«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 1 Μαΐου 2012

Σκουληκαριά(Άρτα)-το έθιμο τού μασχαλισμού

2


Η πλειονότητα των ιστορικών ερευνητών έχει αποδεχτεί πως ο Καραϊσκάκης(βλέπε στοιχεία περί της καταγωγής του) κατάγονταν από την Σκουληκαριά.Δεν διαφωνούμε καί θα προσθέταμε μάλιστα πως η καταγωγή αυτή τού ήρωα έφτανε μέχρι το Σακαρέτσι της Αιτωλοακαρνανίας.
Το έθιμο τού μασχαλισμού είναι ένα πανάρχαιο έθιμο τού Έλληνο-Πελασγικού κόσμου.Θα μας πείτε τι σχέση μπορεί να έχει το έθιμο αυτό με την Σκουληκαριά.Ζητούμε μόνο υπομονή καί προσοχή να δείξει ο αναγνώστης όπου φιλοδοξία μας είναι πως μέχρι το τέλος να έχουμε γίνει κατανοητοί.
Το έθιμο λοιπόν τού μασχαλισμού είναι γνωστό σε εμάς ως ταυτιζόμενο με μία συγκεκριμένη περιοχή,την περιοχή της Μάνης.Αλλά γιά αυτό ας αφήσουμε να μας μιλήσει ο Δ.Μέξης από το βιβλίο του «Η Μάνη καί οί Μανιάτες»,πού κατά την γνώμη μας είναι ένα μνημειώδες έργο:
2
3
4
5

Πολύ σωστά οί καταβολές τού εθίμου αυτού φθάνουν ως την προϊστορία: 
Ο Ηρακλής καί το κόψιμο των αυτιών καί μύτης
Βλέπε καί εδώ:

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.398


Λεξικό Κ.Χ.σελ.143
Τα -ε προφέρονται αμυδρά
Σκουληκάρης ως επώνυμο,καί εδώ
Βλέπε φράση «θα σού κόψω τ'αρχίδια»
αλλά καί άλλες φράσεις πού έχουν κοινό στοιχείο τον ακρωτηριασμό:
«Θα σού κόψω τα πόδια»,«θα σού κόψω τον κώλο»,«θα σού κόψω τ'αυτιά»,«θα σού κόψω τη γλώσσα» κλπ.
Από ό,τι φαίνεται,έχουμε ένδειξη υπάρξεως τού μασχαλισμού σε μία άλλη περιοχή εκτός Μάνης,στην περιοχή της Ηπείρου.Δεν αποτελεί γιά μας έκπληξη το γεγονός πού βρίσκεται βορειότερα,ανάμεσα στο αρβανίτικο στοιχείο.Εξηγείται λοιπόν από την ισχυρή παρουσία των Αρβανιτών στην Μάνη,εξηγείται από την συνέχεια της ύπαρξης των δύο αδελφών λαών,γιά άλλη μία φορά.Γιά αυτό τονίζουμε ξανά,με υπομονή καί σκέψη να μελετηθεί το υλικό πού παρουσιάζεται.

 

Νέες Κυδωνιές Λέσβου(6),Αϊβαλιώτικος 
Βλέπε γιά Ζεϊμπέκικο

Λαπίθες-Κένταυροι
Βλέπε γιά το έθιμο τού κοψίματος μύτης καί αυτιών στούς Αρβανίτες:

ΜασχαλισμόςΚλυταιμνήστρα-Αγαμέμνονας

Στο θέμα της ίδιας της λέξης «μασχαλισμός» έχουμε να διατυπώσουμε τις εξής σκέψεις μας καί προβληματισμούς μας:Δεν νομίζουμε πως έχει να κάνει με την μασχάλη(αν καί είναι φανερό πως κοινή είναι η ρίζα) η λέξη.
Στο λεξικό τού Κ.Χριστοφορίδη υπάρχει η λέξη μεσ:
σελ.240
καί 
στο ίδιο σελ.398
-ισμος,η ελληνική πλέον κατάληξη της λέξης

Η σύνθετη λέξη είναι ομόηχη με την λέξη μασχάλη(το ίδιο συμβαίνει στο συχνό φαινόμενο να «φεύγει» ο ώμος,η εξάρθωση,παλαιότερα λέγαμε πως ξεμασκαλίστηκε).Είναι γνωστή η τροπή τού -κ σε -χ καί το αντίστροφο(κτίζω-χτίζω,κρόνος-χρόνος).Επίσης υπενθυμίζουμε την ελληνική λέξη σκέλος:
στο ίδιο σελ.393
Βλέπε δρασκελιά-δρασκελώ-σκαλί-σκαλοπάτι

Ταυτίζουμε επίσης με το θέμα το επώνυμο Μεσίσκλης,πολέμαρχος πού απαντάται στη Μέσα Μάνη:

Επίσης με την περιοχή Μεσίσκλι στα Βορίζα(βλέπε εδώ)της Κρήτης:
Προσέξτε πως τα Βορίζα καί Μεσίσκλι αναφέρονται σε εποχή πού ταυτίζεται,λίγες δεκαετίες μετά,με την κάθοδο Αρβανιτών στην Κρήτη από τον Μοριά μετά την επικράτηση των Οθωμανών.
Το Μεσίσκλι στα Βορίζα είναι ένας τόπος «χωστός»,κρυφός καί απόμερος,καί ανήκει σε οικογένειες Βοριζανών.Απ' ό,τι φαίνεται επρόκειτο γιά τόπο πού τιμωρούνταν οί εχθροί τους,ξεμασκαλίζονταν,η να δόθηκε το τοπωνύμιο από Αρβανιτο-Μανιάτες πού επιβεβαιώνουν επίσης τα παραπάνω.


Ρεματιά τού «Σκουληκάρη»(Λασίθι)
Βλέπε καί Μετόχι Σκουληκάρι στο Λασίθι(προσέξτε τ'αρβανίτικα τοπωνύμια)
Σκουληκάρης ως επώνυμο,Κρήτη
Σκουληκάρης ως επώνυμο,Λασίθι
ΒΛΕΠΕ:Μηλιγγοί καί εδώ


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)