«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010

Φοβόμαστε την ελεύθερη σκέψη;

Η γελοιότητα της συλλογής υπογραφών για την "διόρθωση" του βιβλίου ιστορίας της ΣΤ δημοτικού είναι αυτονόητη. Μου θυμίζει την προσπάθεια που κάνουν ορθόδοξοι και μουσουλμάνοι προκειμένου να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε εκκλησία ή τζαμί αντίστοιχα. Με την ίδια λογική ο κάθε "πικραμένος" από τα σχολικά βιβλία ας αρχίσει να μαζεύει υπογραφές... Το ίδιο θα κάνω κι εγώ, θα αρχίσω να μαζεύω υπογραφές με αίτημα να γράφεται στα σχολικά βιβλία ότι πολλοί αγωνιστές του 1821 μιλούσαν μία αλβανική διάλεκτο (αρβανίτικα) ότι η Επανάσταση θα είχε διαλυθεί αν δεν κατέστρεφαν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο οι Άγγλοι - Γάλλοι - Ρώσοι στο Ναβαρίνο, ότι το 1864 οι Προστάτες μας χάρισαν τα Επτάνησα, το 1881 μας χάρισαν την Θεσσαλία (όπου γνωρίσαμε ήττες και δεν είχαμε καταφέρει να την ελέγξουμε στρατιωτικά) ότι το 1897 μας έσωσαν από την κατάληψη της Αθήνας από τους Τούρκους. Αυτή μάλλον είναι μία αφήγηση της ιστορίας που θα θέλατε να ξεχάσουμε, ε;
Αυτό που θέλω να πω με λίγα λόγια είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές εστιάσεις για κάθε γούστο, που μπορούν να παράγουν εξίσου διαστρεβλωμένες εικόνες της ελληνικής ιστορίας και να έχουν αντίστοιχο αποτέλεσμα στη συνείδηση των μαθητών. Η προσπάθεια του Αντίβαρου να υποστηρίξει την κατασκευασμένη ιστορική εκδοχή που θεωρεί ωφέλιμη για το "φρόνημα" των νέων ελληνοπαίδων στηρίζεται στην βρομερή αντίληψη ότι η εκπαίδευση πρέπει να προπαγανδίζει μία συγκεκριμένη εθνική ιδεολογία και να ποτίζει τα μυαλά των νέων με στάσεις, αντιλήψεις και φανατισμό κι όχι με κριτική στάση απέναντι στην ιστορία. Μίλησα για κατασκευασμένη ιστορία επειδή οι ενστάσεις του Αντίβαρου κινούνται στην συνηθισμένη αντίληψη: να προβάλλονται όλοι οι πολεμικοί ηρωισμοί των Ελλήνων, οι βαναυσότητες από τους εχθρούς σε βάρος των Ελλήνων αμάχων κλπ. Αν το ζητούμενο από το μάθημα της ιστορίας είναι εστιάσουμε εκεί που μας συμφέρει ώστε να κατασκευάσουμε την εικόνα του "κακού Τούρκου" και να αναπαράγουμε το μίσος εναντίον του τότε δεν μας νοιάζει η ιστορική αλήθεια. Ας μην ακούσω ξανά το παραμυθάκι ότι όσοι γράφουν τα ιστορικά βιβλία προσπαθούν να μας κάνουν φίλους με τους Τούρκους, ας σταματήσουν οι αιτιάσεις όπου οι οπαδοί της εθνικιστικής χρηστομάθειας κατηγορούν τους άλλους για όσα κάνουν οι ίδιοι. Το ζητούμενο (για εμένα, τον τουκιθεμπλόμ) είναι η ιστορία στο σχολείο να οξύνει την κρίση του μαθητή και να του επιτρέψει να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για το ιστορικό γεγονός. Η σχολική ιστορία είναι συνήθως το χωραφάκι της κρατικοδίαιτης εθνικής ιδεολογίας, έχω βαρεθεί αυτό το σκηνικό και ΚΥΡΙΩΣ ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΛΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Φαίνεται πως φοβόμαστε πολύ την ελεύθερη σκέψη και γιαυτό μας πιάνει το άγχος να μαντρώσουμε τα παιδάκια στην άκριτη υιοθέτηση μίας επιθυμητής ιδεολογικής στάσης.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)