«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Η Φάρα των Μπούα-Σγούρου καί ο Λέων Σγούρος
Mε αφορμή ένα σχόλιο(http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/01/blog-post_3940.html) ως προς την καταγωγή τού Λέοντα Σγουρού ανεβάσαμε αυτή την παρουσίαση.
Συνήθως απορρίπτουμε καί επικρίνουμε με μεγάλη ευκολία ιστορικά γεγονότα καί στοιχεία,μόνο καί μόνο επειδή δεν μας..αρέσει...Καί επικαλούμαστε μάλιστα βιβλία καί συγγραφείς!
Ως προς την Αργολική Βιβλιοθήκη παρατηρείται το σύνηθες φαινόμενο τού «τριγώνου των Βερμούδων».
Δεν υπάρχει η λέξη Αλβανός-Αρβανίτης στην Ιστορία τού Μοριά.Με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις,όταν δεν μπορεί με τίποτα να το αποφύγει.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση,δεν αναφέρεται πουθενά η πραγματική καταγωγή τού Λέοντα Σγουρού.
Γιά τον λόγο ακριβώς τού φόβου των Ιουδαίων..μας συγχωρείται των..Αλβανών!Ότι δηλ.μήπως καί δεν θεωρηθεί..Έλληνας.Φυσικά τα στοιχεία υπάρχουν καί φυσικά τέτοιου είδους παρουσιάσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν..ιστορική έρευνα.
Εμείς γιά άλλη μία φορά θα πούμε πως (καί) ο Λέων Σγουρός ήταν Αλβανός καί επομένως πραγματικός Έλληνας.Καί δεν το λέμε αυτό με την στενή καί περιορισμένη η αυξανόμενη κατά περίπτωση ως φυσαρμόνικα πολύ μεταγενέστερη εθνική συνείδηση,αλλά με την φυλετική.Διότι καί οί πρόγονοι των Έλλήνων-όπως καί τού κάθε σημερινού «έθνους»-δεν είχαν κάποια εθνική συνείδηση όπως αυτονόητα την θεωρούμε σήμερα με την δημιουργία των κρατών,παρά μόνο στενά τοπικιστική φυλετική καί φατριακή συναίσθηση τού κοινού καί ομοίου. 
Πιό κάτω παρουσιάζουμε λοιπόν αποσπάσματα καί μόνο από τα δύο βιβλία πού αναφέρονται αλλά καί από άλλα.Είναι απλώς στοιχεία καί δείχνουμε κάποιο δρόμο προς την κατεύθυνση εκείνη πού θα ήθελε ο ερευνητής γιά την φάρα των Μπούα-Σγούρου.

σγούρ στα αλβανικά είναι ο θάμνος καί επομένως σγουρομάλλης σημαίνει αυτόν πού έχει μαλλιά φουντωτά σαν τον θάμνο καί δεν είναι τυχαίο πως οί πηγές τον Λέοντα τον αναφέρουν ως Σγούρο-άλλωστε υπάρχουν επώνυμα καί σήμερα πού διατηρούν τον πρωταρχικό τονισμό-καί στην «ελληνοποιημένη» κατάληξή του Σγουρός.                                                         ΒΛΕΠΕ:Σγουρός Μπούα ΣπάταΒΛΕΠΕ:Οί Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα καί την Πελοπόννησον(Μ.Λαμπρυνίδου)
Ήπειρο ονομάζει την Αλβανία ο Λαμπρυνίδης καί επομένως Έλληνες τούς Αλβανούς αυτούς.


Ενδεικτικά λοιπόν καί κάπως κοφτά παρουσιάζουμε από το βιβλίο της Αρβανίτισσας συγγραφέως αποσπάσματα.Πού η «Αργολική Βιβλιοθήκη» συχνά πυκνά παρουσιάζει το συγγραφικό έργο της Γιόνα Παϊδούση.Καί σχεδόν πάντοτε ως διά μαγείας η λέξη «Αλβανός»-όταν παρουσιάζονται αποσπάσματα της συγγραφέως-εξαφανίζεται.Στην συγκεκριμένη περίπτωση ως πρός το άρθρο τού Λ.Σγουρού στην Αργολική Βιβλιοθήκη,καταλαβαίνει κανείς πόσο αδίκησε καί την συγγραφέα αλλά ακόμη περισσότερο την ίδια την Ιστορία.

Επίσης στο καταπληκτικό αυτό βιβλίο τού Μέξη(Αρβανιτομανιάτη) παρατηρείται η ίδια τακτική σε διάφορες Μανιάτικες ιστοσελίδες(μην πούμε καί όνομα) όπως στην Αργολική Βιβλιοθήκη.
Ενώ είναι το πιό ολοκληρωμένο βιβλίο πού έχει βγεί γιά την Μάνη,καί αναφέρεται μάλιστα στα όσα άλλα,συμβαίνει καί εδώ το περίφημο βερμουδικό τρίγωνο:Η Εξαφάνιση των όρων Αλβανός καί Αρβανίτης.Φυσικά είναι τα ελάχιστα πού παρουσιάζουμε εδώ γιά τούς Μπουαίους.Αυτή την μεγάλη Αρβανίτικη Φάρα.Υπάρχουν πολλά περισσότερα στοιχεία στα παραπάνω βιβλία.Αλλά τι να κάνουμε..πιανόμαστε κιόλας..
Δεν είναι δύσκολο να πάρει κανείς τα παραπάνω βιβλία από τα...βιβλιοπωλεία!
Βλέπε ακόμη:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B1,
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B1,
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/05/blog-post_09.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/07/blog-post_19.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/05/blog-post_7149.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/blog-post_4901.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/11/blog-post_4963.html

http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/10/adolph-thiers-1877-1806-rberesh.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/1_19.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/2_20.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/06/3_21.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%93%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%B1
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/05/blog-post_10.html
http://argolikivivliothiki.gr/2010/04/20/%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CF%82-%CE%B8-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF-1829-%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/


Το σύνδρομο τού «δίγλωσσου» κυριαρχεί στην Βικιπαίδεια.
Καί γιά να δούμε τι δίγλωσσοι ήταν Βλέπε μία καλή Αρβανίτικη απάντηση: http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/06/blog-post_6460.html 
Επίσης:http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_6411.html
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2009/11/blog-post_07.html

Μπούγα ή Καλλιρρόη και Πέτρος Μπούας.

Λεξικό Κ.Χριστοφορίδη σελ.53
Επίσης αξίζει να παρουσιαστεί η λέξη bούj:
σελ.53
Ο Βούβαλος είναι γνωστός γιά την προτίμησή του στο νερό,να βυθίζεται σε αυτό καί στο βούρκο αφήνοντας μόνο το κεφάλι του απ'έξω:
Δηλ.έχουμε μιά ακόμη επιβεβαίωση της ρίζας -μπ νερό.Άλλωστε την συναντούμε την ρίζα καί ως σύνθετη σε πολλές ονομασίες  πο(μπ)οταμών καί λιμνών ως -μπ -π -β(Βόλβη,Βαϊκάλη,Δούναβης,Βιστωνίδα,Έβρος κτλπ.κτλπ.βλέπε πόση-πόσιμο-πίνω,μπουγιέλο-μπάνιο-μπουκάλι-μπουγάδα κτλπ.).
Κάποιες φράσεις απ' ό,τι παρατηρούμε μοιάζουν με κάποιες δικές μας στο παρελθόν,αλλά δεν είναι κακό.Σύμπτωση θα είναι.Άλλωστε η γνώση πρέπει να ταξιδεύει.
Όχι σαν κάποιους κομπλεξικούς πού χτυπιούνται γιά την ..πνευματική τους ιδιοκτησία..Θα λες πως είναι..δική τους!
Αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα.Πολύ αρρωστημένα(δεν λέμε όνομα,αυτοί πού ξέρουν..ξέρουν).η Γκέγκικη φάρα των Bujaj:


Από την Σκόνδρα η καταγωγή των Μπουαίων

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)