«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

Ψαρά-Κανάρης

1571,αρβανίτικος εποικισμός των Ψαρών


Κανάρης,Πάργα-Ήπειρος:

Μπουρέκα ήταν το επώνυμο της μητέρας τού Κανάρη:

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδης σελ.56
Μπουρίτσας επώνυμο
Μπουρέκης επώνυμο
Μπουρέκας επώνυμο
Μπουράκος επώνυμο
ΒΛΕΠΕ:τσιτακισμός(-κ -τσ)
Μπουρέκος επώνυμο:
Μπουράτσης επώνυμο
Μπουράτσος επώνυμο
To φαινόμενο τού τσιτακισμού -τσ καί -κ εδώ
(Μπουρέτσ-Μπουρέκ)

Κανάρης
Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.140
ε αμυδρά
Όνομα καί πράμα!
Βλέπε καί ως Κανάρ(γ)ιος το όνομα τού πατέρα τού Κ.Κανάρη.Το -ι(προφέρετε την λέξη «απνευστί») στην λέξη προφέρεται ως -γ:
(Στην περιοχή Ηλιούπολης(Αθήνα) υπήρχε περιοχή Κανάρ(γ)ια σήμερα πλατεία Κανάρια(τα Κανάρια).Ντόπιος κάτοικος από πάππου προς πάππου μας διαβεβαίωσε πως παλιά εκεί γινόταν εμπόριο ζώων οί οποίοι τσομπάνηδες ασκούσαν καί τον ρόλο των χασάπηδων.Επρόκειτο δηλ.γιά υπαίθριο σφαγείο πού τροφοδοτούσε με κρέας την ευρύτερη περιοχή,όμορους Δήμους πού έφτανε μέχρι την Αθήνα.Αξίζει να συμπληρωθεί πως εκεί πού αρχίζει ο Υμηττός(Αγία Μαύρα) βρίσκονται οί πρόποδες τού βουνού πού αποτελεί κοινοτική καί δασική περιοχή περιφραγμένη καί φυλασσόμενη.Μέσα βρίσκονται ναός,παιδική χαρά,εντευκτήριο καί υπαίθρια κτίσματα γιά πικ-νικ καί άλλες δραστηριότητες.Εκεί ακριβώς βρίσκεται κατά παραχώρηση από τον Δήμο ο μόνος σήμερα κάτοικος.Μιλάμε γιά ένα πρόχειρο σπιτάκι πού στην ουσία πρόκειται γιά παλιά εγκατάσταση κτηνοτροφική.Τέλος πάντων ο άνθρωπος είναι καί ο τελευταίος πού κατοικεί εκεί με τις κότες του τον κήπο του καί τα σχετικά.Είναι ο κ.Κώστας ένας περήφανος καί φιλόξενος Αρβανίτης ο οποίος είναι καί ο αρχαιότερος κάτοικος της Ηλιούπολης.Διότι όπως ό ίδιος λέει Αρβανίτες ήταν οί κάτοικοι της παλιάς Ηλιούπολης.).

Έχουμε την πεποίθηση πως υπάρχει σχέση τού τοπωνυμίου Ψαρά με το αρβανιτοχώρι Ψάρι των Σουλιμοχωρίων τού Μοριά,των περίφημων Ντρέδων.Το Ψάρι είναι ένα ορεινό χωριό καί φυσικά δεν μπορεί να έχει σχέση με ψάρια καί με καβούρια.Αξίζει να προστεθεί πως η ονομασία Ψάρι από τα χωριά των Ντρέδων είναι η μοναδική πού δεν άλλαξε.Τα υπόλοιπα τοπωνύμια αντικαταστάθηκαν από καινούργια ώστε να φαίνονται «ελληνικά».Αυτό λοιπόν πως ξέφυγε;Απλούστατα διότι είναι ομόηχο με την αντίστοιχη ελληνική.Άσχετα βέβαια πως δεν μπήκε κανείς στον κόπο από τούς καλαμαράδες της εποχής να δεί πως το τοπωνύμιο είναι ξεκάρφωτο σε σχέση με τον τόπο.Καί επίσης θα ήταν αστοχία να μην τονίσουμε πως από τα αρβανίτικα τοπωνύμια της περιοχής το Ψάρι ήταν το μοναδικό τοπωνύμιο μη αρβανίτικο(αν θεωρείται εντέλει μη αρβανίτικη η ονομασία,πράγμα όμως πού δεν αντέχει σε επιχείρημα).

στο ίδιο
ε αμυδρά
To ε αμυδρά,ούτε πού ακούγεται σχεδόν.Το -σ παχύ.Πëσάτë στο πληθυντικό.

στο ίδιο σελ.348
ΒΛΕΠΕ:Ρέα
Σε περίπτωση επίθεσης δηλ.οί πέτρες έπεφταν «σύννεφο».
Ήταν γνωστός τρόπος άμυνας σε υψώματα εκείνες τις εποχές.Αλλά οί κάτοικοί τους πρέπει να διακρίνονταν,εκτός τού πολεμικού τους μένους γενικά οί Ντρέδες,με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης μιάς επίθεσης στο χωριό η να είχε συμβεί κάποιο σχετικό περιστατικό τόσο δυνατό πού να δημιούργησε μεγάλη εντύπωση.Έτσι καί στα Ψαρά οί κάτοικοι μαζεύονταν σε υψώματα γιά να αποκρούσουν τούς πειρατές.Αν καί έχουμε την άποψη πως τα Ψαρά πρέπει να έχουν κάποια σχέση με το Ψάρι καί είναι πιθανόν το όνομα να προέρχεται από το δεύτερο.Το όνομα Ψάρι επομένως πρέπει να είναι πολύ παλαιότερο από την χρονολογία πού αναφέρεται.
Σημαντική η πληροφορία πού μας δίνει ο Τ.Γιοχάλας στο έργο του «Η Αρβανιτιά στο Μοριά» γιά το Πάνω Ψάρι(πού είναι καί παλαιότερο),όπου αναφέρεται στην ακριβή μορφή τού τοπωνυμίου ως Katundi Shtje πού θα πεί το ριγμένο.Ο Γιοχάλας το ταυτίζει με την εγκατάλειψη τού χωριού.Δεν θεωρούμε τυχαίο όμως το shtje πού σημαίνει ρίχνω.Βλέπε εδώ από εδώ
από εδώ

Κόσοβο(1880):

από εδώ

καί εδώ
Βλέπε Παπούλιας
---
Θάσος,Ψαριό:
Το τοπωνύμιο με λίγα λόγια-Ψάρι,Ψαριό,Ψαρά-έχει σχέση με ορεινά μέρη καί προφανώς κάποτε οχυρωμένα.
---
  Κανάρης επώνυμο στη Σαλαμίνα:

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)