εκβιαστικά θέλει να την περάσει και να υπογραφεί από τον Γκρούεφκσι. Αλλιώς, αντίο Σκόπια…
«ΙΛΛΥΡΙΔΑ»: ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
Οι απόψεις Τάτσι, έχουν πλατιά απήχηση στον Αλβανικό πληθυσμό των Σκοπίων, που αποτελεί σχεδόν το 30% του συνολικού πληθυσμού και μάλιστα σχηματίστηκε ήδη Κίνημα διαμελισμού, αυτονόμησης ή ανεξαρτητοποίησης των Αλβανών του κρατιδίου, με την επωνυμία «Κίνημα Ιλλυρίδας»!
Οι πρωταγωνιστές του Κινήματος της «Ιλλυρίδας» είναι οι πολιτικοί Hisni Shakiri (πρώην μέλος του Αλβανικού Απελευθερωτικού Στρατού NLA, του UCK δηλαδή των Σκοπίων και πρώην Αντιπροέδρου του Σκοπιανικού Κοινοβουλίου), Sefedin Haruni, αρχηγού του Αλβανικού Κόμματος PPD, B. Mahmuti αρχηγού του Αλβανικού Κόμματος PDSH/DUA και πρώην μέλους του αδίστακτου στρατού του Κοσσόβου KLA και Nevzat Halili, Προέδρου της «Ιλλυρίδας», οι οποίοι έχουν δώσει και συνεντεύξεις για τη δημιουργία του Κινήματος και τη διαμόρφωση της νέας πραγματικότητας, στις 5 Ιουνίου στον Τηλεοπτικό Σταθμό ALSAT και στις 10 Ιουνίου 2009 στα ΜΜΕ, όπου και υποστήριξαν την «ειρηνική» διάλυση της σημερινής μορφής των Σκοπίων και τη δημιουργία ομοσπονδίας ή καντονιών, κατά τα πρότυπα του Βελγίου ή της Ελβετίας...
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ: Ο Hisni Shakiri με στολή και όπλα του UCK, στην Αλβανική Εξέγερση του 2001 στα Σκόπια
Την πρόταση αυτή της «Ιλλυρίδας», υποστηρίζει ήδη μέρος της Αλβανικής Αντιπολίτευσης, πολλές ΜΚΟ, οιΒετεράνοι Μαχητές της Αλβανικής Εξέγερσης του 2001 και ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου του Τετόβου, με στόχο τον εδαφικό διαχωρισμό της "Ιλλυρίδας" από το κρατίδιο των Σκοπίων!!!
Η ιδέα της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΔΑΣ» είναι βέβαια πολύ παλιά και κρατά από το 1991-92, ενώ πολλοί υποστηρικτές της στο παρελθόν είχαν διωχθεί από το καθεστώς των Σκοπίων, με το φόβο ότι ετοίμαζαν ένοπλη Αλβανική Εξέγερση, που δεν αποφεύχθηκε όμως τελικά το 2001.
Μάλιστα ο λεγόμενος Πρόεδρος της «Ιλλυρίδας» Nevzat Halili, έχει ήδη κατηγορηθεί ότι με τις κινήσεις του αυτές βοηθά την ελληνική πλευρά, για να απαντήσει πως «ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για το συμφέρον του αλβανικού λαού»…
«ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΦΥΡΟΜ! ΛΕΓΕ ΜΕ ΙΛΛΥΡΙΔΑ»
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Για πρώτη φορά εκδηλώνεται δημόσια πλέον ένα αίτημα μέσα από τα ίδια τα Σκόπια, για να μην ονομάζεται «Μακεδονία» το κρατίδιο,
αλλά «Ιλλυρίδα» - Πρόκειται για τη χρυσή ευκαιρία της Ελλάδος να αξιοποιήσει αυτά τα νέα δεδομένα προς τους Διεθνείς Οργανισμούς,
αλλά και τις εσωτερικές πιέσεις των Αλβανών προς τον Γκρούεφσκι
Το Κίνημα αυτό έχει κιόλας ξεκινήσει και η ιδέα της «Ιλλυρίδας» αρχίζει και τρέχει με την ίδια περίπου ταχύτητα, που έτρεξε πριν καιρό η ιδέα του «Ανεξάρτητου Κοσσόβου»!
Το σύνθημα που έχει ετοιμαστεί και θα βομβαρδίσει τα ξένα ΜΜΕ και την διεθνή κοινή γνώμη, είναι:
«ΜΗ ΜΕ ΛΕΣ ΦΥΡΟ“Μ”! ΠΕΣ ΜΕ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΟΝΟΜΑ! ΠΕΣ ΙΛΛΥΡΙΔΑ»!!!
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΣ – ΤΕΤΟΒΟΥ
Η εξέλιξη αυτή κρίνεται εξαιρετικά σημαντική και ενισχύει απόλυτα το διπλωματικό επιχείρημα, πως δεν πρέπει να διαπραγματευόμαστε πια με τους Σλάβους των Σκοπίων, αλλά με τους Αλβανούς, που αποτελούν την αποφασιστική δύναμη και μπορούν με τη σειρά τους να υποβάλουν «άνευ όρων», τους όρους μας…
Για πρώτη φορά άλλωστε στην πολύκροτη ιστορία του ζητήματος, που δημιουργήθηκε από τον Τίτο, με τη μετονομασία της περιοχής από «Βαρντάρκσα» σε «Μακεδονία» το 1944, εμφανίζεται δημόσιο αίτημα από το εσωτερικό των Σκοπίων, που ζητά να μην ονομάζεται «Μακεδονία» η περιοχή, αλλά «Ιλλυρίδα»!!!
Και αυτό είναι μια ανέλπιστη εξέλιξη, που δεν πρέπει να αφήσει αναξιοποίητη η ελληνική πλευρά, αλλά να τη θέσει αμέσως στους διεθνείς οργανισμούς, διότι η απόδοση ονομασίας που δεν θα αναγνωρίζει την αλβανικότητα των δυτικών Σκοπίων, θα αποτελέσει βόμβα διαμελισμού του κρατιδίου!
Η έτσι κι αλλιώς απαράδεκτη ονομασία π.χ. «Βόρεια ή Άνω Μακεδονία», αγνοεί τη μεγάλη Αλβανική εθνότητα, την εξαφανίζει είναι η σωστή λέξη και άρα μετατρέπεται σε casus belli για τον έντονο Αλβανισμό, που έφτασε το 2001 στην ένοπλη εξέγερση!
Από την άλλη και οι Αλβανοί των Σκοπίων, που είναι φυσικό να διψούν για ελευθερία και ανεξαρτησία μετά το Κόσσοβο, είναι φυσικό να κατανοούν πως ο μόνος δυνητικός τους σύμμαχος, είναι η Ελλάδα, που επίσης αντιτάσσεται στο όνομα «Μακεδονία» για άλλους βέβαια, ιστορικούς και πολιτικούς λόγους και επομένως είναι η μόνη χώρα, που μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά το Αλβανικό Αίτημα του Τετόβου, με αντάλλαγμα να μην υπάρχει στην ονομασία των Σκοπίων σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό Όνομα «Μακεδονία»!
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΑΘΗΝΑ
θριαμβευτικό ματ σε 16 κινήσεις
Η Αθήνα πρέπει αμέσως να προχωρήσει ανάμεσα στα άλλα, στις εξής ενέργειες:
 1. Να καλέσει όλους τους ηγέτες των Αλβανικών Κομμάτων και Αλβανικών ΜΚΟ των Σκοπίων για συνομιλίες στην Αθήνα...
 1. Να τους ξεναγήσει στη Βεργίνα και την Πέλλα!
 1. Να τους διαθέσει Ελληνικό Αεροσκάφος για επιστροφή, που θα απογειωθεί από το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή το «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας…
 1. Να ιδρύσει ΕΔΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΕΤΟΒΟΥ!
 1. Να προχωρήσει στην Ανακοίνωση πρόθεσης δημιουργίας ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ της Ελλάδος (άτυπη Πρεσβεία)στην πόλη του Τετόβου!
 1. Να επαναφέρει την πάγια εθνική γραμμή για αναγνώριση χωρίς το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και τα παράγωγά του! Όχι «Σύνθετες» και «Διπλές» ονομασίες! ΟΧΙ στις προτάσεις Νίμιτς!
 1. Να ανακοινώσει την άμεση αποχώρησή της από τις Διαπραγματεύσεις με ευθύνη των Σκοπίων, καταγγέλλοντας στον ΟΗΕ τη διαρκή παραβίαση από μέρους τους, της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, που συνυπογράφηκε για την αλλαγή της Ονομασίας «Δημοκρατίας Μακεδονίας», που χρησιμοποιούσαν έως τότε (και μέχρι τώρα) καταχρηστικά τα Σκόπια και όχι για τη διατήρησή της!
 1. Να ανακοινώσει ταυτόχρονα με Επιστολή της στον ΟΗΕ, τους Διεθνείς Οργανισμούς, την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ και τους ξένους ηγέτες, ότι, όντας υποχρεωμένη να προστατέψει την μακραίωνη Ελληνική Ιστορία της Μακεδονίας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και τα σύνορά της, δεν θα επιτρέψει την Είσοδο στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ του κρατιδίου των Σκοπίων, (πολιτικό εμπάργκο) έως ότου παραιτηθεί εγγράφως από την Ελληνική Ονομασία ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και τον σφετερισμό της εθνικότητας και αυθεντικότητας του Μεγάλου Αλεξάνδρου! (συμπεριλαμβάνεται η αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας, των βιβλίων Ιστορίας και των δημοσίων και ιδιωτικών ονομασιών και συμβόλων – προτεινόμενα ονόματα SKOPIADONIA, BALKADONIA, SLAVODONIA, NOVOSLAVIA, REPUBLIC OF SKOPIA κοκ)
 1. Να συνοδέψει τις Επιστολές και την Ανακοίνωση, με συνημμένο αντίγραφο της πρόσφατης Επιστολής των 350 και πλέον επιφανών, ξένων κατά πλειοψηφία, Ακαδημαϊκών Διεθνούς Κύρους προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, σχετικά με την Ελληνικότητα της Μακεδονίας και των Μακεδόνων!
 1. Να προχωρήσει σε ταυτόχρονες πληρωμένες, ολοσέλιδες καταχωρήσεις της Επιστολής των επιφανών Ακαδημαϊκών σε όλες τις μεγάλες ξένες εφημερίδες του Κόσμου, με κουπόνι δωρεάν εισόδου για 2 άτομα σε όλα τα Ελληνικά Μουσεία και την επιγραφή π.χ.: «ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»! (το κουπόνι θα ισχύει όχι κομμένο, αλλά με επίδειξη ολόκληρης της σελίδας ως έχει…)
 1. Να καλέσει με έξοδά της τους υπογράφοντες Ακαδημαϊκούς στη Θεσσαλονίκη, σε Ειδικό Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μακεδονία, παρουσία όλων των Εν Ελλάδι Ξένων Πρεσβευτών και Προξένων, να τιμήσει τους Ακαδημαϊκούς δια του Προέδρου της Δημοκρατίας και να ανακοινώσει τη συμβολική τοποθέτηση των ανδριάντων τους στον περίγυρο του Νέου Μουσείου της Πέλλας, στη Μακεδονία μας!
 1. Να θέσει Διεθνώς το Ζήτημα της καταπιεζόμενης Ελληνικής Μειονότητας των Σκοπίων, που αριθμεί πάνω από 240.000 άτομα, στην οποία έχει απαγορευθεί η δημοσιοποίηση της Επίσημης Απογραφής της, ακόμα και η προσθήκη της αφαιρούμενης από το Τιτοϊκό καθεστώς, ελληνικής κατάληξης των επιθέτων των μελών της!
 1. Να επαναφέρει το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ σε αυτόνομη λειτουργία, σε διασύνδεση με τα Διεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, με δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα ΜΜΕ και τους απλούς πολίτες, σε όλες τις γλώσσες και στα σκοπιανικά! Στο ΜΠΕ θα μπορούσε να απορροφηθεί μεγάλο μέρος της Διαδικτυακής Δημοσιογραφικής Ομάδας της Εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», προς όφελος και των εκεί δημοσιογράφων και εργαζομένων!
 1. Να δημιουργήσει υπερσύγχρονους Διαδικτυακούς Κόμβους των Μουσείων ΒΕΡΓΙΝΑΣ και ΠΕΛΛΑΣ, σε όλες τις ξένες γλώσσες, για άμεση πρόσβαση από κάθε γωνιά του Κόσμου, καθώς και ηλεκτρονικά ευφυή μαθήματα και διαδικτυακά παιχνίδια για Έλληνες και Ξένους μαθητές on line!
 1. Να δρομολογήσει τα Λεωφορεία Πολιτισμού, κατάλληλα και χαρακτηριστικά διακοσμημένα, που θα εκτελούν προκαθορισμένα Δρομολόγια Πολιτισμού, κατευθείαν προς τα μεγάλα Μουσεία της Χώρας, συνοδευόμενα από διαπιστευμένους Έλληνες Ξεναγούς, που θα ξεκινούν κάθε δύο ώρες σταθερά, π.χ. από τον Λευκό Πύργο για Μουσείο Πέλλας, Βεργίνας, Δίον. Και παρόμοια σε όλη την Ελλάδα, από όλες τις μεγάλες πόλεις, με ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων. Το ίδιο μπορεί να γίνει αργότερα με Πτήσεις Πολιτισμού από το εξωτερικό, για οικονομικά Τριήμερα ή Σαββατοκύριακα ποιότητας, έμπνευσης και γνώσεως στην Ελλάδα, που θα φέρουν αληθινή επανάσταση στην καθημερινότητα και τη διάθεση των ξένων φίλων μας!
 1. Να προχωρήσει σε τουριστικές Αναπαραστάσεις των μεγάλων Μαχών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως του Γρανικού, της Ισσού, των Γαυγαμήλων, με τη συμμετοχή Ελλήνων εθελοντών και των ίδιων των τουριστών, σύμφωνα και με παλαιά πρόταση του Συγγραφέα των Καλάς Δημήτρη Αλεξάνδρου, που θα αποτελούσε παγκόσμιο γεγονός και πόλο έλξης εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο, στη μία και μοναδική Μακεδονία, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης, από την εκτροφή και εκπαίδευση των αλόγων, την κατασκευή κουστουμιών, πανοπλιών, σπαθιών, σαρισσών, σκηνών, τουριστικών καταυλισμών, αμαξών, μέχρι τις μεταφορές, τη διαμονή, τη σίτιση και τη διασκέδαση!
ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΙΚΗΣ
Είναι απόλυτα βέβαιο ότι μπορούμε να σταματήσουμε τον κατήφορο! Μπορούμε να ανατρέψουμε τα δεδομένα! Μπορούμε να νικήσουμε στο πλευρό της ανίκητης αλήθειας! 350 ξένοι διεθνούς φήμης Ακαδημαϊκοί το υπογράφουν, μαζί με τα 5.000 αρχαίες ελληνικές επιγραφές της Μακεδονίας! Μαζί με τα αμάχητα Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης! Μαζί με τις γραπτές αδιαμφισβήτητες Επιστολές του Αποστόλου Παύλου! Μαζί με τα χιλιάδες ατράνταχτα αρχαιολογικά ευρήματα σε ολόκληρη την Ανατολή! Μαζί με τα αρχαία θεμέλια της Αλεξάνδρειας της πρώτης έως της εσχάτης! Μαζί με τις αρχαίες ιστορικές πηγές και τις σύγχρονες επιστημονικές διαβεβαιώσεις!
Ποια δύναμη θα μας κάνει να υποχωρήσουμε; Ποιος «Δαρείος» θα τολμήσει να ξανασταθεί μπροστά μας; Ποιος είναι τόσο αφελής που να νομίζει πως θα αφήσουμε το Όνομα των ονομάτων στα χέρια των «Έλγιν» των Σκοπίων;
Και εάν οι ισχνές Κυβερνήσεις μας παλινδρομούν και εάν παζαρεύουν κρυφά το ολόχρυσο Όνομά μας, αυτό δε σημαίνει ότι υποχωρούμε ΕΜΕΙΣ!
Και εάν εκείνοι δεν θέλουν να σώσουν τη Μακεδονία, ΕΜΕΙΣ, οι Έλληνες όλου του Κόσμου και το θέλουμε και το μπορούμε!
Έτσι κι αλλιώς, έρχεται, ξημερώνει η ώρα της μεγάλης νίκης των Μακεδόνων! Της μεγάλης νίκης όλων των Ελλήνων! Πλην «Λακεδαιμονίων»! Και οι «Λακεδαιμόνιοι» ας ντραπούν πικρά αιωνίως!
ασυμβίβαστα για το Όνομα, τον Ελληνισμό και την Ιστορία μας
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
3.500.000 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Θεσσαλονίκη, Μακεδονία 14 Ιουλίου 2009 μ.Χ.


ΒΛΕΠΕ:ΙΛΛΥΡΙΔΑ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)