«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

«ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ»


Είναι φανερό το Αρβανίτικο-Αλβανικό «λούκ» τού Κολοκοτρώνη-Τσεργκίνη με το ξύρισμα των κροτάφων καί το πάνω μέρος της κεφαλής(αυτό φαίνεται καί στην συντριπτική πλειονότητα των αγωνιστών πού παρουσιάζεται στούς πίνακες ζωγραφικής εκείνης της εποχής,καί φυσικά δεν πρόκειται γιά πρώιμη φαλάκρα.Πίνακες πού δεν παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά δεν είναι εκ τού φυσικού) καί με το κετσάκι-φεσάκι,σύμφωνα με τις περιγραφές των περιηγητών καί ιστορικών.Ο τρόπος αυτός ξυρίσματος με το κετσάκι στο κεφάλι ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα των Αρβανιτών καί κανενός άλλου λαού.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απόφαση τού Αλή Πασά να απαγορεύσει το ξύρισμα των κροτάφων στον στρατό του μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας εξευρωπαϊσμού της αυλής του.Φυσικά αυτό το τόσο αρχαίο καί θαθιά ριζωμένο πολεμικό έθιμο ήταν αδύνατο να ξεριζωθεί,καί φυσικά ο Αλής αναγκάσθηκε να πάρει πίσω την διαταγή του αυτή,μετά από σοβαρή στάση των Αρβανιτών πολεμιστών:http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/12/captain-of-suliote-albanians.htmlΑπό το μνημειώδες πλέον έργο των εκδόσεων Κ.Κουμουνδουρέα στη δεκαετία τού ΄70,το «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ». 
Πρόκειται γιά μία τεράστια συλλογή πινάκων ζωγραφικής,σκίτσων καί αρκετών εύστοχων ιστορικών σχολίων καί προσθηκών πού αφορούν το ΄21. 
Η έκδοση αυτή υμνεί κυριολεκτικά τον Αλήπασα τον Τεπελενιώτη καί στην λεζάντα τού πορτραίτου του διαβάζουμε: «Ο Αλή Πασάς είχε έμφυτα μεγάλα χαρίσματα.
Η πολιτική του οξύνοια υπερέβαινε τούς περιορισμούς της μόρφωσης καί της πολιτικής του κουλτούρας. 
Όσο κι αν φαίνεται τολμηρό μπορεί να τον συγκρίνει κανείς με τον Ρήγα Φεραίο(!). 
Το όραμα μιάς διαβαλκανικής ανεξάρτητης από τον Σουλτάνο επικράτειας χαρακτηρίζει την πολιτική σκέψη καί των δύο. 
Ο τρόπος βέβαια πραγμάτωσης τού μεγαλεπήβολου σχεδίου διακρίνει τον επαναστάτη διαφωτιστή από τον ρηξικέλευθο σατράπη».

Από το μνημειώδες πλέον έργο των εκδόσεων Κ.Κουμουνδουρέα στη δεκαετία τού ΄70,το «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ». 
Πρόκειται γιά μία τεράστια συλλογή πινάκων ζωγραφικής,σκίτσων καί αρκετών εύστοχων ιστορικών σχολίων καί προσθηκών πού αφορούν το ΄21. 
Στην λεζάντα τού συγκεκριμένου πίνακα ζωγραφικής πού απεικονίζεται Αλβανός πολεμιστής τού Αλήπασα Τεπελενιώτη διαβάζουμε : 
«Οί Αλβανοί πολεμιστές υπήρξαν,μαζί με Έλληνες αρματολούς,το στρατιωτικό στήριγμα τού Αλή Πασά στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ανεξάρτητο ΑΛΒΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ κράτος(!) στις δυτικές ευρωπαϊκές κτήσεις της οθωμανικής επικράτειας». 
Καί πως φυσικά γίνεται το να μην σχολιαστεί εκείνο το «Έλληνες» αρματολοί σε σχέση με τούς «Αλβανούς» πολεμιστές,πού εάν αντικατασταθεί με το «Αλβανοί χριστιανοί» δηλαδή «Αρβανίτες» σίγουρα θα είμαστε τέλεια ακριβείς ως προς την εθνολογική προέλευση των αρματολών εκείνης της εποχής εν αντιθέσει με τούς Αρβανίτες(δηλαδή Αλβανούς) μουσουλμάνους.


http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/09/blog-post_4.html
                                     http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2010/05/blog-post_5011.html
                                      http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2010/05/blog-post_901.html

O AΛΗΠΑΣΑΣ Ο ΠΥΡΡΟΣ
ΑΛΗΠΑΣΑΣ ΤΕΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)