«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ

Προλογος του περιοδικου «Ελληνισμος» που δημοσιευθηκε η προκηρυξη του «Αρβανιτικου Συνδεσμου»Ο παρακατω προλογος δημοσιευθηκε απο το συμβουλιο συνταξης που αποτελειτο απο τους: Νεοκλη Καζαζη,Κ. Μητσοπουλο,Κ.Πιταλα ,Φ.Σακελλαροπουλο, Π. Καρολιδη, Γ.Στρειτ και Φ. Βιρβιλη,γνωστους διανοουμενους και εγκυρους επιστημονες.

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ

Η Ελληνικη παλιγγενεσια κατα τον αιωνα τουτον επετευχθη μεν κατ'εξοχην δια των εθνικων του Ελληνισμου δυναμεων,φυσικων τε και ηθικων,αλλ'ουκ ολιγον συνετελεσεν εις την γενναιοτεραν διεξαγωγην και την ταχυτεραν αποπερατωσιν του αγωνος η μεθ'ημων συνεργασια της φυλης εκεινης,ητις δια στενωτατων δεσμων αιματος συνδεδεμενη,ηγωνισθη εν τη πρωτη γραμμη και κατα ξηραν και κατα θαλασσαν.Η φυλη αυτη εινε η Αλβανικη,απο παλαιτατου χρονου συγγενης προς την ελληνικην,μετα της οποιας πλεον η απαξ αφωμοιωθη,επιδιωξασα τον αυτον σκοπον,την ελευθεριαν και την αυτονομιαν της χωρας,ητις απ'αιωνων ανηκει εις αμφοτερους τους λαους.Οι Ελληνες μετα δυσκολιας ηθελον τολμηση κατα τας αρχας του αιωνος τουτου να αποσεισωσι τα δεσμα τυραννικης εξουσιας,αν δεν εγνωριζον εκ των προτερων,οτι θα ειχον συμπρακτορας και συναγωνιστας τους Αλβανους.Απο του Σουλιου και της λοιπης Ηπειρωτοαλβανιας,απο των νησων της Υδρας και των Σπετσων,ο Ελληνισμος ελαβε τους γενναιοτατους των κατα ξηραν και θαλασσαν προμαχων.
Ησαν ουτοι Αλβανοι συγχρονως και Ελληνες,διοτι εκ των ιστορικων αυτων παραδοσεων εγνωριζον,και ανευ των δεδομενων της επιστημης,οτι κατηγοντο απο των αυτων προγονων.
Βαπτισθεντες πολλοι των Αλβανων εν τω αιματηρω λουτρω της ελληνικης παλιγγενεσιας καθηκον ειχον και συμφερον να εξακολουθησωσι και εν τω μελλοντι την αυτην πολιτικην της συνεργασιας.Δυστυχως δεν κατορθωθη επι μακρον χρονον τουτο.Η μεταξυ των δυο λαων φιλια και σχεσις εξηκολουθησεν επι τινα καιρον,επηλθον πλεον η απαξ συνννοησεις περι συμπραξεως κατα του επαπειλουντος αυτους πανταχοθεν κοινου εχθρου,αλλ'απετυχον,ενεκα δυσμενων περιστασεων,και ιδια ενεκα εξωτερικων ραδιουργιων επιβουλου πολιτικης,αποβλεπουσης ιδια εις την απορροφησιν και την υποταγην της ελληνοαλβανικης φυλης.Και σημερον,υπερ πασαν αλλην περιστασιν,Αυστριακοι,Ιταλοι,Σλαυοι προσπαθουσι παντι τροπω να ραδιουργησωσι τους γενναιους πληθυσμους των διαφορων διαμερισματων της Αλβανιας και να παρασυρωσιν αυτους εις ενεργειαν,ητις εν τη πραγματικοτητι ουδενα αλλον σκοπον εχει, η την εκμεταλλευσιν της ηρωικης φυλης προς θεραπειαν αλλοτριων συμφεροντων.
Γιγνωσκομεν ασφαλως,οτι αι προσηλυτιστικαι ενεργειαι απετυχον μεχρι της στιγμης ταυτης,δεν εινε δ'ευκολον,ως εκ της νοημοσυνης των Αλβανων,να επιτυχωσι και εν τω μελλοντι.Αλλ' οπως δηποτε αι τοιαυται αποπειραι,αν μη τι αλλο,τα μαλιστα συντελουσιν εις την μειζονα διασπασιν των φιλικων σχεσεων μεταξυ Αλβανων και Ελληνων.Αι ξεναι προπαγανδαι,αι εν Αλβανια και εκτος αυτης απο τινος χρονου εργαζομεναι,αδιαφορουσαι εξ ολοκληρου δια τα πραγματικα των Αλβανων συμφεροντα,εις εν κυριως εργαζονται,εις την προκλησιν ρηξεως μεταξυ των δυο αδελφων λαων,ους αειποτε συνεδεσε κοινη τυχη,κοινοι αγωνες,δυναται δε να εξασφαλιση το ιστορικον αυτων μελλον μονον κοινη συνεννοησις και συνεργασια.
Γιγνωσκουσιν εν τη μοχθηρια αυτων οποια εσονται τα αποτελεσματα τοιαυτης ρηξεως-η εξασθενησις αμφοτερων των λαων,αρα η ευχερεστερα εξοντωσις.Η φυσικη και ηθικη δυναμις της Χερσονησου του Αιμου ερειδεται κατ'εξοχην επι των δυο τουτων αδελφων λαων-των Ελληνων και των Αλβανων.Εκ τουτων απερρευσαν οι αγωνες προς ελαττωσιν της δυναστειας των Οσμανιδων.Απο του δεκατου πεμπτου αιωνος,καθ'ον επεσεν η Κωνσταντινουπολις με τον τελευταιον αυτης Βασιλεα,και συγχρονως η Κροια με τον πολυθρυλητον Σκενδερμπεην,μεχρι του δεκατου ενατου αιωνος,καθ'ον Αλβανοι και Ελληνες επι κεφαλης εχοντες μεγαλους και ηρωικους αρχηγους,εκλονησαν την δυναμιν των Σουλτανων,η δε Χερσονησος του Αιμου οφειλει την μερικην αυτης ελευθεριαν εις αμφοτερους τουτους τους λαους,οιτινες εν τουτοις συνετελεσαν μαλλον εις την απολυτρωσιν των αλλοφυλων η εις την εαυτην.Και σημερον επιζητειται η ενεργεια του αλβανικου ξιφους προς σκοπους,μηδεν κοινον εχοντας προς την ελευθεριαν της Αλβανιας.Δεν αμφιβαλλομεν,οτι οι Αλβανοι εννοησαν ηδη και εννοουσι την κατ'αυτων στηνομενην παγιδα,ουδε θα παρασυρθωσιν υπο των τυχοδιωκτικων αποπειρων,των εξω της χωρας εργαζομενων κομιτατων,οι αρχηγοι των οποιων αγνοουσιν ως επι το πλειστον και αυτην την αλβανικην γλωσσαν,αν δεν εινε κοινοι τυχοδιωκται,χαριν ευτελεστατου κερδους εμπορευομενοι πολυτιμωτατα της πατριδος αυτων συμφεροντα.
Προ των εκτροπων τουτων,των προς ζημιαν της πραγματικης Αλβανιας συμβαινοντων,καθηκον ειχον οι γνησιοι Αλβανοι να διαμαρτηρηθωσι και συνεννοηθωσι προς αποκρουσιν των εχθρικων επιβουλων.Καθ' ον χρονον περιφερουσιν εξευτελιζοντες την εθνικην αυτων σημαιαν κερδοσκοποι και τυχοδιωκται,επρεπε ν'αναλαβωσιν αυτοι ουτοι το εργον της παλιγγενεσιας.Αργα ισως,αλλ' οπως δηποτε παντοτε εινε καιρος.Ουτως οι εν Ελλαδι κατοικουντες Αλβανοι,συνεννοηθεντες μετα των εν τω εξωτερικω ομοφυλων,ανελαβον την ιδρυσιν εθνικου συνδεσμου ερειδομενου επι καθαρων αλβανικων βασεων,δηλαδη εχοντος υπ'οψει κατ'εξοχην τα εθνικα συμφεροντα της ιδιαιτερας αυτων πατριδος.
Η κατωτερω δημοσιευμενη προκηρυξις εινε το προγραμμα και η αφετηρια της Νεας Αλβανιας,οποιαν πρεπει να κατανοηση αυτη εαυτην και να εργασθη προς επιτυχιαν των εθνικων ποθων.Αποδεχομεθα ανεπιφυλακτως τας εν αυτω αναγραφομενας αρχας,εν πεποιθησει φρονουντες,οτι δι'αυτων και μονον,εν ειλικρινεια πραγματοποιουμενων,εγκειται το κοινον συμφερον Αλβανων και Ελληνων.Ως εγραφομεν εν τω προηγουμενω φυλλω «Ελλας ανευ Αλβανιας και Αλβανια ανευ Ελλαδος ουδεν γενναιον δυνανται να επιτελεσωσιν εν τη Χερσονησω του Αιμου».Η ιδεα αυτη ,βασιζομενη επι των πραγματικων συμφεροντων των δυο αδελφων λαων,αναπτυσσεται προσφυεστατα και κατηγορηματικωτατα εν τη Αλβανικη προκηρυξει.
Οτι απο μακρου χρονου υπηρξε κοινος ποθος Αλβανων και Ελληνων αρχεται εκδηλουμενον δια των πραγματων.Ημεις απο καρδιας ευχομεθα την πληρη επιτευξιν της επιδιωκομενης συνεννοησεως και θα εργασθωμεν παντι σθενει εις πραγματωσιν αυτης.
Εινε η αφετηρια της οριστικης λυσεως του μεγαλου ανατολικου προβληματος,πρωταγωνιστουντων κατ'αυτην και διευθυνοντων των δυο αρχαιοτατων και ισχυροτατων φυλετικων στοιχειων και παραγοντων της Χερσονησου του Αιμου,των Αλβανων και των Ελληνων.

Μαιος 1899

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)