«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Οί Τσάμηδες καί οί ναζί...Βόσνιοι


http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2014/05/blog-post_25.html
Βλέπε εδώ:«Αλβανοί Τσάμηδες ναζιστές»

Έλεος ρε παιδιά μ' αυτή την προπαγάνδα.Παρουσιάζετε Βόσνιους ναζί ως Τσάμηδες;
                          http://nepirusonline.blogspot.com/2011/02/blog-post_2121.html

Γιά Δραγούμη πού λέει,τι να τού πείς τού ανθρώπου.Βλέπε γιά Δραγούμη εδώ.
                                       
ΒΛΕΠΕ:Ρωμιογραικυλία 
Βλάχικη Λεγεώνα

Τώρα ως πρός το θέμα των Τσάμηδων είναι μιά μεγάλη ιστορία,πού καί από τις δυό πλευρές διεπράχθησαν εγκληματικά λάθη.Το βάρος όμως διαχρονικά έπεφτε περισσότερο στούς ώμους της Ελλάδας,πού γιά να αναφερθούμε σε «εθνική πολιτική» από την μεριά της θα μοιάζει ως ανέκδοτο.
Από την αρχή η Ελλάς προσπαθούσε να διώξει τούς Τσάμηδες μιάς πού ήταν μουσουλμάνοι.
Το «Ελλάς -Ελλήνων-Χριστιανών» βρήκε στο πρόσωπο των Τσάμηδων την τέλεια εφαρμογή του.
Πολλές φορές η Ελλάδα ζήτησε την απομάκρυνσή τους,κατονομάζοντάς τους ως Τούρκους καί μάλιστα στην Κοινωνία των Εθνών αρχές τού 1920 ο Βενιζέλος υπενθύμισε στον Έλληνα απεσταλμένο ότι οί Τσάμηδες δεν είναι Τούρκοι καί ως εκ τούτου μη ανταλλάξιμοι.
Πολλές φορές το ελληνικό κράτος τούς έδιωχνε καί κάτι συνέβαινε καί γυρνούσαν πίσω.
Αντιλαμβάνεται κανείς το πως ένοιωθαν αυτοί οί άνθρωποι την αρνητικότητα της Ελλάδας απέναντί τους όπως μεταφραζόταν επίσης καθημερινά από τις υπηρεσίες της(Βλέπε εδώ σχετικά:Στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος ,όπου κάποιοι αχρείοι δήθεν πατριώτες έχουν φτάσει σε σημείο να τον αποκαλούν «ανθέλληνα» καί «προδότη»,ποιοί;Κάτι τσόλια..).
Με λίγα λόγια,η βιβλιογραφία αποφεύγει να αναφέρεται στην εξ'αρχής εχθρική στάση των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι των Τσάμηδων,όπου με παντοίους τρόπους έψαχνε την ευκαιρία εκείνη ώσπου επιτέλους θα μας άδειαζαν την γωνιά(βλέπετε το θρησκευτικό πρίσμα  στο θέμα της εθνικότητας καί καταγωγής είχε εισχωρήσει μέχρι μυελού οστέων).
Φτάνοντας λοιπόν στην εθνική καταστροφή τού '22 βλέπουμε να εγκαθίστανται στην ευρύτερη περιοχή της Τσαμουριάς πρόσφυγες από την Μ.Ασία καί να συντελούνται δημεύσεις περιουσιών των Τσάμηδων(χωράφια καί άλλες ιδιοκτησίες) καί να παραχωρούνται στούς νεοφερμένους πλέον «Έλληνες»(τα εισαγωγικά πάρτε το όπως θέλετε).Όπως αντιλαμβάνεται κανείς το χάσμα μεταξύ Τσάμηδων καί «ελληνικού» κράτους γίνεται αγεφύρωτο.
Το μίσος,η αγανάκτηση(το γινάτι βγάζει μάτι λέει ο λαός μας)καί η προσφορά «αλληλεγγύης» από ξένους παράγοντες(καλά κάνουν οί άλλοι γιά τα συμφέροντά τους,εμείς τι κάνουμε πού τούς δίνουμε τροφή μιά ζωή με δικό μας αίμα)έστρεψαν αρκετούς από τούς Τσάμηδες σε εγκληματικές συμπεριφορές.
Καταστάσεις όντως άσχημες,πού όμως διογκώθηκαν από την πλευρά μας,αλλά καί από την δική τους αποσιωπήθηκε το γεγονός της συνεργασίας Τσάμηδων με τούς κατακτητές(μπας καί ήταν οί μόνοι;Εδώ είχαμε και έχουμε τούς γόνους τους ακόμη στα κεφάλια μας καί μας κυβερνούνε).
Τό αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών ήταν το φευγιό των Τσάμηδων από τον ΕΔΕΣ(κυρίως).
Εγώ προσωπικά επιφυλάσσομαι από την αυθόρμητη αγανάκτηση των δικών μας ανταρτικών σωμάτων καί φυσικά δεν αρκεί η εξήγησή μας τό ότι οί Τσάμηδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πατρογόνικά τους εδάφη(θα πεί κανείς πως..έφυγαν οί Τσάμηδες καί πήγαν στην.. Αλβανία και γλυτώσαμε από δαύτους,μα γιά  κάποιον πού κατέχει το αντικείμενο καί τα ιστορικά δεδομένα εκτός από ανιστόρητο είναι καί βλακώδες επιχείρημα.Έχουμε πολλά παραδείγματα από απελευθερώσεως της Ηπείρου τού εκχριστιανισμού πολλών Τσάμηδων.Τα ονόματα Γεωργίου,Δημητρίου,Πέτρου καί τα σχετικά,αυτό ακριβώς μας δείχνει:Το νεοαπεκτηθέν χριστιανικό όνομα να γίνεται καί το επίθετο τού απογόνου,ΤΟΥ Πέτρου,ΤΟΥ Δημητρίου καί ούτω καθ'εξής.Όπως καί τα επώνυμα «Τσάμης»,Αλιζώτης,Μπέης,Μούρτος καί άλλα.
Βέβαια μέσα σε αυτούς να προσθέσουμε καί τούς χριστιανούς Τσάμηδες.Μα μήπως οί Τσάμηδες διαφέρουν εθνολογικά από τούς υπολοίπους πληθυσμούς της Ηπείρου;)από τον φόβο λόγω της πρόσφατης συμπεριφοράς τους.
Μπορεί...Όμως υπάρχουν αρκετά στοιχεία γιά το φευγιό αυτό των Τσάμηδων,ότι ήταν προδιαγεγραμμένο καιρό πρίν.
Το θέμα είναι,ότι γνήσιους ελληνικούς πληθυσμούς πάντα καταφέρνουμε να τούς στρέφουμε εναντίον μας.Όπου κάποιοι πάντοτε επωφελούνται από τέτοια γεγονότα καί καταστάσεις.Καί δεν είναι καθόλου δύσκολο να αντιληφθεί κανείς γιά το ποιοί είναι εκείνοι πού ωφελούνται καί φυσικά ποιοί ζημιώνονται.
Ζημιώνεται ένας ολόκληρος λαός πού έχει κατακερματιστεί.
Ζημιώνεται ένας ολόκληρος λαός,τού οποίου τού έχουν μάθει να βλέπει με θρησκευτικά κριτήρια την καταγωγή του.Πού φρόντισαν κάποιοι να μην γνωρίζει την ιστορία του καί τούς αγώνες του,παρά μόνο επιλεκτικά καί αυτά παραμορφωμένα από τον φακό των συμφερόντων πού μόνο ελληνικά δεν είναι.
Τέλος πάντων,το συγκεκριμένο θέμα απαιτεί φυσικά περισσότερη έρευνα πού νομίζουμε πως κάποτε θα πραγματοποιήσουμε καί φυσικά θα αντιληφθούμε περισσότερα πράγματα πού αφορούν τις σχέσεις δύο συγγενών λαών..Τι λέω,αδελφών!
Καί να αντιληφθούμε επίσης κάποτε,ότι το «Βορειοηπειρωτικό» καί το ..ζήτημα των «Τσάμηδων» είναι δύο καθαρά τεχνητά(καί..τεχνικά!) αγκάθια ώστε όσο είναι δυνατό δύο όμαιμοι λαοί να μην βρίσκουν τον δρόμο της συνεννόησης καί της αδελφοσύνης.

Στο παρακάτω βιβλίο διαβάζουμε:


Το βιβλίο υπενθυμίζουμε πως είναι αρνητικό απέναντι των Τσάμηδων,παρ'όλα αυτά όμως θεωρεί τούς Τσάμηδες ως «έλληνες» καί γηγενείς Ηπειρώτες καί όχι «αλβανούς»(το κλασσικό δικό μας μπάχαλο,πού ακόμη δεν έχουμε ξεκαθαρίσει βασικές εθνολογικές έννοιες-καί το αναφέρω με την έννοια της αντιθέσεως-όπου παραέξω γινόμαστε καταγέλαστοι).
Λοιπόν,είναι φανερό πως η Ελλάδα θεωρούσε ξένο σώμα τούς Τσάμηδες καί αγωνιούσε ώστε να βρεθεί φόρμουλα αποχώρησής τους.Καί ας μοίραζαν υποσχέσεις καί ευχολόγια γιά το αντίθετο οί διπλωμάτες καί τριπλωμάτες των διαφόρων ελληνικών κυβερνήσεων πού συναντούμε στις επόμενες σελίδες τού βιβλίου.
                                                                  

Είναι από τις περίφημες «Βλαμουριές»(αδελφοποιήσεις) τού Θοδωράκη,τότε πού σχεδίαζε αυτόνομο ελληνοαλβανικό κράτος στο Μοριά.
Δείτε εκεί πού λέει γιά Τσάμηδες.Καί φυσικά Τσαμουριά λέγονταν η ευρύτερη περιοχή από ΟΛΟΥΣ τους καπεταναίους καί το λαό μας τότε(Βλέπε το τραγούδι «Δέλβινο καί Τσαμουριά»).Καί ένας θεός ξέρει κατά πως τα αποτύπωνε ο γραφιάς τού καπετάνιου τα γεγονότα στο χαρτί καί πού φαίνεται π.χ.σε μιά «στροφή» πως δήθεν όλα αυτά τα σχέδια των δύο Αρβανιτών οπλαρχηγών καί καλά ο Γέρος είχε δήθεν πιό βαθιά σχέδια τάχα εθνικά.Να παραβεί με λίγα λόγια μας λέει τη Μπέσα από πάππου προς πάππου ο Γέρος απέναντι στον βλάμη καί αδελφό του Φαρμάκη.Ανήκουστα πράγματα δηλαδή καί πού εύκολα γίνονται αντιληπτά πως εμβόλιμα κείμενα έχουν μπεί σε τόσα καί τόσα συγγράματα καί γραφούμενα.
Λες καί ο λεβέντικος χορός ο Τσάμικος με την φουστανέλα του καί το κλαρίνο του είναι ...«τούρκικος».Μα δεν έχουμε επιτέλους καθόλου τσίπα;


Τώρα,εκεί πού λέει «έλληνες» αν το αντικαταστήσετε με το «Αρβανίτες χριστιανοί»,καί το «Τούρκοι» με το «Αρβανίτες μουσουλμάνοι» σίγουρα θα είστε μέσα(Βλέπε το «ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ»καί προκήρυξη τού Αρβανίτικου Συνδέσμου«Προς τούς αδελφούς Αρβανίτες της Αρβανιτιάς»).
ΒΛΕΠΕ:Τσάμηδες
ΤΣΑΜΗΔΕΣ
Αλή Ντίνο μπέη
Γκιουλέκας-Τσέλιο Πίτσαρη
Χριστόφορος Περραιβός-Τσάμηδες
Δεν επιτρέπεται να μιλάμε γιά τούς Τσάμηδες;
Τσιάμηδες,ένα «ανύπαρκτο» ζήτημα
Τσάμηδες καί ΜΜΕ
Χορός Αρβανίτικος η Αρβανίτικο
Χοροί Αρβανίτικοι
Τσιάμικος χορός-«Βλάχικος γάμος» στη Θήβα
Οσμάν Τάκα
Τσάμηδες καί Μπεκιάρηδες-Ορλώφ
                                                                             
                     http://ironprison.blogspot.com/2011/03/blog-post_5304.html
                                                                                   


ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)